Procedures for granting licenses to employment agencies now in effect

06/12/2018 10:34 AM

On November 23, 2018, the Ministry of Labor, War Invalids and Social Affairs promulgated the Decision No. 1685/QD-LDTBXH that releases amended administrative procedures in the employment sector.

Kim Hằng

Pursuant to the Decision, procedures for awarding licenses to provide employment services to employment agencies (provincial-level administrative procedures) are regulated as follows:

- Documentation requirements:

+ Application form for grant of licenses, submitted by employment agencies;

+ Copy of the certification of provision of security deposit;

+ Written documents evidencing conformance to location regulations.

- Application processing duration: Not more than 7 working days of receipt of legitimate application documents (15 working days prescribed in preexisting regulations).

- Submission address: People’s Committees of provinces and centrally-affiliated cities or Departments of Labor, War Invalids and Social Affairs obtaining authorization from People’s Committees of provinces and centrally-affiliated cities.

In addition, this Decision specifies application procedures, documentation requirements and application processing duration for issuance and renewal of employment agencies’ licenses for employment service provision.

Amendments to these administrative procedures are regulated by the Decree No. 140/2018/ND-CP dated October 8, 2018.

The Decision No. 1685/QD-LDTBXH has entered into force since the signature date.

>> CLICK HERE TO READ THE ARTICLE IN VIETNAMESE

14

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:35 | 11/12/2018 Nghị quyết 71/2018/QH14 ngày 12/11/2018 về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.
  • 17:00 | 10/12/2018 Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/07/2019.
  • 16:55 | 10/12/2018 Ngày 19/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật số 34/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học.
  • 16:50 | 10/12/2018 Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/07/2019.
  • 16:47 | 10/12/2018 Ngày 19/11/2018, Quốc hội đã thông qua Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14.
  • 16:45 | 10/12/2018 Từ 01/01/2019, Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 chính thức có hiệu lực thi hành.
  • 16:40 | 10/12/2018 Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018, sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/07/2019.
  • 16:30 | 10/12/2018 Luật Đặc xá số 30/2018/QH14 chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/07/2019.
  • 15:30 | 10/12/2018 Công văn 4763/TCT-CS ngày 29/11/2018 của Tổng cục Thuế về việc áp dụng hóa đơn điện tử.
  • 15:15 | 10/12/2018 Công văn 263/TANDTC-PC ngày 10/12/2018 về việc xác định quyền nộp đơn khởi kiện lại vụ án tranh chấp về di sản thừa kế.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn