Thành lập Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn

19/03/2014 17:11 PM

Ngày 10/3 vừa qua, Thủ tướng vừa ban hành Quyết định 356/QĐ-TTg thành lập Quỹ Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam (BMAF)

Ms. Kim Chi
BMAF sử dụng nguồn thu từ đóng góp tự nguyện, vốn ODA, viện trợ phi chính phủ nước ngoài… nhằm khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại VN, cụ thể:

- Tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn
- Hỗ trợ rà phá, xử lý bom mìn
- Hỗ trợ học tập, học nghề đối với trẻ em, nạn nhân bom mìn
- Hỗ trợ chỉnh hình, phục hồi chức năng cho nạn nhân bom mìn v.v..

BMAF trực thuộc Bộ LĐTBXH, là đơn vị hạch toán độc lập, công khai tài chính theo quy định của pháp luật.

Bộ Quốc phòng, Bộ TC phối hợp với Bộ LĐTBXH và các ban ngành liên quan thực hiện các nhiệm vụ theo phân công Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Quỹ BMAF.

Quyết định 356/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2014.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,780

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:05 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
  • 11:02 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-NHNN ngày 29/6/2022 về bãi vỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 11:00 | 01/07/2022 Quyết định 1392/QĐ-BHXH ngày 01/7/2022 về ban hành quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công "Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp" trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
  • 08:36 | 01/07/2022 Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 08:34 | 01/07/2022 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2024.
  • 08:32 | 01/07/2022 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi số 07/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
  • 08:30 | 01/07/2022 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 07:50 | 01/07/2022 Nghị định 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.
  • 07:40 | 01/07/2022 Nghị định 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
  • 16:56 | 30/06/2022 Thông tư 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn