Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN10651:2014 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2014 Ngày hiệu lực:
ICS:23.100.20 Tình trạng: Đã biết

Mã nhận dạng

Mô tả

RTMX

Đầu mút cần pít tông có ren ngoài

RTFx

Đầu mút cần pit tông có ren trong

RPEx

Đầu mút cần pít tông trụ trơn

RPRx

Đầu mút cần pít tông có chốt

RFEx

Đầu mút cần pít tông có bích với TRP tại mặt mút cần pít tông

RFSx

Đầu mút cần pít tông có bích với TRP tại gờ vai cần pít tông

x

Được ký hiệu cho chìa vặn hoặc chìa vặn móc

0 = không

1 = chìa vặn

2 = chìa vặn móc

5. Mã chữ cái để nhận dạng kích thước lắp đặt, kích thước bao và kích thước phụ tùng của xy lanh

5.1. Quy định chung

Mã nhận dạng các kích thước lắp đặt, các kích thước bao và kích thước phụ tùng của xy lanh gồm có một hoặc hai chữ cái và trong một số trường hợp, các dấu: +, ++ hoặc +/.

Ý nghĩa của các chữ cái và dấu này được cho trong 5.2 đến 5.5.

5.2. Chữ cái Z

Bất cứ nhóm nào có hai chữ cái bắt đầu với Z nhận dạng một kích thước bao theo chiều dọc.

5.3. Chữ cái U

Bất cứ nhóm nào có hai chữ cái bắt đầu với U nhận dạng một kích thước bao trên hình chiếu.

5.4. Chữ cái W, X, Y, Z

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.5. Dấu hiệu

Dấu + sau các chữ cái có nghĩa là hành trình được cộng vào:

ZJ + = ZJ cộng với hành trình

Dấu ++ sau các chữ cái có nghĩa là hai lần hành trình được cộng vào:

ZM ++ = ZM cộng với hai lần hành trình.

Dấu +/ sau các chữ cái có nghĩa là một nửa hành trình được cộng vào:

XV +/ = XV cộng với một nửa hành trình.

5.6. Xác định kích thước

Các kích thước chung được chỉ dẫn trên Hình 8.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a Tham khảo Hình 6

Hình 8 - Bố trí các kích thước chung của xy lanh

6. Mã nhận dạng cho các kiểu lắp đặt

6.1. Quy định chung

Mã nhận dạng cho các kiểu lắp đặt xy lanh gồm có hai hoặc ba chữ cái và một số.

Ví dụ:

Có thể sử dụng các chữ cái sau thay cho chữ cái ký hiệu các bích được sử dụng trong các ví dụ trên

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

B                                              thân

E                                              nắp hoặc đầu

F                                              bích (tháo được)

P                                              trục xoay

R                                              đỉnh có ren

S                                              chân hoặc các giá chìa

T                                              ngõng trục

X                                              các vít cấy hoặc cần nối

6.2. Kiểu lắp đặt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng 2 - Kiểu lắp đặt

Mã nhận dạng

Mô tả

Hình vẽ

MB1

Thân, qua lỗ thủng lắp bu lông

9

MDB1

Thân, qua lỗ thủng lắp bu lông - Hai cần pít tông

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MB2

Vòng tròn, qua lỗ thủng lắp bu lông

11

MDB2

Vòng tròn, qua lỗ thủng lắp bu lông - Hai cần pít tông

12

ME5

Đầu, chữ nhật

13

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đầu, chữ nhật - Hai cần pít tông

14

ME6

Nắp, chữ nhật

15

ME7

Đầu, tròn

16

MDE7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17

ME8

Nắp, tròn

18

ME9

Đầu, vuông

19

MDE9

Đầu vuông - Hai cần pít tông

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ME10

Nắp, vuông

21

ME11

Đầu, vuông

22

MDE11

Đầu, vuông - Hai cần pít tông

23

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nắp, vuông

24

MF1

Đầu, mặt bích chữ nhật

25

MDF1

Đầu, mặt bích chữ nhật - Hai cần pít tông

26

MF2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

27

MF3

Đầu, mặt bích tròn

28

MDF3

Đầu, mặt bích tròn - Hai cần pít tông

29

MF4

Nắp, mặt bích tròn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MF5

Đầu, mặt bích vuông

31

MDF5

Đầu, mặt bích vuông - Hai cần pít tông

32

MF6

Nắp, mặt bích vuông

33

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đầu, mặt bích tròn được định tâm trên mặt bên phía sau

34

MDF7

Đầu, mặt bích tròn được định tâm trên mặt bên phía sau - Hai cần pít tông

35

MF8

Đầu, mặt bích chữ nhật có hai lỗ

36

MP1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

37

MP2

Nắp, chạc chữ U tháo được

38

MP3

Nắp, tai phẳng cố định

39

MP4

Nắp, tai phẳng tháo được

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MP5

Nắp, tai cố định có ổ đỡ cầu

41

MP6

Nắp, tai tháo được có ở đỡ cầu

42

MP7

Đầu, chạc chữ U tháo được

43

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đầu, có ren

44

MDR3

Đầu, có ren - Hai cần pít tông

45

MR4

Nắp, có ren

46

MS1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

47

MDS1

Các ke góc ở đầu mút - Hai cần pít tông

48

MS2

Các gờ bên

49

MDS2

Các gờ bên - Hai cần pít tông

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MS3

Đầu dạng ke góc

51

MT1

Đầu có gắn trục xoay (bị bao)

52

MDT1

Đầu có gắn trục xoay (bị bao) - Hai cần pít tông

53

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nắp có gắn trục xoay (bị bao)

54

MT4

Trục xoay trung gian cố định hoặc di động (bị bao)

55

MDT4

Trục xoay trung gian cố định hoặc di động (bị bao) - Hai cần pít tông

56

MT5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

57

MT6

Nắp, trục xoay tháo được (bị bao)

58

MX1

Cả hai mặt mút có vít cấy hoặc cần nối dài

59

MDX1

Cả hai mặt mút có vít cấy hoặc cần nối dài - Hai cần pít tông

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MX2

Nắp có vít cấy hoặc cần nối dài

61

MDX2

Nắp có vít cấy hoặc cần nối dài - Hai cần pít tông

62

MX3

Đầu có vít cấy hoặc cần nối dài

63

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cả hai mặt mút có 2 vít cấy và cần nối dài

64

MDX4

Cả hai mặt mút có 2 vít cấy và cần nối dài - Hai cần pít tông

65

MX5

Đầu, có ren

66

MDX5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

67

MX6

Nắp, có ren

68

MX7

Đầu, có ren và nắp có vít cấy hoặc cần nối dài

69

MDX7

Đầu, có ren và nắp có vít cấy hoặc cần nối dài - Hai cần pít tông

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MX8

Đầu và nắp, có ren

71

MDX8

Đầu và nắp, có ren - Hai cần pít tông

72

6.3. Mã chữ cái của kích thước lắp đặt và kích thước bao theo kiểu lắp đặt xy lanh

Mã chữ cái cho các kích thước lắp đặt và các kích thước bao theo kiểu lắp đặt xy lanh được chỉ dẫn trên các Hình 9 đến 72 và tên gọi được cho trong Bảng 4.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Hình 10 - MDB1: Thân, qua lỗ thủng lắp bu lông - Hai cần pít tông

 

Hình 11 - MB2: Vòng tròn, qua lỗ thủng lắp bu lông

 

Hình 12 - MDB2: Vòng tròn, qua lỗ thủng lắp bu lông - Hai cần pít tông

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 13 - ME5: Đầu, chữ nhật

 

Hình 14 - MDE5: Đầu, chữ nhật - Hai cần pít tông

 

Hình 15 - ME6: Nắp, chữ nhật

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 16 - ME7: Đầu, tròn

 

Hình 17 - MDE7: Đầu, tròn - Hai cần pít tông

 

Hình 18 - ME8: Nắp, tròn

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Hình 20 - MDE9: Đầu, vuông - Hai cần pít tông

 

Hình 21 - ME10: Nắp, vuông

 

Hình 22 - ME11: Đầu, vuông

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 23 - MDE11: Đầu, vuông - Hai cần pít tông

 

Hình 24 - ME12: Nắp, vuông

 

Hình 25 - MF1: Đầu, mặt bích chữ nhật

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 26 - MDF1: Đầu, mặt bích chữ nhật - Hai cần pít tông

 

Hình 27 - MF2: Nắp, mặt bích chữ nhật

 

Hình 28 - MF3: Đầu, mặt bích tròn

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Hình 30 - MF4: Nắp, mặt bích tròn

 

Hình 31 - MF5: Đầu, mặt bích vuông

 

Hình 32 - MDF5: Đầu, mặt bích vuông - Hai cần pít tông

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 33 - MF6: Nắp, mặt bích vuông

 

Hình 34 - MF7: Đầu, mặt bích tròn được định tâm trên mặt bên phía sau

 

Hình 35 - MDF7: Đầu, mặt bích tròn được định tâm trên mặt bên phía sau - Hai cần pít tông

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 36 - MF8: Đầu, mặt bích chữ nhật có hai lỗ

 

Hình 37 - MP1: Nắp, chạc chữ U cố định

 

Hình 38 - MP2: Nắp, chạc chữ U tháo được

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Hình 40 - MP4: Nắp, tai phẳng tháo được

 

Hình 41 - MP5: Nắp, tai cố định có ổ đỡ cầu

 

Hình 42 - MP6: Nắp, tai tháo được có ổ đỡ cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 43 - MP7: Đầu, chạc chữ U tháo được

 

Hình 44 - MR3: Đầu, có ren

 

Hình 45 - MDR3: Đầu, có ren - Hai cần pít tông

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 46 - MR4: Nắp, có ren

 

Hình 47 - MS1: Các ke góc ở đầu mút

 

Hình 48 - MDS1: Các ke góc ở đầu mút - Hai cần pít tông

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Hình 50 - MDS2: Các gờ bên - Hai cần pít tông

 

Hình 51 - MS3: Đầu dạng ke góc

 

Hình 52 - MT1: Đầu có gắn trục xoay (bị bao)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 53 - MDT1: Đầu có gắn trục xoay (bị bao) - Hai cần pít tông

 

Hình 54 - MT2: Nắp, có gắn trục xoay (bị bao)

 

Hình 55 - MT4: Trục xoay trung gian cố định hoặc di động (bị bao)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 56 - MDT4: Trục xoay trung gian cố định hoặc di động (bị bao) - Hai cần pít tông

 

Hình 57 - MT5: Đầu trục xoay tháo được (bị bao)

 

Hình 58 - MT6: Nắp, trục xoay tháo được (bị bao)

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Hình 60 - MDX1: Cả hai mặt mút có vít cấy hoặc cần nối dài - Hai cần pít tông

 

Hình 61 - MX2: Nắp, có vít cấy hoặc cần nối dài

 

Hình 62 - MDX2: Nắp, có vít cấy hoặc cần nối dài - Hai cần pít tông

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 63 - MX3: Đầu có vít cấy hoặc cần nối dài

 

Hình 64 - MX4: Cả hai mặt mút có 2 vít cấy hoặc cần nối dài

 

Hình 65 - MDX4: Cả hai mặt mút có 2 vít cấy hoặc cần nối dài - Hai cần pít tông

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 66 - MX5: Đầu, có ren

 

Hình 67 - MDX5: Đầu có ren - Hai cần pít tông

 

Hình 68 - MX6: Nắp, có ren

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Hình 70 - MDX7: Đầu, có ren và nắp có vít cấy hoặc cần nối dài - Hai cần pít tông

 

Hình 71 - MX8: Đầu và nắp, có ren

 

Hình 72 - MDX8: Đầu và nắp, có ren - Hai cần pít tông

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1. Quy định chung

Mã nhận dạng cho các kiểu phụ tùng của xy lanh gồm có hai chữ cái và một số.

VÍ DỤ:

7.2. Kiểu phụ tùng

Các kiểu phụ tùng được chỉ định trong tiêu chuẩn này được cho với mã nhận dạng của chúng trong Bảng 3

Bảng 3 - Kiểu phụ tùng

Mã nhận dạng

Mô tả

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Có chốt trượt

-Sa

Có các vòng

-Ra

Có tấm chặn

-La

Có rãnh then

-Ka

Có lỗ tâm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AA4

Chốt xoay, ổ trượt

84,86,90

-S

-R

-L

 

 

AA6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

85,87,88

-S

-R

-L

 

 

AB2

Giá chìa, có tai, thẳng

77

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

-K

 

AB3

Giá chìa kiểu chạc chữ U, góc

79

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

-K

-H

AB4

Giá chìa kiểu chạc chữ U, thẳng

78

 

 

-L

-K

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AB5

Giá chìa kiểu chạc chữ U, tai dạng cầu, góc

81

 

 

-L

-K

-H

AB6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

80

 

 

-L

-K

-H

AB7

Giá chìa kiểu tai mấu, góc

91

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

-K

 

AF3

Mặt bích đỡ cần, tròn

82

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

AL6

Tấm chặn dùng cho chốt xoay

89

 

 

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AP2

Chạc chữ U đỡ cần, ren trong

74

 

 

-L

 

 

AP4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

75

 

 

 

 

 

AP6

Tai đỡ cần có ổ cầu, ren trong

76

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

AT4

Giá chìa đỡ trục xoay

83

 

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

a Xem Hình 73.

VÍ DỤ: AB4 -L-K Phụ tùng giá chìa kiểu chạc chữ U, thẳng, có tấm chặn và rãnh then

7.3. Mã chữ cái của các phụ tùng theo kiểu phụ tùng

Mã chữ cái của các phụ tùng theo kiểu được chỉ dẫn trên các Hình 73 đến Hình 91.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Rãnh then - K

c) Các bu lông lắp tấm chắn – L

Hình 73 - Chức năng tùy chọn cho các phụ tùng

 

Hình 74 - AP2: Chạc chữ U đỡ cần, ren trong

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 75 - AP4: Tai đỡ cần có ổ trượt, ren trong

 

Hình 76 - AP6: Tai đỡ cần có ổ cầu, ren trong

 

Hình 77 - AB2: Giá chìa có tai, thẳng

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Hình 79 - AB3: Giá chìa kiểu chạc chữ U, góc

 

Hình 80 - AB6: Giá chìa kiểu chạc chữ U, tai dạng cầu, thẳng

 

Hình 81 - AB5: Giá chìa kiểu chạc chữ U, tai dạng cầu, góc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 82 - AF3: Mặt bích đỡ cần, tròn

 

Hình 83 - AT4: Giá chìa đỡ trục xoay

 

Hình 84 - AA4 - S: Chốt xoay, ổ trượt, các chốt trượt

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 85 - AA6 - S: Chốt xoay, ổ đỡ cầu, các chốt trượt

 

Hình 86 - AA4 - R: Chốt xoay, ổ trượt, có lắp các vòng

 

Hình 87 - AA6 - R: Chốt xoay, có ổ đỡ cầu, có lắp các vòng

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

CHÚ DẪN

1 vít

Hình 89 - AL6: Tấm chặn dùng cho chốt xoay

 

Hình 90 - AA4 - L: Chốt xoay, ổ trượt có tấm chặn

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 91 - AB7: Giá chìa kiểu tai mấu, góc

8. Ký hiệu vị trí của các cửa trong các xy lanh kiểu tròn và vuông

Ký hiệu vị trí cửa có thể được quy định cho đầu và nắp ở đầu mút của xy lanh.

- Đối với các xy lanh kiểu vuông, có thể lựa chọn vị trí cửa 1 đến vị trí cửa 4 cho trong Hình 92.

Hình 92 - Vị trí cửa cho các xy lanh kiểu vuông

VÍ DỤ 1: Ví dụ về ký hiệu của vị trí cửa

Vị trí cửa 1

- Đối với các xy lanh kiểu tròn, có thể lựa chọn vị trí cửa 1 đến vị trí cửa 4 cho trong Hình 93 hoặc là một hình quạt giữa hai vị trí.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hình 93 - Vị trí cho các xy lanh kiểu tròn

VÍ DỤ 2. Ví dụ về tên gọi của vị trí cửa:

Vị trí cửa giữa 1 và 2

9. Công bố nhận dạng (tham chiếu tiêu chuẩn này)

Khi đã lựa chọn theo tiêu chuẩn này, nhà sản xuất phải công bố nội dung sau cho các báo cáo thử, catalog và tài liệu bán hàng:

“Mã nhận dạng lắp đặt xy lanh phù hợp với TCVN 10651 (SO 6099), Hệ thống và bộ phận truyền động thủy lực/khí nén - Xy lanh - Mã nhận dạng về kích thước lắp đặt và kiểu lắp đặt.

Bảng 4 - Danh mục mã chữ cái

Ký hiệu

Tên gọi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiều dài ren của đầu mút cần có ren ngoài (có kích thước đầu mút cần)

B

Đường kính phần dẫn hướng của mặt mút đầu (xy lanh) (các kích thước chung - MB1 - MDB1 - MB1 - MB2 - MDB2 - ME5 - MDE5 - ME7 - MDE7 - ME9 - MDE9 - ME11 - MDE11)

C

 

D

Đường kính ngoài của các đầu mút (các kích thước chung -MB2 -MDB2)

E

Các kích thước trên hình chiếu cạnh (các kích thước chung -MB1 - MDB1 - ME5 - MDE5 - ME6 - MF1 - MDF1 - MF2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiều dày của tấm chặn (các kích thước chung - ME5 - MDE5 - ME7 - MDE7 - ME9 - MDE9 - ME11 - MDE11)

G

Chiều dày của đầu (ME5 - MDE5 - ME7 - MDE7 - ME9 - MDE9 ME11 MDE11)

H

Kích thước tăng lên E để tạo điều kiện dễ dàng cho các cửa (các kích thước chung - MB1 - MDB1 - MB2 - MDB2)

J

Chiều dày của nắp (ME6 - ME8 - ME10 - ME12)

K

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khe hở xung quanh trục xoay (MP1 - MP2 - MP3 - MP4 - MP7)

M

 

N

Chiều rộng của tai đỡ cần (AP4 - AP6)

O

 

P

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khoảng cách giữa các lỗ lắp đặt (AB2 - ME5 - MDE5 - ME6 - MF1 - MDF1 - MF2 - MF5 - MDF5 - MF6 - ME11 - MDE11 - ME12)

S

 

T

Lỗ tháo qua mặt lắp đặt (AB4 - AB6)

U

 

V

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khoảng cách giữa TRPa và mặt lắp đặt (MF1 - MDF1 - MF8)

X

 

Y

Khoảng cách giữa TRP và lỗ (cửa) của đầu (các kích thước chung)

Z

Góc nghiêng (AP6 - MP5 - MP6)

Chữ ký hiệu thứ hai

A

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AA

Đường kính vòng tròn qua tâm của các vít cấy hoặc cần nối (chỉ để tham khảo) (MX1 - MDX1 - MX2 - MDX2 - MX3 - MX4 - MDX4 - MX5 - MDX5 - MX6 - MX7 - MDX7 - MX8 - MDX8)

BA

Đường kính phần dẫn hướng của nắp (các kích thước chung - MF2 - MF4)

CA

Khoảng cách giữa TRP và trục của trục xoay (AP4 )

DA

Đường kính được khoét rộng cho lắp đặt vít (AF3)

EA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FA

 

GA

 

HA

 

JA

 

KA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

LA

 

MA

Đường kính mặt bích (các kích thước của đầu mút cần)

NA

 

OA

 

PA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

RA

Khoảng cách theo chiều dọc (AB7)

SA

Khoảng cách theo chiều dọc giữa các lỗ lắp đặt (MS1)

TA

Khoảng cách giữa các lỗ lắp đặt (AB5 - AB6)

UA

 

VA

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

WA

 

XA

Khoảng cách giữa TRP và các lỗ lắp đặt phía sau (MS1)

YA

 

ZA

 

Chữ ký hiệu thứ hai

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tên gọi

AB

Đường kính các lỗ lắp đặt (MS1 - MDS1 - MS3)

BB

Chiều dài của vít cấy hoặc phần kéo dài của cần nối (MX1 - MDX1 - MX2 - MDX2 - MX3 - MX4 - MDX4 - MX7 - MDX7)

CB

Chiều rộng rãnh của chạc chữ U (MP1 - MP2 - MP7)

DB

Các lỗ lắp đặt cho tấm chặn đường kính (AL6)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đường kính gia công bề mặt tại vị trí lỗ lắp đặt (AB7)

FB

Đường kính các lỗ lắp đặt (MB1 - MDB1 - MB2 - MDB2 - ME5 - MDE5 - ME6 - ME7 - MDE7 - ME8 - ME9 - MDE9 - ME10 - ME11 - MDE11 - ME12 - MF1 - MDF1 - MF2 - MF3 - MDF3 -MF4 - MF5 - MDF5 - MF6 - MF7 - MDF7 - MF8 )

GB

 

HB

Đường kính các lỗ lắp đặt (AB2 - AB3 - AB4 - AB5 - AB6 -A B7 - AF3 - AT4)

JB

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiều cao đai ốc được nhô ra (các kích thước chung)

LB

 

MB

Đường kính rãnh (các kích thước đầu mút cần)

NB

 

OB

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

RB

 

SB

Đường kính các lỗ lắp đặt (MS2 - MDS2)

TB

Khoảng cách giữa các lỗ lắp đặt (AB4)

UB

Khoảng cách bao (MP1 - MP2 - MP7)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

WB

Khoảng cách giữa TRP và mặt lắp đặt (MF7 - MDF7)

XB

Khoảng cách giữa chốt của lỗ và rãnh then (AB7 - AB5 - AB3)

YB

 

ZB

Khoảng cách giữa TRP và điểm cực hạn của đầu mút nắp (các kích thước chung)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

C

Tên gọi

AC

 

BC

 

CC

 

DC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

EC

 

FC

Đường kính vòng tròn (qua tâm các lỗ lắp bu lông) (MF3 - MDF3 - MF4 - MF7 - MDF7)

GC

 

HC

 

JC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

KC

Chiều sâu rãnh của rãnh then (MS2 - MDS2 - AB3 - AT4)

LC

 

MC

 

NC

 

OC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

PC

 

RC

Khoảng cách giữa các lỗ lắp đặt (AB4)

SC

 

TC

Khoảng cách giữa các mặt đế của trục xoay (MT1 - MDT1 - MT2 - MT5 - MT6)

UC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VC

Phần kéo dài dẫn hướng trên mặt bích (MF7 - MDF7)

WC

Khoảng cách giữa TRP và mặt lắp đặt (MF3 - MDF3)

XC

Khoảng cách giữa TRP và đường trục của chốt xoay (MP1 - MP3)

YC

 

ZC

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chữ ký hiệu thứ hai

D

Tên gọi

AD

Kích thước của giá đỡ trục xoay (MT4 - MDT4 - MT5 - MT6)

BD

 

CD

Đường kính của lỗ chốt (MP1 - MP2 - MP3 - MP4 - MP7)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cỡ ren (MX1 - MDX1 - MX2 - MDX2 - MX3 - MX4 - MDX4 - MX7 - MDX7)

ED

 

FD

Đường kính vòng tròn qua tâm các lỗ (ME7 - MDE7 - ME8 - MB2 - MDB2)

GD

 

HD

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

KD

 

LD

 

MD

 

ND

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đường kính cho đoạn định tâm RD được giảm đi (ME5 - MDE5 - ME7 - MDE7 - ME9 - MDE9 - ME11 - MDE11)

PD

 

RD

Đường kính của vòng (tấm) hãm (ME5 - MDE5 - ME7 - MDE7 - ME9 - MDE9 - ME11 - MDE11)

SD

Đường kính của lỗ (AA4 -S - AA6 -S)

TD

Đường kính của các chốt trục xoay (MT1 - MDT1 - MT2 - MT4 - MDT4 - MT5 - MT6)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiều dài bao (AB2)

VD

Phần dẫn hướng qua vòng(tấm) hãm (các kích thước chung - MB1 - MDB1 - MB2 - MDB2 - ME5 - MDE5 - ME7 - MDE7 - ME9 - MDE9 - ME11 - MDE11)

WD

Đường kính lỗ cho các lỗ đặt chìa vặn móc (các kích thước đầu mút cần)

XD

Khoảng cách giữa TRP và đường trục của chốt (MP2 - MP4)

YD

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Chữ ký hiệu thứ hai

E

Tên gọi

AE

Chiều rộng rãnh (các kích thước của đầu mút cần)

BE

Cỡ kích thước ren lắp đặt (MR3 - MDR3 - MR4)

CE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DE

 

EE

Cỡ kích thước của cửa (có ren, các kích thước chung)

FE

Đường kính qua tâm các lỗ lắp đặt (AF3)

GE

 

HE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

JE

 

KE

Chiều sâu của các lỗ lắp đặt có ren (AF3)

LE

Khe hở xung quanh đường tâm chốt xoay (AB2 - AB3 - AB4 - AP2 - AP4) (các kích thước của đầu mút cần)

ME

Chiều dày của mặt bích (MF5 - MDF5 - MF6)

NE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

OE

 

PE

 

RE

Khoảng cách giữa các lỗ lắp đặt (AB5 - AB6)

SE

 

TE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

UE

Đường kính bao (ME7 - MDE7 - ME8)

VE

Phần dẫn hướng của đầu mút của đầu (các kích thước chung VE= VD+F)

WE

Khoảng cách giữa TRP và mặt lắp đặt (MF5 -MDF5)

XE

 

YE

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ZE

 

Chữ ký hiệu thứ hai

F

Tên gọi

AF

Chiều dài ren của đầu mút cần có ren (các kích thước của đầu cần)

BF

Chiều dài của vít lắp đặt (MR3 - MDR3 - MR4)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đường kính của lỗ chốt (AB5 - AB6)

DF

 

EF

Bán kính khe hở của chốt (AP6)

FF

Cỡ kích thước lỗ của mặt bích (các kích thước chung)

GF

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

JF

Chiều dày của mặt bích (MF8)

KF

Cỡ ren ở đầu mút cần có ren (các kích thước của đầu cần)

LF

Khe hở xung quanh đường tâm chốt (AP6)

MF

Chiều dày của mặt bích (MF1 - MDF1 - MF2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiều dày của mặt bích (MF3 - MDF3 - MF4 MF7 MDF7)

OF

Khoảng cách từ mặt gia công đến đầu của các giá chìa (AB7)

PF

 

RF

Khoảng cách của các lỗ lắp đặt (AB3)

SF

Khoảng cách giữa các mặt chìa vặn (các kích thước của đầu cần)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khoảng cách giữa các lỗ lắp đặt (ME11 - MDE11 - ME12 - MF1 - MDF1 - MF2 - MF5 - MDF5 - MF6 - MF8)

UF

Chiều dài bao (MF1 - MDF1 - MF2 - MF5 - MDF5 - MF6 - MF8)

VF

 

WF

Khoảng cách giữa TRP và đầu của mặt lắp đặt (các kích thước chung - MB1 -MDB1 - MB2 - MDB2 - ME5 - MDE5 - ME7 - MDE7 - ME9 - MDE9 - ME11 -MDE11 - MR3 - MDR3)

XF

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ZF

Khoảng cách giữa TRP và mặt lưng của mặt bích sau (MF2)

Chữ ký hiệu thứ hai

G

Tên gọi

AG

Kích thước từ TRP tới vai của pít tông (hình 6)

BG

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CG

Khe hở giá chìa kiểu chạc chữ U cho ổ đỡ cầu (AB5 - AB6)

DG

Khoảng hở xung quanh đường tâm chốt (AB5)

EG

 

FG

Khoảng cách giữa các vít cấy và các lỗ lắp đặt (AB3)

GG

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HG

 

JG

 

KG

 

LG

Khoảng hở xung quanh đường tâm chốt (AB6)

MG

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

NG

 

OG

 

PG

 

RG

Khoảng cách giữa các lỗ lắp đặt (AB3)

SG

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TG

Khoảng cách giữa các vít cấy hoặc cần nối (MX1 - MDX1 - MX2 - MDX2 - MX3 - MX4 - MDX4 - MX5 - MDX5 - MX6 - MX7 - MDX7 - MX8 - MDX8)

UG

Chiều dài bao (ME9 - MDE9 - ME10 - ME11 - MDE11 - ME12)

VG

 

WG

Chiều sâu của các lỗ dùng cho chìa vặn móc (các kích thước của đầu mút cần)

XG

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

YG

 

ZG

Khoảng cách giữa mặt lắp đặt và vai cần đối diện (MDE5 - MDE7 - MDE9 - MDE11 - MDR3)

Chữ ký hiệu thứ hai

H

Tên gọi

AH

Chiều cao đường tâm (MS1 - MDS1)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

CH

Khoảng cách giữa TRP và đường tâm chốt (AP6)

DH

 

EH

Chiều cao của gờ bên có thể tháo được (MS2 - MDS2)

FH

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

HH

 

JH

 

KH

 

LH

Chiều cao đường tâm (MS2 - MDS2 - MS3)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

NH

Chiều dày của giá chìa đỡ trục xoay (AT4)

OH

Chiều cao của mặt lỗ từ đường tâm của xy lanh (các kích thước chung)

PH

Chiều cao đường tâm của xy lanh có giá lắp đặt (AB7)

RH

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

TH

Khoảng cách của các bu lông lắp đặt (AT4)

UH

Chiều dài bao (AB4)

VH

 

WH

Khoảng cách giữa TRP và mặt lắp đặt (các kích thước chung - MX1 - MDX1 - MX3 - MX4 - MDX4 - MX5 - MDX5 - MX7 - MDX7 - MX8 - MDX8)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khoảng cách giữa TRP và đường tâm trục xoay (MT5)

YH

 

ZH

Khoảng cách giữa TRP và mặt lưng của mặt bích sau (MF6)

Chữ ký hiệu thứ hai

J

Tên gọi

AJ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

BJ

 

CJ

Đường kính của lỗ lắp chốt (các kích thước của đầu mút cần

DJ

 

EJ

 

FJ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GJ

 

HJ

 

JJ

 

KJ

 

LJ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MJ

 

NJ

 

OJ

 

PJ

Khoảng cách giữa các lỗ (cửa) (các kích thước chung)

RJ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

SJ

 

TJ

 

UJ

Chiều dài bao (AB5 - AB6)

VJ

 

WJ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

XJ

Khoảng cách giữa TRP và đường tâm trục xoay (MT2)

YJ

 

ZJ

Khoảng cách giữa TRP và mặt mút nắp (các kích thước chung - MB1 - MB2 - ME6 - ME8 - ME10 - ME12 - MR4 - MX1 - MX2 - MX4 - MX6 - MX7 - MX8)

Chữ ký hiệu thứ hai

K

Tên gọi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

BK

 

CK

Đường kính của các lỗ lắp chốt (AB2 - AB3 - AB4 - AB7 - AP2 - AP4) (các kích thước của đầu mút cần)

DK

Đường kính của chốt xoay (AA6 - L - AA4 - L - AL6)

EK

Đường kính của chốt xoay (AA4 - S -R)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khoảng cách giữa các mặt lắp đặt và đường tâm chốt (AT4)

GK

Cỡ ren cho các bu lông lắp đặt (AB5)

HK

 

JK

Đường kính của chốt xoay (AA6 - S - R)

KK

Cỡ ren trong hoặc ren ngoài (các kích thước của đầu mút cần - AP2 - AP4 - AP6 - AF3)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

MK

 

NK

 

OK

 

PK

Khoảng cách giữa các lỗ (cửa) (các kích thước chung)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

SK

Chiều dày của tấm chặn (AL6)

TK

Chiều dày của trục xoay tháo được (MT4 - MDT4 - MT5 - MT6)

UK

Chiều dài bao (AB3 - AB5 AB6)

VK

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khoảng cách giữa TRP và đường tâm các lỗ cho chìa vặn móc (các kích thước của đầu mút cần)

XK

 

YK

 

ZK

Khoảng cách giữa TRP và mặt đối diện của đầu (các kích thước chung - MDB1 - MDB2)

Chữ ký hiệu thứ hai

L

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

AL

Lỗ xy lanh (các kích thước chung)

BL

 

CL

Các chiều dài lắp đặt của chạc chữ U (AB3 - AB4 - AP2)

DL

Mặt lắp đặt của giá chìa có ổ đỡ cầu tới đường tâm chốt (MP6)

EL

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FL

Mặt lắp đặt tới đường tâm chốt (MP2 - MP4 - MP7 - AB2 - AB3 - AB4)

GL

Khoảng cách giữa các lỗ lắp đặt và chốt xoay(AB5 - AB7)

HL

Chiều rộng của rãnh lắp tấm chặn trên chốt xoay (AA6 - L - AA4 - L)

JL

Chiều cao của mặt đặt chìa vặn (AA6 - L - AA4 - L)

KL

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

LL

 

ML

Chiều dài của chốt xoay, ổ trượt (AA4 - S - R)

NL

Chiều dài của chốt xoay, ổ đỡ cầu (AA6 - S - R)

OL

Chiều dài của chốt xoay, ổ trượt, có tấm chặn (AA4 - L)

PL

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

RL

 

SL

Chiều dài của chốt xoay, ổ đỡ cầu, có tấm chặn (AA6 - L)

TL

Chiều dài của chốt trục xoay (MT1 - MDT1 - MT2 - MT4 - MDT4 - MT5 - MT6)

UL

Chiều dài bao (AB7 - AT4)

VL

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

WL

Khoảng cách giữa các mặt đặt chìa vặn (các kích thước của đầu mút cần)

XL

Khoảng cách giữa TRP và đường tâm trục xoay (MT6)

YL

Chiều dài của tấm chặn (AL6)

ZL

Khoảng cách giữa TRP và điểm cực hạn của mặt nút đối diện của đầu, trừ cần (các kích thước chung)

Chữ ký hiệu thứ hai

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tên gọi

AM

 

BM

 

CM

Chiều rộng khoảng hở giữa các nhánh của chạc chữ U đỡ cần, chiều rộng khoảng hở giữa các nhánh chạc chữ U của giá chìa (AB3 - AB4 - AP2)

DM

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiều rộng tai (mấu) của giá chìa, chiều rộng tai (mấu), có ổ trượt (AB2 - AB7 - AP4) (các kích thước của đầu mút cần)

FM

Khoảng cách từ mặt lắp đặt đến đường tâm chốt (AB5 - AB6)

GM

 

HM

 

JM

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

LM

 

MM

Đường kính cần, d (các kích thước chung)

NM

 

OM

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khoảng cách giữa lỗ ở xa và đầu mút ở xa (các kích thước chung)

RM

 

SM

Khoảng cách theo chiều dọc giữa các lỗ lắp đặt (MDS1)

TM

Khoảng cách giữa các mặt tựa của trục xoay (MT4 - MDT4)

UM

Khoảng cách bao (MT4 - MDT4)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

WM

 

XM

Khoảng cách giữa TRP và các lỗ đối diện (MDS1)

YM

 

ZM

Khoảng cách giữa TRP và vai cần đối diện (các kích thước chung - MDB1 - MDB2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chữ ký hiệu thứ hai

N

Tên gọi

AN

 

BN

 

CN

Đường kính của các lỗ lắp chốt (AP6)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

EN

Chiều rộng của ổ đỡ cầu (AP6)

FN

Chiều cao toàn bộ của giá chìa đỡ trục xoay (AT4)

GN

 

HN

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

KN

 

LN

 

MN

 

NN

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PN

 

RN

 

SN

 

TN

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

VN

 

WN

 

XN

Khoảng cách giữa TRP và đường tâm chốt (MP6)

YN

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khoảng cách giữa mặt lắp đặt và TRP đối diện (MDF3)

Chữ ký hiệu thứ hai

O

Tên gọi

AO

Khoảng cách từ các lỗ lắp đặt tới mặt lắp đặt của xylanh (MS1 - MDS1 - MS2 - MDS2 - MS3)

BO

 

CO

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

DO

 

EO

 

FO

Khoảng cách giữa rãnh chạc chữ U và đường tâm chốt (AB3)

GO

Khoảng cách giữa rãnh chạc chữ U và đường tâm các lỗ lắp đặt (MS2 - MDS2)

HO

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

JO

Khoảng cách của các bu lông lắp đặt tấm chặn (AB5)

KO

Khoảng cách của các bu lông lắp đặt tấm chặn (AB5)

LO

Khoảng cách từ lỗ chốt đến chiều dài bao (AB5)

MO

 

NO

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

OO

 

PO

 

RO

 

SO

 

TO

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

UO

Chiều dài bao (ME5 - MDE5 - ME6)

VO

 

WO

 

XO

Khoảng cách giữa TRP và đường tâm chốt (MP5)

YO

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

ZO

Khoảng cách giữa TRP và mặt lắp đặt (MDX1 - MDX2 - MDX4 - MDX7 - MDX8)

Chữ ký hiệu thứ hai

P

Tên gọi

AP

Khoảng cách từ các lỗ lắp đặt tới mặt lắp đặt xylanh (MS2 - MDS2)

BP

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiều dài bao của giá lắp kiểu chạc chữ U (AB5 - AB6)

DP

 

EP

 

FP

Chiều rộng tai mấu (MP5 - MP6)

GP

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

JP

Khoảng cách của các bu lông lắp đặt tấm chặn (AB5)

KP

Khoảng cách của các bu lông lắp đặt tấm chặn (AB5)

LP

 

MP

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

OP

 

PP

 

RP

 

SP

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

UP

Đường kính ngoài của mặt bích đỡ cần (AF3)

VP

 

WP

 

XP

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ZP

Khoảng cách giữa TRP và mặt lưng của mặt bích sau (MF4)

Chữ ký hiệu thứ hai

R

Tên gọi

AR

Khoảng cách từ các lỗ lắp đặt đến mặt lắp đặt của xylanh (MS2 - MDS2)

BR

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CR

Lỗ lắp chốt ở giá chìa đỡ trục xoay (AT4)

DR

 

ER

Bán kính khoảng hở xung quanh đường tâm chốt (AP2 - AP4)

FR

 

GR

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HR

 

JR

 

KR

 

LR

 

MR

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

NR

 

OR

 

PR

 

RR

 

SR

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TR

Khoảng cách trên hình chiếu cạnh giữa các lỗ lắp đặt (MS1 - MDS1 - MS3)

UR

Chiều dài bao (MF8 - AB4 - AB7)

VR

 

WR

 

XR

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

YR

 

ZR

Khoảng cách giữa mặt lắp đặt và TRP đối diện (MDF1)

Chữ ký hiệu thứ hai

S

Tên gọi

AS

Chiều dài của các đầu pít tông đỡ trên mặt bích (Các kích thước của đầu mút cầu)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

CS

Đường kính ngoài của đĩa chặn tại giá chìa kiểu chạc chữ U ( AB5)

DS

 

ES

Chiều dài lắp đặt của chốt (AA6 - S, AA6 - R)

FS

Khoảng cách giữa các lỗ lắp đặt (AT4)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

HS

 

GS

 

KS

 

LS

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bán kính khoảng hở xung quanh đường tâm chốt (MP5 - MP6)

NS

 

OS

 

PS

 

RS

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khoảng cách theo chiều dọc giữa các lỗ lắp đặt (MS2)

TS

Khoảng cách tâm hình chiếu cạnh giữa các lỗ lắp đặt (MS2 - MDS2)

VS

 

WS

Khoảng cách từ TRP tới mặt lắp đặt trên đầu xy lan (Hình 9)

XS

Khoảng cách giữa TRP và các lỗ lắp đặt phía trước (MS2 - MDS2 - MS3)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ZS

Khoảng cách giữa mặt lắp đặt và TRP đối diện (MDF 7)

Chữ ký hiệu thứ hai

T

Tên gọi

AT

Chiều dài lắp đặt của kẽ góc (MS1 - MDS1)

BT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CT

 

DT

 

ET

 

FT

 

GT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HT

 

JT

 

KT

 

LT

Khoảng hở xung quanh đường tâm chốt (MP5 - MP6)

MT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

NT

 

OT

 

PT

 

RT

Cỡ kính thước các lỗ lắp đặt có ren (MX5 - MDX5 - MX6 - MX7 - MDX7 - MX8 - MDX8)

ST

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TT

 

UT

Chiều dài bao (MT1 - MDT1 - MT2 - MT5 - MT6)

VT

 

WT

 

XT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

YT

 

ZT

 

Chữ ký hiệu thứ hai

U

Tên gọi

AU

Khoảng cách từ các lỗ lắp đặt đến các mặt lắp đặt của xy lanh (MS1 - MDS1 - MS2 - MDS2 - MS3)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chiều rộng của tấm chặn (AL6)

CU

Khoảng cách giữa các bu lông lắp đặt và tâm chốt xoay (AL6)

DU

 

EU

Chiều rộng của tai (mấu) (AP6)

FU

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

HU

 

JU

 

KU

 

LU

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

NU

 

OU

 

PU

 

RU

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

TU

 

UU

 

WU

 

XU

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

ZU

Khoảng cách giữa các mặt lắp đặt và TRP đối diện (MDS5)

Chữ ký hiệu thứ hai

V

Tên gọi

AV

Chiều dài của lỗ ren (AP2 - AP4 - AP6)

BV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CV

Khoảng cách từ đường tâm chốt tới đỉnh (AP2 - AP4)

DV

 

EV

 

FV

 

GV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

HV

 

JV

 

KV

Khoảng cách đặt miệng chìa vặn của đai ốc (MR3 - MDR3 - MR4)

LV

 

MV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

NV

 

OV

 

PV

 

RV

 

SV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TV

Khoảng cách giữa các lỗ lắp đặt (ME9 - MDE9 - ME10)

UV

Đường kính bao (MT4 - MDT4 - MT5 - MT6 )

VV

 

WV

 

XV

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

YV

 

ZV

Chiều rộng đặt miệng chìa vặn cho chốt xoay (AA4 - L - AL6 - L)

Chữ ký hiệu thứ hai

W

Tên gọi

AW

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

CW

Khoảng cách từ đường tâm chốt tới đỉnh (AP6)

DW

 

EW

Chiều rộng của tai (mấu) (MP3 - MP4)

FW

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

HW

 

JW

 

KW

Chiều dày của đai ốc (MR3 - MDR3 - MR4)

LW

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

NW

 

OW

 

PW

 

RW

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

TW

 

UW

Kích thước bao trên hình chiếu cạnh (MT4 - MDT4 - MT5 - MT6)

VW

 

WW

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khoảng cánh giữa TRP và đường tâm chốt (MD7)

YW

 

ZW

 

Chữ ký hiệu thứ hai

X

Tên gọi

AX

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

BX

 

CX

Đường kính của lỗ lắp chốt (MP5 - MP6)

DX

 

EX

Chiều rộng của ổ đỡ cầu (MP5 - MP6)

FX

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

GX

 

HX

 

JX

 

KX

 

LX

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

MX

 

MX

 

NX

 

OX

 

PX

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

RX

 

SX

 

TX

 

UX

Chiều dài bao của giá chìa kiểu chạc chữ U (AB3)

WX

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

XX

 

YX

 

ZX

Cạnh vát ở chốt xoay (AA6 - L - AA4 -L)

TRP được định nghĩa trong Điều 4.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10651:2014 (ISO 6099:2009) về Hệ thống và bộ phận truyền động thủy lực/ khí nén - Xy lanh - Mã nhận dạng về kích thước lắp đặt và kiểu lắp đặt

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.951

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198