Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: TCVN10346:2014 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2014 Ngày hiệu lực:
ICS:97.060 Tình trạng: Đã biết

Ký hiệu

Đơn vị

Giải thích

L

l

Lượng nước tiêu thụ

e

kWh

Năng lượng tiêu thụ

t

min

Thời gian chương trình

W

g

Khối lượng tải

%

Hàm lượng ẩm

Chỉ số

Giải thích

w

Chu trình giặt

d

Chu trình sấy

c

Chu trình vận hành liên tục

wd

Chu trình vận hành hoàn chỉnh

i

Giá trị đầu

f

Giá trị cuối

0

Ổn định

p

Tải thành phần thứ nhất của tải cơ bản

m

Giá trị đo

4. Các yêu cầu

Các yêu cầu phải phù hợp với Điều 4 của TCVN 6575:2014 (IEC 60456:2010) và Điều 4 của IEC 61121:2012 khi thích hợp.

5. Điều kiện thử nghiệm, vật liệu, thiết bị và dụng cụ đo

5.1. Quy định chung

Điều kiện thử nghiệm, vật liệu, thiết bị và dụng cụ đo phải phù hợp với Điều 5 của TCVN 6575:2014 (IEC 60456:2010). Tuy nhiên, 5.2.3 của TCVN 6575:2014 (IEC 60456:2010) được sửa đổi như nêu trong 5.2 dưới đây.

5.2. Nhiệt độ và độ ẩm môi trường

Điều kiện môi trường phải phù hợp với 5.2.3 của IEC 61121:2012.

6. Chuẩn bị thử nghiệm

Việc chuẩn bị thử nghiệm phải theo Điều 6 của TCVN 6575:2014 (IEC 60456:2010) và 6.1 đến 6.4 của IEC 61121:2012.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các hạng mục còn lại phải được sấy đến hàm lượng ẩm cuối cùng là (0 ± 3) % trong máy sấy trước khi được sử dụng lại. Tuân thủ Phụ lục A.

Nếu thử nghiệm được thực hiện ở năng suất giặt-sấy danh định thì tải thử nghiệm theo TCVN 6575:2014 (IEC 60456:2010) phải được sử dụng và được giặt và sấy theo chu trình vận hành liên tục. Dải bẩn thử nghiệm được lấy ra vào cuối quá trình sấy.

7. Đo tính năng - Yêu cầu chung

Đo tính năng phải phù hợp với Điều 7 của TCVN 6575:2014 (IEC 60456:2010).

8. Thử nghiệm tính năng

8.1. Xác định tính năng giặt

Tính năng giặt phải được đo theo Điều 8 của TCVN 6575:2014 (IEC 60456:2010) liên quan đến tải thử nghiệm bằng vải bông và theo 8.3 của tiêu chuẩn này.

CHÚ THÍCH: Việc sử dụng các loại vật liệu dệt khác đang được xem xét.

8.2. Xác định tính năng vắt nước và tính năng giũ

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đo tính năng giũ không được áp dụng trong tiêu chuẩn này.

8.3. Xác định tiêu thụ nước và tiêu thụ năng lượng và thời gian chương trình

8.3.1. Quy định chung

Điều này quy định quy trình và đánh giá để xác định lượng nước và năng lượng tiêu thụ cũng như thời gian của chương trình trong quá trình giặt, vắt và sấy. Điều này cũng quy định phương pháp xác định khoảng thời gian của các chu trình này và của chu trình vận hành hoàn chỉnh.

CHÚ THÍCH: Các thử nghiệm trong điều này có thể kết hợp với các thử nghiệm trong 9.1 và 9.2.

8.3.2. Chu trình giặt

Phép đo phải thực hiện theo TCVN 6575:2014 (IEC 60456:2010).

8.3.3. Chu trình sấy

8.3.3.1. Quy định chung

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chu trình giặt phải được thực hiện theo 8.1.

Các tải cơ bản phải được sấy khô đến giá trị hàm lượng ẩm cuối cùng mục tiêu danh nghĩa là 0 % theo IEC 61121:2012, Bảng 6, nếu không có quy định khác.

Các phép đo phải được thực hiện theo 8.2.2 của IEC 61121:2012 và phù hợp với hướng dẫn của nhà chế tạo.

Đối với máy giặt-sấy với chức năng sấy khô tự động (liên tục và gián đoạn) chương trình phải được lựa chọn để đưa ra giá trị hàm lượng ẩm cuối cùng mục tiêu. Đối với máy giặt-sấy không có sấy tự động (liên tục và gián đoạn) bộ định thời gian phải được đặt sao cho đặt được giá trị hàm lượng ẩm cuối cùng mục tiêu cho trước. Thời gian cần thiết cho việc này phải được xác định bằng các theo dõi quá trình sấy. Việc này có thể được thực hiện bằng cách thử nghiệm trước.

Phải áp dụng 8.2.5 của TCVN 6575:2014 (IEC 60456:2010) và 8.2.5 của IEC 61121:2012 sử dụng hàm lượng ẩm cuối cùng mf như được xác định trong công thức (2) một cách tương ứng để nhận biết các lần chạy thử nghiệm hợp lệ. Không áp dụng tiêu chí về tính hợp lệ của hàm lượng ẩm cuối cùng trung bình của loạt thử nghiệm.

Không cần có sự thay đổi trong việc cài đặt hoặc khống chế hàm lượng ẩm cuối cùng (tự động hoặc không tự động) đối với các loạt thử nghiệm đơn lẻ, ngoại trừ việc có thể bổ sung các chương trình sấy có khống chế thời gian khi chưa đạt đến hàm lượng ẩm cuối cùng.

Nếu vào thời điểm kết thúc chương trình, hàm lượng ẩm cuối cùng chưa thấp hơn giới hạn trên của dải hàm lượng ẩm cho phép thì có thể bổ sung thêm chương trình phụ thuộc thời gian với thời gian ngắn nhất có thể, nhưng không ít hơn 20 min. Phải ghi vào báo cáo việc sử dụng thêm chương trình có khống chế thời gian.

Thời gian của chương trình này (kể cả quá trình làm nguội) và năng lượng, lượng nước sử dụng trong suốt khoảng thời gian này phải được cộng vào các giá trị tiêu thụ.

8.3.3.2. Quy trình đối với chu trình vận hành gián đoạn

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong trường hợp này, tất cả các hạng mục của tải cơ bản phải được đánh dấu trước khi bắt đầu chu trình giặt, để nhận biết từng hạng mục thuộc tải thành phần nào. Các tải thành phần phải gồm các hạng mục như nhau trong suốt loạt thử nghiệm.

Khối lượng ban đầu của tải thành phần thứ nhất p được gọi là Wip.

                                     (1)

trong đó

mip là hàm lượng ẩm thực tế ban đầu của tải thành phần thứ nhất p của tải cơ bản sau chu trình giặt, tính bằng %.

Wip là khối lượng thực tế ban đầu của tải thành phần thứ nhất p của tải cơ bản sau chu trình giặt.

W0p là khối lượng tổng sau ổn định của tải thành phần thứ nhất p của tải cơ bản.

Sau (30 ± 5) min tính từ khi kết thúc chu trình giặt, tải phải được đưa vào máy sấy, cửa được đóng lại và chu trình sấy được bắt đầu ngay lập tức. Máy giặt-sấy phải được nạp tải sấy bằng cách giũ từng hạng mục trước khi đặt chúng vào thùng sấy.

CHÚ THÍCH: Quy trình trên được xem là phản ánh đúng những hành vi của người sử dụng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.3.3.3. Quy trình đối với chu trình vận hành liên tục

Khi kết thúc chương trình và khi máy giặt-sấy đã dừng lại, tải phải được lấy ra trong vòng 5 min, các dải bẩn thử nghiệm được để riêng và cân phần tải còn lại. Khối lượng này được ghi là Wfc.

8.3.4. Xác định năng lượng tiêu thụ trong chế độ “tắt” và chế độ “để bật”

Việc xác định công suất tiêu thụ ở chế độ tắt và chế độ để bật phải được thực hiện sau chu trình vận hành hoàn chỉnh theo Phụ lục L của TCVN 6575:2014 (IEC 60456:2010).

9. Đánh giá tính năng

9.1. Quy định chung

Sau khi sấy, phải thực hiện các tính toán dưới đây. Bước 1: Hàm lượng ẩm cuối cùng:

Hàm lượng ẩm cuối cùng mf phải được tính bằng công thức:

                                      (2)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bước 2: Hiệu chỉnh các giá trị đo được:

- Phải thực hiện hiệu chỉnh năng lượng tiêu thụ khi sử dụng nước lạnh theo 9.5 của TCVN 6575:2014 (IEC 60456:2010).

- Đối với chu trình vận hành gián đoạn, việc hiệu chỉnh được thực hiện theo 9.3, 9.4 và 9.5 của IEC 61121:2012 sử dụng hàm lượng ẩm thực tế ban đầu.

- Đối với chu trình vận hành liên tục, việc hiệu chỉnh được thực hiện bằng năng lượng bay hơi của nước như sau:

                   (3)

trong đó 0,000628 là năng lượng bay hơi của nước (tính bằng kWh/g).

CHÚ THÍCH: Chu trình vận hành liên tục có độ không đảm bảo cao hơn trong các giá trị đo được so với chu trình vận hành gián đoạn. Do đó các giá trị này không thể so sánh được với các giá trị trong chu trình vận hành gián đoạn.

Bước 3: Tính toán các đại lượng sau đối với mỗi chu trình hợp lệ:

- Thời gian sấy:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thời gian sấy không bao gồm thời gian chuẩn bị như quy định trong 8.3.3.2.

- Thời gian vận hành tổng

Thời gian vận hành tổng là tổng thời gian giặt theo 8.3.2 cộng với thời gian sấy đối với chu trình gián đoạn hoặc là thời gian đo được đối với chu trình vận hành liên tục đến khi kết thúc chương trình theo 8.3.3.3.

- Năng lượng tiêu thụ trong chu trình sấy

Năng lượng tiêu thụ của chu trình sấy là năng lượng tiêu thụ cho quá trình sấy tải thành phần thứ nhất theo Điều 8.

- Tổng năng lượng tiêu thụ cho vận hành

Tổng năng lượng tiêu thụ cho vận hành là tổng năng lượng tiêu thụ theo 8.3.2 cộng với năng lượng tiêu thụ của chu trình sấy đối với chu trình vận hành gián đoạn hoặc là thời gian đo được đối với chu trình vận hành liên tục đến khi kết thúc chương trình theo 8.3.3.3.

- Tiêu thụ nước của chu trình sấy

Tiêu thụ nước của chu trình sấy, nếu có, là lượng nước tiêu thụ cho việc sấy tải thành phần thứ nhất đo được trong các thử nghiệm theo Điều 8 và được tính bằng lít.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tổng tiêu thụ nước cho vận hành bằng tổng nước tiêu thụ theo 8.3.2 cộng với lượng nước tiêu thụ của chu trình sấy đối với chu trình vận hành gián đoạn hoặc bằng lượng nước tiêu thụ đo được trong suốt chu trình vận hành liên tục cho đến khi kết thúc chương trình theo 8.3.3.3.

- Lấy trung bình các dữ liệu trong thời gian sấy (nếu thích hợp), tổng thời gian vận hành, năng lượng, lượng nước tiêu thụ và hàm lượng ẩm cuối cùng đối với tất cả năm chu trình thử nghiệm.

- Chỉ được làm tròn các giá trị ghi vào báo cáo trong Phụ lục B. Nếu phải làm tròn các chữ số thì chúng phải làm tròn đến chữ số gần nhất theo B.3, Qui tắc B của ISO 80000-1:2009. Nếu việc làm tròn được thực hiện đến chữ số bên phải dấu thập phân thì không được viết số không vào các vị trí bị bỏ qua.

CHÚ THÍCH: Các dữ liệu về tính năng (thời gian, năng lượng tiêu thụ và lượng nước tiêu thụ) của quá trình sấy liên tục và không liên tục là không thể so sánh được.

9.2. Xác định độ ồn âm thanh

Các giá trị về độ ồn, khi được công bố, phải được đo riêng rẽ trong các chu trình giặt, vắt và sấy theo IEC 60704-2-4 và IEC 60704-2-6. Phải sử dụng các chương trình tương tự sử dụng cho các thử nghiệm trong Điều 8.

Phép đo độ ồn âm thanh phải được thực hiện trong chu trình vận hành gián đoạn.

10. Dữ liệu cần ghi vào báo cáo

Dữ liệu cần ghi vào báo cáo phải phù hợp với Điều 11 của TCVN 6575:2014 (IEC 60456:2010) và Điều 10 của IEC 61121:2012, khi thích hợp, và với Phụ lục B.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục A
(quy định)

Phân chia tải cơ bản

Trong trường hợp sử dụng tải cơ bản bằng vải bông như định nghĩa trong TCVN 6575:2014 (IEC 60456:2010), các phần của tải phải được lấy ra để sấy nếu năng suất sấy danh định thấp hơn năng suất giặt danh định. Trong trường hợp này, có thể xảy ra khả năng không đủ khăn tắm hoặc vỏ gối để tạo thành tải theo năng suất sấy danh định.

Trong các trường hợp này, việc chia tải giặt danh định phải được thực hiện như sau:

1) tạo tải gồm số lượng ga giường và vỏ gối như công bố trong Điều 6 của TCVN 6575:2014 (IEC 60456:2010);

2) bổ sung thêm tất cả các khăn tắm của tải cơ bản;

3) bổ sung thêm các vỏ gối để đạt đến năng suất sấy danh định nhỏ nhất trừ đi 60 g;

4) lấy ga giường ra cho đến khi đạt đến năng suất danh định với dung sai ± 60 g;

5) trong trường hợp từ bước 1 đến bước 4 không đáp ứng khối lượng mục tiêu thì tiếp tục bước 6;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7) tiếp tục các bước 3 và 4.

Ví dụ, thành phần tải đối với năng suất giặt danh định 9 kg được thể hiện trong Bảng A.1.

Bảng A.1 - Thành phần tải đối với các năng suất giặt danh định 8 kg và 9 kg

Khối lượng tải thử nghiệm yêu cầu

kg

Khối lượng tải cơ bản xấp xỉ

kg

Số lượng ga giường

Số lượng vỏ gối

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9

8,82

4

14

23

8

7,84

3

12

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Trong trường hợp này, số lượng khăn tắm không đủ để tạo thành tải phù hợp với năng suất sấy danh định 8 kg vì không có đủ số lượng khăn tắm trong tải giặt đối với năng suất giặt danh định 9 kg.

Trong trường hợp này, sử dụng các hạng mục nặng hơn tiếp theo, bắt đầu với vỏ gối, để tạo thành tải thử nghiệm cho năng suất sấy danh định. Trong ví dụ này thì tải thử nghiệm được tạo thành như thể hiện trong Bảng A.2.

Bảng A.2 - Thành phần sau hiệu chỉnh của tải đối với năng suất sấy danh định 8 kg

Khối lượng tải thử nghiệm yêu cầu

kg

Khối lượng tải cơ bản xấp xỉ

kg

Số lượng ga giường

Số lượng vỏ gối

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8

7,86

3

13

23

 

Phụ lục B
(tham khảo)

Biểu mẫu đề xuất cho báo cáo thử nghiệm

Biểu mẫu đề xuất để ghi lại dữ liệu thử nghiệm cho năm chu trình vận hành gián đoạn hoàn chỉnh như sau.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Điện áp nguồn trong thử nghiệm (tính bằng V):

Nhiệt độ nước nguồn (tính bằng oC):

Độ dẫn điện và nồng độ kiềm trong nước nguồn (mS/cm và mmol/l)

(xem chú thích 1)

(Các) chương trình theo khuyến cáo của nhà chế tạo:

Tải cơ bản W0 (tính bằng kg):

Giá trị trung bình của khối lượng ban đầu Wi (tính bằng kg)

Nhiệt độ môi trường (tính bằng oC):

Độ ẩm môi trường (tính bằng %)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Chu trình vận

hành

Năng lượng tiêu thụ (đã hiệu chỉnh), kWh

Nước tiêu thụ (đã hiệu chỉnh), l

Thời gian của chương trình (đã hiệu chỉnh), min

Độ chính xác ghi lại a: 0,01

Độ chính xác ghi lại a: 0,1

Độ chính xác ghi lại a: 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ew

Sấy

Ed

Tổng

Ewd

Giặt

Lw

Sấy

Ld

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Lwd

Giặt

tw

Sấy

td

Tổng

twd

1

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

2

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

3

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

4

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

5

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

Trung bình

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

CHÚ THÍCH 1: Chỉ đối với máy giặt-sấy có kiểm soát độ dẫn điện.

CHÚ THÍCH 2: Không cần điền đối với thử nghiệm ở chức năng liên tục.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nhận xét:

Biểu mẫu đề xuất để ghi lại dữ liệu thử nghiệm cho năm chu trình vận hành liên tục.

(Các) chương trình thử nghiệm:

Điện áp nguồn trong thử nghiệm (tính bằng V):

Nhiệt độ nước nguồn (tính bằng oC):

Độ dẫn điện và nồng độ kiềm trong nước nguồn (mS/cm và mmol/l)

(xem chú thích 1)

 (Các) chương trình theo khuyến cáo của nhà chế tạo:

Tải cơ bản W0 (tính bằng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giá trị trung bình của khối lượng ban đầu Wi (tính bằng kg)

Nhiệt độ môi trường (tính bằng oC):

Độ ẩm môi trường (tính bằng %)

Tốc độ quay lớn nhất của chu trình giặt (tính bằng vòng/min):

 

Chu trình vận hành

Năng lượng tiêu thụ (đã hiệu chỉnh), kWh

Nước tiêu thụ (đã hiệu chỉnh), l

Thời gian của chương trình (đã hiệu chỉnh), min

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Độ chính xác ghi lại a: 0,1

Độ chính xác ghi lại a: 1

Hàm lượng ẩm cuối cùng

mf

Năng lượng đo được Em

Năng lượng hiệu chỉnh Ewd

Lượng nước tiêu thụ Lwd

Thời gian của chương trình twd

1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

5

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung bình

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

 

 

 

 

 

 

CHÚ THÍCH 1: Chỉ đối với máy giặt-sấy có kiểm soát độ dẫn điện.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a Các chữ số đối với độ chính xác ghi lại sẽ quy định cách làm tròn và ghi lại các giá trị. Ví dụ, độ chính xác 0,001 có nghĩa là kết quả phải được ghi lại sau khi làm tròn đến 3 chữ số sau dấu thập phân.

Nhận xét:

 

MỤC LỤC

Lời nói đầu

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ, định nghĩa và ký hiệu

4. Các yêu cầu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Chuẩn bị thử nghiệm

7. Đo tính năng - Yêu cầu chung

8. Thử nghiệm tính năng

9. Đánh giá tính năng

10. Dữ liệu cần ghi vào báo cáo

Phụ lục A (quy định) - Phân chia tải cơ bản

Phụ lục B (tham khảo) - Biểu mẫu đề xuất cho báo cáo thử nghiệm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10346:2014 (IEC 62512:2012) về Máy giặt - sấy gia dụng sử dụng điện - Phương pháp đo tính năng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.883

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.124.74