Điểm tin văn bản nổi bật tuần qua (24/02 – 01/03)

03/03/2014 08:18 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT điểm qua một số văn bản nổi bật mới cập nhật được trong tuần qua (từ 24/02 đến 01/3) như sau

Ms. Nga Ngô
Công văn 586/TCT-CS năm 2014 tuyên truyền, hướng dẫn chính sách mới về thuế GTGT

Công văn tổng hợp các nội dung quan trọng cần phổ biến đến người nộp thuế về Thông tư 219/2013/TT-BTC và Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế GTGT.

Cụ thể là các hướng dẫn về người nộp thuế, các đối tượng không chịu thuế, các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT, giá tính thuế, thời điểm xác định thuế, thuế suất, phương pháp khấu trừ thuế, phương pháp tính trực tiếp, khấu trừ và hoàn thuế GTGT.

Các nội dung hướng dẫn trên có hiệu lực từ 01/01/2014.

Công văn 624/TCT-CS về tiếp nhận đăng ký kê khai thuế GTGT theo mẫu 06/GTGT

Các DN, HTX có doanh thu dưới 1 tỷ đồng, tổ chức kinh tế khác chưa nộp Thông báo về việc áp dụng phương pháp tính thuế (mẫu 06/GTGT), thì phải nộp cho cơ quan thuế trước 15/3/2014.

Thông tư liên tịch 01/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn Điều 32a của BLTTDS

Theo đó, khi giải quyết vụ việc dân sự TA có quyền hủy quyết định cá biệt rõ ràng trái pháp luật nếu đương sự trong vụ việc dân sự yêu cầu hủy.

Đương sự không phải chịu án phí, không bị áp dụng thời hiệu trong TTHC khi xem xét yêu cầu hủy các QĐ này.

Thông tư này có hiệu lực từ 03/3/2014.

Thông tư số 03/2014/TT-BXD sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư số 16/2010/TT-BXD hướng dẫn Nghị định số 71/2010/NĐ-CP .

Theo đó, đối với hợp đồng mua bán nhà ở của DN kinh doanh BĐS thì các bên phải lập thành 04 bản.

Đối với mua bán nhà thương mại thì Hợp đồng bắt buộc phải bao gồm nội dung về:

- Phần diện tích thuộc sở hữu, sử dụng chung, phần diện tích thuộc sở hữu riêng của chủ sở hữu nhà chung cư;
- Diện tích sàn xây dựng căn hộ;
- Diện tích thông thủy để tính tiền mua bán căn hộ theo đúng hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư này.
- Khoản kinh phí bảo trì 2% tiền bán nhà ở;
- Mức phí và nguyên tắc điều chỉnh mức phí quản lý vận hành nhà chung cư trong thời gian chưa thành lập BQT nhà chung cư

Thông tư còn quy định Hợp đồng mẫu của hợp đồng mua bán chung cư thương mại tại phụ lục ban hành kèm theo.

Thông tư này có hiệu lực ngày 08/4/2014.

Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH về sử dụng và cấp giấy phép cho lao động nước ngoài

Thông tư có một số điểm mới đáng lưu ý:

- Khi có nhu cầu sử dụng LĐNN hoặc điều chỉnh số lao động đã được cấp phép, NSDLĐ (trừ nhà thầu) phải  nộp báo cáo nhu cầu sử dụng LĐNN trước ít nhất 30 ngày tại Sở LĐ-TB-XH.
- Trước khi tuyển bổ sung lao động nước ngoài thì nhà thầu phải gửi tới Chủ tịch UBND cấp tỉnh Đề nghị tuyển người lao động VN cho các vị trí định tuyển người nước ngoài trước trước ít nhất 02 tháng đối với đề nghị tuyển từ 500 lao động VN trở lên và trước ít nhất 01 tháng đối với dưới 500 lao động VN.

Thông tư có hiệu lực từ 10/03/2014 và thay thế Thông tư số 31/2011/TT-BLĐTBXH .

Thông tư 29/2014/TT-BTC sửa đổi Thông tư 205/2010/TT-BTC về xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu

Thông tư quy định một cách chi tiết về  tiêu chí kiểm tra, xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu. Trong đó có một số điểm mới như:

- Hàng nhập khẩu giống hệt phải là có cùng mã số theo phân loại của Danh mục hàng hóa nhập khẩu VN.
- Xác định rõ các điều kiện về Phí bản quyền, phí giấy phép phải trả để được sử dụng nhãn hiệu hàng hóa.
- Quy định chi tiết các trường hợp được xem là Gia công chế biến đơn giản sau nhập khẩu.

Thông tư này có hiệu lực từ 12/04/2014

Công văn 2133/BTC-QLCS hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2014

Theo đó, sẽ không thực hiện mua sắm xe ô tô từ nguồn NSNN trong các trường hợp sau:

- Không thực hiện mua sắm xe ô tô phục vụ chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung.
- Không được mua xe ô tô phục vụ hoạt động của các Chương trình, Dự án sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn viện trợ nước  ngòai nếu Hiệp định ký kết giữa Chính phủ VN với nhà tài trợ không quy định trang bị, mua sắm xe ô tô phục vụ hoạt động của Chương trình, Dự án.

Nghị định 13/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật giáo dục QP và AN

Nghị định có quy định về Trình độ chuẩn mà GV phải đáp ứng để được giảng dạy quốc phòng an ninh. Cụ thể là :

Đối với giáo viên:
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành giáo dục QP, AN;
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành khác và có chứng chỉ đào tạo về giáo dục QP, AN;
- Tốt nghiệp ĐH hệ văn bằng 2 chuyên ngành đào tạo giáo viên giáo dục QP, AN.

Đối với giảng viên
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành giáo dục QP, AN trở lên;
- Cán bộ quân đội, công an tốt nghiệp ĐH trở lên;
- Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành khác trở lên và có chứng chỉ đào tạo giáo viên, giảng viên giáo dục QP, AN, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Lộ trình: đến hết năm 2020 có trên 90% 70% giảng viên giáo dục QP, AN được đào tạo đạt trình độ chuẩn nêu trên.

Nghị định này có hiệu lực 10/04/2014.

Thông tư 08/2014/TT-BCT về nhập khẩu theo hạn ngạch đối với đường, muối, trứng gia cầm năm 2014

Thông tư quy định mức Hạn ngạch nhập khẩu năm 2014 đối với:

- Đường là 77.200 tấn, giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sản xuất đường thô để tinh luyện.
- Muối là 102.000 tấn, giao cho thương nhân trực tiếp sử dụng làm nguyên liệu sản xuất hóa chất và làm nguyên liệu sản xuất thuốc, sản phẩm y tế.
- Trứng gia cầm là 44.100 tá, giao cho thương nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có nhu cầu nhập khẩu.

Thông tư này có hiệu lực từ 18/02/2014 đến hết 31/12/2014.

Chia sẻ bài viết lên facebook 5,906

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 20/09/2019 Quyết định 03/2019/QĐ-KTNN ngày 16/9/2019 quy định trách nhiệm gửi báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách, dự toán kinh phí của các đơn vị được kiểm toán.
  • 07:40 | 20/09/2019 Từ 21/10/2019, Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có hiệu lực thi hành.
  • 14:40 | 19/09/2019 Công văn 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng mắc trong xét xử.
  • 08:55 | 19/09/2019 Từ 01/11/2019, Thông tư 22/2019/TT-BYT quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần có hiệu lực thi hành.
  • 08:20 | 19/09/2019 Thông tư 24/2019/TT-BYT quy định về quản lý và sử dụng Phụ gia thực phẩm có hiệu lực từ 16/10/2019.
  • 15:30 | 18/09/2019 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4201/BGDĐT-PC ngày 17/9/2019 hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2019-2020 về công tác pháp chế
  • 13:30 | 18/09/2019 Thông tư 36/2019/TT-BGTVT ngày 12/9/2019 sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định về quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.
  • 17:05 | 17/09/2019 Từ 01/01/2020, Thông tư 63/2019/TT-BTC hướng dẫn về chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải có hiệu lực thi hành.
  • 16:30 | 17/09/2019 Quyết định 28/2019/QĐ-TTg ngày 16/9/2019 sửa đổi Điều 2 Quyết định 45/2017/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.
  • 15:15 | 17/09/2019 Quyết định 3171/QÐ-BVHTTDL ngày 13/9/2019 về việc thành lập đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn