Danh mục văn bản kế toán, thuế, hải quan hết hiệu lực một phần

15/09/2016 14:11 PM

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1859/QĐ-BTC công bố Danh mục 25 văn bản về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực kế toán - kiểm toán, bảo hiểm, thuế, hải quan, chứng khoán. Bao gồm:

Khánh Vi

- 01 văn bản thuộc lĩnh vực kế toán - kiểm toán: Thông tư 183/2013/TT-BTC .

- 01 văn bản thuộc lĩnh vực thuế: Thông tư 117/2012/TT-BTC .

- 07 văn bản thuộc lĩnh vực hải quan: Nghị định 08/2015/NĐ-CP ; Quyết định số: 24/2009/QĐ-TTg , 44/2013/QĐ-TTg , 39/2015/QĐ-TTg ; Thông tư số: 38/2015/TT-BTC , 191/2015/TT-BTC49/2015/TT-BTC .

- 07 văn bản thuộc lĩnh vực bảo hiểm: Thông tư số 124/2012/TT-BTC , 125/2012/TT-BTC , 194/2014/TT-BTC , 135/2012/TT-BTC , 115/2013/TT-BTC , 130/2015/TT-BTC52/2016/TT-BTC .

- 09 văn bản thuộc lĩnh vực chứng khoán: Nghị định số: 58/2012/NĐ-CP ; Thông tư số: 210/2012/TT-BTC , 212/2012/TT-BTC , 91/2013/TT-BTC , 227/2012/TT-BTC , 197/2015/TT-BTC , 203/2015/TT-BTC , 05/2015/TT-BTC11/2016/TT-BTC .

Xem chi tiết các nội dung hết hiệu lực tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1859/QĐ-BTC (có hiệu lực ngày 31/8/2016).

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,228

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 16:15 | 19/10/2021 Công văn 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.
  • 13:15 | 19/10/2021 Nghị định 89/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 10/12/2021.
  • 08:00 | 19/10/2021 Từ ngày 01/01/2022, Thông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hiệu lực thi hành.
  • 16:00 | 18/10/2021 Thông tư liên tịch 01/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP quy định quan hệ phối hợp trong việc thực hiện trình tự, thủ tục hoãn, miễn chấp hành án phạt tù có hiệu lực từ 01/10/2021.
  • 18:00 | 16/10/2021 Thông tư 89/2021/TT-BTC ngày 11/10/2021 quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.
  • 16:00 | 15/10/2021 Công văn 8688/BYT-DP ngày 14/10/2021 về tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi.
  • 11:00 | 14/10/2021 Nghị quyết 126/NQ-CP ngày 08/10/2021 sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
  • 07:30 | 13/10/2021 Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 về Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".
  • 16:00 | 11/10/2021 Quyết định 30/2021/QĐ-TTg ngày 10/10/2021 về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2022.
  • 07:00 | 09/10/2021 Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực từ 01/01/2022.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn