Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Thành lập Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn

19/03/2014 17:11 PM

Ngày 10/3 vừa qua, Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 356/QĐ-TTg thành lập Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam (BMAF)

Ms. Kim Chi
BMAF sử dụng nguồn thu từ đóng góp tự nguyện, vốn ODA, viện trợ phi chính phủ nước ngoài… nhằm khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại VN, cụ thể:

- Tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn
- Hỗ trợ rà phá, xử lý bom mìn
- Hỗ trợ học tập, học nghề đối với trẻ em, nạn nhân bom mìn
- Hỗ trợ chỉnh hình, phục hồi chức năng cho nạn nhân bom mìn v.v..

BMAF trực thuộc Bộ LĐTBXH, là đơn vị hạch toán độc lập, công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

Bộ Quốc phòng, Bộ TC phối hợp với Bộ LĐTBXH và các ban ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo phân công Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ BMAF.

Quyết định 356/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,598

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:22 | 26/02/2021 Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26/2/2021 về mua và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 07:40 | 26/02/2021 Thông tư 14/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh.
  • 16:50 | 25/02/2021 Quyết định 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 về việc phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025.
  • 16:45 | 25/02/2021 Quyết định 259/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 phê duyệt Chương trình phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
  • 14:28 | 25/02/2021 Thông tư 01/2021/TT-BTP ngày 03/02/2021 hướng dẫn Luật Công chứng.
  • 14:00 | 25/02/2021 Công văn 362/LĐTBXH-BHXH ngày 22/02/2021 thực hiện Nghị định 135/2020/NĐ-CP của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu.
  • 13:22 | 25/02/2021 Thông tư 14/2020/TT-BLĐTBXH ngày 28/11/2020 hướng dẫn việc thực hiện các quy định về chăm sóc thay thế cho trẻ em.
  • 10:37 | 25/02/2021 Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.
  • 08:18 | 25/02/2021 Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/2/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030.
  • 08:00 | 25/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn