Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 133/2003/QĐ-BTC Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Ngọc Tuấn
Ngày ban hành: 18/08/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 133/2003/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ GIÁ THIẾT BỊ DẠY VÀ HỌC LỚP 2 CỦA CÔNG TY SÁCH – THIẾT BỊ QUẢNG NGÃI

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 77/CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ các quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quyết định số 12/2003/QĐ/BGD&ĐT ngày 24 tháng 3 năm 2003 về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và Quyết định số 23/2003/QĐ/BGD &ĐT ngày 09 tháng 6 năm 2003 về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2;
Căn cứ Quyết định số 2523 QĐ/BGD&ĐT- KHTC ngày 03 tháng 6 năm 2003; Quyết định số 3739 QĐ/BGD&ĐT- KHTC ngày 15 tháng 7 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt mẫu thiết bị thuộc danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2.
Xét đề nghị của Cục trư­ởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định giá dụng cụ, thiết bị dạy và học lớp 2 của Công ty Sách – Thiết bị Quảng Ngãi như phụ lục kèm theo.

Mức giá trên là giá tối đa (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) để các chủ đầu tư tổ chức mua sắm theo quy định hiện hành.

Điều 2. Mức giá quy định trong các phụ lục của điều 1 là giá áp dụng cho các dụng cụ và thiết bị dạy và học đủ về số lượng, đúng chủng loại của từng môn học đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt trong các quyết định số 12/2003/QĐ/BGD& ĐT và Quyết định số 23/2003/QĐ/BGD&ĐT (theo mẫu đối chứng lưu tại Bộ), được sản xuất bằng các vật liệu (bao gồm cả bán thành phẩm mua ngoài, bao bì đi kèm sản phẩm) đúng với phương án giá do đơn vị bán trình. Những dụng cụ thiết bị có độ chính xác cao ( cân ) được các cơ quan kiểm định chấp thuận.

Điều 3. Mức giá quy định tại điều 1 nêu trên là giá giao tại kho của Công ty Sách - Thiết bị Quảng Ngãi trên phương tiện vận chuyển của bên mua.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Nơi nhận:
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
-  Bộ Giáo dục và Đào tạo,
-
Sở Tài chính Vật giá các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
-
Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc TW,
-
Công ty Sách – Thiết bị Quảng Ngãi
-
Vụ Ngân sách nhà nước, Vụ Tài chính hành chính - sự nghiệp,
-
Công báo,
 
Lưu: Văn phòng, Cục Quản lý giá (4 bản).

(3 bản)
Lưu: Vụ TLSX (3 bản)
Văn phòng Ban VGCP

KT. BỘ TR­ƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯ­ỞNG  Nguyễn Ngọc Tuấn

 

Phụ lục:

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ THIẾT BỊ DẠY HỌC TỐI THIỂU LỚP 2

( Kèm theo Quyết định số /2003/QĐ-BTC ngày tháng năm 2003 của Bộ Tài chính )

TT

TÊN MÔN HỌC

ĐƠN VỊ TÍNH: Đ/1 BỘ CHO MÔN HỌC

GHI CHÚ

1

TOÁN *

 

 

 

Bộ thực hành bằng nhựa để trong hộp nhựa

1.470.000

 

2

ÂM NHẠC **

1.212.000

Không bao gồm Cassette

 

Ghi chú:

* chi tiết bằng nhựa, bộ thực hành để trong hộp nhựa.

** giá trên với kèn suzuki

BẢNG CHI TIẾT THIẾT BỊ DẠY HỌC LỚP 2
I.1. MÔN TOÁN

TT

Tên thiết bị

Đặc tính kỹ thuật cơ bản

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

(đ)

Thành tiền

(đ)

Ghi chú

1

Bộ biểu diễn thiết bị dạy phép nhân, phép chia trong phạm vi 5

Gồm 40 quân hình vuông kích thước 80mm x 80 mm một mặt trắng một mặt in 2 đến 5 hình tròn màu đỏ, có bảng cài

Bộ

1

82000

82.000

cho giáo viên

2

Bộ thực hành thiết bị dạy phép nhân, phép chia trong phạm vi 5

Gồm 40 quân hình vuông kích thước 50mm x 50mm một mặt trắng một mặt in 2 đến 5 hình tròn màu đỏ, có bảng cài

Bộ

40

9.100

364.000

cho học sinh

 

2

Bộ thực hành thiết bị dạy phép nhân, phép chia trong phạm vi 5

Gồm 40 quân hình vuông kích thước 50mm x 50mm một mặt trắng một mặt in 2 đến 5 hình tròn màu đỏ, có bảng cài

Bộ

40

9.100

364.000

cho học sinh

3

Bộ biểu diễn mô hình dạy hình chữ nhật, hình tứ giác và ghép hình

Gồm các hình chữ nhật, tứ giác các loại và các hình tam giác vuông cân bằng nhau để ghép hình, vật liệu bằng nhựa màu tươi sáng, kích thước 80mmx160mm, có cài dính

Bộ

1

72.000

72.000

cho giáo viên

4

Bộ thực hành mô hình dạy hình chữ nhật, hình tứ giác và ghép hình

Gồm các hình chữ nhật, tứ giác các loại và các hình tam giác vuông cân bằng nhau để ghép hình, vật liệu bằng nhựa màu tươi sáng, kích thước cạnh ngắn nhất 30mm, cạnh dài nhất 70mm

Bộ

40

10.150

406.000

cho học sinh

5

Thước đo độ dài dạy về mm, cm, dm và m
( 1 thước 1m và 1 thước 0,5 m)

Thước dài 1 m bằng nhựa trong có tay cầm ở giữa chia vạch đến cm, thước 0,5m bằng nhựa trong chia vạch đến mm, cm và dm, chia vạch rõ ràng

Bộ

1

25.000

25.000

cho giáo viên

6

Cân đĩa kèm hộp quả cân

Đĩa cân không số có thể lắp lẫn, hộp quả cân 2quả 1kg, và 2 quả 2 kg

Cái

1

245.000

245.000

cho giáo viên

7

Bộ chai và ca 1 lít

Theo tiêu chuẩn đo lường

Bộ

1

12.000

12.000

cho giáo viên

8

Thiết bị dạy phép cộng, phép trừ có nhớ

Gồm 10 mô hình bó chục và 20 que tính ( dựa theo mô hình SGK), vật liệu bằng nhựa màu tươi sáng, que tính 20 cm dẹt

Bộ

1

11.000

11.000

cho giáo viên

9

Bộ chữ số, dấu phép tính , dấu so sánh

Gồm các chữ số từ 0 đến 9, mỗi chữ số 4 con chữ, đủ các dấu phép tính, so sánh

Bộ

1

46.000

46.000

cho giáo viên

10

Mô hình đồng hồ

Quay được cả kim giờ, kim phút

Cái

1

20.000

20.000

cho giáo viên

11

Bộ thiết bị biểu diễn dạy các bài về số có 3 chữ số

Gồm 9 bẳng trăm( hình vuông có 100 ô vuông cạnh 10mm); 10 thẻ chục ( thẻ dài 10 ô vuông và 9 thẻ ô vuông lẻ ( từ 1 đến 9 ô vuông )

Bộ

1

5.000

5.000

Cho giáo viên

12

Bộ thiết bị thực hành dạy các bài về số có 3 chữ số

Gồm 9 bẳng trăm( hình vuông có 100 ô vuông cạnh 10mm); 10 thẻ chục ( thẻ dài 10 ô vuông và 9 thẻ ô vuông lẻ ( từ 1 đến 9 ô vuông)

Bộ

40

4.550

182.000

Cho học sinh

 

Tổng cộng ( giá thiết bị thực hành môn toán để trong hộp nhựa )

 

 

 

 

1.470.000

 


BẢNG CHI TIẾT THIẾT BỊ DẠY HỌC LỚP 2

I.2. MÔN ÂM NHẠC

TT

Tên thiết bị

Đặc tính kỹ thuật cơ bản

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

( đ )

Thành tiền

( đ )

Ghi chú

1

Kèn Melodion

Kích thước 12cm x 40cm, sử dụng hơi thổi có bàn phím
( tăng cường cho đàn oóc gan)

Chiếc

2

560.000

1.120.000

Kèn SUZUKI

2

Băng cattsette hoặc đĩa CD

90 phút ghi 12 bài hát + bài tham khảo thêm + trích các đoạn nhạc không lời

Băng hoặc đĩa

1

28.000

28.000

 

3

Nhạc cụ gõ
- Song loan
- Trống nhỏ
- Mõ
- Phách

Dùng giữ phách, giữ nhịp, tiết tấu, tổ chức trò chơi

Bộ

2

32.000

64.000

Ssssssss

 

Tổng cộng

 

 

 

 

1.212.000

Với kèn SUZUKI


Ghi chú: Tổng giá bán ở trên không bao gồm máy Cassette

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 133/2003/QĐ-BTC ngày 18/08/2003 về giá thiết bị dạy và học lớp 2 của Công ty Sách – Thiết bị Quảng Ngãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.371

DMCA.com Protection Status
IP: 18.232.56.9