Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 120/2000/QĐ-BNN-VP Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Huy Ngọ
Ngày ban hành: 24/11/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 120/2000/QĐ-BNN-VP

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V THÀNH LẬP BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ QUỐC TẾ" (LSG STEERING BOARD) CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/1 1/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Căn cứ Quyết định số 132/QĐ-BNN-HTQT ngày 22/9/1999 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ của nước ngoài do Bộ trực tiếp quản lý;
Trên cơ sở Biên bản và sự thoả thuận giữa các Bộ, ngành của Việt Nam với đại diện một số nước và tổ chức quốc tế họp tại Hà Nội (trong các ngày 10/01/1997, ngày24/03/1997, ngày 18/02/2000 và ngày 30/05/2000) và s ư nhất trí về nội dung Đề cương chức năng, nhiệm vụ (TOR) Chương trình hỗ trợ quốc tế giữa các nhà tài trợ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Ban điều hành Chương trình hỗ trợ quốc tế (tên tiếng Anh là ISG Steering Board) trực thuộc Chương trình hỗ trợ quốc tế ISG của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Thành phần Ban điều hành Chương trình hỗ trợ quốc tế (gọi tắt là Ban điều hành) gồm có:

1 - Chủ tịch: Ông Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

2 - Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Văn phòng ISG:

- Ông Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế,

3 - Các uỷ viên:

- Ông Vụ trưởng Vụ Chính sách NN&PTNT,

- Ông Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và quy hoạch,

- Ông Vụ trưởng Vụ Tài chính kế toán,

- Ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

- Ông Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và chất lượng sản phẩm,

- Ông Cục trưởng Cục Khuyến nông- Khuyến Lâm,

- Ông Cục trưởng Cục Quản lý nước và công trình thuỷ lợi,

- Ông Cục trưởng Cục Phát triển Lâm nghiệp,

- Đại diện của các Bộ, ngành có liên quan, các nhà tài trợ và tổ chức quốc tế tham gia trong Ban điều hành.

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban điều hành:

a- Tư vấn cho lãnh đạo Bộ về các biện pháp và hình thức tăng cường quản lý Nhà nước trong lĩnh vực huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn tài trợ của nước ngoài và hỗ trợ quốc tế đầu tư phát triển nông nghiệp và nông thôn.

b- Giúp Bộ điều phối công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực huy động và sử dụng nguồn vốn ODA, FDI; xúc tiến thương mại và hội nhập quốc tế.

c- Xác định các vấn đề của ngành cần được ưu tiên nghiên cứu, phát triển, trao đổi kinh nghiệm và tiếp nhận hỗ trợ quốc tế.

d- Lập kế hoạch, hướng dẫn cho các Tổ công tác chuyên đề của Chương trình hỗ trợ quốc tế làm việc chi tiết.

đ- Thông qua kế hoạch huy động và ngân sách hàng năm của Chương trình hỗ trợ quốc tế.

Ngoài những nhiệm vụ chính nêu trên, hoạt động của Ban điều hành phải tuân thủ

Đề cương chức năng nhiệm vụ (TOR) của Chương trình hỗ trợ quốc tế đã được các nhà tài trợ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phê duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Thủ trưởng các đơn vị có tên liên quan thuộc Bộ và quy định trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thứ trưởng Cao Đức Phát;
- Lưu VP, PC, TCCB.

BỘ TRUỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
Lê Huy Ngọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 120/2000/QĐ-BNN-VP ngày 24/11/2000 thành lập ban điều hành Chương trình hỗ trợ quốc tế" (LSG Steering Board) do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.850

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!