Thủ tướng chỉ đạo nâng cao chất lượng ban hành VBQPPL

13/09/2017 08:52 AM

Vừa qua, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Công văn 1362/TTg-PL về việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản Quy phạm pháp luật (QPPL).

Võ Thương

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan thực hiện theo chỉ đạo sau:

- Việc xây dựng, ban hành văn bản QPPL phải gắn với việc rà soát, xem xét dự kiến bãi bỏ hoặc sửa đổi các quy định có liên quan trong các văn bản QPPL để kịp thời loại bỏ những quy định mâu thuẫn, chồng chéo...

- Đối với việc sửa đổi những văn bản QPPL quan trọng như Luật, Pháp lệnh được thực hiện theo hai hướng như sau:

+ Nếu nội dung sửa đổi, bổ sung nhỏ đơn giản, không làm thay đổi chính sách hoặc chỉ sửa đổi về mặt hình thức thì đưa nội dung sửa đổi đó vào các dự án Luật, Pháp lệnh có liên quan đang được soạn thảo.

+ Nếu nội dung sửa đổi lớn, phức tạp, làm thay đổi chính sách thì các Bộ, Ngành liên quan thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật, Pháp lệnh lập đề nghị xây dựng Luật, Pháp lệnh sửa đổi theo quy định Luật ban hành VBQPPL 2015.

Công văn 1362/TTg-PL được ban hành ngày 08/9/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,092

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:00 | 05/08/2022 Thông tư 48/2022/TT-BTC ngày 03/8/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
  • 15:00 | 05/08/2022 Thông tư 05/2022/TT-BVHTTDL ngày 04/8/2022 hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin.
  • 16:00 | 04/08/2022 Thông tư 20/2022/TT-BGTVT ngày 29/7/2022 quy định về các biểu mẫu giấy chứng nhận, sổ an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, ụ nổi, kho chứa nổi, giàn di động, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.
  • 07:45 | 04/08/2022 Thông tư 13/2022/TT-BGDĐT ngày 03/8/2022 sửa đổi nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông kèm theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT.
  • 11:00 | 03/08/2022 Thông tư 47/2022/TT-BTC ngày 29/7/2022 hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023-2025.
  • 07:15 | 03/08/2022 Nghị định 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập
  • 15:50 | 02/08/2022 Quyết định 925/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.
  • 15:40 | 02/08/2022 Quyết định 923/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
  • 15:00 | 02/08/2022 Quyết định 924/QĐ-TTg ngày 02/8/2022 phê duyệt Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025.
  • 14:45 | 02/08/2022 Thông tư 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 về Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn