Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Quy định mới về công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước

24/09/2015 16:20 PM

Chính phủ mới ban hành Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

Xuân Ngọc
Theo đó, các thông tin doanh nghiệp nhà nước phải công bố định kỳ gồm:

- Chiến lược phát triển của doanh nghiệp;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm năm của doanh nghiệp;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp;

- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba năm gần nhất tính đến năm báo cáo;

- Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có);

- Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm;

- Báo cáo thực trạng quản trị  và cơ cấu tổ chức doanh nghiệp;

- Báo cáo tài chính sáu tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp;

- Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.

Nghị định 81/2015/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 05/11/2015.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,607

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:00 | 02/12/2020 Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
  • 14:20 | 02/12/2020 Thông tư 04/2020/TT-TANDTC ngày 16/11/2020 quy định chi tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên.
  • 10:50 | 02/12/2020 Công văn 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.
  • 10:40 | 02/12/2020 Quyết định 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 09:00 | 02/12/2020 Công văn 6649/BYT-KCB ngày 02/12/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  • 07:00 | 02/12/2020 Quyết định 1032/QĐ-BNV ngày 01/12/2020 về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Nội vụ.
  • 16:45 | 01/12/2020 Chỉ thị 41/CT-TTg do Thủ Tướng ban hành ngày 01/12/2020 về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.
  • 11:00 | 01/12/2020 Nghị định 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
  • 10:00 | 01/12/2020 Thông tư 21/2020/TT-BYT ngày 30/11/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa.
  • 09:00 | 01/12/2020 Thông tư 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn