Tái cơ cấu tổ chức kinh doanh chứng khoán

10/12/2012 09:25 AM

Đến năm 2015, hoàn thành căn bản việc tái cơ cấu lại các tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Ms. Thu Hà
Theo đó, sẽ phân loại các tổ chức kinh doanh chứng khoán theo bốn nhóm trên cơ sở mức độ rủi ro đối với thị trường để có biện pháp xử lý thích hợp như sau:

Nhóm hoạt động lành mạnh: gồm các tổ chức có tỷ lệ vốn khả dụng trên 180%;

Nhóm hoạt động bình thường: tỷ lệ vốn khả dụng từ 150% tới 180%;

Nhóm bị kiểm soát: tỷ lệ vốn khả dụng từ 120% tới 150%;

Nhóm bị kiểm soát đặc biệt: tỷ lệ vốn khả dụng dưới 120%.

Nội dung trên được quy định tại Quyết định 1826/QĐ-TTg ngày 6/12/2012 Phê duyệt đề án Tái cấu trúc thị trường chứng khoán và doanh nghiệp bảo hiểm.

Quyết định cũng nêu rõ lộ trình tái cơ cấu: Giai đoạn 2012 – 2014 sẽ tiến hành phân loại, ban hành quy trình kiểm soát và quản lý rủi ro và đến năm 2015 sẽ căn bản được hoàn thành việc tái cơ cấu.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày ký.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,364

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:05 | 15/10/2019 Thông tư 15/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật về hồ sơ, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngoại hối có hiệu lực từ 25/11/2019.
  • 09:05 | 15/10/2019 Công văn 3799/BHXH-TCKT ngày 10/10/2019 về việc thực hiện chi trả các chế độ BHXH, trợ câp thất nghiệp.
  • 09:00 | 15/10/2019 Quyết định 902/QĐ-BNV ngày 09/10/2019 ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg phê duyệt Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan trong hệ thống chính trị đến năm 2030.
  • 09:00 | 15/10/2019 Từ 25/11/2019, Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa có hiệu lực thi hành.
  • 07:50 | 15/10/2019 Thông tư 19/2019/TT-BCT ngày 30/9/2019 về áp dụng các biện pháp tự vệ đặc biệt để thực thi Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.
  • 07:45 | 15/10/2019 Ngày 30/9/2019, Bộ Công thương ban hành Thông tư 18/2019/TT-BCT quy định về hoạt động công vụ của lực lượng Quản lý thị trường.
  • 11:00 | 14/10/2019 Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định về các điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của BLHS và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi có hiệu lực từ 05/11/2019.
  • 09:35 | 14/10/2019 Quy chế phối hợp 02/2019/QCPH-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 10/10/2019 về việc trao đổi thông tin phục vụ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rửa tiền.
  • 09:00 | 14/10/2019 Nghị quyết 89/NQ-CP ngày 11/10/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2019.
  • 13:20 | 11/10/2019 Nghị định 77/2019/NĐ-CP về tổ hợp tác có hiệu lực thi hành từ 25/11/2019.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn