Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Y tế

27/04/2015 08:26 AM

Thông tư 06/2015/TT-BYT quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Y tế có những điểm đáng chú ý sau:

Ms. Tôn Trang
- Khi cần phải cung cấp các tài liệu, vật mang bí mật cho các tổ chức quốc tế, nước ngoài hoặc mang ra nước ngoài phải tuân thủ quy định:

+ Loại "Tuyệt mật" phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

+ Loại "Tối mật" phải được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt, riêng lĩnh vực quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt;

+ Loại "Mật" phải được Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

- Khi phổ biến, nghiên cứu, sử dụng tài liệu, vật mang bí mật nhà nước phải đảm bảo:

+ Độ “Tuyệt mật” chỉ có cá nhân người có thẩm quyền hoặc người được giao nhiệm vụ giải quyết biết;

+ Độ “Tối mật” chỉ phổ biến đến những người, những đơn vị có trách nhiệm giải quyết;

+ Độ “Mật” được phổ biến đến những người, những đơn vị liên quan đến việc giải quyết, thi hành văn bản.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/05/2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,355

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:00 | 14/10/2021 Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 07:30 | 13/10/2021 Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".
  • 16:00 | 11/10/2021 Quyết định 30/2021/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022.
  • 07:00 | 09/10/2021 Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ 01/01/2022.
  • 17:00 | 08/10/2021 Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng.
  • 16:00 | 08/10/2021 Thông tư 06/2021/TT-BKHĐT quy định chi tiết về việc thu, nộp, quản lý và sử dụng các chi phí về đăng ký, đăng tải thông tin, lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu có hiệu lực từ 01/3/2022.
  • 14:00 | 08/10/2021 Quyết định 29/2021/QĐ-TTg ngày 06/10/2021 quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt.
  • 08:00 | 08/10/2021 Quyết định 1776/QĐ-BGTVT ngày 08/10/2021 quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.
  • 07:30 | 07/10/2021 Công văn 3138/BHXH-CSXH ngày 06/10/2021 về xác định đối tượng hưởng hỗ trợ BHTN theo Quyết định 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021.
  • 07:50 | 05/10/2021 Quyết định 1921/QĐ-BTC ngày 30/9/2021 bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại Danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn