Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7848-2:2015 Xác định tính lưu biến bằng extensograph - khối bột mì nhào

Số hiệu: TCVN7848-2:2015 Loại văn bản: Tiêu chuẩn Việt Nam
Nơi ban hành: *** Người ký: ***
Ngày ban hành: Năm 2015 Ngày hiệu lực:
ICS:67.060 Tình trạng: Đã biết

F là lực

x là thời gian hoặc độ kéo

E là độ giãn

Rm là độ bền tối đa

R50 độ bn khi giy dịch chuyển được 50 mm.

Hình 1 - Extensograph đại din th hiện các ch số đo thông thường

9.5  Năng lượng

Năng lượng được xác định theo diện tích bên dưới đường cong ghi được. Năng lượng mô t công sử dụng khi kéo giãn mẫu bột nhào. Diện tích được đo bằng máy đo diện tích và được ghi lại bằng centimet vuông.

9.6  Tỷ số (R/E)

Tỷ s R/E là thương s ca độ bền Rm hoặc R50 và độ giãn dài. Tỷ số này là thông số bổ sung khi đánh giá đặc tính của bột nhào.

10  Độ chụm

10.1  Độ lặp lại

Chênh lệch tuyệt đối giữa hai kết quả th riêng r thu được khi sử dụng cùng phương pháp, tiến hành trên vật liệu thử giống hệt nhau, do một người thực hiện, sử dụng cùng thiết bị, trong một khong thời gian ngắn, không được quá 5 % các trường hợp lớn hơn các giá trị nêu trong Bảng 1.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đặc tính

Kết quả độ lặp lại

Độ bn tối đa

66,79

Độ giãn dài 135

15,50

Năng lượng 135

14,12

Tỷ lệ (Rm/E) 135

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tỷ lệ (R50/E) 135

0,86

10.2  Độ tái lập

Chênh lệch tuyệt đối giữa hai kết quả thử riêng r thu được khi sử dụng cùng phương pháp, tiến hành thử trên vật liệu giống thử hệt nhau, trong các phòng thử nghiệm khác nhau, do những người khác nhau thực hiện, sử dụng các thiết bị khác nhau, không được quá 5 % các trường hợp lớn hơn các giá trị nêu trong Bảng 2.

Bảng 2 - Dữ liệu độ tái lập thu đưc bằng cách sử dụng oxtensograph

Đặc tính

Kết quả độ tái lập

Độ bền tối đa

311,67

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

89,02

Năng lượng 135

103,48

Tỷ lệ (Rm/E) 135

3,62

Tỷ lệ (R50/E) 135

2,27

11  Báo cáo thử nghiệm

Báo cáo th nghiệm phải bao gồm ít nhất các thông tin sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) phương pháp ly mẫu đã sử dụng, nếu biết;

c) phương pháp thử đã sử dụng, viện dẫn tiêu chuẩn này;

d) mọi chi tiết thao tác không quy đnh trong tiêu chuẩn này hoặc được xem là tùy chọn, cùng với mọi tình huống bt thưng có th ảnh hưởng đến kết quả;

e) kết quả th nghiệm thu được;

f) nếu đáp ứng yêu cầu v độ lặp lại thì nêu kết quả cuối cùng thu được.

 

Phụ lục A

(tham khảo)

Mô tả về thiết bị Extensograph

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Thiết b extensograph gồm hai bộ phận:

a) extensograph (A.2);

b) bộ điều nhiệt dùng nước tuần hoàn (A.3).

Extensograph được sử dụng cùng với farinograph cũng có bộ n nhiệt [xem TCVN 7848-1:32015 (ISO 5530-1:2013)].

A.2  Bộ phận extensograph

A.2.1  Yêu cu chung

Bộ phận extensograph đặt trên bệ kim loại chắc chắn có 4 chân có th điều chnh độ thăng bằng và bao gồm:

a) bộ phận vê tròn hoặc lăn tròn (A.2.2);

b) khuôn lăn dài hoặc máy tạo hình (A.2.3);

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) khoang nghỉ có ba phần (A.2.4);

e) dụng cụ để kéo dài mẫu thử (A.2.5);

f) bộ phận ghi độ bn tối đa và độ giãn dài của mẫu thử dưới dạng biểu đồ extensograms (A.2.6);

Dụng cụ kéo giãn và ghi minh họa trong Hình A.1.

A.2.2  Bộ phận vê tròn

Bộ phận vê tròn bao gồm hộp không đáy có nắp đậy. Bên dưi hộp có đĩa phẳng quay; ở giữa có trục xuyên vào khối bột nhào. Tốc độ quay của bộ phận vê tròn là 83 r/min ± 3 r/min.

Nước từ bộ điều nhiệt lưu thông qua thành bên cạnh của hộp để điu tiết nhiệt độ.

Một vài dụng cụ được sn xuất trưc năm 1965 có thể có tốc độ quay là 112 r/min. Nếu sử dụng dụng cụ này thì phải đ cập trong báo cáo thử nghiệm.

A.2.3  Khuôn lăn dài

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Nước từ bộ điều nhiệt lưu thông qua khe trũng của trục để điều tiết nhiệt độ.

A.2.4  Khoang ngh

Khoang nghỉ gồm ba phần được kim soát nhiệt độ, mi phần có hai khung gạt và một giá đ khung gạt, mỗi phần có một cửa.

Mu thử, sau khi đã tạo khuôn được đặt trong khung gạt trên giá đ trong khoang nghỉ. Mỗi giá đỡ mang hai khung gạt và có một máng chứa nước để bảo vệ lớp ngoài của mẫu thử.

A.2.5  Dụng cụ kéo giãn

Mu thử hình trụ, trên khung gạt được đặt ở vị trí nằm ngang bằng hai cần được ni với một đầu cánh tay đòn, đầu kia ni với đối trọng. Móc dụng cụ vào chính giữa phía trên mẫu thử gây và kéo xuống theo phương thẳng đứng nhờ môtơ điện ở tốc độ 1,45 cm/s ± 0,05 cm/s, để kéo giãn mẫu thử. Tiến hành kéo xuống đến khi mẫu thử bị đứt.

Móc kéo có công tc ngắt tự động khi chuyn động của móc đạt tới giới hạn trên hoặc giới hạn dưới. Trong các extensograph đời mới, móc kéo đạt ti vị trí cuối sau đó tự động tr lại vị trí đầu của nó.

Độ bền của khối bột nhào đối với lực kéo giãn gây ra khi đòn by mang theo khung gạt có mẫu thử di chuyển đi xuống.

A.2.6  Máy ghi

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Sự chuyển động của hệ tay đòn và bút ghi đều được chng rung bằng pittông nhúng trong dầu; Pittông được nối với đòn by mang theo khung gạt.

Giấy ghi được đưa vào máy dưới dạng cuộn, cuộn giy chuyển động nhờ động cơ với tốc độ (0,65 ± 0,01) cm/min. Dọc theo chiu dài giấy, có vạch chia theo centimet. Ngang theo chiu rộng giấy có vạch vòng cung (bán kính 200 mm) với đơn v từ 0 EU đến 1 000 EU.

A.3  Độ điều nhiệt

Bộ điều nhiệt thông thường gồm một thùng chứa nước và có các bộ phận sau:

a) bộ cấp nhiệt chạy bằng điện.

b) bộ điều chỉnh nhiệt độ để điều chỉnh nhiệt độ, có thể duy trì nhiệt độ của bộ phận vê tròn, khuôn lăn dài và khoang nghỉ của extensograph ở nhiệt độ 30 °C ± 0,2 °C. Với điều kiện không thuận lợi, có thể cần để nhiệt độ nước hơi cao phải được duy trì với cùng độ chính xác.

c) Nhiệt kế.

d) Bơm và máy khuấy dẫn động bằng động cơ. Bơm được nối với extensograph bằng ống mm. ng cần có đủ khả năng duy trì nhiệt độ của khoang ngh ở 30 °C ± 0,2 °C

e) Ống kim loại xoắn để làm mát bát của bộ ổn nhiệt bằng nước thưng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.4  Hiệu chuẩn extensograph

Để có kết quả đúng thì hệ tay đòn và hệ thống đo của extensograph có th điều chỉnh được. Đặt tấm chắn vào bên trong khuôn lăn dài, đường cong lúc này trùng với đường cong của khuôn lăn dài đặc biệt. Chênh lệch vđường cong của tấm chắn gây ra chênh lệch v chiều dài và mặt cắt ngang của miếng bột nhào khi kéo giãn. Nếu có bất kỳ sự nghi ngờ nào về đường cong của tm chắn thì đường cong này cần được kim tra và/hoặc được điều chỉnh lại từ nhà sản xuất.

Để kiểm tra các đặc tính chức năng của hệ thống cân, h thống tải trọng với khối lượng đã biết. Trước tiên đặt bộ phận giữ khối bột nhào rỗng (200 g) với hai cái kẹp (mi cái 75 g) ở cuối tay đòn của hệ thống cân với cùng một cách như trong phép th thực tế. Để mô phỏng khối lượng của mẫu thử bột nhào, hoãn lại việc thêm 150 g từ vật gi bằng một sợi dây. Nếu điều chỉnh hợp lý, máy ghi sẽ đọc được là 0 EU. Khi thêm 500 g được giữ lại t vật giữ thì máy đọc sẽ đọc là 400 EU, và sau khi thêm 500 g khác vào thì máy ghi sẽ ghi là 800 EU, nghĩa là:

500 g (bộ phận giữ + kẹp + 150 g)  ≡ 0 EU

500 g + 500 g (= 1 000 g) ≡ 400 EU

500 g + 500 g + 500 g (= 1 500g) ≡ 800 EU.

Khi tổng khối lượng của 500 g được đặt trên hệ tay đòn, ở vị trí của khung gạt, thì hệ tay đòn sẽ phi nm ngang. Do đó nên kiểm tra khối lượng của khung gạt và hai kp khi dùng kết hợp.

Tổng khi lượng sẽ là 350 g ± 0,5 g. Nên đánh dấu từng khung gạt và kẹp để đảm bảo rằng mỗi lần kết hợp khung gạt và kẹp vừa đ với khối lượng đã quy đnh.

Không có phương pháp điều chỉnh độ hấp thụ của sự kết hợp giữa extensograph và farinograph. Nhà sản xut có thể phải điều chỉnh extensograph theo tiêu chuẩn của mình. Với các máy cũ, mòn hỏng thì không thể thực hiện được việc này. Các thiết bị yêu cầu cần được bảo dưỡng và kiểm tra định kỳ.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

A.5.1  Phạm vi áp dụng

Phép đo extensograph®-E (Extensograph điện tử) các đặc tính o của khối bột nhào áp dụng trong phần tiêu chuẩn này để xác định cht lượng bột mì và đ kiểm tra việc chế biến bột mì với các ph gia như axit ascorbic, proteinaza hoặc chất tạo nhũ tương.

Tiến hành đo các đặc tính kéo như sau:

- chuẩn bị khối bột nhào trong Farinograph®-E hoặc Farinograph® dưới các điều kiện xác định;

- tạo hình mẫu khối bột nhào thành hình tròn (máy đồng hóa, dụng cụ vê tròn) và bằng con lăn bột (khuôn);

- th khối bột nhào trong khoang thử nghiệm;

- kéo khối bột nhào trong Extensograph®-E cho đến khi đứt.

Đặc tính kéo dài của khối bột nhào, đặc biệt là độ bền đến độ kéo và độ giãn, là đặc trưng cho cht lượng bột, đó là đặc tính chế biến và nướng của khối bột nhào tương ứng. Ngoài chất lượng bột còn thy nh hưng của chất phụ gia tác động đến cu trúc gluten.

Kiểm tra chất lượng bột và chế biến bột với chất phụ gia đảm bảo cht lượng bột ổn định và cung cấp các đặc tính ti ưu của bột nhào cho các sản phẩm ớng đại diện.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Extensograph bao gồm các bộ phận chính sau:

a) bộ vê tròn;

b) bộ cuộn bột;

c) khoang thử nghiệm với:

1) khay hỗ trợ;

2) khay;

d) dụng cụ kéo với:

1) móc,

2) máng;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

CHÚ DẪN

1 Mẫu thử

6 Hệ tay đòn

2 Khung gạt

7 Hệ thống đo

3 Kẹp khung gạt

8 Máy ghi

4 Động cơ điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5 Móc kéo

Hình A.1 - Sơ đ và bộ phận kéo dài và máy ghi của extensograph

 

Phụ lục B

(tham khảo)

Kết quả của phép thử liên phòng thử nghiệm

Phép thử liên phòng thử nghiệm với phép đo extensograph được thực hiện năm 2009 bởi Viện Tiêu chun và chứng nhận Argentina (IRAM). Các giá trị nhận được từ phép thử liên phòng này có thể không áp dụng với các loại mẫu thử khác với các mẫu thử đã đưa ra.

Phép thử liên phòng thử nghiệm có hiệu quả cao đ đánh giá độ lặp lại và độ tái lập của phương pháp thử quy định trong tiêu chuẩn này. Phạm vi của phương pháp là xác định tính lưu biến của bột mì sử dụng thiết bị extensograph.

Mỗi người tham gia nhận được một mẫu đồng nht và đã được chuẩn hóa, chuẩn bị và đóng gói bi Molino Argentino SA, phân phối mẫu và giao mẫu dưới sự giám sát của IRAM. Các mẫu thử nghiệm được gửi đến 34 phòng thử nghiệm trong và ngoài nước, 28 phòng thử nghiệm nhận được kết quả. Để tổng hợp, 82% các phòng thử nghiệm tham gia tích cực vào các thử nghiệm liên phòng này.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Bảng B.1 - Kết quả thử nghiệm liên phòng năm 2009

Thông s

Trung bình

Giá trị thô

Độ lệch chuẩn lặp lại

Sr

Độ lệch chuẩn tái lập

SR

Giới hạn lặp lại

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Giới hạn tái lập

R(2,8 x SR)

Độ bền tối đa

527,2

524,5

23,9

111,3

66,8

311,7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

147,1

162,3

5,5

31,8

15,5

89,0

Năng lượng 135

128,8

138,0

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

37,0

14,1

103,5

Tỷ lệ (Rm/E) 135

3,5

3,5

0,3

1,3

0,8

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Tỷ l (R50/E) 135

3,0

3,0

0,3

0,8

0,9

2,3

 

THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

[2] TCVN 9027 (ISO 24333), Ngũ cốc và sản phm ngũ cốc - Lấy mẫu.

[3] ICC 114, Method for using the Brabender extensorgraph

[4] Nieman lr.W. Repeatability and reproducibility of extensograph measurement. Wageningen: IGMB - TNO, 1992. (Report No. T 92-251.)

2) Tiêu chuẩn này được xây dựng dựa trên Brabender Extensograph, là ví dụ về sản phẩm thích hợp có bán sẵn trên thị trưng. Thông tin đưa ra to thuận lợi cho người sử dụng tiêu chuẩn này và không n định phải sử dụng sản phẩm đó. Có thể sử dụng các loại dụng cụ khác nếu cho kết quả tương đương.

3) Farinograph là tên thương mại của sản phẩm được cung cấp bởi Brabender. Thông tin đưa ra tạo thuận lợi cho người sử dụng tiêu chuẩn này chứ không n định phi sử dụng sản phẩm đó. Các loại dụng cụ khác cũng có thể được sử dụng nếu cho kết quả tương tự.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7848-2:2015 (ISO 5530-2:2012) về Bột mì - Đặc tính vật lý của khối bột nhào - Phần 2: Xác định tính lưu biến bằng extensograph

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.462

DMCA.com Protection Status
IP: 3.225.221.130