Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Thủ tục hải quan điện tử đối với tàu biển

07/10/2011 08:19 AM

Ngày 28/09/2011, Tổng Cục Hải Quan (TCHQ) ban hành Quyết định 1870/QĐ-TCHQ, hướng dẫn thí điểm thông quan điện tử đối với tàu biển nhập cảnh, xuất cảnh theo Quyết định 19/2011/QĐ-TTg và Thông tư 64/2011/TT-BTC.

Ms. Huyền Trang
Đối tượng thực hiện bao gồm các cơ quan HQ, cán bộ, công chức HQ, người khai HQ và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Phạm vi áp dụng là tàu biển của các hãng tàu/đại lý hãng tàu đã đăng ký tham gia thực hiện thí điểm TTHQ điện tử.

Trong đó nổi bật, TCHQ hướng dẫn cụ thể người khai HQ tạo lập thông tin hồ sơ HQ điện tử, gửi đến Cổng thông tin điện tử TCHQ, hệ thống sẽ tự động tiếp nhận thông tin 24/7. Nếu không chấp nhận thông tin khai thì hệ thống gửi thông báo đến người khai, nêu lý do không chấp nhận, hướng dẫn người khai HQ khai lại.

Trường hợp trang điện tử TCHQ xảy ra sự cố, biện pháp khắc phục là chờ bộ phận trực hệ thống của HQ khắc phục và người khai HQ gửi lại thông tin khai HQ; nếu chưa khắc phục được sự cố thì đề nghị người khai HQ thực hiện thủ tục thông quan tàu biển theo phương thức truyền thống hướng dẫn tại Quyết định số 2425/QĐ-TCHQ .

Quyết định này có hiệu lực từ 28/09/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,887

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:54 | 19/01/2021 Nghị quyết 1185/NQ-UBTVQH14 NGÀY 11/01/2021 dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa XV.
  • 15:18 | 19/01/2021 Nghị quyết 1186/2021/UBTVQH14 quy định chi tiết, hướng dẫn tổ chức hội nghị cử tri; về việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã ở thôn, tổ dân phố.
  • 14:48 | 19/01/2021 Thông tư liên tịch 08/2021/TTLT-BQP-BCA-VKSNDTC quy định về phối hợp trong việc bắt, tạm giữ và kiểm sát việc bắt, tạm giữ của cơ quan, người được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra của Bộ đội Biên phòng, lực lượng Cảnh sát biển.
  • 09:15 | 19/01/2021 Thông tư 11/2020/TT-BTP ngày 31/12/2020 quy định về mẫu thẻ, trình tự, thủ tục cấp mới, cấp lại thẻ giám định viên tư pháp.
  • 08:45 | 19/01/2021 Nghị định 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.
  • 07:30 | 19/01/2021 Chỉ thị 3/CT-TTg ngày 18/01/2021 về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí.
  • 14:50 | 18/01/2021 Nghị quyết 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 hướng dẫn việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
  • 14:00 | 18/01/2021 Quyết định 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021 về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thụ hưởng chính sách an sinh xã hội đã ban hành.
  • 07:30 | 18/01/2021 Công văn 155/BGTVT-CYT ngày 07/01/2021 về triển khai thực hiện Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19 đối với các phương tiện vận tài hành khách.
  • 13:00 | 16/01/2021 Nghị quyết 195/NQ-CP ngày 31/12/2020 Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn