Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN10645:2014 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2014 Ngày hiệu lực:
ICS:23.100.01, 01.040.23 Tình trạng: Đã biết

TCVN 10645:2014

ISO 5598:2008

HỆ THỐNG VÀ BỘ PHẬN TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC/KHÍ NÉN - TỪ VỰNG

Fluid power systems and components - Vocabulary

 

Lời nói đầu

TCVN 10645:2014 hoàn toàn tương đương với ISO 5598:2008.

TCVN 10645:2014 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 131 “Hệ thống truyền dẫn chất lỏng” biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong các hệ thống truyền động thủy lực/khí nén, năng lượng được truyền và điều khiển thông qua lưu chất (chất lỏng hoặc chất khí) có áp trong một mạch kín.

Mục đích của việc đưa ra từ vựng này là

- Cung cấp các thuật ngữ cho phép có nghĩa riêng trong công nghệ truyền động thủy lực và khí nén.

- Bao gồm chỉ các từ ngữ chung trong từ điển hoặc các thuật ngữ khi chúng là gốc từ chung cho các từ ngữ dùng riêng cho công nghệ truyền động thủy lực và khí nén.

- Đưa ra các thuật ngữ đồng nghĩa với thuật ngữ được ưu tiên để phục vụ cho mục đích tham khảo.

- Đưa ra danh sách các thuật ngữ không nên dùng nhưng cũng định nghĩa và chỉ rõ các thuật ngữ này để đi đến thuật ngữ ưu tiên.

Các quy ước sau được sử dụng:

- (Không nên dùng) chỉ thị thuật ngữ không được sử dụng nữa;

- (Thủy lực) chỉ thị thuật ngữ chỉ áp dụng cho công nghệ thủy lực;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

HỆ THỐNG VÀ BỘ PHẬN TRUYỀN ĐỘNG THỦY LỰC/KHÍ NÉN - TỪ VỰNG

Fluid power systems and components - Vocaburlary

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định từ vựng cho tất cả các hệ thống và bộ phận truyền động thủy lực/khí nén ngoại trừ các ứng dụng trong ngành hàng không và các thiết bị cung cấp khí nén.

2. Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

ISO 8778, Truyền động khí nén - Môi trường khí quyển tiêu chuẩn.

3. Thuật ngữ và định nghĩa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1. Định nghĩa của tính từ và danh từ chính thường dùng trong tiêu chuẩn này

3.1.1. Giá trị thực

Thu được từ các phép đo vật lý được thực hiện tại một thời điểm đã cho và một điểm cụ thể.

3.1.2. Đặc tính

Hiện tượng vật lý.

VÍ DỤ: Áp suất (3.2.541), lưu lượng (3.2.292), nhiệt độ.

3.1.3. Điều kiện

Tập hợp các giá trị của các đặc tính.

3.1.4. Dẫn xuất thu được

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1.5. Có hiệu quả

Phần đặc tính có ích.

3.1.6. Hình học

Được tạo ra từ các tính toán khi sử dụng các kích thước thiết kế cơ bản và bỏ qua các thay đổi nhỏ về kích thước như các thay đổi về kích thước do chế tạo.

3.1.7. Danh định

Được xác nhận thông qua thử nghiệm tại đó một bộ phận (3.2.111) hoặc đường ống (3.2.513) được thiết kế để bảo đảm có đủ tuổi thọ làm việc.

CHÚ THÍCH: Có thể quy định giá trị lớn nhất và/hoặc giá trị nhỏ nhất

3.1.8. Vận hành

Hoạt động mà một hệ thống, hệ thống con (3.2.702), bộ phận (3.2.111) hoặc đường ống (3.2.513) phải trải qua trong khi thực hiện chức năng của nó.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Được tạo ra từ tính toán khi sử dụng các kích thước thiết kế cơ bản khi sử dụng các phương trình có thể bao gồm các giá trị ước tính, các dữ liệu thực nghiệm và các hệ số sử dụng và không dựa trên các phép đo giá trị thực (3.1.1).

3.1.10. Làm việc

Các giá trị đặc trưng tại đó một hệ thống, hoặc hệ thống con (3.2.702) được dự định vận hành trong các điều kiện làm việc ở trạng thái ổn định (3.2.693).

3.2. Thuật ngữ chung và định nghĩa

3.2.1. Mài mòn

Sự hao mòn, mài hoặc mài mòn của vật liệu.

CHÚ THÍCH: Các sản phẩm của mài mòn hiện diện trong hệ thống do chất nhiễm bẩn dạng hạt tạo ra (3.2.128).

3.2.2. Áp suất tuyệt đối

Áp suất (3.2.541) sử dụng chân không (3.2.748) tuyệt đối làm chuẩn.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.3. Bộ sấy hấp thụ

(Khí nén) bộ sấy trong đó hơi ẩm được loại bỏ bằng cách sử dụng các hợp chất hút ẩm.

3.2.4. Công suất hữu dụng

Công suất ra thu được từ nguồn cấp ở tất cả các trạng thái có thể của thiết bị.

3.2.5. Van hoạt động

(Khí nén) van (3.2.753) yêu cầu cung cấp năng lượng không phụ thuộc vào giá trị của các tín hiệu vào (3.2.387).

3.2.6. Nhiệt độ thực của bộ phận

Nhiệt độ của một bộ phận (3.2.111) được đo ở một vị trí xác định tại một thời điểm đã cho.

3.2.7. Nhiệt độ thực của lưu chất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.8. Áp suất thực

Áp suất (3.2.541) xuất hiện ở một vị trí riêng tại một thời điểm cụ thể.

3.2.9. Vị trí dẫn động

Vị trí cuối cùng của phần tử van (3.2.759) chịu tác động của các lực dẫn động.

3.2.10. Thời gian khởi động

Thời gian giữa chuyển mạch tín hiệu điều khiển (3.2.136) bật và tắt.

3.2.11. Bộ khởi động

Bộ phận (3.2.111) biến đổi năng lượng của Lưu chất (3.2.305) thành công cơ học.

VÍ DỤ: Động cơ (3.2.439), xy lanh (3.2.154).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cơ cấu cho phép nối các chi tiết có các mặt phân cách khác nhau về kiểu và cỡ kích thước.

3.2.13. Chất phụ gia

(Thủy lực) hóa chất được bổ sung vào một chất lỏng thủy lực (3.2.353) để tạo ra các tính chất mới hoặc nâng cao các tính chất đã sẵn có.

3.2.14. Van tiết lưu điều chỉnh được

Van điều khiển lưu lượng (3.2.286) có đường dẫn dòng chảy (3.2.291) thay đổi, hạn chế được giữa cửa vào (3.2.384) và cửa ra (3.2.492).

3.2.15. Xy lanh có hành trình điều chỉnh được

Xy lanh (3.2.154) trong đó vị trí của một cữ chặn có thể được thay đổi để cho phép thay đổi chiều dài của hành trình.

3.2.16. Ống nối đầu mút có ren ngoài điều chỉnh được

Ống nối (3.2.122) với đầu mút có ren ngoài (3.2.699) cho phép có sự định hướng riêng trước khi siết chặt lần cuối.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Khí nén) máy sấy giữ lại một số chất nhiễm bẩn (3.2.124) hòa tan và không hòa tan bởi lực hút phân tử.

3.2.18. Sự thông khí

(Thủy lực) quá trình trong đó không khí được đưa vào chất lỏng thủy lực (3.2.353)

3.2.19. Bộ làm mát sau

(Khí nén) bộ trao đổi nhiệt (3.2.344) được sử dụng để làm mát không khí được xả ra từ một máy nén không khí (3.2.24).

3.2.20. Kết tụ

Hai hoặc nhiều hạt (3.2.500) được tiếp xúc dính kết với nhau và không thể chia tách được bởi sự lắc trộn nhẹ và các lực cắt nhỏ được tạo ra.

3.2.21. Sự xả khí

(Thủy lực) phương tiện dùng để làm sạch khí ra khỏi một hệ thống hoặc bộ phận (3.2.111)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cơ cấu cho phép trao đổi không khí giữa một bộ phận (3.2.111) (ví dụ như thùng chứa (3.2.611) và khí quyển.

3.2.23. Dung tích bộ van thông khí

Đo lưu lượng khí (3.2.292) qua một van thông khí (3.2.22)

3.2.24. Máy nén khí

(Khí nén) Hệ thống con (3.2.702) chuyển đổi năng lượng cơ học thành năng lượng truyền động thủy lực/khí nén (3.2.313).

3.2.25. Thiết bị chuẩn bị khí

(Khí nén) cụm lắp ráp (3.2.45) các bộ phận thường gồm có một bộ lọc (3.2.262), một bộ điều chỉnh áp suất (3.2.564) và đôi khi có một dụng cụ bôi trơn, định hướng để cung cấp khí nén (3.2.114) trong các điều kiện thích hợp.

3.2.26. Lượng khí tiêu thụ

(Khí nén) dòng chảy khí (3.2.283) được yêu cầu để thực hiện một nhiệm vụ đã cho hoặc khối lượng không khí được sử dụng trong một khoảng thời gian xác định.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Khí nén) thiết bị để giảm lượng hơi (3.2.763) ẩm của khí nén (3.2.114).

3.2.28. Cửa thải khí

(Khí nén) cửa (3.2.532) cấp đường dẫn tới hệ thống thải (3.2.251).

3.2.29. Bộ lọc khí

(Khí nén) bộ phận (3.2.111) có chức năng giữ lại các chất nhiễm bẩn (3.2.124) từ không khí của khí quyển.

3.2.30. Van an toàn khí

(Khí nén) kiểu van điều khiển lưu lượng (3.2.286) cho phép dòng chảy (3.2.283) tự do vận hành bình thường theo cả hai chiều, nhưng trong trường hợp đường ống (3.2.513) hư hỏng trên phía đầu ra của bộ phận (3.2.111), lưu lượng (3.2.292) được giảm đi tới giá trị rất thấp.

CHÚ THÍCH: Trong các điều kiện không phục hồi được toàn bộ lưu lượng tới khi sửa chữa được hư hỏng, cơ cấu van an toàn khí có thể được sử dụng như một bộ phận an toàn và/hoặc để giảm sự tổn thất khí nén.

3.2.31. Chất nhiễm bẩn khí

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Chất nhiễm bẩn khí được biểu thị bằng số phần trăm của thể tích.

3.2.32. Động cơ khí

(Khí nén) động cơ (3.2.439) quay liên tục được dẫn động bởi khí nén (3.2.114)

3.2.33. Bộ làm sạch khí

(Khí nén) bộ lọc khí nén (3.2.115) có chứa một số phần tử lọc (3.2.266) để loại bỏ các chất nhiễm bẩn (3.2.124) quy định và đạt được mức độ sạch quy định.

3.2.34. Khả năng loại bỏ khí

(Thủy lực) khả năng loại bỏ các bọt khí phân tán trong một chất lỏng thủy lực (3.2.353).

3.2.35. Cửa thải khí

(Khí nén) cửa (3.2.532) cho phép chất lỏng được thải ra khỏi hệ thống khí nén.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bộ phận chuyển đổi khí nén - thủy lực trong đó năng lượng được truyền từ một môi trường (khí nén) cho một môi trường khác (thủy lực) mà không có sự khuyếch đại.

3.2.37. Điều kiện môi trường

Các điều kiện của môi trường trực tiếp của hệ thống

VÍ DỤ: Áp suất (3.2.541), nhiệt độ v.v…

3.2.38. Nhiệt độ môi trường

Nhiệt độ của môi trường trong đó bộ phận (3.2.111), đường ống (3.2.513) hoặc hệ thống đang làm việc.

3.2.39. Độ khuyếch đại

Tỷ số giữa tín hiệu ra và tín hiệu vào (3.2.387).

3.2.40. Van chống xâm thực

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.41. Khả năng chống ăn mòn

(Thủy lực) khả năng của một chất lỏng thủy lực (3.2.353) chống lại sự ăn mòn kim loại.

CHÚ THÍCH: Yêu cầu này đặc biệt quan trọng trong trường hợp chất lỏng có chứa nước.

3.2.42. Vòng chống ép đẩy

Bộ phận có dạng một vòng được thiết kế để ngăn ngừa sự đẩy của một vòng làm kín (3.2.637) vào khe hở giữa hai chi tiết đối tiếp được làm kín.

3.2.43. Tính chất bôi trơn chống mòn

(Thủy lực) khả năng bôi trơn của một lưu chất (3.2.305) chống lại sự tiếp xúc kim loại với kim loại bằng cách duy trì một màng Lưu chất giữa các bề mặt di động trong các điều kiện vận hành đã cho.

3.2.44. Chất lỏng chứa nước

(Thủy lực) chất lỏng thủy lực (3.2.353) có chứa nước như một thành phần chính ngoài các thành khác.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

VÍ DỤ 2: Nhũ tương nước trong dầu (3.2.774)

VÍ DỤ 3: Dung dịch polime trong nước (3.2.772).

3.2.45. Cụm lắp ráp

Phân đoạn của một hệ thống hoặc cụm bộ phận gồm có hai hoặc nhiều bộ phận (3.2.111) được nối liên kết với nhau.

3.2.46. Momen xoắn lắp ráp

Momen xoắn yêu cầu để đạt được mối nối liên kết cuối cùng phù hợp.

3.2.47. Điểm ngưng tụ khí quyển

Điểm ngưng tụ (3.2.196) được đo ở áp suất khí quyển (3.2.48).

CHÚ THÍCH: Không nên sử dụng “Điểm ngưng tụ khí quyển “ có liên quan với sấy khô không khí nén (3.2.114).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Áp suất tuyệt đối (3.2.2) của khí quyển ở một địa điểm và thời điểm đã cho.

Xem các Hình 1 và Hình 2.

3.2.49. Thùng chứa khí quyển

(Thủy lực) thùng chứa (3.2.611) dùng để tích giữ chất lỏng thủy lực (3.2.353) ở áp suất khí quyển (3.2.48).

3.2.50. Bộ lọc hồi lưu cố định

(Thủy lực) bộ lọc thủy lực (3.2.262) được gắn vào thùng chứa (3.2.611) và thân của nó xuyên qua thành thùng chứa, sử dụng các phần tử lọc (3.2.266) thay thế được và lọc chất lỏng thủy lực (3.2.253) trên đường hồi lưu (3.2.617).

3.2.51. Bộ lọc hút cố định

(Thủy lực) bộ lọc thủy lực (3.2.262) được gắn vào thùng chứa (3.2.611) và thân của nó xuyên qua thành thùng chứa, sử dụng các phần tử lọc thay thế được và lọc chất lỏng thủy lực (3.2.253) đi vào đường hút.

3.2.52. Nhiệt độ đánh lửa tự động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Có thể xác định giá trị thực của nhiệt độ này bằng một trong nhiều phương pháp thử đã phê duyệt.

3.2.53. Van xả tự động

(Khí nén) van xả (3.2.223) tự động xả bất cứ sự nhiễm bẩn (3.2.128) nào đã được tích tụ lại khi đạt được một mức xác định trước

3.2.54. Đếm hạt tự động

Phép đo sự nhiễm bẩn (3.2.128) dạng hạt (3.2.500) trong một lưu chất (3.2.305) bằng biện pháp tự động.

3.2.55. Van ngắt tự động

Van (3.2.753) được thiết kế để tự động đóng khi độ sụt áp (3.2.549) qua van do dòng chảy (3.2.283) tăng lên vượt quá một lượng được xác định trước.

3.2.56. Thùng chứa không khí phụ

(Khí nén) thùng chứa không khí (3.2.707) bổ sung được lắp đặt trong hệ thống để cung cấp các nhu cầu cục bộ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Thủy lực) Động cơ thủy lực (3.2.356) có một vài pít tông song song với nhau.

3.2.58. Động cơ pít tông hướng trục kiểu trục nghiêng

Động cơ pít tông hướng trục trong đó trục dẫn động nghiêng một góc so với đường tâm chung.

3.2.59. Động cơ pít tông hướng trục kiểu đĩa lắc

Động cơ kiểu pít tông hướng trục (3.2.57) trong đó trục dẫn động thẳng hàng với đường tâm chung và đĩa lắc không được kết nối với trục dẫn động.

3.2.60. Bơm pít tông hướng trục

(Thủy lực) bơm thủy lực (3.2.359) có nhiều pít tông song song với nhau.

3.2.61. Bơm pít tông hướng trục có trục nghiêng

(Thủy lực) bơm pít tông hướng trục (3.2.60) trong đó trục dẫn động nghiêng đi một góc so với đường trục chung.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Thủy lực) bơm pít tông hướng trục (3.2.60) trong đó trục dẫn động thẳng hàng với trục chung và đĩa lắc không được kết nối với trục dẫn động.

3.2.63. Bơm pít tông hướng trục, có tấm lắc rung

(Thủy lực) bơm pít tông hướng trục (3.2.60) trong đó trục dẫn động thẳng hàng với trục chung và pít tông được dẫn động bởi một đĩa lắc được lắp nối với trục dẫn động.

3.2.64. Vòng làm kín chiều trục

Vòng làm kín (3.2.637) làm kín bởi lực tiếp xúc chiều trục.

3.2.65. Áp suất ngược

Áp suất (3.2.541) do sự thu hẹp dòng chảy ở đầu ra.

3.2.66. Tấm chắn

Bộ phận chắn dòng chảy (3.2.283) trực tiếp và làm lệch hướng dòng chảy theo hướng khác.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ống nối (3.2.122) được gắn chặt bằng một bulông rỗng cho phép dòng chảy (3.2.283) ở một mặt phẳng tạo thẳng góc 90o với cửa (3.2.532) nối và từ đó đi theo bất kỳ hướng nào (360o).

3.2.68. Động cơ kiểu cánh gạt cân bằng

Động cơ kiểu cánh gạt (3.2.761) trong đó các lực ngang trên rô to được cân bằng.

3.2.69. Van bi

Van (3.2.753) trong đó các cửa (3.2.532) được nối hoặc được bít kín bằng viên bi quay (3.2.759) có dạng van chứa và có chứa các đường dẫn dòng chảy (3.2.291).

3.2.70. Cơ cấu dẫn động kiểu ống xếp

Kiểu cơ cấu dẫn động (3.2.11) thẳng tác dụng đơn trong đó lực cơ học và chuyển động được tạo ra bởi sự giãn ra của một ống xếp mềm dẻo gồm có một hoặc nhiều vòng xoắn mà không sử dụng pít tông và cần pít tông.

3.2.71. Bộ lọc hai chiều

Bộ lọc (3.2.262) được thiết kế để lọc lưu chất (3.2.305) theo hai chiều.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Van an toàn áp suất (3.2.565) có hai cửa (3.2.532), một trong hai lỗ có thể được sử dụng như cửa vào (3.2.384) và lỗ kia trở thành cửa ra (3.2.492) và không có bất cứ sự thay đổi nào về vật lý hoặc điều chỉnh van.

3.2.73. Lưu chất thoái hóa sinh học

Lưu chất (3.2.305) có thể bị thoái hóa sinh học nhanh tới một mức độ cao nếu nó được đưa vào môi trường.

VÍ DỤ 1: Triglyxerit (dầu thực vật)

VÍ DỤ 2: Polyglycon

VÍ DỤ 3: Este tổng hợp.

3.2.74. Bình tích năng có vetsi

(Thủy lực) bình tích năng được chất tải bằng khí (3.2.331) trong đó sự tách ly giữa chất lỏng và phía khí được thực hiện bằng một túi ni lông dẻo.

3.2.75. Đường tháo không khí

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.76. Đầu nối chặn

(Khí nén) dạng van một chiều (3.2.468) van được vận hành bằng điều khiển (3.2.509) được vặn ren vào cửa (3.2.532) xy lanh (3.2.154) sao cho không khí được gom lại trong xy lanh khi dỡ bỏ tín hiệu điều khiển.

3.2.77. Đầu phun

(Khí nén) van hai cửa (3.2.739) được thiết kế để cầm tay dùng để xả khí nén (3.2.114) qua một vòi phun (3.2.472) và hướng vào các đồ vật để thổi khí nén vào các đồ vật này.

3.2.78. Vòng làm kín liên kết

Vòng làm kín (3.2.637) sử dụng vật liệu đàn hồi (3.2.238) gắn kết với một nền cứng.

3.2.79. Vòng đệm compozit

Đệm kín tĩnh (3.2.332) vòng làm kín (3.2.637) gồm có một vòng đệm kim loại phẳng gắn kết với một vòng làm kín đàn hồi đồng tâm.

3.2.80. Áp suất nạp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.81. Nhánh

Đầu ra bên cạnh của một ống nối chữ T (3.2.720) hoặc ống nối chữ thập (bốn ngả) (3.2.145).

3.2.82. Áp suất khởi động

Áp suất (3.2.541) nhỏ nhất cần thiết để bắt đầu chuyển động.

3.2.83. Môđun khối của một lưu chất

Độ chuyển hóa của áp suất (3.2.541) tác dụng vào lưu chất (3.2.305) và gây ra biến dạng thể tích.

CHÚ THÍCH: Môđun đàn hồi khối của một Lưu chất là số nghịch đảo của độ nén của lưu chất (3.2.118).

3.2.84. Ống nối qua vách ngăn

Ống nối (3.2.122) cho các ống (3.2.736) hoặc ống mềm (3.2.348) ở một phía của vách ngăn hoặc thành cho phép lưu chất (3.2.305) đi qua vách ngăn hoặc thành.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Hư hỏng của kết cấu văng ra ngoài do áp suất (3.2.541) vượt quá mức quy định cho phép các chất chứa trong thể tích kín phụt ra ngoài.

VÍ DỤ: Nổ bộ lọc, nổ ống mềm (3.2.348).

3.2.86. Áp suất nổ

Áp suất (3.2.541) tại đó một bộ phận (3.2.111) hoặc đường ống (3.2.513) bị hư hỏng và lưu chất (3.2.305) bắt đầu thoát ra.

Xem Hình 2.

3.2.87. Van bướm

Van (3.2.753) thông trong đó phần tử van (3.2.759) gồm có một đĩa phẳng quay quanh một trục hướng kính vuông góc với dòng chảy (3.2.283).

3.2.88. Van kiểu vỏ đạn

Van (3.2.753) chỉ có thể vận hành cùng phối hợp với một thân liên kết có chứa các đường dẫn dòng (3.2.291) cần thiết.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Thủy lực) hiện tượng tạo thành các hốc khí hoặc hơi (3.2.763) trong dòng chất lỏng xảy ra khi áp suất (3.2.541) giảm đi một cách cục bộ tới áp suất tới hạn, thường là áp suất hơi của chất lỏng.

CHÚ THÍCH: Trong quá trình của trạng thái xâm thực, chất lỏng có thể di chuyển qua các hốc ở vận tốc cao, tạo ra va đập thủy lực không chỉ gây ra tiếng ồn mà còn làm cho các bộ phận (3.2.111) bị hư hỏng.

3.2.90. Vị trí giữa của van thông với đường xả

(Khí nén) vị trí giữa của van (3.2.754) ở đó đường cấp cho đầu vào không được nối với đầu ra, nhưng các đầu ra được nối với đường xả (3.2.251).

3.2.91. Vị trí giữa của van thông với áp suất

(Khí nén) vị trí giữa của van (3.2.754) ở đó đường cung cấp cho đầu vào được nối với cả hai đầu ra và các cửa (3.2.532) của đường xả (3.2.251) được đóng lại.

3.2.92. Bộ tách ly tâm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.93. Áp suất nạp

Áp suất (3.2.541) để chất tải cho một bộ phận (3.2.111) hoặc bơm hơi.

Cùng xem áp suất nạp trước (3.2.538), áp suất chất tải trước (3.2.540), áp suất đặt (3.2.655).

3.2.94. Bơm tăng áp

(Thủy lực) bơm thủy lực (3.2.559) có chức năng là tăng áp suất đầu vào (3.2.385) cho bơm khác.

3.2.95. Lưu chất hyđrocacbon clo hóa

(Thủy lực) chất lỏng thủy lực (3.2.353) tổng hợp không chứa nước và gồm có Lưu chất hyđrocacbon thơm hoặc lưu chất hyđrocacbon paraphin trong đó một số nguyên tử hyđro được thay thế bằng clo mà sự hiện diện của nó làm cho chất lỏng thủy lực trở nên khó cháy.

CHÚ THÍCH 1: Loại chất lỏng thủy lực khó cháy này có tính bôi trơn tốt và tính chất chịu mòn (3.2.43), có tính ổn định trong bảo quản tốt và chịu được nhiệt độ cao.

CHÚ THÍCH 2: Các lưu chất hyđrocacbon clo hóa bị cấm sử dụng rộng rãi do nguy hiểm đối với môi trường và tích tụ khí sinh học.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CR

Vật liệu đàn hồi (3.2.238) gồm có cloropren

CHÚ THÍCH: Cao su cloropren có độ bền tốt đối với các chất lỏng thu được từ dầu mỏ và khí ôzôn và chịu được các thay đổi của thời tiết.

3.2.97. Dòng chảy tiết lưu

(Khí nén) lưu lượng lớn nhất của dòng chảy (3.2.283) có thể chảy qua một đường dẫn dòng (3.2.291) khi tỷ số áp suất (3.2.541) ở dưới tỷ số áp suất tới hạn (3.2.143).

CHÚ THÍCH: Vận tốc của Lưu chất (3.2.305) qua đường dẫn dòng là vận tốc âm thanh.

3.2.98. Bơm tuần hoàn

(Thủy lực) bơm thủy lực (3.2.359) có chức năng chính là luân chuyển chất lỏng thủy lực (3.2.353) để thực hiện làm mát, lọc và/hoặc bôi trơn.

3.2.99. Phần tử lọc làm sạch được

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.100. Mức độ sạch

Mức ngược lại của mức sự nhiễm bẩn (3.2.128)

3.2.101. Sự tắc

Sự thu nhỏ dòng chảy (3.2.283) và/hoặc tăng áp suất chênh (3.2.202) do lắng đọng các hạt (3.2.500) rắn hoặc lỏng.

3.2.102. Vị trí giữa van đóng kín

Vị trí giữa của van (3.2.754) đóng kín tất cả các cửa (3.2.532) của van (3.2.753).

3.2.103. Mạch kín

(Thủy lực) mạch trong đó lưu chất (3.2.305) trở về được định hướng tới đầu vào của bơm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Thủy lực) vị trí của phần tử van (3.2.759) làm cho tất cả các cửa (3.2.532) của van (3.2.753) được đóng kín.

3.2.105. Vị trí đóng kín

(Khí nén) vị trí của phần tử van (3.2.759) trong đó đường cung cấp ở đầu vào không được đấu nối với một đầu ra.

3.2.106. Áp suất đóng kín

Áp suất (3.2.541) dùng để đóng kín một bộ phận (3.2.111) trong các điều kiện quy định.

3.2.107. Bộ lọc kết tụ

(Khí nén) bộ lọc khí nén (3.2.115) trong đó việc lấy đi các hạt (3.2.500) sương lỏng được thực hiện bởi quá trình hấp thụ liên kết các hạt thành các khối lượng lớn hơn và sau đó rơi ra khỏi dòng không khí.

3.2.108. Sự biến dạng, méo mó

Hư hỏng bên trong kết cấu gây ra bởi áp suất chênh (3.2.202) vượt quá mức quy định.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.109. Vòng kẹp

Vòng trượt được theo chiều dọc, được tôi cứng, ôm chặt lấy bề mặt theo đường kính ngoài của ống (3.2.736) do được kẹp chặt nhưng không tạo ra sự kín khít.

3.2.110. Lưu chất tương hợp

Lưu chất (3.2.305) không có ảnh hưởng xấu đến tính chất và tuổi thọ của hệ thống, các bộ phận (3.2.111), đường ống (3.2.513) hoặc các lưu chất khác.

3.2.111. Bộ phận

Một thành phần riêng của hệ thống, trừ đường ống (3.2513) gồm có một hoặc nhiều chi tiết được thiết kế như một bộ phận chức năng của một hệ thống truyền động thủy lực/khí nén (3.2.316).

VÍ DỤ: Xy lanh (3.2.154), động cơ (3.2.439), van (3.2.753), bộ lọc (3.2.262).

3.2.112. Phần tử lọc compozit

Phần tử lọc (3.2.266) gồm có hai hoặc nhiều kiểu, loại hoặc bố trí các phương tiện lọc để có các tính chất mà chỉ một vật liệu lọc không có được.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Có cấu làm kín (3.2.643) có hai hoặc nhiều chi tiết được chế tạo bằng các vật liệu khác nhau.

VÍ DỤ: Vòng làm kín liên kết (3.2.78) và vòng làm kín chặn (3.2.404) cho trục quay.

3.2.114. Khí nén

(Khí nén) không khí của khí quyển được nén tới áp suất (3.2.541) cao hơn được dùng làm môi trường truyền năng lượng.

3.2.115. Bộ lọc khí nén

(Khí nén) bộ phận (3.2.111) được thiết kế để loại bỏ và giữ lại các chất nhiễm bẩn (3.2.124) rắn và lỏng có trong khí nén (3.2.114).

3.2.116. Bộ lọc và điều áp khí nén

(Khí nén) bộ phận (3.2.111) gồm có một bộ lọc (3.2.262) và một bộ điều chỉnh áp suất (3.2.563) được tích hợp thành một khối.

CHÚ THÍCH: Bộ lọc luôn luôn ở phía trước bộ điều áp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Khí nén) bộ phận (3.2.111) được thiết kế để dẫn chất bôi trơn vào đường cung cấp khí của một hệ thống hoặc bộ phận khí nén.

3.2.118. Độ nén của một lưu chất

Sự thay đổi thể tích của một đơn vị thể tích lưu chất (3.2.305) khi chịu tác động của sự thay đổi của một đơn vị áp suất (3.2.541)

CHÚ THÍCH: Độ nén của một lưu chất là số nghịch đảo của môđun đàn hồi khối của Lưu chất (3.2.83).

3.2.119. Làm khô không khí bằng nén

(Khí nén) làm khô khí bằng cách nén tới một áp suất (3.2.541) cao hơn khi khí được làm mát và tách nước ngưng và cuối cùng khí được giãn nở tới áp suất yêu cầu (3.2.610).

3.2.120. Đầu nối ép

Đầu nối (3.2.122) sử dụng một đai ốc nén ép vào một vòng đột (3.2.150) để bảo đảm sự bít kín.

3.1.121. Ống dẫn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.122. Đầu nối

Phương tiện nối các ống (3.2.736), ống mềm (3.2.348) hoặc đường ống với nhau hoặc với các bộ phận (3.2.111).

3.2.123. Nắp đầu nối

Chi tiết có ren trong (lỗ) được thiết kế để đậy và bít kín đầu mút có ren (3.2.699) với ren ngoài (bị bao).

3.2.124. Chất nhiễm bẩn

Bất cứ vật chất hoặc sự kết hợp của các vật chất nào (rắn, lỏng hoặc khí) có thể có ảnh hưởng xấu đến hệ thống.

3.2.125. Sự di chuyển của hạt chất nhiễm bẩn

Các hạt (3.2.500) chất nhiễm bẩn (3.2.124) chuyển dịch sau khi đã được giữ lại.

3.2.126. Sự phân bố cỡ hạt của chất nhiễm bẩn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.127. Độ nhạy của chất nhiễm bẩn

Sự suy giảm chất lượng sử dụng do các chất nhiễm bẩn (3.2.124) gây ra.

3.2.128. Sự nhiễm bẩn

Sự du nhập hoặc hiện diện của các chất nhiễm bẩn (3.2.124).

3.2.129. Mã của sự nhiễm bẩn

(Thủy lực) tập hợp các chữ số được sử dụng như một phương pháp viết tắt để mô tả sự phân bố cỡ hạt (3.2.500) của các chất nhiễm bẩn (3.2.124) trong chất lỏng thủy lực (3.2.353).

CHÚ THÍCH: ISO 4406 định nghĩa về mã theo cách tương tự.

3.2.130. Mức nhiễm bẩn

Tỷ lệ định lượng quy định mức độ nhiễm bẩn (3.2.128).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Van (3.2.753) điều khiển dòng năng lượng một cách liên tục để đáp ứng tín hiệu đầu vào liên tục (3.2.387).

CHÚ THÍCH: Thuật ngữ này bao hàm tất cả các kiểu van servo (3.2.654) và các van điều khiển có tỷ lệ (3.2.576).

3.2.132. Bộ khuyếch đại áp suất liên tục

Bộ khuyếch đại (3.2.392) trong đó lưu chất (3.2.305) sơ cấp được đưa liên tục vào cửa vào (3.2.384) có thể tạo ra dòng chảy (3.2.384) liên tục của Lưu chất thứ cấp.

3.2.133. Lưu lượng điều khiển

Lưu lượng (3.2.292) thực hiện chức năng điều khiển.

3.2.134. Cơ cấu điều khiển

Cơ cấu cung cấp tín hiệu đầu vào (3.2.387) cho một bộ phận (3.2.111).

VÍ DỤ: tay gạt, nam châm điện.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Áp suất (3.2.541) ở một cửa (3.2.532) điều khiển được sử dụng để cung cấp chức năng điều khiển.

3.2.136. Tín hiệu điều khiển

Tín hiệu điện hoặc áp suất (3.2.541) của lưu chất (3.2.305) được áp dụng cho một cơ cấu điều khiển (3.2.134).

3.2.137. Hệ thống điều khiển

Phương tiện điều khiển hệ thống truyền động thủy lực/khí nén (3.2.316) liên kết hệ thống này với người vận hành và với nguồn tín hiệu điều khiển (3.2.136) nếu có.

3.2.138. Khối lượng chất lỏng điều khiển

Khối lượng của lưu chất (3.2.305) được yêu cầu để thực hiện chức năng điều khiển, bao gồm cả chức năng của đường điều khiển (3.2.508).

3.2.139. Bộ làm mát

Bộ phận (3.2.111) hạ thấp nhiệt độ của lưu chất (3.2.305).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.140. Van cân bằng

Van (3.2.753) duy trì áp suất (3.2.541) cho một cơ cấu dẫn động (3.2.11) để ngăn ngừa sự giảm tải hoặc quá tải.

3.2.141. Áp suất mở một van

Áp suất (3.2.541) tại đó một van (3.2.753) bắt đầu mở trong các điều kiện quy định.

3.2.142. Phụ tùng nối ống mềm bằng biến dạng dư

Phụ tùng nối ống mềm (3.2.122) được gắn chặt vào ống mềm (3.2.348) bằng biến dạng dư của một đầu mút phụ tùng nối ống mềm.

3.2.143. Tỷ số áp suất tới hạn

(Khí nén) tỷ số giữa áp suất (3.2.541) tuyệt đối ở phía sau và áp suất tuyệt đối ở phía trước của một bộ phận (3.2.111) khí nén tại đó dòng chảy (3.2.283) trở nên có tốc độ sóng âm.

3.2.144. Số Reynolds tới hạn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.145. Đầu nối bốn ngả (chữ thập)

Đầu nối (3.2.122) có dạng bốn ngả (chữ thập).

3.2.146. Van an toàn áp suất kép

(Thủy lực) van (3.2.753) gồm có hai van an toàn áp suất (3.2.565) được tích hợp trong một thân chung sao cho dòng chảy (3.2.283) có thể chảy theo hai chiều

CHÚ THÍCH: Van này được dùng để tiêu tán sự tăng vọt áp suất (3.2.569) lên cao liên kết với một số động cơ thủy lực (3.2.356) hoặc xy lanh (3.2.154) thủy lực.

3.2.147. Xy lanh có giảm chấn

Xy lanh (3.2.154) có bộ phận giảm chấn (3.2.148).

3.2.148. Sự giảm chấn

Biện pháp cố định hoặc điều chỉnh được nhờ đó một phần tử (chi tiết) di động được hãm lại khi kết thúc chuyển động.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Áp suất (3.2.541) được tạo ra để hãm lại một khối lượng đang chuyển động.

3.2.150. Vòng đột

Vòng được thiết kế để bít kín một mối nối dựa trên sự siết chặt một đai ốc của đầu nối và cố định đầu nối trên ống (3.2.736) bằng cách xuyên vào bề mặt heo đường kính ngoài của ống.

3.2.151. Chu kỳ

Một tập hợp toàn bộ các sự kiện hoặc điều kiện lặp lại theo định kỳ hoặc chu kỳ.

3.2.152. Các điều kiện ổn định có chu kỳ

Các điều kiện trong đó các giá trị của các yếu tố có liên quan thay đổi một cách có chu kỳ.

3.2.153. Áp suất thử theo chu kỳ

Giá trị của độ chênh lệch giữa áp suất thử giới hạn trên theo chu kỳ (3.2.747) và áp suất thử giới hạn dưới theo chu kỳ (3.2.412) trong quá trình thử mỏi.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cơ cấu dẫn động (3.2.11) tạo ra chuyển động thẳng.

3.2.155. Lắp đặt xy lanh theo góc

Phương pháp để kẹp giữ một xy lanh (3.2.154) khi sử dụng giá lắp được thiết kế theo góc.

3.2.156. Thân xy lanh

Chi tiết rỗng chịu áp lực trong đó pít tông của xy lanh (3.2.174) chuyển động.

3.2.157. Lỗ xy lanh

Đường kính trong của thân xy lanh (3.2.156).

3.2.158. Đầu mút của nắp xy lanh

Đầu mút của xy lanh (3.2.154) ở đó không có cần của pít tông xy lanh (3.2.175).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ DẪN:

1 Đầu mút của nắp xy lanh

3.2.159. Lắp đặt xy lanh bằng giá lắp chữ U

Lắp đặt (3.2.447) bằng giá lắp chữ U (3.2.448) trên đó có lắp một chốt hoặc bulông để tạo ra lắp xoay (3.2.178) quanh chốt hoặc bulông của xy lanh.

3.2.160. Điều khiển bằng xy lanh

Cơ cấu điều khiển (3.2.134) sử dụng một xy lanh (3.2.154).

3.2.161. Hành trình giảm chấn của xy lanh

Khoảng cách giữa các điểm tại đó sự giảm chấn (3.2.148) bắt đầu và kết thúc hành trình.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lắp đặt (3.2.447) bằng một phần nhô ra phía sau xy lanh (3.2.154) trên đó có lắp một chốt hoặc bulông để tạo ra lắp xoay (3.2.178) quanh chốt hoặc bulông của xy lanh.

3.2.163. Lực xy lanh

Lực được tạo ra bởi áp suất (3.2.541) tác động trên một tiết diện pít tông của xy lanh (3.2.174).

3.2.164. Hiệu suất lực một xy lanh

Tỷ số giữa lực thực tế và lực lý thuyết.

3.2.165. Hành trình trở về của pít tông trong xy lanh

Chuyển động nhờ đó một cần pít tông của xy lanh (3.2.175) rút trở về trong thân xy lanh (3.2.156) hoặc trong trường hợp xy lanh có cần pít tông nhô ra khỏi hai đầu mút (3.2.732) hoặc xy lanh không có cần pít tông (3.2.622) là chuyển động trở về vị trí ban đầu của xy lanh.

3.2.166. Dung tích làm việc của xy lanh trong hành trình trở về

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.167. Lực của xy lanh trong hành trình trở về

Lực được tạo ra bởi xy lanh (3.2.154) trong hành trình trở về của nó.

3.2.168. Thời gian của hành trình trở về của pít tông xy lanh

Thời gian để pít tông của xy lanh (3.2.174) trở về.

3.2.169. Lắp đặt bằng mũi xy lanh

Lắp đặt (3.2.447) bằng phần nhô ra có ren đồng trục với đường trục xy lanh (3.2.154) tại đầu mút của cần.

3.2.170. Hành trình đi ra của pít tông trong xy lanh

Chuyển động nhờ đó một cần pít tông của xy lanh (3.2.175) đi ra khỏi thân xy lanh (3.2.156) hoặc trong trường hợp xy lanh có cần pít tông nhô ra khỏi hai đầu mút (3.2.732) hoặc xy lanh không có cần pít tông (3.2.622) là chuyển động ra xa khỏi vị trí ban đầu của xy lanh.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dung tích làm việc của xy lanh (3.2.210) trong toàn bộ một hành trình đi ra của pít tông xy lanh (3.2.174).

3.2.172. Lực của xy lanh trong hành trình đi ra

Lực được tạo ra bởi xy lanh (3.2.154) trong hành trình đi ra của nó.

3.2.173. Thời gian của hành trình đi ra của pít tông xy lanh

Thời gian để pít tông của xy lanh (3.2.174) đi ra.

3.2.174. Pít tông của xy lanh

Chi tiết của một xy lanh (3.2.154) được di chuyển bởi lưu chất (3.2.305) có áp suất (3.2.541) trong một lỗ xy lanh (3.2.157) và lưu chất này truyền lực cơ học và chuyển động.

3.2.175. Cần pít tông của xy lanh

Chi tiết của một xy lanh (3.2.154) đồng trục và được gắn vào pít tông của xy lanh (3.2.154) để truyền lực cơ học và chuyển động từ pít tông của xy lanh.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Diện tích mặt cắt ngang của cần pít tông của xy lanh (3.2.175).

3.2.177. Kẹp chặt cần pít tông của xy lanh

Phương pháp nhờ đó đầu mút cần pít tông của xy lanh (3.2.175) ở bên ngoài xy lanh (3.2.154) được nối ghép với pít tông.

VÍ DỤ: Kẹp chặt bằng ren, đầu mút trụ trơn, tai mấu, chạc chữ V.

3.2.178. Lắp xoay một xy lanh

Lắp đặt (3.2.447) cho phép có chuyển động góc của một xy lanh (3.2.154).

3.2.179. Đầu mút xy lanh phía cần pít tông

Đầu mút của xy lanh (3.2.154) tại đó cần pít tông của xy lanh (3.2.175) kéo dài ra.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1 Đầu nút xy lanh phía cần pít tông

3.2.180. Lắp đặt xy lanh bằng khớp cầu

Lắp đặt (3.2.447) cho phép có chuyển động góc của một xy lanh (3.2.154) trong bất cứ mặt phẳng nào chứa đường trục (tâm) của xy lanh.

VÍ DỤ: Ổ cầu trong lắp đặt trên chạc chữ U hoặc tai, mấu.

3.2.181. Hành trình của xy lanh

Khoảng cách di chuyển ở bên ngoài bởi phần tử di động từ một vị trí cực hạn này tới vị trí cực hạn khác.

3.2.182. Thời gian của hành trình xy lanh

Thời gian từ lúc bắt đầu hành trình của xy lanh (3.2.181) tới khi kết thúc hành trình này.

3.2.183. Lắp đặt xy lanh bằng thanh nối

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.184. Lắp đặt ngang một xy lanh

Tất cả các phương pháp lắp đặt (3.2.447) được xác định bởi một mặt phẳng vuông góc với đường trục (tâm) của xy lanh (3.2.154).

3.2.185. Lắp đặt xy lanh trên trục xoay

Lắp đặt (3.2.447) bằng một cặp các trục xoay bao và bị bao trên các phía đối diện nhau của xy lanh (3.2.154) và đường tâm của trục xoay cắt và vuông góc với đường tâm của xy lanh.

3.2.186. Xy lanh có cần pít tông không quay

Xy lanh trong đó không cho phép có chuyển động quay tương đối giữa thân xy lanh (3.2.156) và cần pít tông của xy lanh (3.2.175).

3.2.187. Bộ khử không khí

(Thủy lực) bộ phận (3.2.111) được dùng để loại không khí hoặc khí chứa trong chất lỏng trong hệ thống thủy lực

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Thủy lực) van điều khiển lưu lượng (3.2.286) được dùng để giảm dần lưu lượng (3.2.292) để thu được sự giảm tốc của cơ cấu dẫn động (3.2.11).

3.2.189. Van trễ

(Khí nén) van (3.2.753) trong đó tín hiệu ra bị trễ trong một khoảng thời gian điều chỉnh được so với lúc đầu của tín hiệu vào

3.2.190. Máy sấy không khí kiểu hòa tan

(Khí nén) máy sấy không khí (3.2.27) trong đó hơi ẩm được lấy đi nhờ tính chất hòa tan của vật liệu hút ẩm.

3.2.191. Dung tích làm việc tính toán của xy lanh

Dung tích làm việc của xy lanh (3.2.210) được tính toán từ các phép đo được thực hiện trong các điều kiện quy định (3.2.674)

3.2.192. Công suất thủy lực tính toán

(Thủy lực) công suất thủy lực (3.2.358) được tính toán từ các phép đo được thực hiện trong các điều kiện quy định (3.2.674)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Thủy lực) momen xoắn được tính toán từ các phép đo được thực hiện trong các điều kiện quy định (3.2.674).

3.2.194. Máy sấy không khí bằng chất hút ẩm

(Khí nén) máy sấy không khí (3.2.27) trong đó hơi ẩm được lấy đi bằng một vật liệu hút ẩm không hòa tan

3.2.195. Chốt khóa

Cơ cấu giữ lại một phần tử di động bằng lực cản phụ thêm

3.2.196. Điểm sương

Nhiệt độ tại đó hơi (3.2.763) bắt đầu ngưng tụ

3.2.197. Bộ tích năng kiểu màng

(Thủy lực) bộ tích năng được chất tải khí (3.2.331) trong đó sự tách ly giữa phía lỏng và phía khí đạt được bằng một màng mỏng mềm dẻo.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xy lanh (3.2.154) trong đó lực cơ học được tạo ra bởi áp suất (3.2.541) của lưu chất (3.2.305) tác động trên một màng mỏng

3.2.199. Van điều khiển áp suất kiểu màng

Van điều khiển áp suất (3.2.546) trong đó áp suất (3.2.541) được điều khiển bởi các lực tác động trên một màng mỏng.

3.2.200. Van kiểu màng

Van (3.2.753) trong đó việc mở và đóng van được điều khiển bằng biến dạng của một màng mỏng

3.2.201. Xy lanh vi sai

Xy lanh tác động kép (3.2.200) trong đó có sự khác biệt giữa các tiết diện hiệu dụng trên mỗi phía (bên) của pít tông.

3.2.202. Áp suất chênh

Sự chênh lệch về giá trị giữa hai áp suất (3.2.541) xảy ra đồng thời tại các điểm đo khác nhau.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Áp kế (3.2.551) được sử dụng để đo độ chênh lệch giữa hai giá trị áp suất (3.2.541) tác dụng

3.2.204. Công tắc áp suất vi sai

Cơ cấu được tích hợp trong một công tắc điện hoặc các công tắc điện trong đó các tiếp điểm được vận hành do tác động của các giá trị đặt trước của áp suất vi sai (3.2.202)

3.2.205. Bộ khuyếch tán

(Thủy lực) bộ phận (3.2.111) có lắp các tấm chắn đổi hướng (3.2.66) được lắp đặt trên đường hồi lưu (3.2.617) thùng chứa (3.2.611) để giảm vận tốc của dòng chảy (3.2.283) trở về

3.2.206. Điều khiển áp suất trực tiếp

Phương pháp điều khiển trong đó vị trí của các chi tiết di động được điều khiển trực tiếp bằng sự thay đổi áp suất điều khiển (3.2.135)

3.2.207. Chiều quay

Chiều trong đó trục của một bơm, động cơ (3.2.439) hoặc bộ phận (3.2.111) khác quay khi được nhìn vào mặt mút trục của bộ phận

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Van (3.2.753) nối hoặc cách ly với một hoặc nhiều đường dẫn dòng (3.2.291)

3.2.209. Van điều khiển trực tiếp

Van (3.2.753) trong đó phần tử van (3.2.759) được vận hành trực tiếp bởi cơ cấu điều khiển (3.2.134)

3.2.210. Dung tích làm việc của xy lanh

Thể tích bị dịch chuyển trong một hành trình (của ), một chuyển động quay hoặc một chu kỳ (3.2.151).

CHÚ THÍCH: Dung tích này có thể cố định hoặc thay đổi.

3.2.211. Động cơ thể tích

Động cơ (3.2.439) trong đó tốc độ của trục có liên quan với lưu lượng hấp thụ (3.2.292)

3.2.212. Bơm thể tích

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Về mặt lý thuyết, áp suất (3.2.541) độc lập với tần số

3.2.213. Bộ lọc dùng xong loại bỏ

Bộ lọc (3.2.262) được dự định loại bỏ sau khi sử dụng

3.2.214. Phần tử lọc loại bỏ

Phần tử lọc (3.2.266) được dự định loại bỏ sau khi sử dụng

3.2.215. Không khí hòa tan

(Thủy lực) không khí xuất hiện ở mức phân tử trong chất lỏng thủy lực (3.2.353)

3.2.216. Nước hòa tan

(Thủy lực) nước xuất hiện ở mức phân tử trong chất lỏng thủy lực (3.2.353)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Khí nén) van điều khiển hướng (3.2.208) 3/2 chỉ có một cửa vào (3.2.384) có thể dẫn dòng chảy (3.2.283) ra một trong hai lỗ ở đầu ra tách biệt (3.2.492)

3.2.218. Bộ lọc kép

Bộ lọc (3.2.262) có hai phần tử lọc (3.2.266) song song

3.2.219. Xy lanh hai cần pít tông

Xy lanh (3.2.154) hai cần pít tông của xy lanh (3.2.175) vận hành song song với nhau

3.2.220. Xy lanh tác động kép

Xy lanh (3.2.154) trong đó một lực của lưu chất (3.2.305) có thể tác dụng vào pít tông theo một trong hai chiều

3.2.221. Đường thải

(Thủy lực) đường dẫn dòng (3.2.291) dẫn lượng rò rỉ bên trong (3.2.396) trở về thùng chứa (3.2.611).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Thủy lực) cửa (3.2.532) dẫn vào một đường thải (3.2.221)

3.2.223. Van thải

Bộ phận (3.2.111) nhờ đó lưu chất và/hoặc các chất nhiễm bẩn (3.2.124) có thể được lấy đi khỏi hệ thống

3.2.224. Đoạn chảy nhỏ giọt

(Khí nén) đoạn thẳng đứng của một không khí nén (3.2.114) được bố trí chuyên dùng để xả sự nhiễm bẩn (3.2.128) tích tụ lại

3.2.225. Sự trôi

Sự thay đổi chậm không mong muốn theo thời gian của một thông số so với một giá trị chuẩn

3.2.226. Bộ khuyếch đại có hai lưu chất

Bộ khuyếch đại (3.2.392) trong đó sử dụng các loại lưu chất (3.2.305) khác nhau trong các mạch sơ cấp và thứ cấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Khí nén) van ngắt (3.2.659) khi được vận hành sẽ cách ly nguồn cung cấp ở đầu vào và đồng thời xả áp suất (3.2.54) ở sau van

3.2.228. Bộ lọc kép

Cụm lắp ráp (3.2.45) gồm hai bộ lọc (3.2.262) có van để lựa chọn toàn bộ dòng chảy (3.2.283) qua một trong hai bộ lọc

3.2.229. Nắp chắn bụi

Bộ phận bao (có lỗ) tháo được dùng để bảo vệ tránh sự nhiễm bẩn (3.2.128) và/hoặc bảo vệ tránh hư hỏng.

3.2.230. Nút chắn bụi

Bộ phận bị bao (trục) tháo được dùng cho các lỗ để bảo vệ tránh sự nhiễm bẩn (3.2.128) và/hoặc bảo vệ tránh hư hỏng

3.2.231. Vòng làm kín động lực học

Bộ phận làm kín (3.2.643) được sử dụng giữa các chi tiết có chuyển động tương đối với nhau.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Số đo lực cản dòng chảy (3.2.283) hoặc biến dạng của một lưu chất (3.2.305) được biểu thị bằng mối quan hệ giữa ứng suất trượt tác dụng và tốc độ trượt của lưu chất.

CHÚ THÍCH: Độ nhớt động lực học thường được biểu thị như một hệ số của độ nhớt động lực học hoặc độ nhớt (3.2.766) đơn giản. Trong hệ SI, đơn vị của độ nhớt động lực học là pascal - giây (Pa.s), đối với sử dụng trong thực tế các ước số của đơn vị này thường thuận tiện hơn trong sử dụng. Một centipoise bằng 10-3Pa.s (nghĩa là 1cP = 1 mPa.s) và được sử dụng rộng rãi.

3.2.233. Lực hiệu dụng của xy lanh

Lực sử dụng được truyền bởi xy lanh (3.2.154) trong các điều kiện quy định (3.2.674)

3.2.234. Diện tích hiệu dụng của phương trình (trong) xy lanh

Diện tích chịu tác dụng của áp suất (3.2.541) lưu chất (3.2.305) để tạo ra lực sử dụng

3.2.235. Diện tích lọc hiệu dụng

Tổng diện tích của môi trường chất xốp trong một phần tử lọc (3.2.266) tiếp xúc với lưu lượng (3.2.292).

3.2.236. Diện tích hiệu dụng của pít tông trên phía cần

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.237. Momen hiệu dụng

Momen xoắn sử dụng tại đầu mút trục trong các điều kiện quy định (3.2.674)

3.2.238. Vật liệu đàn hồi

Vật liệu tương tự như cao su có thể phục hồi nhanh gần tới các kích thước và hình dạng ban đầu của nó sau khi bị biến dạng lớn bởi ứng suất và được giải phóng khỏi ứng suất

3.2.239. Vòng làm kín đàn hồi

Vòng làm kín (3.2.637) được chế tạo bằng vật liệu có các tính chất tương tự như cao su, nghĩa là có khả năng biến dạng lớn, phục hồi nhanh và gần như hoàn toàn khi được giải phóng khỏi lực gây ra biến dạng.

3.2.240. Khuỷu nối ống

Đầu nối (3.2.122) có hình dạng tạo thành một góc giữa các đường ống nối tiếp

CHÚ THÍCH: Góc được tạo thành là 90o, trừ khi có quy định khác. Khuỷu nối ống có góc 45o được gọi là khuỷu nối ống 45o.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trạng thái thủy lực hoặc khí nén của một van điều khiển liên tục (3.2.131) được vận hành bằng điện khi tín hiệu đầu vào (3.2.387) của điện là không

3.2.242. Đầu nối điện

Bộ phận (3.2.111) đặt lắp ở đầu mút của các dây dẫn dùng để nối vào và thoát ra khỏi một bộ phận đối tiếp thích hợp.

[IEV581].

3.2.243. Điều khiển bằng điện

Phương pháp điều khiển được vận hành bằng cách thay đổi trạng thái điện.

3.2.244. Van được vận hành bằng điện (van điện)

Van (3.2.753) được dẫn động thông qua điều khiển bằng điện (3.2.243)

3.2.245. Điều khiển khẩn cấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.246. Tính không ổn định của nhũ tương

Khả năng của một chất nhũ tương tách ly thành hai pha

3.2.247. Tính ổn định của nhũ tương

Khả năng của một chất nhũ tương chống lại sự chia tách trong các điều kiện quy định

3.2.248. Không khí cuốn theo

(Thủy lực) không khí (hoặc khí) tạo thành một chất nhũ tương với chất lỏng trong đó các bọt khí có xu hướng tách ly khỏi pha lỏng.

CHÚ THÍCH: Không khí cuốn theo trong một hệ thống thủy lực khi sử dụng dầu khoáng (3.2.436) có thể có tác động phá hủy rất mạnh đến các bộ phận (3.2.111), vòng làm kín (3.2.637) và các chi tiết chất dẻo.

3.2.249. Chất nhiễm bẩn của môi trường

Chất nhiễm bẩn (3.2.124) hiện diện ngay trong môi trường xung quanh của một hệ thống.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sự mất mát vật liệu từ các chi tiết cơ khí do các va đập của chất lỏng hoặc các hạt chất lỏng lơ lửng, các tia nhỏ hoặc sự kết hợp của các tác động trên

CHÚ THÍCH: Các sản phẩm của sự xói mòn xuất hiện trong hệ thống là các hạt nhiễm bẩn (3.2.128) được tạo ra

3.2.251. Ống thải

(Khí nén) ống dẫn dòng chảy (3.2.283) của khí ra khí quyển

3.2.252. Hệ số giãn nở

(Khí nén) hệ số tính đến các ảnh hưởng của độ nén (3.2.118) của khí khi dòng chảy (3.2.283) ở dưới tốc độ âm thanh.

3.2.253. Động cơ bánh răng răng ngoài

Động cơ bánh răng (3.2.335) có các bánh răng răng ngoài

3.2.254. Bơm bánh răng răng ngoài

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.255. Rò rỉ bên ngoài

Rò rỉ (3.2.402) từ phía bên trong của một bộ phận (3.2.111) hoặc đường ống (3.2.513) ra môi trường xung quanh.

3.2.256. Áp suất ngoài

Áp suất (3.2.541) tác động từ bên ngoài một bộ phận (3.2.111) hoặc hệ thống

3.2.257. Thời gian giảm

Thời gian để một thông số thay đổi từ một mức quy định cao hơn xuống một mức quy định thấp hơn

3.2.258. Sự liên hệ ngược (hồi tiếp)

Phương tiện, nhờ đó trạng thái của tín hiệu ra thực của một bộ phận (3.2.111) được giao tiếp với một hệ thống điều khiển (3.2.137) hoặc trở về cơ cấu điều khiển (3.2.134)

3.2.259. Đầu mút có ren trong

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.260. Ống nối chuyển tiếp có ren trong

Ống nối chuyển tiếp (3.2.12) có ren trong tại cả hai đầu mút

3.2.261. Bộ lọc nạp đầy

(Thủy lực) bộ lọc (3.2.262) bảo vệ lỗ nạp đầy vào thùng chứa (3.2.611) và lọc chất lỏng thủy lực (3.2.353)

3.2.262. Bộ lọc

Bộ phận (3.2.111) giữ lại chất nhiễm bẩn (3.2.124) từ lưu chất (3.2.305) theo cỡ hạt (3.2.500)

Cùng xem bộ tách ly (3.2.650)

3.2.263. Van nhánh của bộ lọc

Cơ cấu cho phép lưu chất (3.2.305) chưa được lọc đi vòng qua phần tử lọc (3.2.266) khi đạt tới áp suất chênh (3.2.202) đặt trước.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cơ cấu chỉ báo sự tắc (3.2.101) của một phần tử lọc (3.2.266)

VÍ DỤ: Các dụng cụ chỉ báo áp suất ngược (3.2.65) và áp suất chênh (3.2.202)

3.2.265. Hiệu suất của bộ lọc

Số đo khả năng của một bộ lọc (3.2.262) giữ lại các chất nhiễm bẩn (3.2.124) trong các điều kiện quy định (3.2.674)

3.2.266. Phần tử lọc

Chi tiết xốp của một bộ lọc (3.2.262) thực hiện quá trình lọc thực tế

3.2.267. Mỏi uốn của phần tử lọc

Hư hỏng về cấu trúc của môi trường lọc do uốn gây ra bởi áp suất chênh (3.2.202) có chu kỳ hoặc dòng chảy (3.2.283)

3.2.268. Bộ lọc có mạch nhánh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.269. Hệ (Tỷ) số lọc

Tỷ số giữa số lượng hạt (3.2.500) lớn hơn một cỡ quy định trên một đơn vị thể tích trong lưu chất (3.2.305) đi vào và số lượng hạt lớn hơn cùng một cỡ kích thước trên một đơn vị thể tích trong Lưu chất đi ra.

CHÚ THÍCH: Hệ (Tỷ) số lọc cũng có thể được biểu thị như một hệ số bêta khi sử dụng cấp cỡ hạt như một chỉ số. Ví dụ, b10 = 75 nghĩa là số lượng các hạt lớn hơn 10 mm là 75 lần lớn hơn ở phía trước bộ lọc so với phía sau bộ lọc.

Xem ISO 16889.

3.2.270. Điểm đốt cháy

Nhiệt độ tại đó một chất lỏng phát ra đủ hơi (3.2.763) để có thể bị bốc cháy và tiếp tục cháy trong không khí khi gặp một ngọn lửa nhỏ trong các điều kiện có kiểm soát.

3.2.271. Chất lỏng thủy lực khó cháy

(Thủy lực) chất lỏng thủy lực (3.2.353) khó đốt cháy và có ít khả năng lan truyền ngọn lửa

3.2.272. Van có năm cửa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.273. Van có lưu lượng không điều chỉnh được

Van điều khiển lưu lượng (3.2.286) trong đó các cửa vào (3.2.384) và các cửa ra (3.2.492) được nối qua một đường dẫn dòng (3.2.291) được thu hẹp có diện tích mặt cắt ngang không thay đổi được.

3.2.274. Đầu nối có mặt bích

Đầu nối (3.2.122) không có ren, có bề mặt bít kín vuông góc với đường trục của dòng chảy (3.2.283) khi sử dụng một mặt bích tròn và các vít để lắp ráp.

3.2.275. Lắp đặt bằng mặt bích

Phương pháp lắp đặt (3.2.447) một bộ phận (3.2.111) khi sử dụng một mặt bích có bề mặt tựa (đỡ) cho bộ phận song song với bề mặt lắp đặt (3.2.450)

3.2.276. Lỗ của mặt bích

Cửa (3.2.532) được thiết kế để lắp đầu nối có mặt bích (3.2.274)

3.2.277. Điều khiển bằng vòi phun và đĩa va chạm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.278. Đầu nối lọc

Đầu nối (3.2.122) được sử dụng cùng với đầu mút ống (3.2.736) có miếng lọc để thực hiện việc làm kín

3.2.279. Điểm bốc cháy

Nhiệt độ tại đó một chất lỏng phát ra đủ hơi (3.2.763) để có thể tự bốc cháy trong không khí khi gặp một ngọn lửa nhỏ trong các điều kiện được kiểm soát.

3.2.280. Đầu nối có bề mặt phẳng

Đầu nối có ren (3.2.122) có bề mặt làm kín vuông góc với đường trục của dòng chảy (3.2.283) và gắn vào một vòng làm kín (3.2.637).

VÍ DỤ: Vòng đệm O (3.2.490) kết nối làm kín mặt.

3.2.281. Khớp nối có mặt mút phẳng

Cụm lắp ráp các bộ phận (3.2.45) sử dụng hai đầu nối có bề mặt phẳng (3.2.280) để nối ghép các bộ phận (3.2.111) hoặc các đoạn đường ống (3.2.513) được thiết kế sao cho hai phần có thể trượt ra xa trong chuyển động ngang.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.282. Vị trí phao

(Thủy lực) vị trí của chi tiết van (3.2.759) trong đó tất cả các cửa làm việc (3.2.779) được nối với đường hồi lưu (3.2.617) hoặc cửa dẫn về (3.2.618)

3.2.283. Dòng chảy

Chuyển động của Lưu chất được tạo ra bởi sự chênh lệch của áp suất (3.2.541)

3.2.284. Đường đặc tính lưu lượng

Sự biểu thị (thường bằng đồ thị) sự thay đổi của lưu lượng (3.2.292) do kết quả của sự thay đổi của các thông số có liên quan.

3.2.285. Hệ số lưu lượng

Hệ số đặc trưng cho sự dẫn lưu chất trong các bộ phận (3.2.111) hoặc đường ống (3.2.513) của truyền động thủy lực/khí nén (3.2.313)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Van (3.2.753) có chức năng chính là điều khiển lưu lượng (3.2.292)

3.2.287. Bộ chia lưu lượng

Van điều khiển lưu lượng (3.2.286) chia lưu lượng đầu vào (3.2.386) thành hai lưu lượng tách biệt ở đầu ra theo một tỷ lệ đã lựa chọn.

3.2.288. Lực đo lưu lượng

Lực trên một chi tiết di động trong một bộ phận (3.2.111) gây ra bởi dòng chảy (3.2.283) của Lưu chất khi đi qua

3.2.289. Độ tăng lưu lượng

Tỷ số giữa lượng thay đổi của lưu lượng (3.2.292) đầu ra và thay đổi của tín hiệu đầu vào (3.2.387) tại một điểm đã cho

3.2.290. Dụng cụ chỉ báo lưu lượng

Dụng cụ chỉ báo sự hiện diện nhìn thấy được của một lưu chất (3.2.305) chảy qua

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đường vận chuyển lưu chất (3.2.305)

3.2.292. Lưu lượng

Khối lượng của lưu chất (3.2.305) ở các điều kiện quy định (3.2.674) chảy qua một mặt cắt ngang của đường dẫn dòng (3.2.291) trong một đơn vị thời gian

3.2.293. Độ khuyếch đại lưu lượng

Tỷ số giữa lưu lượng (3.2.292) đầu ra và lưu lượng điều khiển (3.2.133)

3.2.294. Bộ khuyếch đại lưu lượng

Van (3.2.753) khuyếch đại lưu lượng (3.2.292)

3.2.295. Tính không đối xứng của lưu lượng

(Chỉ dùng cho điều khiển liên tục các van điều khiển hướng)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Biểu thị khác nhau của hai lưu lượng thu được chia cho lưu lượng danh nghĩa lớn hơn, tính bằng phần trăm.

Trong đó:

KVm1 > Kvm2;

KVm1 là giá trị lớn hơn của lưu lượng (3.2.292) danh nghĩa thu được đối với tính phân cực của tín hiệu dương và âm;

KVm2 là giá trị nhỏ hơn của lưu lượng danh nghĩa thu được đối với tính phân cực của tín hiệu dương và âm.

3.2.296. Tính không tuyến tính của lưu lượng

Sai lệch xuất hiện giữa đường cong lưu lượng (3.2.292) bình thường và một đường cong lưu lượng lý tưởng có độ dốc bằng độ dốc thu được của đường cong lưu lượng bình thường.

CHÚ THÍCH: Tính tuyến tính được định nghĩa là sai lệch lớn nhất và được biểu thị bằng một tỷ lệ phần trăm của tín hiệu danh nghĩa.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tỷ số giữa lưu lượng (3.2.292) không tải ở cửa ra (3.2.492) và lưu lượng cung cấp (3.2.704)

3.2.298. Bộ ghi lưu lượng

Cơ cấu cung cấp bản ghi thường xuyên của lưu lượng (3.2.292)

3.2.299. Sự tăng vọt của lưu lượng

(Thủy lực) sự tăng lên và giảm xuống của lưu lượng (3.2.292) trong một khoảng thời gian đã cho

3.2.300. Công tắc lưu lượng

Cơ cấu gắn với một công tắc hoạt động ở một lưu lượng (3.2.292) được xác định trước

3.2.301. Bộ chuyển đổi lưu lượng

Cơ cấu chuyển đổi lưu lượng (3.2.292) thành một tín hiệu điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Thủy lực) sự dao động của lưu lượng (3.2.292) trong chất lỏng thủy lực (3.2.353)

3.2.303. Van tổ hợp lưu lượng

(Thủy lực) van điều khiển lưu lượng (3.2.286) liên hợp hai hoặc nhiều lưu lượng đầu vào (3.2.386) thành một lưu lượng đầu ra

3.2.304. Lưu lượng kế

Dụng cụ đo trực tiếp và chỉ thị lưu lượng (3.2.292) của một lưu chất (3.2.305)

3.2.305. Lưu chất

Chất lỏng hoặc chất khí được sử dụng như một môi chất truyền năng lượng trong hệ thống truyền động thủy lực/khí nén (3.2.316)

3.2.306. Xử lý lưu chất

Quá trình cho phép thu được các tính chất yêu cầu của một lưu chất (3.2.305) trong hệ thống.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.307. Bộ kiểm tra lưu chất

Cụm lắp ráp các bộ phận (3.2.45) phát hiện các thay đổi về đặc tính của lưu chất (3.2.305) [ví dụ, áp suất (3.2.541), nhiệt độ] và thực hiện việc điều chỉnh tự động để duy trì các đặc tính này giữa các giới hạn được xác định trước.

3.2.308. Giảm chấn lưu chất

Sự giảm chấn (3.2.148) đạt được bằng cách tiết lưu dòng chảy (3.2.283) trên đường hồi lưu hoặc dòng khí thải (3.2.251)

3.2.309. Khối lượng riêng của lưu chất

Thương số của khối lượng một lưu chất (3.2.305) và thể tích của nó ở một nhiệt độ quy định

3.2.310. Ma sát của lưu chất

Ma sát do độ nhớt (3.2.766) của một lưu chất (3.2.305)

3.2.311. Logic học của lưu chất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.312. Phần tử logic của lưu chất

Bộ phận (3.2.111) có các chi tiết di động được sử dụng trong các hệ thống logic học của thủy lực/khí nén (3.2.311)

3.2.313. Truyền động thủy lực/khí nén

Cách mà nhờ đó các tín hiệu và năng lượng có thể được truyền, điều khiển và phân phối khi sử dụng một lưu chất (3.2.305) có áp như một môi chất.

3.2.314. Sơ đồ mạch của các truyền động thủy lực/khí nén

Bản vẽ sơ đồ sử dụng các ký hiệu để biểu thị chức năng của một hệ thống truyền động thủy lực/khí nén (3.2.316) hoặc một phần của hệ thống này

3.2.315. Nguồn cung cấp của truyền động thủy lực/khí nén

Nguồn năng lượng tạo ra và duy trì một lưu lượng (3.2.292) của lưu chất (3.2.305) trong điều kiện có áp suất (3.2.541)

3.2.316. Hệ thống truyền động thủy lực/khí nén

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.317. Lấy mẫu lưu chất

Sự trích ra một mẫu lưu chất (3.2.305) từ một hệ thống

3.2.318. Độ ổn định của lưu chất

Sức chống lại của lưu chất đối với thay đổi thường xuyên của các tính chất của nó trong các điều kiện quy định.

3.2.319. Lưu động học

Kỹ thuật phát hiện và xử lý tín hiệu hoặc kiểm tra năng lượng với một lưu chất (3.2.305) trong các bộ phận (3.2.111) không có các chi tiết di động.

3.2.320. Cao su flocacbon

FKM

Vật liệu đàn hồi (3.2.238) chịu được nhiều loại dầu khoáng (3.2.436) và lưu chất tổng hợp (3.2.712) ở nhiệt độ cao, khí ôzôn và chịu được tác động của thời gian và các điều kiện khí hậu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.321. Lắp đặt chân đế

Phương pháp lắp đặt (3.2.447) một bộ phận (3.2.111) sử dụng các phần nhô ra ngoài (chân) prôfin của bộ phận sao cho mặt đỡ (trên) song song với đường trục (tâm) của bộ phận, ví dụ đường trục của xy lanh hoặc đường trục của trục dẫn động của bơm.

3.2.322. Van có bốn lỗ (cửa)

Van (3.2.753) có bốn lỗ (cửa) van chính (3.2.537)

3.2.323. Khí tự do

(Thủy lực) bất cứ khí nén, không khí hoặc hơi (3.2.763) nào bị gom lại bên trong một hệ thống thủy lực mà không ngưng tụ, nhũ tương hóa hoặc hòa tan được

3.2.324. Khí tự do

(Khí nén) khí ở các điều kiện thực tế được biểu thị tương đương ở các điều kiện tham chiếu.

3.2.325. Vị trí tự do của một truyền động tích hợp thủy tĩnh

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.326. Nước tự do

Nước cuốn theo trong một hệ thống các truyền động thủy lực/khí nén (3.2.316) có xu hướng tách ly do các khối lượng riêng khác nhau của nước và lưu chất (3.2.305) trong hệ thống.

3.2.327. Mòn do ma sát

Kiểu mài mòn do chuyển động trượt hoặc nén có chu kỳ của hai bề mặt để tạo ra sự nhiễm bẩn (3.2.128) bởi các hạt mịn mà không làm thay đổi tính chất hóa học

3.2.328. Thử chức năng

Hoạt động thử nghiệm để kiểm tra bảo đảm rằng các chức năng ở đầu ra đáp ứng đúng các tín hiệu đầu vào

3.2.329. Đế ghép đường ống phân phối

(Khí nén) hai hoặc nhiều đế lắp đường ống phân phối (3.2.421) có kết cấu tương tự nhau, được kẹp chặt với nhau như một cụm lắp ráp các bộ phận (3.2.45) mà không có các van (3.2.753) được lắp đặt.

3.2.330. Tấm đỡ ghép

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.331. Bình tích năng được chất tải bằng khí

(Thủy lực) bình tích năng thủy lực (3.2.350) có hoặc không có sự tách ly giữa chất lỏng và chất khí, trong đó chất lỏng được nén bằng độ nén (3.2.118) của một khí trơ (ví dụ, nitơ)

CHÚ THÍCH: Sự tách ly có thể đạt được bằng vetsi, màng, pít tông, v.v…

3.2.332. Đệm kín

Bộ phận làm kín (3.2.643) gồm có một tấm kim loại phẳng có hình dạng thích hợp bởi các bề mặt đối tiếp có liên quan

3.2.333. Van cửa

Van ngắt (3.2.659) có hai lỗ (cửa) với cửa vào (3.2.384) và cửa ra (3.2.492) thẳng hàng và phần tử van (3.2.759) trượt theo phương vuông góc với đường tâm của các cửa (3.2.532) để điều khiển việc mở và đóng van.

3.2.344. Áp suất theo áp kế

Áp suất tuyệt đối (3.2.2) trừ đi áp suất khí quyển (3.2.48)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem Hình 1 và 2.

3.2.335. Động cơ bánh răng

Động cơ (3.2.439) trong đó các phần tử bảo đảm sự vận hành của động cơ gồm có hai hoặc nhiều bánh răng ăn khớp

3.2.336. Bơm bánh răng

(Thủy lực) bơm thủy lực (3.2.359) trong đó các phần tử bảo đảm sự vận hành của bơm gồm có hai hoặc nhiều bánh răng ăn khớp

3.2.337. Sự nhiễm bẩn được tạo ra

Sự nhiễm bẩn (3.2.128) được tạo ra trong quá trình hoạt động của một hệ thống hoặc một bộ phận (3.2.111).

3.2.338. Dung tích làm việc hình học của xy lanh

Dung tích làm việc của xy lanh (3.2.210) được tính toán hình học mà không tính đến các dung sai, khe hở và biến dạng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Động cơ (3.2.439) có một hoặc nhiều phần tử gerotor mà thành phần bên trong của chúng quay đồng tâm với đường tâm của trục ra, áp suất (3.2.541) và lưu lượng (3.2.292) được phân bố sao cho cho phép thành phần bên ngoài đi theo quỹ đạo lệch tâm và quay theo thành phần bên trong và truyền momen xoắn cho trục động cơ khiến cho động cơ quay.

CHÚ THÍCH: Vì thành phần bên ngoài có nhiều gờ lồi hơn thành phần bên trong cho nên momen xoắn được tăng lên và vận tốc giảm đi

3.2.340. Bơm gerotor

(Thủy lực) bơm thủy lực (3.2.359) có một hoặc nhiều phần tử gerotor

Cũng xem gerotor motor (3.2.339).

3.2.34. Van cầu

Van ngắt (3.2.659) trong đó dòng chảy (3.2.283) tại một điểm vuông góc với chiều bình thường của dòng chảy và phần tử van (3.2.759) là một van kiểu đĩa được nâng lên hoặc bít kín để mở và đóng đường dẫn dòng (3.2.291)

3.2.342. Bơm tay

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.343. Cột áp

Chiều cao của một cột hoặc một khối chất lỏng so với một mức chuẩn

CHÚ THÍCH: Cột áp được biểu thị bằng các đơn vị chiều dài và loại chất lỏng được sử dụng làm chuẩn

3.2.344. Bộ trao đổi nhiệt

Cơ cấu duy trì hoặc làm thay đổi nhiệt độ của một lưu chất (3.2.305) bởi sự trao đổi nhiệt với chất lỏng hoặc khí khác.

3.2.345. Bộ sấy nóng

Cơ cấu bổ sung nhiệt cho lưu chất (3.2.305)

3.2.346. Thử phun với áp suất cao

(Thủy lực) thử nghiệm để xác định tính dễ bốc cháy của một tia chất lỏng có áp hoặc bụi chất lỏng có áp thông qua một nguồn đốt cháy có kiểm soát

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Van chọn đường dẫn (3.2.660) trong đó đường vào ở áp suất (3.2.541) cao hơn được nối với đường ra, đường vào kia được đóng lại, và vị trí được duy trì dưới tác dụng của dòng chảy (3.2.283) ngược

3.2.348. Ống mềm

Ống dẫn (3.2.121) mềm dẻo thường được chế tạo bằng cao su hoặc chất dẻo có cốt gia cường.

3.2.349. Cụm ống mềm

Ống mềm (3.2.348) có một đầu nối (phụ tùng nối ống mềm) (3.2.122) tại một hoặc cả hai đầu mút ống

3.2.350. Bình tích năng thủy lực

(Thủy lực) bộ phận (3.2.111) để tích giữ và giải phóng năng lượng thủy tĩnh.

3.2.351. Điều khiển bằng thủy lực

(Thủy lực) phương pháp điều khiển được vận hành nhờ sự thay đổi áp suất (3.2.541) thủy lực trong một đường điều khiển (3.2.508)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Khí nén) bộ phận thủy lực phụ được gắn vào một xy lanh (3.2.154) khí nén để giảm tốc chuyển động của nó

3.2.353. Chất lỏng thủy lực

(Thủy lực) chất lỏng được sử dụng làm môi trường truyền năng lượng trong một hệ thống thủy lực

3.2.354. Sự suy giảm chất lượng của chất lỏng thủy lực

(Thủy lực) sự suy giảm các tính chất hóa học và/hoặc cơ học của một chất lỏng thủy lực (3.2.353)

CHÚ THÍCH: Các thay đổi này có thể là do, ví dụ như phản ứng của lưu chất với oxy hoặc các nhiệt độ vượt quá mức cho phép.

3.2.355. Khóa thủy lực

(Thủy lực) sự khóa lại không mong muốn của một pít tông hoặc van trụ trượt trong đó lượng chất lỏng được gom lại ngăn cản chuyển động.

3.2.356. Động cơ thủy lực

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.357. Lưu lượng không của điều khiển thủy lực

(Thủy lực) trạng thái của một van điều khiển liên tục (3.2.131) trong đó van không cung cấp lưu lượng điều khiển (3.2.133)

CHÚ THÍCH: Thuật ngữ này không áp dụng cho các van điều khiển áp suất liên tục

3.2.358. Công suất thủy lực

(Thủy lực) tích số của lưu lượng danh nghĩa (3.2.596) và áp suất (3.2.541) của chất lỏng thủy lực (3.2.353)

3.2.359. Bơm thủy lực

(Thủy lực) bộ phận (3.2.111) biến đổi cơ năng thành năng lượng thủy lực

3.2.360. Động cơ-bơm thủy lực

(Thủy lực) bộ phận (3.2.111) có chức năng là một bơm thủy lực (3.2.359) hoặc là một động cơ thủy lực (3.2.356)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Thủy lực) Động cơ thủy lực (3.2.356) tuân theo các lệnh điều khiển của một tín hiệu đầu vào (3.2.387) từng bước để đạt được sự điều khiển vị trí.

3.2.362. Thủy lực học

(Thủy lực) khoa học và công nghệ xử lý việc sử dụng một chất lỏng như một lưu chất (3.2.305)

3.2.363. Tổn thất thủy động lực học

(Thủy lực) tổn thất công suất (3.2.536) do chuyển động của chất lỏng

3.2.364. Thủy động lực học

Sự nghiên cứu chuyển động của một Lưu chất và sự tương tác của Lưu chất với các biên của nó.

3.2.365. Thủy động học

(Thủy lực) bộ phận (phần) thủy lực học (3.2.362) xử lý các lực được tạo ra bởi một chất lỏng như là hậu quả của chuyển động của nó độc lập đối với các lực đã tạo ra chuyển động này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Thủy lực) tỷ số giữa momen (xoắn) thực và momen (xoắn) tính toán (3.2.193)

Trong đó:

Te momen (xoắn) thực

Ti momen (xoắn) tính toán

3.2.367. Hiệu suất của bơm cơ - thủy lực

(Thủy lực) tỷ số giữa momen (xoắn) tính toán (3.2.193) và momen (xoắn) thủy lực được hấp thu

Trong đó

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ti momen (xoắn) tính toán

3.2.368. Thủy khí

Vận hành bằng một chất lỏng và khí nén

3.2.369. Bơm thủy khí

Bơm thủy lực (3.2.359) được dẫn động bằng khí nén (3.2.114)

CHÚ THÍCH: Bơm thủy khí thường là một bộ khuyếch đại (3.2.392) liên tục

3.2.370. Truyền động thủy tĩnh

(Thủy lực) bất cứ tổ hợp nào của một hoặc nhiều bơm thủy lực (3.2.359) và các động cơ thủy lực (3.2.356)

3.2.371. Thủy tĩnh học

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.372. Tính trễ

Độ lệch lớn nhất của tín hiệu đầu vào (3.2.387) đối cung một lượng tín hiệu trong toàn bộ một chu kỳ (3.2.151) của toàn dải tín hiệu

3.2.373. Áp suất ở hành trình chạy không

Áp suất (3.2.541) yêu cầu để duy trì một hệ thống hoặc bộ phận (3.2.111) hoặc lưu lượng (3.2.292) và/hoặc tải trọng trong hành trình chạy không

Xem Hình 1

3.2.374. Xy lanh va chạm

Kiểu xy lanh tác động kép (3.2.220) gắn liền với thùng chứa (3.2.011) và van đĩa (3.2.531) cho phép cung cấp gia tốc nhanh cho cụm pít tông và cần pít tông của xy lanh (3.2.175) trong quá trình đi ra.

3.2.375. Máy phát xung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.376. Bộ lọc có các lỗ thẳng hàng

Bộ lọc (3.2.262) trong đó các đường tâm của lỗ cửa vào (3.2.384) và cửa ra (3.2.492) cũng như của phần tử lọc (3.2.266) ở trên một đường tâm chung

3.2.377. Bơm pít tông thẳng hàng

(Thủy lực) bơm pít tông (3.2.517) có nhiều pít tông với các đường trục (tâm) song song với nhau và được bố trí trên một mặt phẳng chung.

3.2.378. Lưu chất không tương hợp

Lưu chất (3.2.305) có ảnh hưởng xấu đến tính chất và tuổi thọ của một hệ thống, bộ phận (3.2.111), đường ống (3.2.513) hoặc Lưu chất khác

3.2.379. Điều khiển bằng áp suất gián tiếp

Phương pháp điều khiển trong đó vị trí của các chi tiết di động được điều khiển bằng thay đổi áp suất điều khiển (3.2.135) nhờ một bộ phận điều khiển trung gian.

3.2.380. Van được điều khiển gián tiếp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cũng xem van được vận hành bằng điều khiển (3.2.509)

3.2.381. Chất ức chế

Chất phụ gia (3.2.13) cho một lưu chất để làm chậm lại, ngăn ngừa hoặc biến đổi phản ứng hóa học như các phản ứng ăn mòn hoặc oxy hóa

3.2.382. Sự nhiễm bẩn ban đầu

Sự nhiễm bẩn (3.2.128) còn sót lại trong một

Lưu chất (3.2.305), bộ phận (3.2.111), đường ống (3.2.513), hệ thống con hoặc hệ thống hoặc được tạo ra trong quá trình lắp ráp, trước khi sử dụng.

3.2.383. Ống nạp và ống thải

(Khí nén) đế đỡ đường ống phân phối (3.2.421) có chứa một ống cung cấp ở đường vào và một ống thải (3.2.251) chung nhưng không có các cửa ra (3.2.492).

CHÚ THÍCH: Các van (3.2.753) thẳng hàng có các cửa ra được lắp trên bề mặt của đầu ra. Ống nạp và ống thải là ống liền khối được ép đùn nhưng cũng có thể là các đoạn ống riêng biệt được ghép lại bằng kẹp chặt với nhau.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cửa (3.2.532) cho dòng chảy (3.2.283) đi vào

3.2.385. Áp suất đầu vào

Áp suất (3.2.541) tại cửa vào (3.2.384) của một bộ phận (3.2.111), đường ống (3.2.513) hoặc hệ thống

3.2.386. Lưu lượng đầu vào

Lưu lượng (3.2.292) đi qua mặt cắt vuông góc với dòng chảy ở cửa vào (3.2.384)

3.2.387. Tín hiệu vào

Tín hiệu vào một bộ phận (3.2.111) để tạo ra một tín hiệu ra đã cho

3.2.388. Lắp đặt

Bố trí một hoặc nhiều hệ thống truyền động thủy lực/khí nén (3.2.316) liên quan đến các ứng dụng và vị trí của địa điểm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Công suất danh định của động cơ chính (3.2.573)

3.2.390. Truyền động thủy tĩnh tích hợp

(Thủy lực) truyền động thủy tĩnh (3.2.370) dưới dạng chỉ một bộ phận (3.2.111)

3.2.391. Lưu lượng kế tổng

Cơ cấu đo và chỉ báo tổng khối lượng của lưu chất (3.2.305) đã chảy qua điểm đo

3.2.392. Bộ khuyếch đại

Bộ phận (3.2.111) được sử dụng để biến đổi áp suất đầu vào (3.2.385) của lưu chất (3.2.305) sơ cấp thành áp suất đầu ra (3.2.493) của lưu chất thứ cấp có giá trị cao hơn.

CHÚ THÍCH: Hai Lưu chất được sử dụng có thể hoặc không thể tương tự nhau nhưng chúng được tách ly với nhau

3.2.393. Điều kiện vận hành gián đoạn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.394. Động cơ có bánh răng ăn khớp trong

Động cơ bánh răng (3.2.335) có một bánh răng răng trong ăn khớp một một hoặc nhiều bánh răng răng ngoài

3.2.395. Bơm có bánh răng ăn khớp trong

(Thủy lực) bơm bánh răng (3.2.336) có một bánh răng răng trong ăn khớp với một hoặc nhiều bánh răng răng ngoài

3.2.396. Rò rỉ bên trong

Rò rỉ (3.2.402) giữa các hốc bên trong của một bộ phận (3.2.111)

3.2.397. Áp suất bên trong

Áp suất (3.2.541) tác động bên trong một hệ thống, đường ống (3.2.513) hoặc bộ phận (3.2.111)

3.2.398. Độ nhớt động học

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Trong hệ thống S1, đơn vị của độ nhớt động học là mét vuông trên giây (m2/s), đối với sử dụng trong thực tế thường dùng các ước số của đơn vị này. Centistoc (cSt) là 10-6 m2/s (nghĩa là 1cSt = 1mm2/s) được sử dụng phổ biến

3.2.399. Dòng chảy tầng

Dòng chảy (3.2.283) của lưu chất được đặc trưng bởi sự trượt của các lớp lưu chất qua nhau một cách có thứ tự.

CHÚ THÍCH: Với loại dòng chảy này, ma sát được giảm tới mức tối thiểu cũng

Cũng xem dòng chảy rối (3.2.737)

CHÚ DẪN:

1 Dòng chảy tầng

2 Dòng chảy rối

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Chung) quan hệ theo chiều dọc giữa các mép cố định và di động định lượng lưu lượng của một van trụ trượt (3.2.677).

CHÚ THÍCH: Sự phủ chườm này được biểu thị là sự phủ chờm dương, sự phủ chờm âm và sự phủ chờm không.

a) Sự phủ chờm dương

 

b) Sự phủ chờm âm

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.401. Độ phủ chờm

Van điều khiển liên tục (3.2.131) là van điều khiển có tỷ lệ (3.2.576) và van servo (3.2.654) sai lệch tuyến tính của lưu lượng (3.2.292) biến thiên theo đặc tính của tín hiệu trong miền không bởi điều kiện hình học ở các vị trí của chi tiết van

CHÚ THÍCH: Độ phủ chờm được đo là tổng khoảng chia cách tại lưu lượng không của các đoạn kéo dài theo đường thẳng của đường đặc tính lưu lượng danh nghĩa được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của tín hiệu vào (3.2.387) danh nghĩa.

3.2.402. Rò rỉ

Dòng chảy (3.2.283) của lưu chất (3.2.305) với lượng tương đối nhỏ không dùng cho làm việc và gây ra tổn thất năng lượng.

3.2.403. Điều kiện giới hạn của vận hành

Các giá trị lớn nhất và/hoặc nhỏ nhất của các điều kiện vận hành (3.2.487) cho phép nếu bộ phận (3.2.111), đường ống (3.2.513) hoặc hệ thống vận hành tốt trong các trường hợp cực hạn đối với một ứng dụng riêng trong thời gian đã cho.

3.2.404. Vòng làm kín có mép làm kín

Vòng làm kín (3.2.637) có phần nhô ra mềm dẻo để bít kín áp suất (3.2.541) của lưu chất (3.2.305) tác động trên một phía của mép để giữ cho phía kia của mép tiếp xúc với một bề mặt thích hợp để làm kín bề mặt này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Dụng đo và chỉ báo mức chất lỏng

3.2.406. Công tắc mức chất lỏng

Dụng cụ gắn liền với một công tắc điện trong đó sự vận hành của các tiếp điểm được thực hiện ở một mức chất lỏng xác định trước

3.2.407. Tính pha trộn của chất lỏng

(Thủy lực) khả năng của các chất lỏng hòa trộn với nhau theo bất cứ tỷ lệ nào mà không dẫn đến các kết quả có hại.

3.2.408. Đường cong tải trọng

Đường cong biểu thị áp suất đầu ra (3.2.493) là một hàm số của lưu lượng (3.2.292) ở đầu ra

3.2.409. Áp suất chất tải

Áp suất (3.2.541) do tải trọng bên ngoài tạo ra.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lưu lượng (3.2.292) qua cửa ra (3.2.492) của van (3.2.753) khi có sự giảm của áp suất chất tải (3.2.409)

3.2.411. Van đóng

(Khí nén) van xả (3.2.227) được điều khiển bằng tay và có thể được khóa lại ở vị trí đầu vào đóng kín

3.2.412. Áp suất thử giới hạn dưới có chu kỳ

Áp suất (3.2.541) mà dưới áp suất này là áp suất thử (3.2.723) thực tế được yêu cầu cho mỗi chu kỳ (3.2.151) thử mới

3.2.413. Van chọn đường dẫn áp suất thấp hơn

Van chọn đường dẫn (3.2.660) trong đó đầu vào ở áp suất (3.2.541) thấp hơn được nối với đầu ra, đầu vào kia được đóng lại và vị trí được duy trì trong dòng chảy (3.2.283) ngược

3.2.414. Phần tử lọc từ tính

Phần tử của bộ tách ly (3.2.650) giữ lại các hạt (3.2.500) sắt từ bằng các lực từ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xy lanh (3.2.154) có một nam châm vĩnh cửu được gắn vào trong pít tông để vận hành các cảm biến (3.2.649) được định vị dọc theo chiều dài của hành trình pít tông

CHÚ THÍCH: Xy lanh có thể có hoặc không có cần pít tông

3.2.416. Tầng chính

(Thủy lực) tầng cuối cùng của độ khuyếch đại (3.2.39) thủy lực được sử dụng trong một van điều khiển liên tục (3.2.131)

3.2.417. Ống dẫn bổ sung

(Thủy lực) một phần của đường ống (3.2.513) cung cấp lưu chất (3.2.305) cho một hệ thống để bù các tổn thất theo yêu cầu

3.2.418. Ống nối chuyển tiếp có ren trong/ngoài

Ống nối chuyển tiếp (3.2.12) có ren ngoài ở một đầu mút và ren trong ở đầu mút kia.

3.2.419. Ống nối chuyển tiếp có ren ngoài/ngoài

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.420. Cụm lắp ráp đường ống phân phối

(Khí nén) toàn bộ cụm lắp ráp các bộ phận (3.2.45) của đế lắp đường ống phân phối (3.2.229) và các van (3.2.753) được lắp của chúng.

Cũng xem cụm van (3.2.756)

3.2.421. Đế đỡ đường ống phân phối

(Khí nén) giá lắp đặt (3.2.448) cho một van (3.2.753) gồm có một ống dẫn vào, một ống thải (3.2.251), đôi khi còn có đường ống điều khiển và các cửa ra (3.2.429) riêng

CHÚ THÍCH: Nhiều đế đỡ giống nhau có thể được nối ghép với nhau sao cho nhiều đường dẫn khác nhau, trừ các cửa ra, tạo thành một đường dẫn lưu chất (3.2.305) chung

3.2.422. Khối đỡ đường ống phân phối

Đế đỡ thường có dạng hình khối cho phép lắp đặt (3.2.447) các van kiểu vỏ đạn (3.2.88) và các van có đế đỡ nhỏ (3.2.701), có các lỗ được nối với nhau bằng các đường dẫn dòng chảy (3.2.283) theo một sơ đồ mạch.

3.2.423. Đoạn đường ống phân phối

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.424. Điều khiển bằng tay

Phương pháp điều khiển được thao tác bằng tay hoặc chân

3.2.425. Điều khiển ưu tiên bằng tay

Cơ cấu được thao tác bằng tay, được lắp với một van (3.2.753) để tạo ra sự điều khiển ưu tiên (3.2.497)

CHÚ THÍCH: Cơ cấu này có thể tác động trực tiếp lên phần tử van (3.2.759) hoặc thông qua một đồ góc điều khiển

3.2.426. Lưu lượng khối lượng

Khối lượng của một lưu chất (3.2.305) chảy qua vuông góc với mặt cắt ngang của một đường dẫn dòng (3.2.291) trong một đơn vị thời gian

3.2.427. Van điều khiển lưu lượng lớn nhất

Van (3.2.753) hạn chế dòng chảy (3.2.283) khi độ sụt áp suất (2.2.549) qua van vượt quá một giá trị xác định trước.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Áp suất (3.2.541) chuyển tiếp cao nhất có thể xảy ra tức thời mà không gây ra bất cứ hậu quả nghiêm trọng nào đến đặc tính hoặc tuổi thọ của một bộ phận (3.2.111) hoặc hệ thống.

Xem Hình 1

3.2.429. Áp suất làm việc lớn nhất

Áp suất (3.2.541) cao nhất tại đó một hệ thống hoặc hệ thống con (3.2.702) được dự định vận hành trong các điều kiện vận hành ở trạng thái ổn định (3.2.694)

Xem Hình 1

CHÚ THÍCH 1: Đối với các bộ phận (3.2.111) và đường ống (3.2.513), cũng xem thuật ngữ có liên quan áp suất danh nghĩa (3.2.579)

CHÚ THÍCH 2: Xem ISO 8330 đối với định nghĩa của “áp suất làm việc lớn nhất” có liên quan đến ống mềm và cụm ống mềm thủy lực.

3.2.430. Điều khiển cơ khí

Phương pháp điều khiển sử dụng các phương tiện cơ khí

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giảm chấn (3.2.148) được thực hiện bằng ma sát hoặc bằng sử dụng một vật liệu đàn hồi

3.2.432. Van vận hành bằng cơ khí

Van (3.2.753) được dẫn động thông qua điều khiển cơ khí (3.2.430)

3.2.433. Máy sấy không khí kiểu màng

(Khí nén) máy sấy không khí (3.2.27) sử dụng màng bằng sợi rỗng để lấy đi hơi nước (3.2.763) nước chứa trong không khí nén (3.2.114).

3.2.434. Điều khiển bằng điều chỉnh lưu lượng cung cấp

Điều khiển lưu lượng (3.2.386) cung cấp cho một bộ phận (3.2.111)

3.2.435. Điều khiển lưu lượng ra

Điều khiển lưu lượng (3.2.292) đầu ra từ một bộ phận (3.2.111).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Thủy lực) chất lỏng thủy lực (3.2.353) gồm có các hyđrocacbon dầu mỏ có thể có các mức độ tinh chế khác nhau và có thể chứa các thành phần khác

3.2.437. Áp suất làm việc nhỏ nhất

Áp suất (3.2.541) thấp nhất tại đó một hệ thống hoặc hệ thống con (3.2.702) được dự định vận hành trong các điều kiện vận hành ở trạng thái ổn định (3.2.694)

Xem Hình 1

CHÚ THÍCH: Đối với các bộ phận (3.2.111) và đường ống (3.2.513), xem thuật ngữ có liên quan “áp suất danh nghĩa” (3.2.597)

3.2.438. Van liền khối

Cụm lắp ráp (3.2.45) gồm có một số van (3.2.753) trong một thân chung

3.2.439. Động cơ

Cơ cấu dẫn động (3.2.11) cung cấp chuyển động quay

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tính số của dung tích làm việc tính toán của xy lanh (3.2.191) và số vòng quay trong một đơn vị thời gian

3.2.441. Vị trí trung hòa của động cơ

Động cơ (3.2.439) được điều chỉnh tới vị trí dung tích làm việc của xy lanh (3.2.210) bằng không

3.2.442. Công suất đầu ra của động cơ

Công suất cơ học được truyền bởi trục của động cơ (3.2.439)

3.2.443. Hiệu suất chung của động cơ

Tỷ số giữa công suất cơ học ở đầu ra và công suất được truyền từ chất lỏng tại đường dẫn của nó qua động cơ (3.2.439)

3.2.443

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

hv hiệu suất thể tích;

hhm hiệu suất cơ - thủy lực;

qvi lưu lượng lý thuyết;

qv1,e lưu lượng hiệu dụng ở đầu vào;

Te momen xoắn thực;

Ti lmomen xoắn lý thuyết;

rm công suất cơ học;

r1,h công suất thủy lực đầu vào;

r2,h công suất thủy lực đầu ra.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phần công suất thủy lực hiệu dụng (ở đường vào) không được biến đổi thành công suất đầu ra, bao gồm cả các tổn thất thể tích, thủy động lực học và cơ học

3.2.445. Hiệu suất thể tích của động cơ

Tỷ số giữa lưu lượng đầu vào (3.2.386) tính toán và lưu lượng hiệu dụng ở đầu ra.

Trong đó

qvi là lưu lượng lý thuyết;

qv1,e là lưu lượng hiệu dụng ở đầu vào.

3.2.446. Tổn thất thể tích của động cơ

Phần công suất bị tổn thất ở đầu vào do sự rò rỉ (3.2.402)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.447. Lắp đặt

Phương pháp nhờ đó một bộ phận (3.2.111), đường ống (3.2.513) hoặc hệ thống được kẹp chặt.

3.2.448. Giá lắp đặt

Đồ gá lắp để kẹp chặt một bộ phận (3.2.111), đường ống (3.2.513) hoặc hệ thống.

3.2.449. Mặt phân cách lắp đặt

Bề mặt tiếp xúc thực tế khi hai bề mặt lắp đặt (3.2.450) thích hợp được kẹp chặt với nhau

3.2.450. Bề mặt lắp đặt

Phần vỏ ngoài của một bộ phận (3.2.111) hoặc sản phẩm dùng cho mục đích lắp đặt (3.2.447)

3.2.451. Logic học của lưu chất cho chi tiết di động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.451. Thử lọc tuần hoàn

Quy trình thử đối với các phần tử lọc (3.2.266) trong đó lưu chất (3.2.305) chảy ra không thay đổi được tuần hoàn qua phần tử lọc.

Xem ISO 16889.

3.2.453. Xy lanh nhiều vị trí

Xy lanh (3.2.154) có ít nhất là hai vị trí riêng biệt, không kể vị trí nghỉ.

VÍ DỤ: Xy lanh có lắp ít nhất là hai pít tông trên cùng một trục, di động trên một thân xy lanh (3.2.156) hung, được chia thành nhiều ngăn điều khiển độc lập; một bộ phận (3.2.111) gồm có hai xy lanh được điều khiển độc lập và được nối cơ khí trên một trục chung (kết cấu này được gọi là xy lanh duplex)

3.2.454. Xy lanh có nhiều cần pít tông

Xy lanh (3.2.154) có nhiều hơn một cần pít tông của xy lanh (3.2.175) trên các trục khác nhau.

3.2.455. Bơm nhiều tầng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.456. Động cơ có nhiều thân

Hai hoặc nhiều động cơ (3.2.439) có một trục chung

3.2.457. Bơm có nhiều thân

Hai hoặc nhiều bơm được dẫn động bởi một trục chung

3.2.458. Lắp đặt nhiều đế đỡ nhỏ

(Thủy lực) lắp đặt (3.2.447) trong đó nhiều van có đế đỡ nhỏ (3.2.701) có thể được lắp và các van này có các cửa (3.2.532) để đầu nối với đường ống (3.2.513)

3.2.459. Van kim

Van điều khiển lưu lượng (3.2.286) trong đó phần tử van (3.2.759) điều chỉnh được là một chi tiết hình kim

3.2.460. Lưu chất newton

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.461. Cao su nitril

NBR

Vật liệu đàn hồi (3.2.238) gồm có các chất đồng trùng hợp (copolyme) của butađien và acrylonitril

CHÚ THÍCH: Đây là vật liệu đàn hồi được sử dụng rộng rãi nhất để chế tạo các vòng làm kín (3.2.637) và cụm nắp bít (3.2.499). Cao su này có độ bền chịu dầu khoảng (3.2.436) thay đổi theo hàm lượng acrylonitril.

3.2.462. Điều kiện không tải

Tập hợp các giá trị của các đặc tính mà một hệ thống, hệ thống con (3.2.702) bộ phận (3.2.111) hoặc đường ống (3.2.513) phải tuân theo khi không có sức cản đối với dòng chảy (3.2.283) do các tải trọng bên ngoài.

3.2.463. Khả năng lọc danh nghĩa

(Khí nén) giá trị danh nghĩa tính bằng micromet do nhà sản xuất đưa ra để chỉ mức độ lọc

CHÚ THÍCH: Đối với thủy lực học, xem thuật ngữ “hệ số lọc” (3.2.269)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giá trị áp suất (3.2.541) được chỉ định cho một bộ phận (3.2.311), một đường ống (3.2.513) hoặc một hệ thống để thuận tiện cho việc gọi tên và chỉ dẫn áp suất này thuộc về một cấp nào đó.

Cùng xem ISO 2944 và Hình 1

3.2.465. Cỡ danh nghĩa

Ký hiệu bằng số của cỡ kích thước là một số được làm tròn để thuận tiện cho mục đích tham khảo và chỉ có liên quan rất ít đến các kích thước chế tạo.

CHÚ THÍCH: Cỡ danh nghĩa thường được chỉ dẫn bởi chữ viết tắt DN

3.2.446. Đầu nối có đầu mút có ren không điều chỉnh được

Đầu nối (3.2.122) có đầu mút có ren (3.2.699) không cho phép có sự định hướng riêng

3.2.467. Dụng cụ bôi trơn không tái tuần hoàn

(Khí nén) dụng cụ bôi trơn không khí nén (3.2.117) phun vào trong dòng chảy (3.2.283) không khí toàn bộ dầu đi qua cơ cấu cấp dầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Van (3.2.753) chỉ cho phép dòng chảy (3.2.283) đi theo một chiều

3.2.469. Vị trí danh nghĩa

Vị trí của phần tử van (3.2.759) khi không có các lực tác động bên ngoài và các tín hiệu điều khiển (3.2.136).

3.2.470. Van thường đóng

Van (3.2.753) khi ở vị trí bình thường (3.2.469) có cửa ra (3.2.492) của van được đóng lại

CHÚ THÍCH: “Thường đóng” thường được chỉ thị bằng tiếng Anh với các chữ viết tắt NC

3.2.471. Van thường mở

Van (3.2.753) khi ở vị trí bình thường (3.2.469) có cửa vào (3.2.384) của van nối với cửa ra (3.2.492) của van

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.472. Miệng phun

Bộ phận hạn chế có một đường vào với prôfin trơn nhẵn và một đường ra với prôfin trơn nhẵn hoặc một đường ra được mở đột ngột

3.2.473. Thiên áp không (cân bằng được áp)

(Thủy lực) tín hiệu (đầu) vào (3.2.387) yêu cầu để đưa một van (3.2.753) về lưu lượng không của điều khiển thủy lực (3.2.357)

3.2.474. Áp suất ở lưu lượng không

(Thủy lực) áp suất (3.2.541) có giá trị bằng nhau ở cả hai lỗ làm việc (sử dụng) (3.2.779) của một van điều khiển hướng liên tục tại lưu lượng không của điều khiển thủy lực (3.2.357).

3.2.475. Sự dịch chuyển điểm không

Sự thay đổi của thiên áp không (3.2.473) do kết quả của sự thay đổi trong các điều kiện vận hành (3.2.487) hoặc môi trường hoặc các tác dụng dài hạn có liên quan đến tín hiệu vào (3.2.387).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Thủy lực) phân tích sự nhiễm bẩn (3.2.128) được thực hiện trên một mẫu thử lưu chất (3.2.305) bằng một dụng cụ không được nối trực tiếp với hệ thống thủy lực

3.2.477. Bộ tách ly sương mù dầu

(Khí nén) bộ lọc (3.2.262) tách ly và lấy đi sương mù dầu khỏi không khí nén (3.2.114)

3.2.478. Bộ tách ly-lấy đi dầu

(Khí nén) bộ tách ly (3.2.650) giữ lại dầu từ không khí nén (3.2.114)

3.2.479. Nhũ tương của dầu trong nước

(Thủy lực) sự khuyếch tán của các giọt dầu nhỏ trong một pha liên tục của nước.

CHÚ THÍCH: Nhũ tương của dầu trong nước thường có hàm lượng thấp của dầu dễ hòa tan và có độ bền chịu lửa cao

3.2.480. Phân tích sự nhiễm bẩn trong hệ thống

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.481. Van điều khiển lưu lượng theo một đường

Van (3.2.753) cho phép dòng chảy (3.2.283) tự do theo một chiều và lưu lượng được điều khiển theo chiều khác

3.2.482. Cơ cấu nối theo một chiều

Cơ cấu điều khiển (3.2.134) cung cấp một lực dẫn động chỉ khi được vận hành theo một chiều riêng.

3.2.483. Vị trí giữa mở

(Thủy lực) vị trí giữa của van (3.2.753) trong đó các cửa vào (3.2.384) và các cửa dẫn về (3.2.618) được nối và các cửa làm việc (sử dụng) (3.2.779) được đóng lại

3.2.484. Mạch hở

(Thủy lực) mạch trong đó lưu chất (3.2.305) trực tiếp trở về thùng chứa (3.2.611) trước khi tuần hoàn khép kín

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vị trí của phần tử van (3.2.759) làm cho cửa vào (3.2.384) được nối với cửa làm việc (sử dụng) (3.2.779)

3.2.486. Vị trí mở (khí nén)

Vị trí của phần tử van (3.2.759) trong đó đường cung cấp cho đầu vào được nối với một đầu ra

3.2.487. Điều kiện vận hành

Tập hợp các giá trị đặc tính mà một hệ thống, hệ thống con (3.2.702), bộ phận (3.2.111) hoặc đường ống (3.2.513) phải có khi thực hiện chức năng của chúng

CHÚ THÍCH: Các điều kiện này có thể thay đổi trong quá trình vận hành

3.2.488. Cơ cấu vận hành

Cơ cấu cung cấp một tín hiệu vào (3.2.387) cho một cơ cấu điều khiển (3.2.134)

VÍ DỤ: Cơ cấu cam, công tắc điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Áp suất (3.2.541) mà một hệ thống, hệ thống con (3.2.702), bộ phận (3.2.111) hoặc đường ống (3.2.513) phải có khi thực hiện chức năng của chúng

Xem Hình 1

CHÚ THÍCH: Về định nghĩa của “dải áp suất vận hành” có liên quan đến ống mềm thủy lực và cụm ống mềm, xem ISO 8330

3.2.490. Vòng đệm O

Vòng làm kín đàn hồi (3.2.239) đúc có mặt cắt ngang tròn khi ở trạng thái tự do.

CHÚ THÍCH: Tên gọi khác đối với vòng O là “vòng làm kín hình xuyến”

3.2.491. Lỗ tiết lưu

Lỗ thường có chiều dài không lớn hơn đường kính của nó, được thiết kế để duy trì lưu lượng (3.2.292) không đổi, độc lập đối với nhiệt độ và độ nhớt (3.2.766)

3.2.492. Cửa ra

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.493. Áp suất đầu ra

Áp suất (3.2.541) tại cửa ra (3.2.492) của một bộ phận (3.2.111) đường ống (3.2.513) hoặc hệ thống

3.2.494. Cơ cấu điều khiển quá tâm

Cơ cấu điều khiển (3.2.134) có các chi tiết di động không thể dừng lại ở một vị trí trung gian

3.2.495. Động cơ đảo chiều

Động cơ (3.2.439) trong đó chiều quay (3.2.207) của trục dẫn động có thể thay đổi mà không thay đổi chiều của dòng chảy (3.2.283)

3.2.496. Bơm đảo chiều

Bơm trong đó chiều của dòng chảy (3.2.283) có thể được đảo ngược lại mà không thay đổi chiều quay (3.2.207) của trục dẫn động.

3.2.497. Điều khiển phụ được ưu tiên

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.498. Sự tăng lên của áp suất

Đối với một van điều khiển áp suất (3.2.546), sự tăng lên của áp suất (3.2.544) từ một lưu lượng (3.2.292) nhỏ nhất quy định đến một lưu lượng vận hành quy định

3.2.499. Cụm nắp bít

Bộ phận làm kín (3.2.643) gồm có một hoặc nhiều chi tiết đối tiếp biến dạng được, thường chịu nén dọc trục điều chỉnh được để đạt được độ kín khít hiệu dụng hướng tâm.

3.2.500. Hạt

Khối lượng nhỏ, rời rạc của chất rắn hoặc chất lỏng

3.2.501. Phân tích hạt bằng đếm

Quá trình sử dụng các phương pháp đếm để đo sự phân bố của cỡ hạt (3.2.500) trong một thể tích mẫu đã cho của lưu chất (3.2.305) tại một thời điểm đã cho

3.2.502. Tín hiệu ra bị động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.503. Van bị động

(Khí nén) van (3.2.753) không được cung cấp công suất chỉ thu được từ các tín hiệu vào (3.2.387).

3.2.504. Bàn đạp

Cơ cấu điều khiển (3.2.134) được thao tác bằng chân, vận hành theo chỉ một chiều

3.2.505. Lưu chất este photphat

(Thủy lực) chất lỏng thủy lực (3.2.353) tổng hợp gồm có este photphat có chứa các thành phần khác

CHÚ THÍCH: Tính chất chịu lửa của este photphat thu được từ cấu trúc phân tử của Lưu chất. Nó có tính chất bôi trơn chống mòn (3.2.43) tốt, tính ổn định trong bảo quản tốt và chịu được nhiệt độ cao.

3.2.506. Mạch điều khiển

Sự bố trí các đường điều khiển (3.2.508) trong một hệ thống truyền động thủy lực/khí nén (3.2.316)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lưu lượng (3.2.292) trong một đường điều khiển (3.2.508) hoặc mạch điều khiển (3.2.506)

3.2.508. Đường điều khiển

Đường dẫn dòng (3.2.291) cho phép cung cấp lưu chất (3.2.305) để thực hiện một chức năng điều khiển

3.2.509. Van được vận hành bằng điều khiển

Van (3.2.753) trong đó phần tử van (3.2.759) chịu tác động của điều khiển thủy lực  (3.2.351) hoặc điều khiển khí nén (3.2.523)

Cũng xem van được vận hành gián tiếp (3.2.380)

3.2.510. Cửa điều khiển

Cửa (3.2.532) được nối với một đường điều khiển (3.2.508)

3.2.511. Áp suất điều khiển

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.512. Van điều khiển

Van (3.2.753) được vận hành để cung cấp một tín hiệu điều khiển (3.2.136)

3.2.513. Đường ống

Bất cứ tổ hợp nào của các đầu nối (3.2.122), khớp nối, các ống (3.2.736) và/hoặc các ống mềm (3.2.348) cho phép dòng chảy (3.2.283) của lưu chất (3.2.305) đi qua giữa các bộ phận (3.2.111)

3.2.514. Đồ kẹp đường ống

Cơ cấu giữ và đỡ đường ống (3.2.513)

3.2.515. Bình tích năng kiểu pít tông

Bình tích năng được chất tải bằng khí (3.2.331) trong đó chất lỏng và chất khí được tách ly bởi một pít tông di trượt cứng vững và gắn với một đệm kín

3.2.516. Động cơ kiểu pít tông

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.517. Bơm pít tông

(Thủy lực) bơm thủy lực (3.2.359) trong đó lưu chất (3.2.305) được dịch chuyển bởi một hoặc nhiều pít tông chuyển động tịnh tiến qua lại

3.2.518. Hành trình của pít tông

Khoảng cách di chuyển bởi pít tông trong chuyển động từ một vị trí đến vị trí khác

3.2.519. Nút

Chi tiết bị bao được thiết kế để che kín và bít kín một lỗ, ví dụ, một cửa (3.2.532) bao

3.2.520. Van nút

Van (3.2.753) trong đó các cửa (3.2.532) được nối hoặc được làm kín bởi một phần tử van (3.2.759) hình trụ hoặc hình côn quay có chứa các đường dẫn dòng (3.2.291)

3.2.521. Cơ cấu điều khiển kiểu trụ trượt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.522. Xy lanh có trụ trượt

Xy lanh tác động đơn (3.2.665) trong đó không có pít tông và áp suất (3.2.541) tác động trực tiếp trên cần pít tông của xy lanh (3.2.175)

3.2.523. Điều khiển khí nén

Phương pháp điều khiển được vận hành bằng thay đổi áp suất (3.2.541) khí nén trong một đường điều khiển (3.2.508)

3.2.524. Công tắc áp suất khí nén

(Khí nén) van điều khiển hướng (3.2.208), được vận hành bằng điều khiển (3.2.509) khí nén, thường đóng cung cấp hoặc dừng lại một tín hiệu khí nén khi áp suất điều khiển (3.2.511) đạt tới một mức đặt trước.

3.2.525. Bộ tiêu âm khí nén

(Khí nén) bộ phận (3.2.111) giảm mức tiếng ồn của ống thải (3.2.251)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Khí nén) cơ cấu có chứa một tấm chất tải di động được gắn với các cần dẫn hướng được vận hành bằng một xy lanh (3.2.154) khí nén

3.2.527. Khí nén học

(Khí nén) khoa học và công nghệ về sử dụng không khí hoặc khí trơ làm lưu chất (3.2.305)

3.2.528. Polyamit

Vật liệu nhựa nhiệt dẻo (3.2.727) được đặc trưng bằng độ bền cao và sức chống mài mòn (3.2.1) của nó

CHÚ THÍCH: Tương hợp với hầu hết các Lưu chất, vật liệu này được sử dụng chủ yếu cho chế tạo các vòng chống ép đẩy (3.2.42) và các vòng dẫn hướng hoặc tựa

3.2.529. Polytetra floetylen

Polime dẻo nóng hầu như không chịu tác động của ăn mòn hóa học và có thể được sử dụng trong phạm vi nhiệt độ rất rộng.

CHÚ THÍCH: Hệ số ma sát rất thấp nhưng tính mềm dẻo bị hạn chế và đặc tính hồi phục chỉ vừa phải khi các vật liệu độn thích hợp, ví dụ, sợi thủy tinh, đồng, graphit được bổ sung vào và PTFE được thiêu kết thì vật liệu này có thể được gia công có theo hình dạng yêu cầu. PTFE được sử dụng chủ yếu cho chế tạo các vòng chống ép đẩy (3.2.42) và các vòng dẫn hướng hoặc tựa.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vật liệu đàn hồi (3.2.238) chủ yếu gồm có isoxianat

CHÚ THÍCH: Loại AU là loại polyeste của polyurethan và có độ bền chịu mòn cao và chịu được nhiều loại dầu nhưng độ bền chịu nước bị hạn chế. Loại EU có độ bền chịu nước tốt nhưng có độ bền chịu mòn và các loại Lưu chất khác thấp hơn.

3.2.531. Van nâng (van đĩa)

Van (3.2.753) trong đó phần tử van (3.2.759) là chi tiết hình nấm (clapê)

3.2.532. Cửa

Đầu cuối cùng của một đường dẫn dòng (3.2.291) trong một bộ phận (3.2.111) tại đó có thể thực hiện được các mối nối

3.2.533. Điểm rót

Nhiệt độ thấp nhất tại đó một Lưu chất chảy trong các điều kiện quy định (3.2.674)

3.2.534. Tiêu thụ năng lượng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.535. Hệ thống điều khiển công suất

Một phần của hệ thống chỉ đạo và điều khiển các truyền động thủy lực/khí nén (3.2.313) cho các cơ cấu dẫn động (3.2.11).

3.2.536. Tổn thất công suất

Công suất bị hấp thụ bởi một hệ thống hoặc bộ phận (3.2.111) của các truyền động thủy lực/khí nén (3.2.313) không sử dụng được ở đầu ra

3.2.537. Cụm thủy lực

(Thủy lực) cụm lắp ráp (3.2.45) gồm có bộ phận kéo (3.2.573), bơm có hoặc không có thùng chứa (3.2.611) và các phụ tùng, ví dụ như đối với điều khiển, van an toàn áp suất (3.2.565)

3.2.538. Áp suất nạp trước

(Thủy lực) áp suất nạp (3.2.93) đối với một bình tích năng được nạp bằng khí (3.2.331).

3.2.539. Van nạp đầy trước

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.540. Áp suất chất tải trước

(Thủy lực) áp suất ngược (3.2.65) được chỉnh đặt trước tác dụng trên một bộ phận (3.2.111)

3.2.541. Áp suất

Lực pháp tuyến tác dụng trên một đơn vị diện tích của bề mặt làm việc bởi một Lưu chất

CHÚ THÍCH:

Trong đó

p là áp suất;

F là lực pháp tuyến;

A là diện tích của bề mặt làm việc

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tỷ số giữa áp suất đầu ra (3.2.493) và áp suất điều khiển (3.2.135)

3.2.543. Van điều khiển lưu lượng bù áp suất

(Thủy lực) van điều khiển lưu lượng (3.2.286) thực hiện việc điều khiển lưu lượng (3.2.292) độc lập đối với các thay đổi của áp suất chất tải (3.2.409).

3.2.544. Sự bù áp suất

Điều chỉnh tự động áp suất (3.2.541) trong một bộ phận (3.2.111) hoặc một mạch.

3.2.545. Mạch điều khiển áp suất

Một phần của hệ thống có mục đích điều chỉnh hoặc hiệu chỉnh áp suất (3.2.541) của lưu chất (3.2.305) trong hệ thống.

3.2.546. Van điều khiển áp suất

Van (3.2.753) có chức năng điều khiển áp suất (3.2.541).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thời gian để áp suất (3.2.541) của một lưu chất (3.2.305) giảm từ một mức quy định tới một mức quy định thấp hơn.

3.2.548. Điểm sương của áp suất

(Khí nén) điểm sương (3.2.196) ở áp suất thực (3.2.8) của không khí nén (3.2.114)

3.2.549. Độ sụt áp

Độ chênh lệch giữa các phía áp suất (3.2.541) cao và thấp của sức cản dòng chảy (3.2.283)

Xem Hình 1.

3.2.550. Sự dao động của áp suất

Sự biến đổi không kiểm soát được của áp suất (3.2.541) theo thời gian

Xem Hình 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cơ cấu đo và chỉ báo áp suất theo áp kế (3.2.334)

3.2.552. Cơ cấu bảo vệ áp kế

Cơ cấu được lắp đặt vào đầu vào hoặc gần đầu vào của một áp kế (3.2.551) để bảo vệ áp kế tránh các thay đổi quá mức của áp suất (3.2.541)

3.2.553. Građien áp suất

Tốc độ biến đổi áp suất (3.2.541) theo thời gian trong dòng chảy (3.2.283) ở trạng thái ổn định (3.2.693)

3.2.554. Cột áp

Chiều cao của một cột chất lỏng yêu cầu để tạo ra áp suất (3.2.541) đã cho

3.2.555. Dụng cụ chỉ báo áp suất

Dụng cụ chỉ báo sự có mặt hoặc vắng mặt của áp suất (3.2.541)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sự giảm áp suất (3.2.541) do một phần năng lượng không được chuyển đổi thành công cho sử dụng

3.2.557. Dụng cụ đo áp suất

Dụng cụ đo và chỉ báo mức, các biến đổi và độ chênh lệch của áp suất (3.2.541)

3.2.558. Điều khiển bằng áp suất

Phương pháp điều khiển được thực hiện bằng thay đổi áp suất (3.2.541) của lưu chất (3.2.305) trong một đường điều khiển

3.2.559. Giá trị đỉnh của áp suất

Xung áp suất (3.2.562) vượt quá áp suất (3.2.541) ở trạng thái ổn định (3.2.693) và cũng có thể vượt quá áp suất lớn nhất (3.2.428)

Xem Hình 1

3.2.560. Sự rung mạch động của áp suất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Xem Hình 1

3.2.561. Bộ giảm rung động của áp suất

(Thủy lực) bộ phận (3.2.111) làm giảm biên độ của độ dao động của áp suất (3.2.550) và sự rung động của áp suất (3.2.560)

3.2.562. Xung áp suất

Sự tăng áp suất (3.2.541) trong thời gian ngắn theo sau là sự giảm áp suất hoặc ngược lại

Xem Hình 1.

3.2.563. Van giảm áp suất (thủy lực)

Bộ điều áp (khí nén)

Van (3.2.753) trong đó với sự thay đổi của áp suất đầu vào (3.2.385) hoặc lưu lượng đầu ra (3.2.292), áp suất đầu ra (3.2.493) được giữ hầu như không thay đổi.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.564. Đặc tính điều chỉnh áp suất

Sự thay đổi của áp suất (3.2.541) được điều khiển theo quy định do thay đổi của áp suất đầu vào (3.2.385) được đo tại một lưu lượng (3.2.292) quy định.

3.2.565. Van an toàn áp suất

Van (3.2.753) giới hạn áp suất (3.2.541) bởi sự xả lưu chất (3.2.305) vào khí quyển hoặc đưa lưu chất trở về thùng chứa (3.2.611) khi đạt tới áp suất được chỉnh đặt (3.2.655).

3.2.566. Độ gợn sóng áp suất

Thành phần dao động của áp suất (3.2.541) trong chất lỏng thủy lực (3.2.353) gây ra bởi sự tương tác của độ gợn sóng của lưu lượng (3.2.302) của nguồn với hệ thống

3.2.567. Thùng chứa được làm kín chịu áp lực

(Thủy lực) thùng chứa được làm kín (3.2.642) để chứa chất lỏng thủy lực (3.2.353) ở áp suất (3.2.541) trên áp suất khí quyển (3.2.48)

3.2.568. Đường cung cấp áp suất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.569. Sự biến động áp suất

(Thủy lực) sự tăng và giảm áp suất (3.2.541) trong một khoảng thời gian xác định

Xem Hình 1

3.2.570. Công tắc áp suất

Bộ phận (3.2111) có lắp một công tắc (cái chuyển mạch) điện hoặc điện tử được dẫn động ở một áp suất (3.2.541) xác định trước

3.2.571. Bộ chuyển đổi áp suất

Cơ cấu chuyển đổi áp suất (3.2.541) của lưu chất (3.2.305) thành một tín hiệu điện analog

3.2.571. Sóng áp suất

Biến đổi có chu kỳ của áp suất (3.2.541) có biên độ tương đối thấp và trong khoảng thời gian dài

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bộ phận phục vụ như một nguồn cơ năng dùng cho các hệ thống truyền động thủy lực/khí nén (3.2.316), nghĩa là bộ phận dẫn động bơm hoặc máy nén.

VÍ DỤ: Động cơ, động cơ đốt trong.

3.2.574. Van chọn đường dẫn ưu tiên

Van chọn đường dẫn (3.2.660) được thiết kế sao cho trong trường hợp có hai áp suất đầu vào (3.2.385) bằng nhau cùng tác dụng lên một bộ phận (3.2.111) thì một áp suất đầu vào sẽ được ưu tiên trước áp suất kia.

3.2.575. Áp suất thử

Áp suất thử (3.2.723) vượt quá áp suất danh định (3.2.597) lớn nhất của bộ phận hoặc đường ống (3.2.513) được tác dụng sau khi lắp mà không gây ra hư hỏng.

Xem Hình 2.

3.2.576. Van điều khiển có tỷ lệ

Van điều khiển (3.2.131) liên tục được điều biến bằng điện trong đó vùng chết lớn hơn hoặc bằng 3 % hành trình của phần tử van (3.2.759).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Van (3.2.753) trong đó tín hiệu ra tỷ lệ với giá trị tín hiệu điều khiển đầu vào.

3.2.578. Bộ đếm xung

(Khí nén) cơ cấu đưa ra chỉ báo nhìn bằng mắt số lượng các xung điều khiển được cung cấp.

CHÚ THÍCH: Trong một số trường hợp, bộ đếm xung cung cấp một tín hiệu ra khi đã đạt tới số lượng xung được chỉnh đặt trước.

3.2.579. Máy phát xung

(Khí nén) bộ phận (3.2.111) tạo ra các xung lặp tại cửa ra (3.2.492) khi một tín hiệu khí nén liên tục tác động vào cửa vào (3.2.384)

3.2.580. Công suất hấp thụ của bơm

(Thủy lực) công suất được hấp thụ tại trục dẫn động của bơm ở một thời điểm đã cho hoặc trong các điều kiện chất tải đã cho

3.2.581. Lưu lượng tính toán ở đầu ra của bơm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.582. Hiệu suất chung của bơm

(Thủy lực) tỷ số giữa công suất truyền cho chất lỏng tại đường dẫn của nó đi qua bơm và công suất cơ khí ở đầu vào.

Trong đó:

hv hiệu suất thể tích;

hhm hiệu suất cơ thủy lực;

qvi lưu lượng lý thuyết;

qv2,e lưu lượng hiệu dụng ở đầu ra;

Te momen xoắn thực

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

rm công suất cơ khí;

r1,h công suất thủy lực ở đầu vào;

r2,h công suất thủy lực ở đầu ra.

3.2.583. Tổn thất công suất của bơm

(Thủy lực) phần năng lượng hấp thụ không được biến đổi thành truyền động thủy lực/khí nén (3.2.313), bao gồm cả các tổn thất thể tích, tổn thất thủy động lực học và cơ khí.

3.2.584. Hiệu suất thể tích của bơm

(Thủy lực) tỷ số giữa lưu lượng (3.2.292) hiệu dụng ở đầu ra và lưu lượng tính toán ở đầu ra.

Trong đó:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

qv2,e lưu lượng hiệu dụng ở đầu ra

3.2.585. Tổn thất thể tích của bơm

(Thủy lực) tổn thất ở đầu ra do rò rỉ (3.2.402)

3.2.586. Bơm ở vị trí không

(Thủy lực) bơm ở vị trí dung tích làm việc của xy lanh (3.2.210) bằng không

3.2.587. Ống nối lắp đẩy vào

(Khí nén) đầu nối (3.2.122) trong đó mối nối được thực hiện bằng cách đẩy đầu mút của ống (3.2.736) vào lỗ trong thân đầu nối mà không dùng bất cứ dụng cụ nào.

3.2.588. Khớp nối tháo nhanh

Khớp kết nối có thể lắp nối hoặc tháo rời mà không cần sử dụng các dụng cụ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.589. Khớp nối tác động nhanh kiểu vấu

Khớp nối tác động nhanh (3.2.588) được đấu nối bằng một phần tư vòng quay của một chi tiết so với chi tiết kia.

3.2.590. Khớp nối tác động nhanh kiểu nhả khớp tự động

Khớp nối tác động nhanh (3.2.588) cho phép sự tách ly tự động của các nửa khớp nối khi chịu tác dụng của một lực chiều trục xác định trước.

3.2.591. Van xả nhanh

(Khí nén) van (3.2.753) 3/2 trong đó đầu ra mở ra ống khí thải (3.2.251) khi áp suất (3.2.541) không khí ở đầu vào giảm đi đủ mức.

3.2.592. Động cơ kiểu pít tông hướng tâm

Động cơ kiểu pít tông (3.2.516) có nhiều pít tông được bố trí hướng tâm

3.2.593. Bơm pít tông hướng tâm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.594. Vòng làm kín hướng tâm

Bộ phận làm kín (3.2.643) thực hiện việc làm kín bằng lực tiếp xúc hướng tâm

3.2.595. Điều kiện danh định

Các điều kiện được chỉ báo bằng các trị số lớn nhất và nhỏ nhất, khi cần thiết, của các đặc tính chủ yếu, được khẳng định qua thử nghiệm tại đó một bộ phận (3.2.111) hoặc đường ống (3.2.513) được thiết kế để bảo đảm tuổi thọ làm việc thích hợp.

3.2.596. Lưu lượng danh định

Lưu lượng (3.2.292) được xác nhận qua thử nghiệm, tại đó, một bộ phận (3.2.111) hoặc đường ống (3.2.513) được thiết kế để vận hành

3.2.597. Áp suất danh định

Áp suất (3.2.541) được xác nhận qua thử nghiệm tại đó một bộ phận (3.2.111) hoặc đường ống (3.2.513) được thiết kế để vận hành với số lần lặp lại đủ để đảm bảo tuổi thọ làm việc thích hợp.

Xem Hình 2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Các đặc tính kỹ thuật có thể bao gồm áp suất định mức (danh định) lớn nhất và/hoặc nhỏ nhất.

3.2.598. Nhiệt độ danh định

Nhiệt độ được xác nhận qua thử nghiệm tại đó một bộ phận (3.2.111) hoặc đường ống (3.2.513) được thiết kế để bảo đảm tuổi thọ làm việc thích hợp.

CHÚ THÍCH: Các đặc tính kỹ thuật có thể bao gồm nhiệt độ định mức (danh định) lớn nhất (cao nhất) và/hoặc nhỏ nhất (thấp nhất).

3.2.599. Vị trí sẵn sàng khởi động

(Thủy lực) trạng thái của một hệ thống thủy lực và các bộ phận (3.2.111) hoặc cơ cấu của nó trước khi bắt đầu một chu kỳ (3.2.151) làm việc và với tất cả các nguồn năng lượng được ngắt.

3.2.600. Vị trí sẵn sàng khởi động

(Khí nén) trạng thái của một hệ thống khí nén và các bộ phận (3.2.111) hoặc cơ cấu của nó trước khi bắt đầu một chu kỳ (3.2.151) làm việc và có sự tác dụng của áp suất (3.2.541)

3.2.601. Bình chứa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.602. Dụng cụ bôi trơn tuần hoàn

(Khí nén) dụng cụ bôi trơn không khí nén (3.2.117) phun vào dòng chảy (3.2.283) không khí chỉ một phần dầu đi qua cơ cấu cấp dầu

3.2.603. Áp suất tuần hoàn

(Thủy lực) áp suất (3.2.541) trong một hệ thống hoặc một phần của hệ thống trong trường hợp tuần hoàn

3.2.604. Bộ tách ly dầu

(Khí nén) bộ phận (3.2.111) lấy đi chất bôi trơn từ không khí nén (3.2.114) trước khi xả vào khí quyển

3.2.605. Đầu nối

Đầu nối (3.2.122) có một mối nối nhỏ hơn ở một đầu mút so với đầu mút kia

3.2.606. Áp suất tham chiếu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.607. Máy sấy không khí bằng làm lạnh

(Khí nén) máy sấy không khí (3.2.27) trong đó hơi ẩm được tách ly khỏi luồng không khí bằng hạ thấp nhiệt độ không khí để tạo ra sự ngưng tụ.

3.2.608. Mạch tái sinh

(Thủy lực) mạch trong đó lưu chất (3.2.305) xả ra từ một cơ cấu dẫn động (3.2.11), thường là một xy lanh (3.2.154), được dẫn tới đầu vào của cơ cấu dẫn động hoặc hệ thống với mục đích làm tăng tốc độ của cơ cấu dẫn động và giảm lực của cơ cấu dẫn động.

3.2.609. Van an toàn - giảm áp (thủy lực)

Van an toàn - giảm áp (khí nén)

Van giảm áp suất (3.2.563) được trang bị một cơ cấu an toàn để ngăn ngừa áp suất đầu ra (3.2.493) vượt quá áp suất được chỉnh đặt (3.2.655) của van.

3.2.610. Áp suất yêu cầu

Áp suất (3.2.541) cần thiết tại một điểm và thời gian đã cho

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Thủy lực) đồ chứa để tích giữ chất lỏng trong một hệ thống thủy lực.

3.2.612. Áp kế của thùng chứa

(Thủy lực) cơ cấu đo chiều cao chất lỏng, khối lượng hoặc áp suất (3.2.541) của chất lỏng thủy lực (3.2.353) trong một thùng chứa (3.2.611) và chỉ báo giá trị đo được.

3.2.613. Dung lượng lưu chất của thùng chứa

Thể tích lớn nhất cho phép của lưu chất (3.2.305) có thể tích giữ được trong một thùng chứa (3.2.611).

3.2.614. Áp suất đáp ứng

Giá trị của áp suất (3.2.541) tại đó bắt đầu một chức năng.

3.2.615. Thời gian đáp ứng

Thời gian trôi qua từ lúc bắt đầu một hành động tới lúc diễn ra phản ứng, được đo trong các điều kiện quy định (3.2.674).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Van điều khiển lưu lượng (3.2.286) không điều chỉnh được.

3.2.617. Đường hồi lưu

(Thủy lực) đường dẫn dòng (3.2.291) đưa chất lỏng thủy lực (3.2.353) trở về thùng chứa (3.2.611).

3.2.618. Cửa dẫn về

(Thủy lực) cửa (3.2.532) trên một bộ phận (3.2.111) dẫn chất lỏng thủy lực (3.2.353) đi qua để về thùng chứa (3.2.611).

3.2.619. Áp suất đường hồi lưu

(Thủy lực) áp suất (3.2.541) trên đường hồi lưu (3.2.617) do sức cản dòng chảy (3.2.283) và/hoặc do thùng chứa được làm kín chịu áp lực (3.2.567).

3.2.620. Động cơ đảo chiều

Động cơ (3.2.439) trong đó chiều quay (3.2.207) của đầu ra có thể ngược lại bằng cách thay đổi chiều của dòng chảy (3.2.283) ở đầu vào.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Thủy lực) bơm trong đó có thể đảo ngược lại chiều của dòng chảy (3.2.283) bằng cách thay đổi chiều quay (3.2.207) của trục dẫn động.

3.2.622. Xy lanh không có cần pít tông

(Khí nén) xy lanh (3.2.154) không có cần pít tông (3.2.175) trong đó lực cơ học và chuyển động được truyền bởi một giá trượt chạy song song với đường trục dọc của xy lanh.

3.2.623. Xy lanh không có cần pít tông, kiểu có đai làm kín

(Khí nén) xy lanh không có cần pít tông (3.2.622) trong đó pít tông được nối liên kết trực tiếp với giá trượt qua một khe rãnh trong thành của thân xy lanh (3.2.156), trong khi một cặp đai đi qua giá trượt để làm kín bên trong và che kín bên ngoài khe rãnh.

CHÚ THÍCH: Chiều chuyển động của giá trượt tương tự như chiều chuyển động của pít tông.

3.2.621 reversible pump

(hydraulic) pump in which the direction of flow (3.2.283) can be reversed by changing the direction of rotation (3.2.207) of the drive shaft

3.2.624. Xy lanh không có cần pít tông, kiểu cáp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Chiều chuyển động của giá trượt ngược chiều với chiều chuyển động của pít tông.

3.2.625. Xy lanh không có cần pít tông, kiểu từ tính

(Khí nén) xy lanh không có cần pít tông (3.2.622) trong đó lực cơ học và chuyển động được truyền từ pít tông cho giá trượt bằng các nam châm.

3.2.626. Con lăn

Chi tiết quay của một cơ cấu điều khiển (3.2.134) cho phép vận hành bằng một cam hoặc thanh trượt.

3.2.627. Tay gạt có con lăn

Cơ cấu điều khiển (3.2.134) kiểu tay gạt có lắp một con lăn (3.2.626).

3.2.628. Trụ trượt có con lăn

Cơ cấu điều khiển kiểu trụ trượt (3.2.521) có lắp một con lăn (3.2.626).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cơ cấu điều khiển (3.2.134) kiểu tay gạt có lắp các con lăn (3.2.626) ở cả hai đầu mút.

3.2.630. Đầu nối quay

Đầu nối (3.2.122) cho phép có chuyển động quay liên tục.

3.2.631. Vòng làm kín quay

Bộ phận làm kín (3.2.643) được sử dụng giữa các chi tiết có chuyển động quay tương đối với nhau.

3.2.632. Đường dẫn của đầu nối

Hai đầu ra chính, theo chiều trục, thẳng hàng của một đầu nối chữ T (3.2.720) hoặc đầu nối bốn ngả (chữ thập) (3.2.145).

3.2.633. Van kiểu phân lớp

Van (3.2.753) được định vị giữa thân van khác và giá lắp đặt (3.2.448) của nó với đế.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(Thủy lực) động cơ thủy lực (3.2.356) có các vít xoắn ăn khớp tạo thành các luồng xoắn riêng liên tục trong một hộp vỏ kín.

3.2.635. Bơm kiểu vít xoắn

(Thủy lực) bơm thủy lực (3.2.359) trong đó chất lỏng được di chuyển bởi một hoặc nhiều vít quay.

3.2.636. Van kiểu vỏ đạn bắn vít

Van kiểu vỏ đạn (3.2.88) có thân hình trụ được cắt ren và được vặn vít vào hộp thân van.

3.2.637. Vòng làm kín

Chi tiết được sử dụng để ngăn ngừa sự rò rỉ (3.2.402) và/hoặc các chất nhiễm bẩn (3.2.124) lọt vào.

3.2.638. Sự ép đẩy của vòng làm kín

Sự dịch chuyển không mong muốn của một phần hoặc toàn bộ một vòng làm kín (3.2.637) vào một khe hở liền kề được tạo thành bởi khoảng hở giữa các chi tiết đối tiếp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.639. Rãnh lắp vòng làm kín

Khoang hoặc rãnh dùng để lắp vòng làm kín (3.2.637)

3.2.640. Hộp vòng làm kín

Bọc bao gói vòng làm kín (3.2.637) được sử dụng trên một bộ phận (3.2.111) riêng biệt.

3.2.641. Tính tương hợp của vật liệu vòng làm kín

Khả năng của vật liệu vòng làm kín (3.2.637) chịu được phản ứng hóa học với lưu chất.

3.2.642. Thùng chứa được làm kín

(Thủy lực) thùng chứa (3.2.611) cách ly chất lỏng thủy lực (3.2.353) với các điều kiện khí quyển.

3.2.643. Bộ phận làm kín

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.644. Van chọn lọc

(Khí nén) van điều khiển hướng (3.2.208) ba lỗ (cửa) có hai đường vào ở đó đường ra có thể được nối với một trong hai đường vào theo hướng dẫn của tín hiệu điều khiển (3.2.136).

3.2.645. Van tự định tâm

Van (3.2.753) trong đó phần tử van (3.2.759) trở về vị trí giữa (trung tâm) khi toàn bộ các lực điều khiển bên ngoài được dỡ bỏ.

3.2.646. Khớp nối tự làm kín

Mối nối khi được tháo ra sẽ tự động bít kín một hoặc cả hai đường dẫn.

3.2.647. Van thải bán tự động

(Khí nén) van thải (3.2.223) khí nén tự động thải ra bất cứ chất nhiễm bẩn (3.2.128) nào được tích tụ lại trong bộ phận (3.2.111) khi áp suất đầu ra (3.2.385) được giảm đi.

3.2.648. Cơ cấu dẫn động nửa quay

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.649. Cảm biến

Cơ cấu phát hiện tình trạng trong một hệ thống hoặc bộ phận (3.2.111) và tạo ra một tín hiệu ở đầu ra.

3.2.650. Bộ tách

Bộ phận (3.2.111) giữ lại các chất nhiễm bẩn (3.2.124) bằng các biện pháp khác với phần tử lọc (3.2.266) (ví dụ, trọng lượng riêng, từ tính, tính chất hóa học, mật độ v.v…).

Cũng xem bộ lọc (3.2.262).

3.2.651. Van vận hành có trình tự

(Thủy lực) van (3.2.753) trong đó khi áp suất đầu vào (3.2.385) vượt quá một giá trị chỉnh đặt trước thì van mở ra và cho phép dòng chảy (3.2.283) đi qua cửa ra (3.2.492).

CHÚ THÍCH: Sự chỉnh đặt trong thực tế không chịu ảnh hưởng của áp suất (3.2.541) trên cửa ra

3.2.652. Van điều khiển lưu lượng một chiều

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.653. Xy lanh servo điều chỉnh vị trí

(Khí nén) xy lanh (3.2.154) có khả năng tuân theo các vị trí của hành trình riêng đáp ứng một tín hiệu điều khiển (3.2.136) thay đổi

3.2.654. Van secvo

Van điều khiển liên tục (3.2.131) được điều biến bằng điện trong đó vùng chết nhỏ hơn 3 % hành trình của phần tử van (3.2.759).

3.2.655. Áp suất đặt

Áp suất (3.2.541) dùng để điều chỉnh bộ phận (3.2.111) điều khiển áp suất.

3.2.656. Độ ổn định cắt trượt

Khả năng duy trì độ nhớt (3.2.766) của một Lưu chất khi chịu cắt trượt.

3.2.657. Tuổi thọ bảo quản

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.658. Sóng va chạm

(Thủy lực) xung áp suất (3.2.562) chuyển động ở tốc độ âm thanh trong lưu chất (3.2.305).

3.2.659. Van ngắt

Van (3.2.753) có chức năng chính là ngăn chặn dòng chảy (3.2.283).

3.2.660. Van con thoi

Van (3.2.753) có hai đầu vào và một đầu ra chung cho phép lưu chất (3.2.305) đi qua chỉ một đầu vào tại một thời gian và đầu vào kia được khóa lại.

3.2.661. Kính quan sát

Dụng cụ trong suốt được nối với một bộ phận (3.2.111) để chỉ vị trí (chiều cao) của bề mặt chất lỏng.

3.2.662. Cao su silicon

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vật liệu đàn hồi (3.2.238) có các mạch phân tử vô cơ gắn liền với các nhóm hữu cơ.

CHÚ THÍCH: Cao su silic giữ được các tính chất tương tự như cao su trên một dải nhiệt độ rất rộng.

3.2.663. Khóa hãm do bùn

Sự khóa hãm lại không mong muốn của một pít tông hoặc bàn trượt gây ra do sự nhiễm bẩn (3.2.128).

3.2.664. Sự lắng đọng bùn

(Thủy lực) sự tích tụ của các chất nhiễm bẩn (3.2.124) hạt (3.2.500) do lưu chất (3.2.305) mang theo tới một vị trí xác định trong một hệ thống.

3.2.665. Xy lanh tác động đơn

Xy lanh (3.2.154) trong đó lực của lưu chất (3.2.305) chỉ có thể tác dụng vào pít tông theo một chiều.

3.2.666. Bộ khuyếch đại tác động đơn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.667. Xy lanh có cần pít tông đơn

Xy lanh (3.2.154) có cần pít tông của xy lanh (3.2.175) chỉ trên một phía của pít tông.

3.2.668. Van có sáu lỗ (cửa)

Van (3.2.753) có sau cửa van chính (3.2.757).

3.2.669. Van trượt

Van (3.2.753) trong đó các đường dẫn dòng (3.2.291) được nối hoặc được cách ly bởi một chi tiết trượt phẳng di động trong thân van.

CHÚ THÍCH: Chuyển động có thể theo chiều trục, quay hoặc cả hai.

3.2.670. Vòng làm kín trượt

Bộ phận làm kín (3.2.643) được sử dụng giữa các chi tiết có chuyển động tương đối qua lại.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Van kiểu vỏ đạn (3.2.88) có thân hình trụ di trượt trong một khoang thích hợp cho lắp đặt thân hình trụ này.

3.2.672. Van khởi động êm

(Khí nén) kiểu van vận hành có trình tự (3.2.651) được đặt ở đường vào của một hệ thống cho phép lưu chất (3.2.305) đi vào hệ thống với lưu lượng (3.2.292) giảm tới khi đạt được mức áp suất (3.2.541) xác định trước làm cho van (3.2.753) mở ra cho toàn bộ dòng chảy (3.2.283).

3.2.673. Khả năng giữ lại chất nhiễm bẩn rắn

Lượng chất nhiễm bẩn (3.2.124) có thể được giữ lại bởi bộ lọc (3.2.262) tới điểm tạo đó đạt đến một áp suất chênh (3.2.202) đã cho qua bộ lọc ở các điều kiện quy định (3.2.674).

3.2.674. Điều kiện quy định

Các điều kiện được yêu cầu phải đáp ứng trong quá trình vận hành hoặc thử nghiệm.

3.2.675. Bộ lọc kiểu quay tròn

(Thủy lực) bộ lọc (3.2.262) có phần tử lọc (3.2.266) được bít kín trong thân riêng của nó và thân này được liên kết với hệ thống bằng mối nối ren.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sự di chuyển của trụ trượt của van (3.2.753) theo mỗi chiều.

3.2.677. Van trụ trượt

Van (3.2.753) trong đó phần tử van (3.2.759) là một chi tiết hình trụ di trượt.

3.2.678. Van được định vị bằng lò xo

Van (3.2.753) trong phần tử van (3.2.759) được giữ ở một vị trí riêng bằng lực lò xo khi tất cả các lực điều khiển được dỡ bỏ.

3.2.679. Van định tâm bằng lò xo

Van tự định tâm (3.2.645) trong đó phần tử van (3.2.759) trở về vị trí điểm giữa (trung tâm) bằng lực của lò xo.

3.2.680. Bình tích năng được chất tải bằng lò xo

(Thủy lực) bình tích năng thủy lực (3.2.350) trong đó chất lỏng thủy lực (3.2.353) chịu tác dụng của áp suất (3.2.541) bởi một pít tông được chất tải bằng lò xo.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Van một chiều (3.2.468) trong đó phần tử van (3.2.759) được đóng kín bằng một lò xo tới khi áp suất (3.2.541) của lưu chất (3.2.305) vượt qua lực lò xo.

3.2.682. Trở về bằng lò xo

Các chi tiết di động được trở về vị trí ban đầu bởi lực lò xo sau khi đã dỡ bỏ các lực điều khiển.

3.2.683. Van xếp chồng

Van (3.2.753) được sử dụng trong một cụm van xếp chồng (3.2.684)

3.2.684. Cụm van xếp chồng

Cụm lắp ráp (3.2.45) của các van (3.2.753) được kẹp chặt với nhau để thuận tiện cho lắp đặt (3.2.47) mà không có đế đỡ đường ống phân phối (3.2.421) nhưng có đường cung cấp chung ở đầu vào và ống thải (3.2.251) đi qua các thân van.

Cũng xem cụm van (3.2.756).

3.2.685. Bơm xếp tầng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.686. Áp suất khí quyển tiêu chuẩn

Áp suất khí quyển (3.2.48) trung bình ở mức nước biển bằng 101323 Pa (0,01323 bar).

Cũng xem ISO 8778.

3.2.687. Khí quyển tham chiếu tiêu chuẩn

Khí quyển được thỏa thuận phù hợp với tiêu chuẩn theo đó có thể hiệu chỉnh các kết quả thử được xác định trong các khí quyển khác, nếu có các hệ số tương quan thích hợp từ các dữ liệu được xác lập.

Xem ISO 554 và ISO 8778.

3.2.688. Thời gian khởi động

Khoảng thời gian cần thiết để đạt tới các điều kiện làm việc ở trạng thái ổn định (3.2.694) khi bắt đầu từ trạng thái nghỉ hoặc chạy không.

3.2.689. Momen (xoắn) khởi động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.690. Trạng thái tĩnh

Trạng thái trong đó các thông số có liên quan không thay đổi theo thời gian.

3.2.691. Áp suất tĩnh

Áp suất (3.2.541) trong một lưu chất (3.2.305) ở các trạng thái tĩnh (3.2.690) hoặc các điều kiện làm việc ở trạng thái ổn định (3.2.694).

3.2.692. Vòng làm kín tĩnh

Bộ phận làm kín (3.2.643) được sử dụng giữa các chi tiết không có chuyển động tương đối với nhau.

3.2.693. Trạng thái ổn định

Trạng thái trong đó một thông số vật lý không thay đổi đáng kể theo thời gian.

3.2.694. Điều kiện làm việc ở trạng thái ổn định

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.695. Sự tắc

Sự khóa hãm các chi tiết di động trong một bộ phận (3.2.111) do các lực không mong muốn.

3.2.696. Sự dính

Sự cản chuyển động không mong muốn từ trạng thái nghỉ.

3.2.697. Độ cứng vững của động cơ hoặc bơm

Tỷ số giữa độ biến đổi của momen xoắn tác dụng lên một trục và độ biến đổi của vị trí góc của trục.

3.2.698. Lưới lọc

Bộ lọc (3.2.262) thô thường có kết cấu sợi dệt.

3.2.699. Đầu mút có ren

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.700. Đế đỡ nhỏ (thủy lực)

Nền đỡ (khí nén)

Giá lắp đặt (3.2.448) nhờ đó một van có đế đỡ nhỏ (3.2.701) hoặc van có nền đỡ (3.2.701) được thiết kế để lắp đặt (3.2.447) và kẹp chặt trên một đế và bao gồm các cửa (3.2.532) cho các mối nối đường ống (3.2.513).

3.2.701. Van có đế đỡ nhỏ (thủy lực)

Van có nền đỡ (khí nén)

Van (3.2.753) được thiết kế để sử dụng với một đế đỡ nhỏ (3.2.700) hoặc nền đỡ (3.2.700) hoặc một đường ống phân phối.

3.2.702. Hệ thống con

Tập hợp các bộ phận (3.2.111) được nối liên kết với nhau để thực hiện một chức năng xác định trong hệ thống truyền động thủy lực và khí nén (3.2.316).

3.2.703. Áp suất hút

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.704. Lưu lượng cung cấp

Lưu lượng (3.2.292) được tạo ra bởi một nguồn cung cấp năng lượng.

3.2.705. Áp suất cung cấp

Áp suất (3.2.541) được tạo ra bởi một nguồn cung cấp công suất.

3.2.706. Van giảm va chạm

Van (3.2.753) giảm va chạm bằng cách hạn chế mức gia tốc của dòng chảy (3.2.283) lưu chất (3.2.305).

3.2.707. Thùng điều áp

(Khí nén) bình chứa bổ sung được bố trí sau bình chứa (3.2.601) để tích trữ khí nén (3.2.114) hoặc khí có áp suất (3.2.541) để giảm các dao động của áp suất (3.2.550).

3.2.708. Thể tích quét

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.709. Áp suất chuyển mạch

Áp suất đáp ứng (3.2.614) tại đó một hệ thống hoặc một bộ phận (3.2.111) được đưa vào hoạt động, ngừng hoạt động hoặc đảo chiều.

3.2.710. Đầu nối quay

Đầu nối (3.2.122) cho phép quay hạn chế nhưng không quay liên tục.

3.2.711. Mạch đồng bộ

Mạch trong đó nhiều hoạt động được điều khiển để xảy ra tại cùng một thời điểm.

3.2.712. Lưu chất tổng hợp

(Thủy lực) chất lỏng thủy lực (3.2.353) được tạo ra chủ yếu trên nền este, poly-glycon hoặc polyalphaolefin bằng các phương pháp tổng hợp khác nhau và có thể chứa các thành phần khác.

CHÚ THÍCH 1: Các chất lỏng thủy lực tổng hợp không chứa nước.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.713. Sự xả khí của hệ thống

(Thủy lực) tháo lấy đi các túi không khí bị gom lại trong một hệ thống thủy lực.

3.2.714. Sự tháo khỏi hệ thống

Sự lấy đi lưu chất (3.2.305) khỏi hệ thống.

3.2.715. Nạp vào hệ thống

(Thủy lực) nạp lượng lưu chất (3.2.305) quy định vào hệ thống.

3.2.716. Phun làm sạch hệ thống

(Thủy lực) hoạt động của hệ thống chứa một chất lỏng làm sạch chuyên dùng (dầu phun làm sạch) ở áp suất (3.2.541) thấp để làm sạch các đường dẫn và các khoang, hốc bên trong hệ thống.

CHÚ THÍCH: Dầu phun làm sạch được thay thế bằng chất lỏng làm việc thường dùng trước khi hệ thống được đưa vào sử dụng bình thường.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đầu nối (3.2.122) được lắp vào và kẹp chặt trong một ống mềm (3.2.348).

3.2.718. Điểm trích (ra)

Mối nối phụ trên các bộ phận (3.2.11) hoặc đường ống (3.2.513) để cung cấp hoặc đo lưu chất (3.2.305).

3.2.719. Xy lanh tiếp đôi

Kiểu bố trí có ít nhất là hai pít tông trên cùng một cần di chuyển trong các ngăn riêng biệt trong cùng một xy lanh (3.2.154).

3.2.720. Đầu nối chữ T

Đầu nối (3.2.122) có dạng chữ T.

3.2.721. Xy lanh kiểu ống lồng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.722. Bộ điều chỉnh nhiệt độ

(Thủy lực) cơ cấu duy trì nhiệt độ của lưu chất (3.2.305) trong các giới hạn quy định.

3.2.723. Áp suất thử

Áp suất (3.2.541) mà bộ phận (3.2.111), đường ống (3.2.513), hệ thống con (3.2.702) hoặc hệ thống chịu tác động để đạt được các mục đích của thử nghiệm.

Xem Hình 1.

3.2.724. Lực lý thuyết của xy lanh

Lực của xy lanh (3.2.163) được tính toán khi bỏ qua bất cứ các lực nào do áp suất ngược (3.2.65) hoặc ma sát hoặc bất cứ ảnh hưởng nào của rò rỉ (3.2.402).

3.2.725. Lắp đặt xy lanh bằng đầu mút có ren

Lắp đặt (3.2.447) bằng các phần nhô ra có zen hoặc các lỗ ren đồng trục với đường trục của xy lanh.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.726. Lỗ có ren

Cửa (3.2.532) để lắp các đầu nối (3.2.122) có ren vít.

3.2.727. Vật liệu nhựa nhiệt dẻo

Vật liệu dễ biến dạng dưới tác dụng của tải trọng và giữ lại một phần hình dạng đã biến dạng khi tải trọng được dỡ bỏ.

3.2.728. Van ba lỗ (cửa)

Van (3.2.753) có ba lỗ van chính (3.2.757).

3.2.729. Van điều khiển lưu lượng có ba lỗ (cửa)

Three-way flow control valve (đã loại bỏ).

(Thủy lực) van điều khiển lưu lượng (3.2.286) được bù áp suất, điều chỉnh lưu lượng (3.2.292) làm việc bằng cách làm đổi hướng dòng chảy (3.2.283) dư thừa của lưu chất (3.2.305) về thùng chứa (3.2.611) hoặc sang mạch thứ hai.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sự thay đổi của tín hiệu đầu vào (3.2.387) cần thiết để tạo ra sự nghịch đảo của tín hiệu đầu ra trong van điều khiển liên tục (3.2.131) ở vị trí không, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của tín hiệu vận hành..

3.2.731. Van tiết lưu

Van điều khiển lưu lượng (3.2.286) điều chỉnh được.

3.2.732. Xy lanh có hai đầu mút cần pít tông

Xy lanh (3.2.154) có cần pít tông của xy lanh (3.2.175) kéo dài từ cả hai đầu mút của pít tông.

3.2.733. Lưu lượng tổng

Lưu lượng (3.2.292) tiêu thụ gồm

- Lưu lượng điều khiển (3.2.507)

- Lưu lượng rò rỉ bên trong (3.2.396)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.734. Bình tích năng di chuyển

Bình tích năng được chất tải bằng khí (3.2.331) có sự tách ly và một cửa (3.2.532) để bổ sung khí từ một hoặc nhiều chai chứa khí.

3.2.735. Bàn đạp

Cơ cấu điều khiển (3.2.134) được vận hành bằng chân và thao tác được theo hai chiều.

3.2.736. Ống

Ống dẫn (3.2.121) cứng hoặc nửa cứng dùng để vận chuyển lưu chất (3.2.305).

3.2.737. Dòng chảy rối

Dòng chảy (3.2.283) của lưu chất (3.2.305) được đặc trưng bằng chuyển động ngẫu nhiên của các hạt (3.2.500).

Cũng xem dòng chảy tầng (3.2.399).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ DẪN:

1 dòng chảy tầng

2 dòng chảy rối

3.2.738. Thiết bị điều khiển bằng hai tay

(Khí nén) bộ phận (3.2.111) khí nén có hai cơ cấu điều khiển (3.2.134) bằng nút ấn để cung cấp và duy trì một tín hiệu đầu ra chỉ khi cả hai nút ấn được vận hành đồng thời và được giữ ở vị trí ấn xuống.

3.2.739. Van hai lỗ (cửa)

Van (3.2.753) có hai lỗ van chính (3.2.757).

3.2.740. Bộ lọc hai tầng

Bộ lọc (3.2.262) có hai phần tử lọc (3.2.266) được lắp nối tiếp.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cơ cấu do áp suất (3.2.541) của lưu chất (3.2.305) bằng các mức chất lỏng khi sử dụng một ống chữ U chứa đầy một chất lỏng.

CHÚ THÍCH: Độ chênh lệch của các mức chất lỏng chỉ báo độ chênh lệch áp suất lưu chất giữa các vị trí tương ứng với mỗi nhánh của áp kế. Nếu một nhánh được mở ra khí quyển thì áp suất ở nhánh kia tương ứng với áp suất khí quyển (3.2.48) của môi trường xung quanh.

3.2.742. Bơm đơn dòng

Bơm trong đó chiều của dòng chảy (3.2.283) độc lập với chiều quay (3.2.207) của trục dẫn động.

3.2.743. Đầu nối nhanh

Đầu nối (3.2.122) cho phép đấu nối và tách ly đường ống (3.2.513) mà không cần phải quay đường ống.

3.2.744. Mạch không chất tải

(Thủy lực) mạch trong đó chất lỏng ở đầu ra của bơm chảy về thùng chứa (3.2.611) ở áp suất (3.2.541) nhỏ nhất mỗi khi không yêu cầu phải cung cấp chất lỏng cho hệ thống.

3.2.745. Van không chất tải

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Cũng xem van xả (3.2.227).

3.2.746. Điều kiện vận hành không ổn định

Các điều kiện vận hành (3.2.487) trong đó các giá trị của các thông số khác nhau không đạt được độ ổn định trong quá trình vận hành.

3.2.747. Áp suất thử có chu kỳ giới hạn trên

Giá trị của áp suất (3.2.541) mà áp suất thử (3.2.723) thực cần phải vượt qua trong mỗi chu kỳ (3.2.151) thử độ bền mới.

3.2.748. Chân không

Trạng thái gắn liền với một áp suất (3.2.541) hoặc mật độ khối lượng ở dưới mức khí quyển phổ biến.

CHÚ THÍCH: Chân không được biểu thị bằng áp suất tuyệt đối áp suất theo áp kế (3.2.334) âm.

3.2.749. Van ngắt bằng chân không

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Khi có nhiều chụp hút được nối với chỉ một nguồn chân không (3.2.748) và một chụp hút không bảo đảm được chức năng của nó thì chụp hút này có thể được tách ly ra để cho phép các chụp hút còn lại của hệ thống tạo ra chân không.

3.2.750. Áp kế chân không

Cơ cấu đo và chỉ báo chân không (3.2.748).

3.2.751. Máy phát chân không

(Khí nén) bộ phận (3.2.111) sử dụng không khí nén (3.2.114) để tạo ra chân không (3.2.748) bằng nguyên lý Venturi.

3.2.752. Chụp hút chân không

Chụp bằng vật liệu đàn hồi sử dụng chân không (3.2.748) để tạo ra lực hút.

3.2.753. Van

Bộ phận (3.2.111) điều khiển chiều, áp suất (3.2.541) hoặc lưu lượng (3.2.292) của lưu chất (3.2.305).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Vị trí ở chính giữa các phần tử van (3.2.759) của một van (3.2.753) có số lượng vị trí là số lẻ.

3.2.755. Sự khóa hãm van bằng thủy lực

Sự chặn lại không mong muốn của một pít tông hoặc trụ trượt do sự không cân bằng của áp suất (3.2.541) cưỡng bức pít tông hoặc trụ trượt phải xoay ngang ra để tạo ra đủ lực ma sát để ngăn cản chuyển động dọc trục.

3.2.756. Cụm van

(Khí nén) kiểu cụm lắp ráp đường ống phân phối (3.2.420) hoặc cụm van xếp chồng (3.2.684) bao gồm cả các mối nối điện.

3.2.757. Lỗ chính của van

Cửa (lỗ) (3.2.532) của một van (3.2.753) được nối với cửa (lỗ) khác hoặc được đóng lại do tác động của một cơ cấu điều khiển (3.2.134).

CHÚ THÍCH: Các cửa điều khiển (3.2.510), lỗ thải (3.2.222) và các lỗ phụ khác không phải là các lỗ chính của van.

3.2.758. Ký hiệu vị trí các lỗ của van

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ THÍCH: Chữ số thứ nhất chỉ số lượng các lỗ chính của van (3.2.753), và chữ số thứ hai chỉ số lượng các vị trí riêng biệt mà phần tử van (3.2.759) có thể có.

3.2.759. Phần tử van

Chi tiết bên trong của một van (3.2.753) khi chuyển động sẽ có chức năng cơ bản là điều khiển hướng (chiều), điều khiển áp suất (3.2.541) hoặc điều khiển lưu lượng (3.2.292).

3.2.760. Vị trí của phần tử van

Các vị trí của phần tử van (3.2.759) điều khiển chức năng cơ bản.

3.2.761. Động cơ kiểu cánh

Động cơ (3.2.439) trong chuyển động quay của trục được thực hiện bằng áp suất (3.2.541) của lưu chất (3.2.305) tác động trên một bộ các cánh hướng tâm.

3.2.762. Bơm cánh quạt

(Thủy lực) bơm thủy lực (3.2.359) trong đó lưu chất (3.2.305) được dịch chuyển bởi một bộ các cánh trượt hướng tâm.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Khí ở một nhiệt độ dưới nhiệt độ tới hạn của nó và vì thế có thể được hóa lỏng bởi nén đẳng nhiệt.

3.2.764. Nhiễm bẩn dạng hơi

Sự nhiễm bẩn (3.2.128) ở dạng hơi (3.2.763) được biểu thị dưới dạng khối lượng trên khối lượng ở nhiệt độ làm việc quy định.

3.2.765. Lỗ thông hơi

Đường dẫn tới một áp suất chuẩn (3.2.606) thường là áp suất (3.2.541) môi trường xung quanh.

3.2.766. Độ nhớt

Sức cản dòng chảy (3.2.283) của một lưu chất do ma sát bên trong.

3.2.767. Chỉ số độ nhớt

Số đo theo thực nghiệm của độ nhớt (3.2.766)/đặc tính nhiệt độ của một lưu chất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.768. Chất pha làm tăng chỉ số độ nhớt

Hợp chất hóa học được bổ sung vào một lưu chất để cải thiện mối quan hệ độ nhớt (3.2.766)/nhiệt độ của nó.

3.2.769. Đếm hạt bằng phương pháp quang học

Phép đo sự nhiễm bẩn (3.2.128) của các hạt (3.2.500) rắn trong một lưu chất (3.2.305) bằng phương pháp quang học.

3.2.770. Hàm lượng nước

Lượng nước chứa trong một lưu chất.

3.2.771. Va chạm thủy lực

(Thủy lực) sự tăng lên của áp suất (3.2.541) được tạo ra bởi sự giảm nhanh của lưu lượng (3.2.292) trong một hệ thống.

3.2.772. Dung dịch polime trong nước

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.2.773. Bộ gom nước

(Khí nén) bộ phận (3.2.111) được lắp trong hệ thống để thu gom hơi ẩm.

3.2.774. Nhũ tương của nước trong dầu

(Thủy lực) sự phân tán của các giọt nước nhỏ trong một pha liên tục của dầu khoáng (3.2.436) có chứa các chất nhũ tương hóa đặc biệt, các chất ổn định hóa và các chất ức chế (3.2.381).

CHÚ THÍCH: Các thay đổi về hàm lượng nước (3.2.770) có thể làm suy giảm độ ổn định và/hoặc khả năng chống cháy của chất nhũ tương.

3.2.775. Bình tích năng được chất tải bằng trọng lượng

(Thủy lực) bình tích năng thủy lực (3.2.350) trong đó lưu chất (3.2.305) chịu tác dụng của áp suất (3.2.541) bởi trọng lực tác dụng trên khối lượng của một pít tông.

3.2.776. Đai ốc nối ống hàn trên đường ống

Chi tiết của đầu nối (3.2.122) được kẹp chặt cố định với đường ống (3.2.513) bằng hàn hoặc hàn vẩy cứng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bộ phận dùng để ngăn ngừa sự lọt vào của các chất nhiễm bẩn (3.2.124) trên các cần pít tông có chuyển động tịnh tiến qua lại.

3.2.778. Đường ống dẫn làm việc

Đường dẫn dòng (3.2.291) qua đó lưu chất (3.2.305) được truyền cho một cơ cấu dẫn động (3.2.11).

3.2.799. Cửa làm việc

Cửa (3.2.532) của bộ phận (3.2.111) để sử dụng với một đường ống dẫn làm việc (3.2.778).

3.2.780. Dải áp suất làm việc

Dải áp suất (3.2.541) giữa các giới hạn trong đó một hệ thống hoặc hệ thống con (3.2.702) được vận hành ở các điều kiện vận hành ở trạng thái ổn định (3.2.694).

Xem Hình 1

3.2.781. Đầu nối (3.2.122) chữ Y

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ DẪN:

X thời gian

Y áp suất

1 áp suất tuyệt đối

2 áp suất âm theo áp kế

3 áp suất dương theo áp kế

4 áp suất ở trạng thái ổn định

5 mạch động của áp suất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7 giá trị đỉnh của áp suất

8 sự đột biến của áp suất

9 độ dao động áp suất

10 áp suất không

11 độ sụt áp suất

12 áp suất khí quyển

13 áp suất làm việc nhỏ nhất

14 dải áp suất làm việc

15 áp suất làm việc lớn nhất

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17 phạm vi dải áp suất vận hành

Hình 1 - Minh họa các thuật ngữ về áp suất áp dụng cho các hệ thống truyền động thủy lực/khí nén

 

CHÚ DẪN:

Y áp suất tuyệt đối

1 áp suất dương theo áp kế

2 áp suất âm theo áp kế

3 áp suất nổ, thực

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5 áp suất thử

6 áp suất thử chu kỳ theo giới hạn trên

7 áp suất định mức lớn nhất

8 áp suất định mức nhỏ nhất (khí nén)

9 áp suất thử chu kỳ theo giới hạn dưới

10 áp suất khí quyển

11 áp suất định mức nhỏ nhất (thủy lực)

Hình 2 - Minh họa các thuật ngữ về áp suất áp dụng cho các bộ phận và đường ống trong các truyền động thủy lực/khí nén

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[1] ISO 554, Khí quyển tiêu chuẩn cho điều hòa và/hoặc thử nghiệm - Điều kiện kỹ thuật.

[2] TCVN 6821 (ISO 611), Phương tiện giao thông đường bộ - Phanh ôtô và rơmooc - Từ vựng.

[3] TCVN 1806-1 (ISO 1219-1), Hệ thống và bộ phận thủy lực và khí nén - Ký hiệu bằng hình vẽ và sơ đồ mạch - Phần 1: Ký hiệu bằng hình vẽ cho các ứng dụng và xử lý dữ liệu.

[4] TCVN 1806-2 (ISO 1219-2), Hệ thống và bộ phận thủy lực và khí nén - Ký hiệu bằng hình vẽ và sơ đồ mạch - Phần 2: Sơ đồ mạch.

[5] ISO 1998-1, Công nghệ dầu mỏ - Thuật ngữ - Phần 1: Nguyên liệu thô và sản phẩm.

[6] ISO 1998-2, Công nghệ dầu mỏ - Thuật ngữ - Phần 2: Tính chất và thử nghiệm.

[7] ISO 1998-6, Công nghệ dầu mỏ - Thuật ngữ - Phần 6: Phương pháp đo.

[8] ISO 1998-7, Công nghệ dầu mỏ - Thuật ngữ - Phần 7: Thuật ngữ khác.

[9] ISO 1998-99, Công nghệ dầu mỏ - Thuật ngữ - Phần 99: Quy định chung và chỉ số.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[11] ISO 3529-1, Công nghệ chân không - Từ vựng - Phần 1: Thuật ngữ chung.

[12] ISO 3529-2, Công nghệ chân không - Từ vựng - Phần 2: Bơm chân không và các thuật ngữ có liên quan.

[13] ISO 3529-3, Công nghệ chân không - Từ vựng - Phần 3: Dụng cụ đo chân không.

[14] ISO 3857-1, Máy nén, máy và dụng cụ khí nén - Từ vựng - Phần 1: Quy định chung.

[15] ISO 3857-2, Máy nén, máy và dụng cụ khí nén - Từ vựng - Phần 2: Máy nén.

[16] ISO 4006, Đo lưu lượng trong các ống dẫn kín - Từ vựng và ký hiệu.

[17] ISO 4391:1983, Truyền động tích hợp thủy lực - Bơm, động cơ và truyền động tích hợp - Định nghĩa của các thông số và các ký hiệu bằng chữ.

[18] ISO 4406, Truyền động thủy lực - Lưu chất - Phương pháp mã hóa mức nhiễm bẩn bởi các hạt rắn.

[19] ISO 4413, Truyền động thủy lực - Quy tắc chung liên quan đến các hệ thống.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[21] ISO 6708, Bộ phận của đường ống - Định nghĩa và lựa chọn kích thước danh nghĩa ON.

[22] ISO 8330, Cụm ống mềm và ống mềm bằng cao su và chất dẻo - Từ vựng.

[23] ISO 8625-1, Hàng không vũ trụ - Các hệ thống thủy lực/khí nén - Từ vựng - Phần 1: Các thuật ngữ chung và định nghĩa liên quan đến áp suất.

[24] ISO 8625-2, Hàng không vũ trụ - Các hệ thống thủy lực/khí nén - Từ vựng - Phần 2: Các thuật ngữ chung và định nghĩa liên quan đến dòng chảy.

[25] ISO 8625-3, Hàng không vũ trụ - Các hệ thống thủy lực/khí nén - Từ vựng - Phần 3: các thuật ngữ chung và định nghĩa liên quan đến nhiệt độ.

[26] TCVN ISO 9000, Hệ thống quản lý chất lượng - Nguyên tắc cơ bản và từ vựng.

[27] ISO 9245, Máy làm đất - Năng suất của máy - Từ vựng, ký hiệu và đơn vị.

[28] ISO 10241, Tiêu chuẩn quốc tế về thuật ngữ - Chuẩn bị và trình bày.

[29] TCVN 7383-1 (ISO 12100-1), An toàn máy - Khái niệm cơ bản, nguyên tắc chung cho thiết kế - Phần 1: Thuật ngữ cơ bản, phương pháp luận.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[31] ISO 16889, Truyền động thủy lực - Bộ lọc - Đánh giá chất lượng lọc bằng phương pháp lọc trong mạch kín.

[32] Từ vựng quốc tế về kỹ thuật điện - Phần 351: Công nghệ điều khiển và điều chỉnh.

[33] Từ vựng quốc tế về kỹ thuật điện - Phần 581, Bộ phận cơ - Điện dùng cho thiết bị điện

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Lời giới thiệu

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3.1. Định nghĩa của các tính từ và danh từ chính thường dùng trong tiêu chuẩn này

3.2. Thuật ngữ chung và định nghĩa

Thư mục tài liệu tham khảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10645:2014 (ISO 5598:2008) về Hệ thống và bộ phận truyền động thủy lực/ khí nén - Từ vựng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.494
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.56.97