Hướng phát triển hệ thống tổ chức KTNN giai đoạn 2021-2030

24/09/2020 10:00 AM

Nội dung này được quy định tại Chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước (KTNN) đến năm 2030 (giai đoạn 2021-2030) ban hành kèm theo Nghị quyết 999/2020/UBTVQH14 ngày 16/9/2020.

Thùy Liên

Theo đó, hướng phát triển hệ thống tổ chức bộ máy KTNN giai đoạn 2021-2030 được quy định như sau:

- Xây dựng các đề án tăng cường, củng cố năng lực nhằm sắp xếp lại các đơn vị trực thuộc; xây dựng bộ máy tham mưu hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp;

Duy trì ổn định hoạt động các KTNN chuyên ngành, KTNN khu vực.

- Trong giai đoạn 2021-2025, xây dựng Đề án, trình cấp có thẩm quyền quyết định:

+ Nâng cấp Ban Tài chính hiện nay đang trực thuộc Văn phòng KTNN thành Vụ Tài chính;

+ Nâng cấp Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thành Học viện Kiểm toán.

- Trong giai đoạn 2026-2030, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực của các đơn vị trực thuộc; phát triển các ĐVSNCL theo hướng nâng cao mức độ tự chủ, đáp ứng chức năng, nhiệm vụ được giao;

Xây dựng Trung tâm công nghệ thông tin, dữ liệu trên cơ sở cơ cấu lại, bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Tin học để đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ thông tin của KTNN trong quá trình chuyển đổi số ở Việt Nam.

Nghị quyết 999/2020/UBTVQH14 có hiệu lực từ ngày 16/9/2020.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 920

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:30 | 19/05/2022 Quyết định 1242/QĐ-BYT ngày 18/5/2022 về Tài liệu Hướng dẫn Phục hồi chức năng và tự chăm sóc các bệnh có liên quan sau mắc COVID-19 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • 10:00 | 19/05/2022 Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 18/5/2022 về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật do Thủ tướng Chính phủ ban hành
  • 08:00 | 19/05/2022 Quyết định 590/QĐ-TTg ngày 18/5/2022 phê duyệt Chương trình Bố trí dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
  • 09:30 | 18/05/2022 Thông tư 26/2022/TT-BTC ngày 11/5/2022 hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học giai đoạn 2020-2025 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
  • 08:00 | 18/05/2022 Quyết định 1226/QĐ-BYT ngày 17/5/2022 hướng dẫn điều chỉnh quy định về sàng lọc, phân luồng, xét nghiệm người nghi nhiễm SARS-CoV-2 và thu dung điều trị người mắc COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • 09:00 | 17/05/2022 Quyết định 1172/QĐ-BYT ngày 13/5/2022 hướng dẫn chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh sán lá gan nhỏ do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • 09:00 | 17/05/2022 Công văn 498/DP-DT ngày 16/5/2022 về phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh Việt Nam do Cục Y tế dự phòng ban hành
  • 08:00 | 17/05/2022 Quyết định 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 về Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
  • 14:30 | 14/05/2022 Công điện 416/CĐ-TTg ngày 13/5/2022 về tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trước khi nhập cảnh vào Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ điện
  • 08:30 | 14/05/2022 Thông tư 05/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn