Tổng hợp điểm mới 12 Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Tiêu chuẩn chương trình chất lượng cao trình độ cao đẳng

04/12/2018 11:26 AM

Bộ LĐ-TB&XH vừa ban hành Thông tư 21/2018/TT-BLĐTBXH quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Kim Tâm

Theo đó, chương trình đào tạo chất lượng cao phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Đáp ứng đầy đủ quy định đối với một chương trình đào tạo thông thường tại Thông tư 03/2017/TT-BLĐTBXH ngày 01/3/2017.

- Có chuẩn đầu ra về kiến thức chuyên môn, kĩ năng và phẩm chất nghề nghiệp cao hơn chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo thông thường;

- Tiêu chuẩn ngoại ngữ:

+ Đối với nhóm ngành ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài: đạt bậc 4/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam hoặc tương đương;

+ Đối với nhóm ngành, nghề khác: đạt bậc 3/6 ở trình độ cao đẳng; đạt bậc 2/6 ở trình độ trung cấp.

- Tiêu chuẩn về công nghệ thông tin (CNTT) đối với nhóm ngành, nghề không thuộc nhóm ngành, nghề CNTT và máy tính phải đạt tối thiểu kỹ năng sử dụng CNTT theo quy định của Bộ thông tin và Truyền thông.

Thông tư 21/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/01/2019.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,209

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:05 | 10/07/2020 Thông tư 64/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế có hiệu lực từ 08/7/2020 đến hết ngày 31/12/2020.
  • 17:00 | 10/07/2020 Từ 01/9/2020, Thông tư 14/2020/TT-BYT quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 10/07/2020 Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 10/7/2020 về tăng cường quản lý về đầu tư và phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tế.
  • 10:50 | 10/07/2020 Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp có hiệu lực từ 01/9/2020.
  • 10:45 | 10/07/2020 Từ 17/9/2020, Nghị định 80/2020/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam có hiệu lực thi hành.
  • 16:50 | 09/07/2020 Thông báo 848/TB-KCB ngày 08/7/2020 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh về thay đổi mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế từ ngày 8/7/2020 đến 31/12/2020.
  • 16:50 | 09/07/2020 Công văn 3239/BXD-GĐ ngày 03/7/2020 về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu tường xây kích thước lớn.
  • 15:55 | 09/07/2020 Từ 21/8/2020, Nghị định 79/2020/NĐ-CP quy định chế độ, chính sách trong xây dựng, huy động lực lượng dự bị động viên có hiệu lực thi hành.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức quốc hội số 65/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 15:45 | 08/07/2020 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn