Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1150/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban tham vấn cấp tỉnh thực hiện Chương trình quốc gia về phát triển ngành mây tre đan và phát triển kinh tế địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 1150/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Ngọc Hồi
Ngày ban hành: 09/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1150/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 04 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN THAM VẤN CẤP TỈNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN NGÀNH MÂY TRE ĐAN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Thủ tưởng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre;

Theo Văn bản số 1668/XTTM-DA ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Cục xúc tiến thương mại về việc thành lập Ban Tham vấn cấp tỉnh thực hiện Chương trình quốc gia về phát triển ngành mây tre đan và phát triển kinh tế địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 184/TTr-SCT ngày 29 tháng 01 năm 2013 về việc thành lập Ban Tham vấn cấp tỉnh thực hiện Chương trình quốc gia về phát triển ngành mây tre đan và phát triển kinh tế địa phương tỉnh Thanh Hóa và Văn bản số 593/SCT-CNNT ngày 13 tháng 3 năm 2013 về việc làm rõ vai trò, nhiệm vụ của Ban Tham vấn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tham vấn cấp tỉnh thực hiện Chương trình quốc gia về phát triển ngành mây tre đan và phát triển kinh tế địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2013-2015 (gọi tắt là Ban Tham vấn), gồm các ông, bà có tên sau:

TT

Họ và tên

Chức vụ, nông công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

Ông Nguyễn Văn Hùng

Phó Giám đốc Sở Công Thương, Điều phối viên Dự án Sản xuất và Thương mại xanh tỉnh Thanh Hóa

Trưởng Ban Tham vấn

2

Ông Đỗ Thế Hạnh

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phó trưởng Ban Tham vấn

3

Ông Đỗ Gia Vinh

Phó Trưởng Phòng Công nghiệp nông thôn, Sở Công Thương

Ủy viên

4

Ông Lý Văn Chương

Trường Phòng Đào tạo nghề, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ủy viên

5

Ông Lê Hồng Hải

Chuyên viên Phòng Tư vấn hỗ trợ, Liên minh HTX

Ủy viên

6

Bà Phạm Thị Thúy

Chuyên viên Trung tâm đào tạo nghề, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Ủy viên

7

Ông Lê Ngọc Thông

Trưởng Ban kinh tế Hội nông dân tỉnh

Ủy viên

8

Bà Phạm thị Phương Hoa

Văn phòng Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ

Ủy viên

- Ban Tham vấn hoạt động đến ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Điều 2. Vai trò, nhiệm vụ của Ban Tham vấn:

- Thúc đẩy hợp tác liên ngành nhằm hỗ trợ tạo cơ hội việc lam và thu nhập cho người nghèo trong các chuỗi giá trị mây tre đan, cói và dâu tằm tơ tỉnh Thanh Hóa;

- Thảo luận các vấn đề chính sách nảy sinh từ cấp cơ sở và đưa ra các khuyến nghị với UBND tỉnh, với Chương trình chung và Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương;

- Tham vấn cho UBND tỉnh tiếp tục triển khai các chính sách nhằm duy trì và phát huy các thành quả của Dự án Sản xuất và Thương mại xanh sau khi dự án kết thúc;

- Tham vấn và đóng góp ý kiến cho quá trình chuẩn bị kế hoạch thực hiện Quyết định số 11/2011/QĐ-TTg ngày 18 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển ngành mây tre trên địa bàn tỉnh;

- Tham vấn cho UBND tỉnh ban hành quyết định nhân rộng các mô hình thành công trong khuôn khổ Chương trình chung.

Điều 3. Phương thức hoạt động của Ban tham vấn:

- Các thành viên Ban Tham vấn hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, thông qua các phiên họp thường kỳ hoặc đột xuất dưới sự chủ trì của Trưởng Ban;

- Ban Tham vấn lập Kế hoạch hoạt động định kỳ 06 tháng một lần, do Trưởng Ban phê duyệt để thực hiện các nhiệm vụ được giao;

- Thời gian họp của Ban Tham vấn do Trưởng Ban quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ; Thủ trưởng các ngành, các đơn vị liên quan và các ông, bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT,CN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hồi

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1150/QĐ-UBND năm 2013 thành lập Ban tham vấn cấp tỉnh thực hiện Chương trình quốc gia về phát triển ngành mây tre đan và phát triển kinh tế địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.924

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.191.36