Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư hàng năm

10/12/2011 11:24 AM

Nội dung này được quy định tại Thông tư 172/2011/TT-BTC do BTC ban hành. Theo đó việc phân bổ vốn đầu tư tương ứng với từng cấp cơ quan quản lý cụ thể như sau:

Ms. Hinh

Đối với các dự án do Bộ, ngành Trung ương quản lý: căn cứ vào kế hoạch trung hạn 3 năm (nếu được giao) và kế hoạch hàng năm được giao, các Bộ, ngành phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn hàng năm cho từng dự án thuộc phạm vi quản lý đã đủ điều kiện quy định, đảm bảo khớp đúng với chỉ tiêu được giao về tổng mức đầu tư.

Đối với vốn đầu tư thuộc địa phương quản lý: Căn cứ vào kế hoạch trung hạn 3 năm (nếu được giao) và kế hoạch hàng năm được giao, Sở KH-ĐT chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở NN&PTNT, dự kiến phân bổ vốn đầu tư cho từng dự án đã đủ điều kiện quy định trình UBND tỉnh quyết định.

Các Bộ và UBND các cấp phân bổ chi tiết vốn đầu tư phát triển cho từng dự án theo mã dự án đầu tư và ngành kinh tế. Ngoài ra, Thông tư cũng quy định cụ thể về thẩm tra phân bổ vốn đầu tư; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư; thanh toán vốn đầu tư.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 16/01/2012.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,434

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 10:37 | 25/02/2021 Công văn 252/TTCP-C.IV ngày 19/2/2021 về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.
  • 08:18 | 25/02/2021 Quyết định 766/QĐ-BNN-KTHT ngày 24/2/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 1325/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 phê duyệt Đề án Phát triển ngành muối giai đoạn 2021-2030.
  • 08:00 | 25/02/2021 Nghị định 12/2021/NĐ-CP ngày 24/2/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị định 89/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giá về thẩm định giá.
  • 07:45 | 25/02/2021 Công văn 1485/BGTVT-VT ngày 24/2/2021 thống nhất thực hiện niêm yết giá vé (giá cước) theo hướng dẫn của Thông tư 02/2021/TT-BGTVT; cách thức thực hiện việc kê khai giá cước vận tải hành khách bằng xe ô tô theo hướng dẫn của Thông tư 233/2016/TT-BTC.
  • 07:39 | 25/02/2021 Quyết định 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030.
  • 07:28 | 25/02/2021 Thông tư 21/2021/TT-BCA ngày 19/2/2021 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước độ Mật.
  • 14:26 | 24/02/2021 Thông tư 03/2021/TT-BGTVT ngày 08/2/2021 quy định về quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.
  • 09:00 | 24/02/2021 Công văn 396/BHXH-TCKT ngày 23/02/2021 về chi trả lương hưu, trợ cấp BHX, BHTN hàng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.
  • 15:30 | 23/02/2021 Thông tư 05/2021/TT-BCA ngày 14/01/2021 quy định về hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của lực lượng Công an nhân dân.
  • 14:00 | 23/02/2021 Thông tư 17/2021/TT-BCA quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có hiệu lực từ 22/3/2021.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn