Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" bao cao so ket thanh tra nhan dan truong tieu hoc "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Kết quả 1-20 trong 119057 văn bản

1

Nghị quyết về báo cáo chính trị của Chính phủ do Quốc hội ban hành

họp kỳ thứ 3, nhất trí tán thành bản báo cáo của Chính phủ về sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của toàn dân ta trong hơn một năm qua, do Thủ tướng Phạm Văn Đồng trình bầy trước Quốc hội. 1- Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà nhận định rằng trong hơn một năm qua, để hòng cứu vãn tình thế nguy khốn của chúng ở miền Nam Việt Nam, đế quốc Mỹ đã có

Ban hành: 22/04/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

2

Nghị Quyết về Báo cáo của Chính phủ do Quốc hội ban hành

lên chính quyền tay sai và quân đội đánh thuê, đàn áp dã man phong trào yêu nước, hòng biến miền Nam nước ta thành một thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ. Mấy năm nay, đế quốc Mỹ tiến hành chiến tranh xâm lược miền Nam nước ta, gây ra những tội ác vô cùng dã man đối với đồng bào ta. Nhân dân ta ở miền Nam đã phát huy đến cao độ truyền

Ban hành: 10/04/1965

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

3

Nghị quyết về việc báo cáo của Chính phủ về công tác năm 1959 và những chủ trương công tác lớn trong năm 1960 do Quốc hội ban hành

núi, công nhân, nông dân, quân đội, lao động trí óc, thanh niên, phụ nữ, đồng bào miền Nam tập kết, đã phấn đấu anh dũng, không ngừng củng cố và xây dựng miền Bắc, làm cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Quốc hội nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần đấu tranh bất khuất của đồng bào miền Nam chống chính sách xâm lược của đế quốc Mỹ,

Ban hành: 29/12/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

4

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật từ nay đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX do Quốc hội ban hành

2- Pháp lệnh về du lịch; 3- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh hợp đồng kinh tế; 4- Pháp lệnh trọng tài thương mại; 5- Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế (sửa đổi); 6- Pháp lệnh về tổ chức giám sát của nhân dân; 7- Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước

Ban hành: 28/10/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

5

Nghị quyết về báo cáo chính trị của Chính phủ do Quốc hội ban hành

quán triệt và chấp hành đúng các chính sách, nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, tuân thủ pháp luật của Nhà nước. Để bảo đảm tiến hành thuận lợi các nhiệm vụ trước mắt về kinh tế và văn hoá, phải ra sức tăng cường Nhà nước dân chủ nhân dân, dựa trên cơ sở công nông liên minh, dưới sự lãnh đạo cuả Đảng lao động Việt Nam.Phải tăng cường chuyên chính

Ban hành: 29/04/1958

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

6

Nghị quyết về phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các thành viên của Chính phủ do Quốc hội ban hành

, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư: Đậu Ngọc Xuân Tổng Thanh tra Nhà nước: Nguyễn Kỳ Cẩm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Cao Sỹ Kiêm Bộ trưởng, Trưởng ban Tổ chức, cán bộ Chính phủ: Phan Ngọc Tường Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Lê Xuân Trinh Bộ trưởng phụ trách công tác dân số và kế hoạch hoá gia

Ban hành: 01/10/1992

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

7

Nghị Quyết về báo cáo của Chính phủ do Quốc hội ban hành

QUỐC HỘI ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 1961 NGHỊ QUYẾT VỀ BÁO CÁO CỦA CHÍNH PHỦ QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Sau khi nghe báo cáo của Chính phủ ; Sau khi nghe Tiểu ban nghiên cứu báo cáo của

Ban hành: 20/04/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

8

Nghị quyết về báo cáo chung của Chính phủ do Quốc hội ban hành

Nam vào khu vực "bảo hộ" của khối xâm lược Đông Nam Á, hòng biến miền Nam thành thuộc địa và căn cứ quân sự của Mỹ để chuẩn bị chiến tranh. Đế quốc Mỹ và tay sai của chúng đang ra sức phá hoại hiệp định Giơ-ne-vơ một cách có hệ thống và hết sức nghiêm trọng. Nhân dân ta từ Bắc đến Nam kiên quyết đấu tranh chống kẻ thù của dân tộc. Đồng bào miền

Ban hành: 20/09/1955

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

9

Nghị Quyết về báo cáo chính trị của Hội đồng Chính phủ do Quốc hội ban hành

kinh tế, tài chính, cần tăng cường sự lãnh đạo tập trung và thống nhất của trung ương trên cơ sở phát huy dân chủ đối với địa phương; đồng thời, đẩy mạnh công tác tư tưởng, chống những lệch lạc như hữu khuynh, tiêu cực, bảo thủ, tự mãn v. v... Cần xem trọng việc tổng kết công tác quản lý kinh tế, quản lý Nhà nước của ta, để từ đó mà nhìn rõ những vấn

Ban hành: 03/07/1964

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

10

Quy chế về hoạt động ngày 07/07/1993 do các Uỷ ban của Quốc hội ban hành

hoặc Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định. Điều 18 Uỷ ban của Quốc hôi có quyền yêu cầu các thành viên Chính Phủ, Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao và những viên chức Nhà nước hữu quan cung cấp tài liệu hoặc đến trình bày những vấn đề mà Uỷ ban xem xét, thẩm tra. Người nhận được yêu cầu của Uỷ ban của

Ban hành: 14/07/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2008

11

Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1983 do Quốc hội ban hành

Uỷ ban thường trực của Quốc hội và ý kiến của các đại biểu Quốc hội: QUYẾT NGHỊ 1- Tán thành báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về tình về tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1982, về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1983 và mức phấn đấu đến năm 1985. 2- Thông qua kế hoạch Nhà nước năm 1983 với những chỉ tiêu chủ yếu

Ban hành: 28/12/1982

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

12

Nghị quyết về vấn đề hợp tác nông nghiệp do Quốc hội ban hành

thì tiến hành vận động hợp tác hoá nông nghiệp, phát triển sản xuất, kết hợp hoàn thành cải cách dân chủ. 3- Quốc hội nhất trí tán thành những điều quy định cơ bản về mục đích yêu cầu, đường lối (giai cấp, phương châm, nguyên tắc, những chính sách cụ thể và phương pháp vận động hợp tác hoá nông nghiệp đã nổi lên trong bản báo cáo của Chính phủ.

Ban hành: 27/05/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

13

Nghị quyết về kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984 do Quốc hội ban hành

thuyết trình của Uỷ ban Kinh tế, kế hoạch và ngân sách, của Hội đồng dân tộc, và các Uỷ ban thường trực khác của Quốc hội. QUYẾT NGHỊ 1- Tán thành báo cáo của Hội đồng Bộ trưởng về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội năm 1983 và trong ba năm 1981 - 1983; về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1984. 2- Thông qua kế

Ban hành: 26/12/1983

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

14

Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ năm 1995 do Quốc hội ban hành

cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, báo cáo tổng hợp ý kiến cử tri và ý kiến thảo luận của đại biểu Quốc hội; QUYẾT NGHỊ: 1- Tán thành những chủ trương, giải pháp lớn nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ năm 1995 được nêu trong Báo cáo của Chính phủ về "Một số vấn đề lớn trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 1995 theo

Ban hành: 20/04/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

15

Nghị quyết về công tác xây dựng pháp luật năm 1995 do Quốc hội ban hành

Bộ luật dân sự; 2- Luật tổ chức Toà án hành chính hoặc Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Toà án nhân dân (về Toà án hành chính); 3- Luật ngân sách Nhà nước; 4- Luật doanh nghiệp Nhà nước; 5- Luật hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi); 6- Các luật sửa đổi, bổ sung các luật thuế (doanh thu, lợi tức, tiêu thụ đặc biệt

Ban hành: 01/11/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

16

Nghị quyết về công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội do Quốc hội ban hành

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Sau khi xem xét báo cáo của Hội đồng bộ trưởng về tình hình và công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội năm 1988, các báo cáo công tác năm 1988 của Toà án nhân dân tối cao và của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Sau khi nghe báo cáo thẩm tra của Uỷ ban pháp luật của Quốc hội và ý kiến của các đại

Ban hành: 22/12/1988

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

17

Nghị quyết về báo cáo chính trị của Chính phủ do Quốc hội ban hành

Bắc. Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà hoàn toàn tán thành đường lối chống Mỹ, cứu nước và đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc của Chính phủ. Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà hoàn toàn tán thành chính sách đối ngoại của Chính phủ, hoàn toàn nhất trí với lập trường 4 điểm của Chính phủ nhằm bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống

Ban hành: 22/05/1968

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

18

Nghị quyết về công tác văn hoá xã hội do Quốc hội ban hành

NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Sau khi nghe và thảo luận bản báo cáo của Chính phủ về công tác văn hoá xã hội, QUYẾT NGHỊ: 1- Trong 2 năm qua, mặc dầu gặp nhiều khó khăn và trở ngại, công tác văn hoá xã hội đã thu được nhiều thành tích khả quan. Đời sống văn hoá của nhân dân đã được nâng cao một bước, việc học tập của nhân dân đã được phát

Ban hành: 22/01/1957

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

19

Nghị quyết về việc tổ chức kỷ nhiệm lần thứ 100 ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh do Quốc hội ban hành

19-5-1990, đồng thời có biện pháp khai thác, sử dụng với hiệu quả cao nhất công trình mang đậm tình nghĩa dân tộc và quốc tế này. 2. Để tiến tới ngày kỷ niệm lớn nói trên của dân tộc, các ngành, các cấp, các tổ chức, các đơn vị và cơ sở cần thi đua lập thành tích trong lao động sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tác văn học - nghệ thuật, thấm

Ban hành: 30/06/1989

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

20

Nghị quyết về việc đón tiếp Việt Kiều ở Thái Lan, Tân Đảo, Tân thế giới về nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

đàm phán giữa ta và Thái Lan, giữa ta và Pháp, trong khoảng 3 năm tới, kể từ tháng 1-1960 sẽ có từ 6 đến 7 vạn kiều bào phần lớn ở Thái Lan, có một số ở Tân Thế Giới, Tân Đảo và Nam Mỹ về nước: mỗi tháng có thể về đến 2.000 người. Việt kiều hầu hết là nhân dân lao động vì bị áp bức, bóc lột và buộc phải xa quê hương, xa Tổ quốc, nên lúc nào cũng

Ban hành: 23/10/1959

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ Pháp Lý
Điện thoại Điện thoại (08) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT có liên kết cung cấp dịch vụ tại các Báo điện tử sau:

TVPL:

Bản quyền ©2011 THƯ VIỆN PHÁP LUẬT, theo Giấy Chứng nhận số: 1802/2006/QTG của Bộ VHTT.
Giấy phép số: 61/GP-TTĐT, do Bộ TTTT cấp ngày 04/06/2010, thay Giấy phép số 73/GP-BC do Bộ VHTT cấp ngày 30/03/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ