Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Y tế

27/04/2015 08:26 AM

Thông tư 06/2015/TT-BYT quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Y tế có những điểm đáng chú ý sau:

Ms. Tôn Trang
- Khi cần phải cung cấp các tài liệu, vật mang bí mật cho các tổ chức quốc tế, nước ngoài hoặc mang ra nước ngoài phải tuân thủ quy định:

+ Loại "Tuyệt mật" phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

+ Loại "Tối mật" phải được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt, riêng lĩnh vực quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt;

+ Loại "Mật" phải được Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

- Khi phổ biến, nghiên cứu, sử dụng tài liệu, vật mang bí mật nhà nước phải đảm bảo:

+ Độ “Tuyệt mật” chỉ có cá nhân người có thẩm quyền hoặc người được giao nhiệm vụ giải quyết biết;

+ Độ “Tối mật” chỉ phổ biến đến những người, những đơn vị có trách nhiệm giải quyết;

+ Độ “Mật” được phổ biến đến những người, những đơn vị liên quan đến việc giải quyết, thi hành văn bản.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/05/2015.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,755

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:05 | 15/10/2019 Thông tư 15/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối có hiệu lực từ 25/11/2019.
  • 09:05 | 15/10/2019 Công văn 3799/BHXH-TCKT ngày 10/10/2019 về việc thực hiện chi trả các chế độ BHXH, trợ câp thất nghiệp.
  • 09:00 | 15/10/2019 Quyết định 902/QĐ-BNV ngày 09/10/2019 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030.
  • 09:00 | 15/10/2019 Từ 25/11/2019, Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa có hiệu lực thi hành.
  • 07:50 | 15/10/2019 Thông tư 19/2019/TT-BCT ngày 30/9/2019 về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.
  • 07:45 | 15/10/2019 Ngày 30/9/2019, Bộ Công thương ban hành Thông tư 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường.
  • 11:00 | 14/10/2019 Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định về các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của BLHS và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi có hiệu lực từ 05/11/2019.
  • 09:35 | 14/10/2019 Quy chế phối hợp 02/2019/QCPH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 10/10/2019 về việc trao đổi thông tin phục vụ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền.
  • 09:00 | 14/10/2019 Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 11/10/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2019.
  • 13:20 | 11/10/2019 Nghị định 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác có hiệu lực thi hành từ 25/11/2019.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn