Xúc tiến đầu tư một cách toàn diện

13/06/2012 16:05 PM

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư (XTĐT), tạo sự gắn kết hợp lý, có hiệu quả các hoạt động XTĐT trong nước, từ nước ngoài vào Việt Nam và Việt Nam ra nước ngoài thuộc mọi lĩnh vực, thành phần kinh tế trong một chương trình tổng thể thống nhất, ngày 08/6/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 26/2012/QĐ-TTg.

Thanh Hữu

Theo đó, đề cập cụ thể nội dung của chương trình XTĐT quốc gia như: Tuyên truyền, quảng bá môi trường đầu tư của Việt Nam; Xây dựng định hướng, chính sách và chiến lược XTĐT; Tổ chức hội nghị, hội thảo và chương trình vận động XTĐT; Tập huấn, đào tạo và các hoạt động khác. Đồng thời quy định rõ trình tự, thủ tục phê duyệt chương trình XTĐT quốc gia; Thẩm quyền phê duyệt chương trình XTĐT quốc gia.

Ngoài ra, việc thực hiện chương trình XTĐT quốc gia bao gồm các hoạt động như: Triển khai thực hiện chương trình XTĐT quốc gia; Hoạt động XTĐT của UBND cấp tỉnh, Ban quản lý các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; Điều chỉnh và chấm dứt đề án XTĐT thuộc chương trình XTĐT quốc gia; Báo cáo thực hiện đề án XTĐT; Kinh phí thực hiện chương trình và quản lý kinh phí chương trình XTĐT quốc gia.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 25/7/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,515

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:23 | 23/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BYT quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương viên chức khúc xạ nhãn khoa.
  • 15:34 | 23/09/2021 Thông tư 20/2021/TT-BGTVT Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không.
  • 15:24 | 23/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BVHTTDL chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của thư viện công cộng tỉnh, Thành phố.
  • 07:27 | 23/09/2021 Nghị định 84/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 06/2019/NĐ-CP quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
  • 06:27 | 23/09/2021 Quyết định 1575/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2022.
  • 07:38 | 22/09/2021 Công văn 4539/TCHQ-TXNK thực hiện quản lý việc hoàn thuế giá trị gia tăng.
  • 16:52 | 21/09/2021 Thông tư 25/2021/TT-BGDĐT hướng dẫn triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, thạc sĩ cho giảng viên đại học.
  • 07:44 | 20/09/2021 Thông tư 15/2021/TT-BTNMT về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 07:40 | 20/09/2021 Thông tư 76/2021/TT-BTC hướng dẫn chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.
  • 07:37 | 20/09/2021 Thông tư 26/2021/TT-BGDĐT về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn