Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 47/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 47/TB-VPCP Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Quốc Huy
Ngày ban hành: 19/03/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 47/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2007

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ NGUYỄN SINH HÙNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH HẬU GIANG

Ngày 09 tháng 03 năm 2007 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội và một số kiến nghị của Tỉnh, ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, ý kiến của các Bộ, ngành, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Sau 3 năm chia tách tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hậu Giang đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội. Tăng trưởng GDP đạt mức bình quân chung 11%, tình hình an ninh-chính trị ổn định, trật tự xã hội được bảo đảm.

Tuy vậy, Hậu Giang còn là tỉnh nghèo, thu nhập bình quân đầu người ở mức thấp hơn bình quân chung của cả nước, tỷ lệ hộ nghèo còn chiếm 22%. Mặc dù những năm qua, Hậu Giang được Trung ương hỗ trợ nhiều, song vẫn còn khó khăn. Đến nay, Tỉnh chưa có trụ sở làm việc của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các sở, ban, ngành, bệnh viện; hệ thống hạ tầng giao thông còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển. Giải quyết tốt các vấn đề này sẽ tạo ra thế và lực cho Tỉnh khai thác tốt tiềm năng phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống cho nhân dân.

II. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Đồng ý hỗ trợ 90,5 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng xây dựng khu hành chính tỉnh Hậu Giang. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí hỗ trợ có mục tiêu cho Tỉnh trong dự toán ngân sách năm 2008 và 2009. Trước mắt, năm 2007 giải quyết tạm ứng 46 tỷ.

2. Đồng ý năm 2007 cho Tỉnh tạm ứng 100 tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu hành chính của Tỉnh, số còn thiếu sẽ giải quyết tiếp vào năm 2008 và năm sau để hoàn thành dứt điểm công trình. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí bổ sung có mục tiêu vào dự toán ngân sách năm 2008 cho Tỉnh để hoàn lại số vốn đã ứng.

3. Về hỗ trợ vốn xây dựng trụ sở các huyện mới chia tách (Phụng Hiệp, Châu Thành, Châu Thành A) và các xã mới: thực hiện theo quy định chung của Chính phủ về định mức hỗ trợ xây dựng trụ sở cho các đơn vị hành chính mới chia tách và thành lập mới. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính bố trí hỗ trợ cho Tỉnh trong dự toán ngân sách hàng năm.

4. Về hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp: căn cứ theo Quyết định số 183/2004/QĐ-TTg ngày 19/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí hỗ trợ địa phương theo tiến độ công trình. Trước mắt, năm 2007 cho tạm ứng để giúp Tỉnh hoàn thành sớm khu công nghiệp.

5. Về hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa và Trường dạy nghề của Tỉnh: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp chung để hỗ trợ có mục tiêu cho các tỉnh mới chia tách, trong đó có tỉnh Hậu Giang từ nguồn vốn vượt thu kế hoạch năm 2007, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Đồng ý để lại cho Tỉnh 48,968 tỷ đồng trước đây Tỉnh đã vay từ nguồn Quỹ sắp xếp doanh nghiệp để đầu tư ngoài hàng rào khu, cụm công nghiệp. Tỉnh chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng mục đích số vốn trên.

7. Về hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng đường Trần Hưng Đạo nối dài, đường Tây sông Hậu, đường tỉnh 925 (Bót số 10, thị trấn Ngã Sáu): Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải xem xét, xử lý.

8. Về hỗ trợ vốn công trình kè Xà No giai đoạn II: Tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân số vốn đầu tư giai đoạn I của công trình đã được phân bổ từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Số vốn giai đoạn II của công trình sẽ xem xét bố trí khi có nguồn.

9. Về đề nghị thực hiện Chương trình kiên cố hóa 683 phòng học: Tỉnh làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp chung và Chương trình kiên cố hóa trường học, lớp học giai đoạn tiếp theo.

10. Về đề nghị thống nhất chủ trương thành lập Ngân hàng Thương mại cổ phần Liên Việt: giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ vào quy định hiện hành để giải quyết.

11. Đồng ý điều chuyển cho tỉnh Hậu Giang 05 chiếc xe ô tô từ các dự án đã hoàn thành của Bộ Giao thông Vận tải. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải làm thủ tục điều chuyển theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan có liên quan và UBND tỉnh Hậu Giang biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hậu Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, WebsiteCP và các Vụ: KTTH, CN, NN, KG, VX, TH, IV, TTBC;
- Lưu: VT, ĐP(5b), B. 40

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NGHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông báo số 47/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hậu Giang do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.064
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77