02 chuẩn mực kiểm toán nhà nước mới

22/07/2014 10:40 AM

Kiểm toán nhà nước (KTNN) vừa ban hành 02 chuẩn mực KTNN mới, cụ thể như sau:

Thanh Hữu
1. Chuẩn mực số 40 – Kiểm soát chất lượng kiểm toán
 
Chuẩn mực số 40 ban hành kèm theo Quyết định 03/2014/QĐ-KTNN và thay thế chuẩn mực số 08 kèm theo Quyết định 06/2010/QĐ-KTNN. Theo đó, chuẩn mực giúp KTNN đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng:
 
- KTNN và Kiểm toán viên nhà nước, các đối tượng khác tham gia vào hoạt động kiểm toán của KTNN tuân thủ Hiến pháp, Luật KTNN, các chuẩn mực nghề nghiệp và quy định pháp luật có liên quan;
- Các báo cáo kiểm toán do KTNN phát hành phù hợp với hoàn cảnh cụ thể.
 
Quyết định 03 có hiệu lực từ 29/8/2014.
 
2. Chuẩn mực số 100 – Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kiểm toán của KTNN
 
Chuẩn mực số 100 ban hành kèm theo Quyết định 02/2014/QĐ-KTNN. Theo đó, gồm các nội dung sau:
 
- Các qui định chung về kiểm toán lĩnh vực công;
- Các yếu tố của kiểm toán lĩnh vực công;
- Các nguyên tắc cơ bản của kiểm toán lĩnh vực công.
 
Quyết định 02 có hiệu lực từ 28/8/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,411

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 13/08/2022 Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15 tiếp tục hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
  • 14:00 | 12/08/2022 Thông tư 09/2022/TT-BTNMT ngày 26/07/2022 quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 10:00 | 12/08/2022 Thông tư 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.
  • 09:30 | 12/08/2022 Quyết định 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.
  • 16:30 | 11/08/2022 Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 15:20 | 11/08/2022 Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  • 15:00 | 11/08/2022 Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  • 10:00 | 10/08/2022 Quyết định 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
  • 08:45 | 09/08/2022 Công văn 5520/BKHĐT-QLĐT ngày 08/8/2022 hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội
  • 08:00 | 09/08/2022 Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT ngày 08/8/2022 về quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn