Dự toán tổng mức vay của NSNN năm 2021 là 608.569 tỷ đồng

09/12/2020 15:02 PM

Ngày 03/12/2020, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1927/QĐ-BTC về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021.

Thùy Liên

Theo đó, công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 như sau:
 
- Tổng mức vay của ngân sách nhà nước là 608.569 tỷ đồng.

- Tổng thu ngân sách nhà nước là 1.343.330 tỷ đồng; trong đó:

+ Thu nội địa: 1.133.500 tỷ đồng;

+ Thu từ dầu thô: 23.200 tỷ đồng;

+ Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu: 178.500 tỷ đồng;

+ Thu viện trợ: 8.130 tỷ đồng.

- Tổng chi ngân sách nhà nước là 1.687.000 tỷ đồng; trong đó:

+ Chi đầu tư phát triển: 477.300 tỷ đồng;

+ Chi trả nợ lãi: 110.065 tỷ đồng;

+ Chi viện trợ: 1.600 tỷ đồng;

+ Chi thường xuyên: 1.036.730 tỷ đồng;

+ Chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế: 25.505 tỷ đồng;

+ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính: 100 tỷ đồng;

+ Dự phòng ngân sách nhà nước: 34.500 tỷ đồng.

- Chi trả nợ gốc là 264.899 tỷ đồng.

Xem thêm chi tiết tại Quyết định 1927/QĐ-BTC có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 323

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 09:25 | 13/04/2021 Thông tư 03/2021/TT-BKHĐT quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.
  • 16:35 | 12/04/2021 Nghị định 47/2021/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Doanh nghiệp.
  • 14:45 | 12/04/2021 Quyết Định 757/QĐ-BTC Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam.
  • 11:30 | 12/04/2021 Thông tư 24/2021/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi.
  • 07:20 | 12/04/2021 Thông tư 02/2021/TT-BKHCN quy định tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các tổ chức khoa học và công nghệ công lập.
  • 16:35 | 09/04/2021 Thông tư 11/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học.
  • 16:35 | 09/04/2021 Thông tư 12/2021/TT-BGDĐT ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông.
  • 13:32 | 08/04/2021 Thông tư 23/2021/TT-BTC hướng dẫn việc in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá.
  • 09:00 | 08/04/2021 Công văn 881/BHXH-CSXH về việc giải quyết vướng mắc trong thực hiện Bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với Phó Chỉ huy trưởng Quân sự xã, Phó Trưởng Công an xã và người làm việc theo hợp đồng lao động tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
  • 08:55 | 08/04/2021 Thông tư 10/2021/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn