NSNN 2013 sẽ thu phù hợp, chi hiệu quả

26/06/2012 08:58 AM

Bộ Tài chính vừa hướng dẫn cụ thể việc xây dựng dự toán Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2013 tại Thông tư 99/2012/TT-BTC ngày 19/6/2012. Theo đó, Thông tư này tập trung vào 3 vấn đề lớn:

Ms. Minh Nguyệt

Ưu tiên chi cho an sinh xã hội: Công tác xây dựng dự toán NSNN năm 2013 phải đảm bảo một số mục tiêu như tăng cường khả năng dự báo thu sát và tích cực; chi tiêu công tiết kiệm, hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ và minh bạch thu, chi NSNN, đầu tư công, nhất là đầu tư từ NSNN và trái phiếu Chính phủ.

Căn cứ xu hướng XNK để dự toán thu: dự toán thu NSNN năm 2013 phải được xây dựng trên cơ sở phân tích, đánh giá diễn biến hoạt động XK, NK và cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam tác động đến thu ngân sách thông qua phân tích, dự báo kim ngạch XK, NK các mặt hàng chịu thuế, tính bền vững và xu thế phát triển của các thị trường truyền thống, khả năng mở rộng thị trường đối với một số nhóm ngành hàng chủ lực; mức độ thuận lợi hóa thương mại, đầu tư và hài hòa hóa tiêu chuẩn.

Tiếp tục tiết kiệm 10% chi thường xuyên để tăng lương, một phần số thu được để lại theo chế độ của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp; 50% tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu tiền sử dụng đất); các nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm trước chưa sử dụng hết (nếu có).

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04/8/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,424

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:34 | 24/09/2021 Thông tư 75/2021/TT-BTC về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.
  • 11:00 | 24/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BYT sửa đổi Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công lập.
  • 09:46 | 24/09/2021 Hướng dẫn 06-HD/BTCTW năm 2021 một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn