Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Quy trình thanh tra của Kiểm toán Nhà Nước

26/10/2012 17:43 PM

Ngày 18/10/2012, Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định 1685/QĐ-KTNN về quy trình tiến hành một cuộc thanh tra của kiểm toán nhà nước.

Ms. Kim Cương
Theo đó, quy trình này gồm 3 bước thực hiện chính: chuẩn bị thu thập thông tin và ra quyết định thanh tra; tiến hành thanh tra; kết thúc thanh tra và làm báo cáo.

So với quy định trước đây, Quyết định 1685/QĐ-KTNN quy định chặt chẽ hơn về trách nhiệm của thành viên trong đoàn thanh tra.

Thành viên có thể bị tạm đình chỉ, nếu rơi vào các trường hợp: lợi dụng chức vụ quyền hạn, tiết lộ thông tin, bao che cho tổ chức cá nhân vi phạm…

Bên cạnh đó, Quyết định cũng bổ sung thêm quy định chi tiết về trường hợp thanh tra đột xuất.

Quyết định này thay thế Quyết định 11/2007/QĐ-KTNN ngày 10/12/2007 và có hiệu lực từ ngày 18/10/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,986

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 05/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
  • 14:00 | 05/03/2021 Quyết định 1464/QĐ-BYT NGÀY 05/3/2021 về việc Ban hành Hướng dẫn tiếp nhận, bảo quản, phân phối và sử dụng vắc xin phòng COVID-19.
  • 13:15 | 04/03/2021 Thông tư 04/2021/TT-BGTVT ngày 26/02/2021 quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải.
  • 09:21 | 04/03/2021 Nghị quyết 28/NQ-CP ngày 03/3/2021 ban hành chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030.
  • 09:11 | 04/03/2021 Nghị định 16/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định mức thu, trình tự, thủ tục thu, nộp, việc quản lý, sử dụng chi phí hòa giải, đối thoại tại Tòa án và thù lao Hòa giải viên tại Tòa án.
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn