Dự toán tổng mức vay của NSNN năm 2021 là 608.569 tỷ đồng

09/12/2020 15:02 PM

Ngày 03/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1927/QĐ-BTC về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Thùy Liên

Theo đó, công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 như sau:
 
- Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 608.569 tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách nhà nước là 1.343.330 tỷ đồng; trong đó:

+ Thu nội địa: 1.133.500 tỷ đồng;

+ Thu từ dầu thô: 23.200 tỷ đồng;

+ Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu: 178.500 tỷ đồng;

+ Thu viện trợ: 8.130 tỷ đồng.

- Tổng chi ngân sách nhà nước là 1.687.000 tỷ đồng; trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 477.300 tỷ đồng;

+ Chi trả nợ lãi: 110.065 tỷ đồng;

+ Chi viện trợ: 1.600 tỷ đồng;

+ Chi thường xuyên: 1.036.730 tỷ đồng;

+ Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế: 25.505 tỷ đồng;

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 100 tỷ đồng;

+ Dự phòng ngân sách nhà nước: 34.500 tỷ đồng.

- Chi trả nợ gốc là 264.899 tỷ đồng.

Xem thêm chi tiết tại Quyết định 1927/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Đây là nội dung tóm tắt, thông báo văn bản mới dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,045

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 08:30 | 16/08/2022 Công văn 3883/BGDĐT-GDĐH ngày 15/8/2022 về việc triển khai tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.
  • 15:00 | 15/08/2022 Nghị quyết 104/NQ-CP ngày 15/8/2022 về Lộ trình tăng số lượng vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng giai đoạn 2021-2030.
  • 14:30 | 15/08/2022 Thông tư 53/2022/TT-BTC ngày 12/8/2022 quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
  • 08:30 | 15/08/2022 Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 09/8/2022 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2022 trực tuyến với địa phương.
  • 17:00 | 13/08/2022 Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15 tiếp tục hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
  • 14:00 | 12/08/2022 Thông tư 09/2022/TT-BTNMT ngày 26/07/2022 quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 10:00 | 12/08/2022 Thông tư 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.
  • 09:30 | 12/08/2022 Quyết định 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.
  • 16:30 | 11/08/2022 Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 15:20 | 11/08/2022 Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn