Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Y tế

27/04/2015 08:26 AM

Thông tư 06/2015/TT-BYT quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Y tế có những điểm đáng chú ý sau:

Ms. Tôn Trang
- Khi cần phải cung cấp các tài liệu, vật mang bí mật cho các tổ chức quốc tế, nước ngoài hoặc mang ra nước ngoài phải tuân thủ quy định:

+ Loại "Tuyệt mật" phải được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

+ Loại "Tối mật" phải được Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt, riêng lĩnh vực quốc phòng do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt;

+ Loại "Mật" phải được Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế phê duyệt.

- Khi phổ biến, nghiên cứu, sử dụng tài liệu, vật mang bí mật nhà nước phải đảm bảo:

+ Độ “Tuyệt mật” chỉ có cá nhân người có thẩm quyền hoặc người được giao nhiệm vụ giải quyết biết;

+ Độ “Tối mật” chỉ phổ biến đến những người, những đơn vị có trách nhiệm giải quyết;

+ Độ “Mật” được phổ biến đến những người, những đơn vị liên quan đến việc giải quyết, thi hành văn bản.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/05/2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,927

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:25 | 23/10/2020 Thông tư 25/2020/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điều khiển tự động và từ xa, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động kéo trên biển.
  • 08:20 | 23/10/2020 Công văn 4382/BGDĐT-QLCL ngày 22/10/2020 về hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.
  • 08:00 | 23/10/2020 Thông tư 26/2020/TT-BGTVT ngày 16/10/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đăng kiểm.
  • 15:00 | 22/10/2020 Quyết định 32/2020/QĐ-TTg ngày 19/10/2020 sửa đổi, bổ sung Quyết định 15/2020/QĐ- quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 09:00 | 22/10/2020 Ngày 19/10/2020, Chỉnh phủ ban hành Nghị định 128/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
  • 20:00 | 21/10/2020 Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 có hiệu lực từ 05/12/2020.
  • 16:00 | 21/10/2020 Nghị quyết 154/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 09:45 | 21/10/2020 Thông tư 27/2020/TT-BCT quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường có hiệu lực từ ngày 01/12/2020.
  • 16:45 | 20/10/2020 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.
  • 16:00 | 20/10/2020 Quyết định 1523/QĐ-BKHĐT ngày 19/10/2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn