Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Đánh giá định kỳ quốc gia kết quả học tập

09/11/2011 08:28 AM

Ngày 03/11/2011, Bộ GD–ĐT đã ban hành Thông tư 51/2011/TT-BGDĐT quy định về đánh giá định kỳ quốc gia (QG) kết quả học tập của học sinh (HS) trong các cơ sở giáo dục phổ thông (CSGDPT).

Ms. Khánh Ly

Đánh giá định kỳ QG là hoạt động đánh giá ở cấp QG theo chu kỳ và không thuộc phạm vi đánh giá định kỳ quy định tại các VB hiện hành về đánh giá, xếp loại HS trong các CSGDPT.

Theo đó, việc đánh giá định kỳ QG được thực hiện trên quy mô toàn quốc, với chu kỳ từ 3 đến 5 năm một lần.

Các đánh giá định kỳ QG sẽ được thực hiện ở các khối lớp 5, 9 và 11. Trong đó, nội dung đánh giá bao gồm những kiến thức, kỹ năng, năng lực quy định trong Chương trình GD Phổ thông do Bộ GD-ĐT ban hành.

HS sẽ làm bài kiểm tra các môn Toán và Tiếng Việt với khối lớp 5, đối với khối lớp 9 và 11 gồm môn Toán và Ngữ văn. Trong mỗi lần đánh giá có thể thêm một số môn học khác tùy theo mục đích cụ thể của lần đánh giá đó. Về phương pháp, sử dụng hình thức bài kiểm tra viết cho các môn đánh giá.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 19/12/ 2011.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,672

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 07:38 | 05/12/2020 Quyết định 1688/QĐ-KTNN ngày 25/11/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Kế hoạch kiểm toán (KHKT) năm 2021.
  • 07:30 | 05/12/2020 Quyết định 1681/QĐ-KTNN ngày 24/11/2020 của Tổng Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức và người lao động của KTNN.
  • 07:00 | 05/12/2020 QuyếT Định 2218/QĐ-BGTVT ngày 27/11/2020 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải.
  • 14:20 | 04/12/2020 Công văn 188/TANDTC-PC ngày 03/12/2020 của TANDTC về việc triển khai Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
  • 09:10 | 04/12/2020 Thông tư 37/2020/TT-BCT quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
  • 09:00 | 04/12/2020 Thông tư 95/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/11/2020 hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.
  • 08:00 | 04/12/2020 Thông tư 30/2020/TT-BCT ngày 26/11/2020 hướng dẫn thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu về phòng vệ thương mại.
  • 07:30 | 04/12/2020 Quyết định 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế.
  • 07:10 | 04/12/2020 Thông tư 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.
  • 16:30 | 03/12/2020 Thông tư 6/2020/TT-BNV ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. hạng chức danh nghề nghiệp viên chức.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn