Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Thông tư 85-TTg-NC-1964 bổ sung về chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 85-TTg-NC Loại văn bản: Thông tư
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Đồng
Ngày ban hành: 11/09/1964 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 85-TTG-NC

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 1964 

 

THÔNG TƯ

BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM VỀ CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ ĐỐI VỚI CÁN BỘ XÃ

Năm 1962, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành thông tư số 51-TTg ngày 09 tháng 5 năm 1962 về việc cải tiến tổ chức, lế lối làm việc ở cấp xã và chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã.
Trong hai năm qua, việc thi hành thông tư này đã có tác dụng tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước ở cấp xã, giúp cho cán bộ xã có điều kiện thuận lợi để công tác, sản xuất và cải thiện đời sống.
Trước tình hình mới hiện nay, căn cứ vào nghị quyết của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị thường vụ của Hội đồng Chính phủ ngày 19 tháng 8 năm 1964 nay bổ sung một số điểm về chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã như sau:

1. Tăng thêm số cán bộ chuyên trách ở mỗi xã, trước định từ 3 đến 5 người, nay định từ 4 đến 6 người để có thêm một suất (trợ cấp hàng thàng 20 đồng cho xã đội trưởng (ở vùng rẻo cao là 22 đồng). Cá biệt đối với một số ít xã miền núi diện tích quá rộng, có nhiều dân tộc; trình độ cán bộ còn yếu hay một số hay một số xã vùng đồng bằng dân số quá đông (trên 6.000 người) thì Ủy ban hành chính tỉnh, nếu thấy thật cần thiết; có thể đề nghị Bộ Nội vụ xét tăng số cán bộ chuyên trách lên 7 người (thêm 2 suất trợ cấp mỗi tháng).

2. Đối với số cán bộ không chuyên trách mà phải dành nhiều thời giờ để làm công việc chung của xã (như xã đội phó, công an phó, cán bộ thống kê, tài vụ…) thì vẫn áp dụng chế độ thù lao, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính cần nghiên cứu quy định khoản tiền trích vào ngân sách xã để đủ chi cho việc thù lao này. Trường hợp quỹ địa phương không thể đài thọ đủ khoản chi này thì Ủy ban hành chính tỉnh đề nghị Bộ Tài chính xét và cấp thêm.

3. Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Y tế và các ngành có liên quan, căn cứ vào yêu cầu và khả năng hiện nay, cần nghiên cứu bổ sung một số chế độ cần thiết khác đối với cán bộ như khi ốm đau, sinh đẻ, chết…

4. Trong tình hình hiện nay, để tăng cường công tác trật tư trị an, củng cố quốc phòng phải chú ý đầy đủ những điều sau đây: xã đội trưởng chị nên kiêm nhiệm một vài công tác có liên quan như phòng không nhân dân, chống lụt bão; thể dục thể thao; trưởng ban công an do Phó chủ tịch Ủy ban hành chính xã phụ trách chỉ nên kiêm nhiệm công tác tư pháp xã; không nên bố trí dân quân tự vệ loại I, cán bộ xã đội, cán bộ công an xã ở các xã ven biển, hải đảo, giáp biên giới Việt-Lào giáp giới tuyến và ở các vùng sung yếu, đi dân công hoặc làm nghĩa vụ khác ở những nơi xa; mà chỉ nên bố trí ngay tại xã hoặc ở những xã lân cận.

Để thi hành tốt những quy định trên đây đối với cán bộ xã nhằm đẩy mạnh mọi mặt công tác ở xã, các Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố cần tiếp tục hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ cải tiến tổ chức, cải tiến lề lối làm việc theo đúng tinh thàn Thông tư số 51-TTg ngày 09 tháng 5 năm 1962 của Thủ tướng Chính phủ.

Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và các Bộ có liên quan có trách nhiệm hướng dẫn thi hành thông tư này.

 

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


 

 
Phạm Văn Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Thông tư 85-TTg-NC-1964 bổ sung về chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.976
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33