Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Văn bản nổi bật tuần qua (03 - 08/11)

10/11/2014 11:10 AM

Trong tuần qua (từ ngày 03 – 08/11/2014), Thư Viện Pháp Luật đã cập nhật được nhiều văn bản nổi bật, cụ thể như sau:

Ms. Kiều Oanh
1. Hướng dẫn tính lương làm thêm giờ

Ngày 05/11/2014, Bộ LĐ-TBXH ban hành Công văn 4163/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn về tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương.

Theo đó, đối với lao động hưởng lương tháng, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương ít nhất bằng: 300%A + 30%A + 20% x 300%A = 390%A.

Trong đó A là đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm ngày bình thường của người lao động.

Trường hợp lao động hưởng lương ngày thì ngoài tiền lương ít nhất bằng 390%A, người lao động còn được trả tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định.

2. Hướng dẫn lập và sử dụng biểu mẫu tờ khai bảo hiểm

BHXH vừa hướng dẫn việc lập và sử dụng Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN (TK01-TS); Tờ khai thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (TK02-TS) và Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (D02-TS) tại Quyết định 1018/QĐ-BHXH.  

Hướng dẫn trên nhằm thực hiện tốt các mục đích sau:

- Mẫu TK01-TS: Để kê khai các thông tin liên quan đến nhân thân, tiền lương khi đăng ký cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN hoặc chỉ tham gia BHXH hoặc chỉ tham gia BHYT và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT.

- Mẫu TK02-TS: Để kê khai bổ sung thông tin hoặc thay đổi thông tin của người tham gia BHXH, BHYT.

- Mẫu D02-TS: Để đơn vị kê khai lao động, tiền lương tham gia BHXH, BHYT, BHTN; điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN và đăng ký cấp số BHXH, thẻ BHYT đối với người lao động thuộc đơn vị.

Nội dung trên được đề cập tại Công văn 4175/BHXH-PC ngày 31/10/2014.

3. Tăng cường kiểm tra, xử lý trang thông tin điện tử vi phạm

Ngày 06/11, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Công văn 3224/BTTTT-PTTH&TTĐT yêu cầu các Sở Thông tin và Truyền thông Tỉnh, Thành phố trực thuộc trung ương tăng cường kiểm tra, rà soát họat động của các trang thông tin điện tử.

Theo đó, cần chú ý tập trung vào các nội dung sau:

- Tiến hành rà soát, thống kê toàn bộ hoạt động trang thông tin điện tử tổng hợp và mạng xã hội đang họat động tại địa phương cả có xin phép hoặc không phép, đang thử nghiệm.

- Phối hợp với Công an Tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch và cơ quan liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân vi phạm.

- Tham mưu cho UBND cấp tỉnh, Tỉnh ủy trong việc tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về thông tin điện tử đến mọi tầng lớp nhân dân.

Kết quả kiểm tra, rà soát, thống kê phải được gửi về Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử trước ngày 20/11.

4. Cấm giao bài tập về nhà khi đã học 2 buổi/ngày

Nhằm chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chỉ thị như sau:

Đối với các trường và lớp dạy học 2 buổi/ngày thì hướng dẫn học sinh hoàn thành nội dung học tại lớp. Bên cạnh đó, nghiêm cấm giao bài tập về nhà cho học sinh.

Đối với các trường và lớp dạy học 1 buổi/ngày: Chỉ giao bài tập về nhà tối đa bằng số lượng bài tập học sinh học 2 buổi/ngày và không giao bài tập ngoài sách giáo khoa.

Ngoài ra, không tổ chức thi học sinh giỏi tiểu học cũng như khảo sát đầu năm, thi tuyển học sinh vào lớp 6.

Nội dung trên được đề cập tại Chỉ thị 5105/CT-BGDĐT.  

5. Tổ chức kê khai, niêm yết giá cước vận tải

Từ ngày 01/12/2014 sẽ áp dụng quy định mới về kê khai, niêm yết giá cước vận tải bằng ô tô theo Thông tư 152/2014/TTLT-BTC-BGTVT, theo đó:

Các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô, xe buýt theo tuyến cố định và bằng taxi phải đăng ký kê khai giá cước vận tải lần đầu và  bắt buộc kê khai lại khi có điều chỉnh giá cước tăng, giảm vượt mức 3% so với giá đã kê khai liền trước.

Và căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương thì Sở Tài chính phối hợp Sở Giao thông vận tải trình UBND cấp tỉnh bổ sung dịch vụ kinh doanh vận tải phải thực hiện kê khai giá tại mỗi địa phương.

Ngoài ra, Thông tư quy định danh mục giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ và niêm yết giá chẳng hạn như dịch vụ tại bến ô tô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ...

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 6,656

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:17 | 08/03/2021 Công văn 800/VKSTC-V15 ngày 05/3/2021 hướng dẫn thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân 2021.
  • 10:00 | 08/03/2021 Kế hoạch 16/KH-VKSTC ngày 26/02/2021 đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Kiểm sát nhân dân năm 2021.
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT ngày 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn