Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

Phấn đấu mỗi năm ít nhất 600.000 thanh niên có việc làm

21/07/2017 11:24 AM

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1042/QĐ-TTg về Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 - 2020).

Ngọc Duy

Theo đó, mục tiêu giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho thanh niên phấn đấu đến năm 2020 có một số nội dung đáng chú ý sau:

- Ít nhất 600.000 thanh niên được giải quyết việc làm mỗi năm;

- 70% thanh niên trong lực lượng lao động được giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề để thích ứng, hội nhập với thị trường lao động trong nước và quốc tế;

- 100% thanh niên khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được học tập, phổ biến pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước sở tại;

- Giảm tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị xuống dưới 7%, nông thôn xuống dưới 6%;

- Trên 80% thanh niên được tư vấn về nghề nghiệp và việc làm;

- 100% thanh niên là học sinh, sinh viên được giáo dục hướng nghiệp;

- 70% thanh niên làm việc ở khu công nghiệp, khu kinh tế được trang bị các kiến thức về pháp luật, về kỹ năng an toàn lao động, sức khỏe nghề nghiệp,…

Quyết định 1042/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 17/7/2017.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,541

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:20 | 02/03/2021 Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.
  • 15:13 | 02/03/2021 Thông tư 09/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động chưa thành niên.
  • 10:20 | 02/03/2021 Nghị định 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.
  • 10:10 | 02/03/2021 Nghị định 13/2021/NĐ-CP quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối tượng với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
  • 08:00 | 02/03/2021 Quyết định 01/2021/QĐ-KTNN ngày 24/02/2021 ban hành Quy định khiếu nại, khởi kiện và trả lời kiến nghị trong hoạt động kiểm toán Nhà nước.
  • 15:23 | 27/02/2021 Thông tư 13/2021/TT-BTC ngày 08/02/2021 sửa đổi Khoản 2 Điều 9 Thông tư 94/2018/TT-BTC ngày 05/10/2018 quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
  • 08:55 | 27/02/2021 Kế hoạch 15/KH-BCĐ138 ngày 26/02/2021 thực hiện công tác phòng, chống tội phạm ma túy năm 2021.
  • 08:35 | 27/02/2021 Hướng dẫn 20/HD-VKSTC ngày 23/02/2021 hoạt động phát biểu của Kiểm sát viên khi tham gia phiên tòa xét xử vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động.
  • 08:28 | 27/02/2021 Quyết định 280/QĐ-BGTVT ngày 22/2/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hàng không thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ GTVT.
  • 07:30 | 27/02/2021 Quyết định 277/QĐ-TTg ngày 26/02/2021 ban hành danh mục bí mật nhà nước của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn