Quy trình chuyển tiền vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước

16/10/2017 14:45 PM

Kho bạc Nhà nước (KBNN) ban hành Quyết định 4377/QĐ-KBNN về Quy trình nghiệp vụ thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua KBNN.

Nguyễn Lời

Theo đó, quy trình chuyển tiền (tiền mặt, chuyển khoản) vào tài khoản của các đơn vị trong trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại KBNN cấp tỉnh, cấp huyện có tổ chức phòng được hướng dẫn như sau:

- Phòng Kế toán (KT) kiểm soát trước khi hạch toán vào tài khoản liên quan.

- Trường hợp khách hàng nộp bằng tiền mặt, Phòng KT kiểm soát chứng từ, thu tiền, hạch toán, hoàn thiện chứng từ và trả lại khách hàng 01 liên chứng từ.

- Trường hợp chứng từ thiếu thông tin hạch toán (liên quan đến tài khoản nhận là tài khoản thực chi/tạm ứng chi/ứng trước chi NSNN), Phòng KT và Phòng Kiểm soát chi (KSC) xác định thông tin hạch toán về mục lục NSNN, ghi giảm chi NSNN hoặc ghi thu NSNN.

- Sau khi hạch toán, Phòng KT đóng dấu “KẾ TOÁN”/“SỞ GIAO DỊCH KBNN” lên chứng từ và trả 01 liên chứng từ cho Phòng KSC để trả khách hàng (báo Có).

- Phòng KT, KSC cử cán bộ đại diện bàn giao các chứng từ từ hệ thống thanh toán.

Quyết định 4377/QĐ-KBNN có hiệu lực từ ngày 01/10/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 30,271

Bài viết về

lĩnh vực Tài chính nhà nước

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 13/08/2022 Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15 tiếp tục hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
  • 14:00 | 12/08/2022 Thông tư 09/2022/TT-BTNMT ngày 26/07/2022 quy định về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực tài nguyên và môi trường.
  • 10:00 | 12/08/2022 Thông tư 51/2022/TT-BTC ngày 11/8/2022 sửa đổi Thông tư 324/2016/TT-BTC quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước.
  • 09:30 | 12/08/2022 Quyết định 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 về quản lý biên chế của hệ thống chính trị.
  • 16:30 | 11/08/2022 Nghị quyết 103/NQ-CP ngày 11/8/2022 về chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 15:20 | 11/08/2022 Thông tư 07/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 sửa đổi Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  • 15:00 | 11/08/2022 Thông tư 08/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/8/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  • 10:00 | 10/08/2022 Quyết định 964/QĐ-TTg ngày 10/8/2022 phê duyệt Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030.
  • 08:45 | 09/08/2022 Công văn 5520/BKHĐT-QLĐT ngày 08/8/2022 hướng dẫn thực hiện cơ chế đặc thù về chỉ định thầu theo các Nghị quyết của Quốc hội
  • 08:00 | 09/08/2022 Thông tư 18/2022/TT-BKHĐT ngày 08/8/2022 về quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực Đầu tư ở địa phương.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn