Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 06 Năm 2020

10/02/2020 10:25 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trân trọng giới thiệu những văn bản nổi bật đã được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 03 – 09/02/2019):

Kim Hằng

1. Xử lý nghiêm các báo đưa thông tin sai sự thật về vi rút corona

Ngày 02/02/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Chỉ thị 5/CT-BTTTT về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

Theo đó, Cục Báo chí phải thực hiện một số nhiệm vụ dưới đây:

- Bám sát thông tin báo chí, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm (nếu có) các trường hợp thông tin không chính xác, thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân.

- Chủ trì các nhiệm vụ liên quan báo in, báo điện tử và phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan trong công tác chỉ đạo thông tin báo chí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

-  Chủ động tham mưu cho Lãnh đạo Bộ công tác chỉ đạo, định hướng báo chí trong thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh.

Xem thêm chi tiết tại Chỉ thị 5/CT-BTTTT ngày 02/02/2020.

2. Điều chỉnh thu nhập tháng tính đóng BHXH năm 2020

Đây là một trong những nội dung được đề cập tại Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập đã đóng BHXH.

Theo đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của các đối tượng tham gia BHXH bắt buộc tương ứng như sau:Xem thêm chi tiết tại Thông tư 35/2019/TT-BLĐTBXH (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2020, các quy định tại Thông tư này áp dụng kể từ ngày 01/01/2020).

3. Mẫu bằng tốt nghiệp đại học mới

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT quy định về nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học.

Theo quy định hiện hành tại Thông tư 19/2011/TT-BGDĐT ngày 24/5/2011, trên bằng đại học sẽ bao gồm thông tin “xếp loại tốt nghiệp”.

Tuy nhiên, theo quy định mới tại Thông tư 27, thông tin “xếp loại tốt nghiệp” sẽ được ghi tại Phụ lục văn bằng (kèm theo bằng tốt nghiệp).

Cụ thể, nội dung chính bắt buộc phải có trên bằng đại học mẫu mới bao gồm:

- Tiêu đề.

- Tên văn bằng theo từng trình độ đào tạo.

- Ngành đào tạo.

- Tên cơ sở giáo dục đại học cấp văn bằng.

- Họ, chữ đệm, tên của người được cấp văn bằng.

- Ngày tháng năm sinh của người được cấp văn bằng.

- Hạng tốt nghiệp (nếu có).

- Địa danh, ngày tháng năm cấp văn bằng.

- Chức danh, chữ ký, họ, chữ đệm, tên của người có thẩm quyền cấp văn bằng và đóng dấu theo quy định.

- Số hiệu, số vào sổ gốc cấp văn bằng.

Thông tư 27/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2020.

4. Nguyên tắc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông

Ngày 30/01/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT hướng dẫn việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Theo đó, nguyên tắc lựa chọn sách giáo khoa cụ thể như sau:

- Lựa chọn sách giáo khoa thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

- Mỗi môn học, hoạt động giáo dục ở mỗi khối lớp lựa chọn 01 (một) đầu sách giáo khoa.

- Bảo đảm thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật.

Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành ngày 15/3/2020.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,655

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 11:05 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-BTNMT ngày 30/6/2022 về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia.
  • 11:02 | 01/07/2022 Thông tư 05/2022/TT-NHNN ngày 29/6/2022 về bãi vỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
  • 11:00 | 01/07/2022 Quyết định 1392/QĐ-BHXH ngày 01/7/2022 về ban hành quy trình tiếp nhận Quyết định hưởng và chi trả trợ cấp thất nghiệp theo dịch vụ công "Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp" trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
  • 08:36 | 01/07/2022 Luật Cảnh sát cơ động số 04/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 08:34 | 01/07/2022 Luật Thi đua, khen thưởng số 06/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2024.
  • 08:32 | 01/07/2022 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi số 07/2022/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.
  • 08:30 | 01/07/2022 Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/01/2023.
  • 07:50 | 01/07/2022 Nghị định 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 về quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch.
  • 07:40 | 01/07/2022 Nghị định 44/2022/NĐ-CP ngày 29/6/2022 về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.
  • 16:56 | 30/06/2022 Thông tư 06/2022/TT-BNV ngày 28/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 2/2021/TT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn