Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/CT-CTUBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Số hiệu: 03/CT-CTUBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 10/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-CTUBND

Hưng Yên, ngày 10 tháng 4 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2017

Những năm gần đây thời tiết, thiên tai diễn biến phức tạp, bất thường và ngày càng cực đoan. Năm 2016, một số cơn bão ảnh hưởng đến tỉnh Hưng Yên có xu hướng hoạt động trái quy luật, gây thiệt hại lớn đến cơ sở hạ tầng và sản xuất của nhân dân. Nhiều công trình bị hư hại, trong đó có một số công trình đê điều, thủy lợi bị sạt lở, lún, nứt nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống đê điều, kè chống sạt lở bảo vệ đê như ở huyện Văn Giang, thành phố Hưng Yên.

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 2327/CT-BNN-TCTL ngày 20/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ năm 2017; để chủ động trong công tác hộ đê, phòng chống thiên tai năm 2017 và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do lũ, bão gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn đến các cấp, các ngành, đặc biệt là cấp cơ sở (xã, thôn); tăng cường tuyên truyền, cảnh báo thiên tai, bảo đảm thông tin chỉ đạo của các cấp chính quyền đến từng thôn, xóm, người dân để người dân sẵn sàng ứng phó trước các tình huống thiên tai bất thường, cực đoan; rà soát, chủ động di dời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng thiên tai, đặc biệt các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ và sạt, lở đất.

2. Tập trung chuẩn bị lực lượng, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng chống thiên tai; huy động vật tư dự phòng để chủ động ứng phó khi có sự cố và đảm bảo an toàn công trình; tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý công trình thủy lợi, đặc biệt là khả năng phát hiện, xử lý đầu giờ các sự cố công trình đê điều, thủy lợi.

3. Tăng cường quản lý việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là công trình giao thông, thủy lợi, hệ thống tiêu thoát nước, khai thác khoáng sản, khu dân cư, đô thị tại các khu vực ven sông đảm bảo hạn chế tác động do thiên tai; chủ động lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành.

4. Hoàn thành công tác tu bổ, duy tu bảo dưỡng đê điều, công trình thủy lợi và công trình đang thi công liên quan đến đê điều; tổ chức kiểm tra, đánh giá tổng thể an toàn công trình và các hạng mục công trình; đối với công trình mất an toàn cao cần phải sửa chữa khẩn cấp; xây dựng phương án bảo đảm an toàn công trình.

5. Trách nhiệm của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Hoàn thiện công tác trình, duyệt Quy hoạch Phòng chống lũ chi tiết tuyến sông Hồng, sông Luộc trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng các kịch bản ứng phó với biến đổi khí hậu, thiên tai; phương án bảo đảm an toàn công trình thủy lợi năm 2017, lồng ghép trong tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017;

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư và giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình tu bổ, nâng cấp đê, duy tu bảo dưỡng đê; các công trình thi công trên đê, qua đê, hành lang bảo vệ đê, bãi sông trước ngày 30/5/2017;

- Kiểm tra vận hành các trạm bơm tiêu úng;

- Tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá chất lượng các cống dưới đê để phát hiện các cống bị hư hỏng và sửa chữa kịp thời; xây dựng phương án bảo vệ để chủ động xử lý khi có sự cố xảy ra; phân công trách nhiệm cụ thể, phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị và địa phương trong việc thực hiện phương án bảo vệ, xử lý sự cố;

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tổng kiểm tra đánh giá chất lượng đê điều, phát hiện những hư hỏng, các yếu tố bất lợi có nguy cơ đe dọa an toàn đê điều, từng khu vực trọng điểm theo phương châm “4 tại chỗ”;

- Phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội đóng trên địa bàn để chuẩn bị hộ đê, phòng chống lụt bão theo phương án và kế hoạch được duyệt;

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão, Hạt Quản lý đê tổ chức lực lượng và thực hiện nghiêm túc việc tuần tra canh gác đê theo cấp báo động; tổ chức phát quang mái đê, chân đê trong phạm vi bảo vệ đê điều để phục vụ công tác tuần tra canh gác và xử lý sự cố trong mùa mưa lũ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác tuần tra, canh gác ở các tuyến đê để phát hiện và xử lý kịp thời ngay từ giờ đầu, đảm bảo an toàn cho đê, kè, cống; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt và báo cáo kịp thời khi công trình xảy ra sự cố.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý đê điều và Phòng, chống lụt bão tỉnh khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại Thông báo số 93/TB-UBND ngày 23/3/2017 về xử lý sự cố lún, nứt đê tả sông Hồng tại Km81+000 đến Km82+050 huyện Văn Giang.

b) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát nhân lực, vật tư và máy móc, thiết bị phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão của các địa phương, đơn vị bảo đảm hoạt động an toàn trong mùa mưa bão. Chỉ huy và thông tin hai chiều để bổ khuyết kịp thời những thiếu sót, tồn tại; chỉ đạo chuẩn bị đủ số lượng, chủng loại vật tư dự trữ hộ đê cho từng tuyến. Ngoài số vật tư dự trữ của Nhà nước hiện có trên địa bàn, cần có kế hoạch huy động vật tư trong nhân dân khi có sự cố xảy ra (kể cả vật tư, thiết bị của doanh nghiệp, cơ quan đóng trên địa bàn). Tập huấn nghiệp vụ cho các lực lượng tham gia hộ đê, đặc biệt là lực lượng quân đội được bố trí trên địa bàn trước ngày 01/6/2017;

c) Sở Tài chính: Chủ động bố trí ngân sách tỉnh, huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, nhất là chủ động xử lý những sự cố phát sinh đột xuất trong mùa lũ, bão nhằm hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố khi có lũ, bão xảy ra.

d) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên: Tăng cường thời lượng tuyên truyền để nâng cao ý thức bảo vệ đê điều và phòng, chống lụt bão; kịp thời biểu dương các tổ chức cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ đê điều và phòng, chống lụt bão; đồng thời phản ánh các hành động của tập thể, cá nhân có hành vi vi phạm Luật Đê điều.

đ) UBND các huyện, thành phố:

- Chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017;

- Tập trung chỉ đạo kiểm tra, rà soát, tăng cường trách nhiệm của chính quyền cơ sở đối với tình hình vi phạm đê điều, công trình thủy lợi trên địa bàn, kiên quyết xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật;

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan:

+ Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho đê, đặc biệt là các vị trí đê xung yếu; chuẩn bị sẵn sàng tổ chức phương án hộ đê trong điều kiện có bão, lũ lớn, nhất là phương án chống tràn đê vùng trũng, thấp và đê nội đồng Bắc Hưng Hải;

+ Kiểm tra việc chấp hành quyết định của UBND tỉnh đối với các công trình liên quan đến đê điều trên địa bàn theo quy định Luật Đê điều; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 447/CT-TTg ngày 25/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và quản lý khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát sỏi gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều; Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 03/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị số 2327/CT-BNN-TCTL ngày 20/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ đê, chống lũ năm 2017; Thông báo số 83/TB-UBND ngày 18/3/2017 về ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra đê tả sông Hồng, đoạn từ huyện Văn Giang đến thành phố Hưng Yên; Thông báo số 126/TB-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh về giải tỏa vi phạm công trình thủy lợi.

e) Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và đơn vị liên quan: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác quản lý, chuẩn bị lực lượng sẵn sàng phối hợp hộ đê và phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

g) Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) theo dõi, đôn đốc các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị này; kịp thời báo cáo các vấn đề phát sinh để UBND tỉnh xem xét, giải quyết hoặc xin ý kiến chỉ đạo của Trung ương./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/CT-CTUBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 do tỉnh Hưng Yên ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


309

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.51.247