Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Quy định mới về chuẩn hiệu trưởng trường mầm non

14/12/2018 09:44 AM

Ngày 08/10/2018, Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục mầm non.

Đặng Thúy

Theo đó, việc đánh giá hiệu trưởng được thực hiện dựa trên 18 tiêu chí và phân loại ở các mức tốt, khá, đạt chuẩn hiệu trưởng và chưa đạt chuẩn hiệu trưởng; trong đó hiệu trưởng đạt chuẩn mức tốt phải đáp ứng:

- Tất cả các tiêu chí đạt từ mức khá trở lên.

- Có tối thiểu 2/3 số tiêu chí đạt mức tốt, trong đó các tiêu chí sau phải đạt mức tốt:

+ Đạo đức nghề nghiệp, phong cách làm việc;

+ Tổ chức xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường;

+ Quản trị hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe của trẻ em;

+ Quản trị hoạt động giáo dục trẻ;

+ Quản trị nhân sự nhà trường;

+ Quản trị tài chính nhà trường;

+ Quản trị chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong nhà trường;

+ Thực hiện dân chủ trong nhà trường;

+ Xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường;

+ Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, địa phương trong hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

(Trước đây đánh giá hiệu trưởng được phân thành Đạt chuẩn (loại xuất sắc, loại khá, loại trung bình) và Chưa đạt chuẩn (loại kém)).

Thông tư 25/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 23/11/2018 và thay thế Thông tư 17/2011/TT-BGDĐT ngày 14/4/2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,856

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:19 | 22/01/2021 Quyết định 457/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.
  • 09:35 | 22/01/2021 Quyết định 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021 ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.
  • 09:26 | 22/01/2021 Công văn 04/TANDTC-TH ngày 08/01/2021 về việc phối hợp tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.
  • 09:00 | 22/01/2021 Công văn 02/TANDTC-TH ngày 07/01/2021 về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
  • 07:42 | 22/01/2021 Thông tư 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 hướng dẫn chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
  • 07:16 | 22/01/2021 Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT theo Kết luận 56-KL/TW.
  • 07:00 | 22/01/2021 Quyết định 56/QĐ-BNV ngày 21/01/2021 về việc công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước.
  • 14:15 | 21/01/2021 Quyết định 01/QĐ-LĐTBXH ngày 04/01/2021 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021.
  • 13:14 | 21/01/2021 Thông tư 03/2021/TT-BTC hướng dẫn về miễn, giảm thuế TNDN đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ quy định tại Nghị định 13/2019/NĐ-CP.
  • 11:43 | 21/01/2021 Quyết định 52/QĐ-BNV ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn