Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1158/BYT-QĐ sửa lại Điều 4 khoản 4.2 Quy chế quản lý chất lượng thuốc của Quyết định 622/BYT-QĐ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Số hiệu: 1158/BYT-QĐ Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Lê Văn Truyền
Ngày ban hành: 23/11/1992 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1158/BYT-QĐ

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ Y TẾ SỐ 1158/BYT-QĐ NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 1992 SỬA LẠI ĐIỀU KHOẢN 4.2 "QUI CHẾ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THUỐC" CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 622 BYT-QĐ NGÀY 19 THÁNG 5 NĂM 1992

BỘ Y TẾ

Căn cứ "Điều lệ thuốc phòng bệnh, chữa bệnh" ban hành theo Nghị định số 23/HĐBT ngày 24 tháng 1 năm 1991 của Hội đồng Bộ trưởng;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Quản lý Dược Bộ Y tế;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

1. Nay sửa lại Điều 4 khoản 4.2 "Qui chế quản lý chất lượng thuốc" ban hành theo Quyết định số 622 BYT-QĐ ngày 19-5-1992 như sau:

Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- Tổ chức thực hiện công tác tiêu chuẩn hoá theo qui định tại Điều... khoản 3 của Qui chế này.

- Thực hiện chức năng thanh tra Nhà nước về chất lượng thuốc và xử lý vi phạm pháp luật về chất lượng thuốc trên địa bàn của địa phương theo qui định của pháp luật.

2. Nay sửa lại Điều 13 "Qui chế quản lý chất lượng thuốc" như sau:

Bộ Y tế có quyền:

- Xét và cấp giấy chứng nhận "Hệ thống đảm bảo chất lượng thuốc được công nhận";

- Xét và cấp giấy chứng nhận "Phòng kiểm nghiệm thuốc được công nhận";

- Xét và cấp số đăng ký chất lượng cho tất cả các thuốc sản xuất và lưu hành trong phạm vi cả nước.

Riêng các thuốc do các cơ sở khám, chữa bệnh pha chế nhỏ để cấp (hay bán) cho bệnh nhân đến khám chữa bệnh và các thuốc do hiệu thuốc pha chế theo đơn thầy thuốc không phải xin cấp số đăng ký tại Bộ.

3. Nay sửa lại Điều 16 "Qui chế quản lý chất lượng thuốc" như sau:

Viện Kiểm nghiệm là cơ quan kiểm tra và giám sát chất lượng có thẩm quyền cao nhất trong phạm vi cả nước để kết luận chất lượng thuốc và là cấp cuối cùng xác định chất lượng thuốc trong trường hợp có tranh chấp về chất lượng, kể cả với nước ngoài.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phân viện kiểm nghiệm do Viện trưởng Viện kiểm nghiệm qui định cụ thể.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các qui định trước đây trái với Quyết định này bị huỷ bỏ.

Điều 3: Các ông Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Dược - Bộ Y tế và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và Giám đốc các Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Lê Văn Truyền

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1158/BYT-QĐ sửa lại Điều 4 khoản 4.2 Quy chế quản lý chất lượng thuốc của Quyết định 622/BYT-QĐ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.733
DMCA.com Protection Status