Nguyên tắc quản lý doanh thu và chi phí của VAMC

10/03/2017 14:53 PM

Ngày 05/01/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 01/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC).

Ms.Thúy Vy

Theo đó, việc quản lý doanh thu và chi phí của VAMC phải tuân theo các quy định sau:

- Chịu trách nhiệm trong việc tổ chức quản lý chặt chẽ, đảm bảo tính đúng đắn, trung thực, hợp pháp về các khoản doanh thu, chi phí của VAMC chính là Hội đồng thành viên VAMC.

- Toàn bộ các khoản thu và chi phát sinh trong hoạt động của VAMC phải có đầy đủ hồ sơ, chứng từ theo quy định của pháp luật; đồng thời phải thể hiện đầy đủ trong sổ sách kế toán của VAMC.

- Các khoản thu và chi của VAMC được xác định bằng đồng Việt Nam, nếu thu hoặc chi bằng ngoại tệ phải quy đổi về đồng Việt Nam.

- Việc ghi nhận doanh thu, chi phí của VAMC phải tuân thủ nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí.

Thông tư 01/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 21/02/2017; thay thế Thông tư 209/2013/TT-BTC và Thông tư 171/2015/TT-BTC.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,092

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:11 | 18/05/2021 Quyết định 632/QĐ-BKHĐT về lĩnh vực, tiêu chí, quy định công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành Kế hoạch và Đầu tư
  • 10:17 | 18/05/2021 Công văn 1983/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021.
  • 08:40 | 18/05/2021 Nghị quyết 161/2021/QH14 về công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán nhà nước.
  • 15:18 | 17/05/2021 Công văn 4841/BTC-HCSN gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn nguồn kinh phí và cơ chế mua sắm trong điều kiện có dịch bệnh Covid-19.
  • 13:19 | 15/05/2021 Công văn 3897/BYT-KHTC về việc thống nhất nguồn kinh phí chi trả chi phí xét nghiệm COVID-19 khi tăng cường thực hiện xét nghiệm cho các bệnh viện
  • 17:45 | 14/05/2021 Thông tư 03/2021/TT-BTNMT hướng dẫn nội dung chi tiết phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước; lập và phê duyệt phương án sử dụng đất đối với đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.
  • 15:10 | 14/05/2021 Công văn 2224/TCHQ-PC ngày 13/5/2021 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định số 128/2020/NĐ-CP.
  • 11:11 | 14/05/2021 Công văn 2135/BNV-CQĐP hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV trong dịch Covid-19.
  • 11:10 | 14/05/2021 Công văn 1952/BGDĐT-TTr hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021.
  • 08:31 | 14/05/2021 Công văn 367/AIDS-GSXN bảo mật và tính chính xác thông tin xét nghiệm nhiễm HIV.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn