Danh mục văn bản kế toán, thuế, hải quan hết hiệu lực một phần

15/09/2016 14:11 PM

Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 1859/QĐ-BTC công bố Danh mục 25 văn bản về điều kiện đầu tư kinh doanh hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực kế toán - kiểm toán, bảo hiểm, thuế, hải quan, chứng khoán. Bao gồm:

Khánh Vi

- 01 văn bản thuộc lĩnh vực kế toán - kiểm toán: Thông tư 183/2013/TT-BTC .

- 01 văn bản thuộc lĩnh vực thuế: Thông tư 117/2012/TT-BTC .

- 07 văn bản thuộc lĩnh vực hải quan: Nghị định 08/2015/NĐ-CP ; Quyết định số: 24/2009/QĐ-TTg , 44/2013/QĐ-TTg , 39/2015/QĐ-TTg ; Thông tư số: 38/2015/TT-BTC , 191/2015/TT-BTC49/2015/TT-BTC .

- 07 văn bản thuộc lĩnh vực bảo hiểm: Thông tư số 124/2012/TT-BTC , 125/2012/TT-BTC , 194/2014/TT-BTC , 135/2012/TT-BTC , 115/2013/TT-BTC , 130/2015/TT-BTC52/2016/TT-BTC .

- 09 văn bản thuộc lĩnh vực chứng khoán: Nghị định số: 58/2012/NĐ-CP ; Thông tư số: 210/2012/TT-BTC , 212/2012/TT-BTC , 91/2013/TT-BTC , 227/2012/TT-BTC , 197/2015/TT-BTC , 203/2015/TT-BTC , 05/2015/TT-BTC11/2016/TT-BTC .

Xem chi tiết các nội dung hết hiệu lực tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1859/QĐ-BTC (có hiệu lực ngày 31/8/2016).

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,877

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 12:20 | 13/12/2019 Nghị quyết 117/NQ-CP ngày 09/12/2019 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2019.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 51/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 50/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có hiệu lực thi hành từ 10/01/2020.
  • 17:10 | 12/12/2019 Luật số 47/2019/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Lực lượng dự bị động viên số 53/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam số 49/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:05 | 12/12/2019 Từ 01/7/2020, Luật Thư viện số 46/2019/QH14 có hiệu lực thi hành.
  • 17:00 | 12/12/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2020.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn