Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Thủ tướng chỉ đạo nâng cao chất lượng ban hành VBQPPL

13/09/2017 08:52 AM

Vừa qua, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Công văn 1362/TTg-PL về việc nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản Quy phạm pháp luật (QPPL).

Võ Thương

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành liên quan thực hiện theo chỉ đạo sau:

- Việc xây dựng, ban hành văn bản QPPL phải gắn với việc rà soát, xem xét dự kiến bãi bỏ hoặc sửa đổi các quy định có liên quan trong các văn bản QPPL để kịp thời loại bỏ những quy định mâu thuẫn, chồng chéo...

- Đối với việc sửa đổi những văn bản QPPL quan trọng như Luật, Pháp lệnh được thực hiện theo hai hướng như sau:

+ Nếu nội dung sửa đổi, bổ sung nhỏ đơn giản, không làm thay đổi chính sách hoặc chỉ sửa đổi về mặt hình thức thì đưa nội dung sửa đổi đó vào các dự án Luật, Pháp lệnh có liên quan đang được soạn thảo.

+ Nếu nội dung sửa đổi lớn, phức tạp, làm thay đổi chính sách thì các Bộ, Ngành liên quan thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật, Pháp lệnh lập đề nghị xây dựng Luật, Pháp lệnh sửa đổi theo quy định Luật ban hành VBQPPL 2015.

Công văn 1362/TTg-PL được ban hành ngày 08/9/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 890

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 17:00 | 22/01/2021 Quyết định 70/QĐ-BTP ngày 19/01/2021 về việc công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2020.
  • 15:00 | 22/01/2021 Quyết định 164/QĐ-BGTVT ngày 20/01/2021 ban hành Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/1/2021 của Chính phủ.
  • 10:19 | 22/01/2021 Quyết định 457/QĐ-BYT về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Y tế.
  • 09:35 | 22/01/2021 Quyết định 63/QĐ-BXD ngày 19/01/2021 ban hành Chương trình hành động của ngành Xây dựng thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ.
  • 09:26 | 22/01/2021 Công văn 04/TANDTC-TH ngày 08/01/2021 về việc phối hợp tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.
  • 09:00 | 22/01/2021 Công văn 02/TANDTC-TH ngày 07/01/2021 về việc phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm.
  • 07:42 | 22/01/2021 Thông tư 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 hướng dẫn chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.
  • 07:16 | 22/01/2021 Nghị quyết 06/NQ-CP ngày 21/01/2021 ban hành Chương trình hành động tiếp tục thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT theo Kết luận 56-KL/TW.
  • 07:00 | 22/01/2021 Quyết định 56/QĐ-BNV ngày 21/01/2021 về việc công bố Danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ và một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước.
  • 14:15 | 21/01/2021 Quyết định 01/QĐ-LĐTBXH ngày 04/01/2021 ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP và Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn