Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 47 Năm 2017

27/11/2017 09:34 AM

Trong tuần qua (từ ngày 20 - 26/11/2017), THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cập nhật được nhiều văn bản mới nổi bật liên quan đến thuế, doanh nghiệp... Đơn cử như sau:

Hồng Phương

1. 02 điều kiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước từ 01/01/2018

Ngày 16/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định 126/2017/NĐ-CP về việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Theo đó, các doanh nghiệp nhà nước và công ty TNHH MTV do nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ được cổ phần hóa nếu đảm bảo đủ 02 điều kiện sau:

- Không thuộc diện Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ.

- Còn vốn nhà nước sau khi đã được xử lý tài chính và đánh giá lại giá trị doanh nghiệp.

Nhà nước không cấp thêm vốn để cổ phần hóa, kể cả các doanh nghiệp hiện cổ phần hóa thuộc diện Nhà nước nắm giữ trên 50% cổ phần.

Nghị định 126/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

2. Phối hợp xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai

Công văn 15456/BTC-TCT về việc chỉ đạo phối hợp giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế trong việc xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai được ban hành vào ngày 15/11/2017.

Theo đó, Bộ Tài chính chỉ đạo cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế phối hợp cùng nhau để xử lý một số vướng mắc trong vấn đề xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, cụ thể:

- Hướng dẫn người chuyển nhượng quyền sử dụng đất lấy xác nhận của UBND xã / phường trên tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (nếu có) gửi kèm hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính;

- Cơ quan Đăng ký đất đai phải kiểm soát thông tin này trước khi chuyển sang cơ quan Thuế để có cơ sở xác định thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

- Thống nhất nội dung hướng dẫn và niêm yết công khai các hồ sơ tài liệu cần có liên quan để xác định nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

3. Dừng thanh toán BHYT đối với nhiều loại thuốc

Ngày 13/11/2017, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 5054/BHXH-DVT về việc dừng thanh toán các thuốc tại Quyết định 416/QĐ-QLD .

Theo đó, BHXH VN yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

- Thông báo đến các cơ sở y tế trên địa bàn có ký hợp đồng khám chữa bệnh (KCB) BHYT với cơ quan BHXH ngừng thanh toán chế độ BHYT đối với các thuốc được nêu trong Danh mục thuốc ban hành theo Quyết định 416/QĐ-QLD (Danh mục).

- Kiểm tra, rà soát số liệu thanh toán chi phí KCB BHYT và thông báo cho các cơ sở KCB về việc thu hồi và điều chỉnh giảm chi phí đã thanh toán vào kỳ thanh toán Quý 4 năm 2017 đối với các thuốc trong Danh mục.

4. Thay thế Phụ lục về thuế suất thông thường đối với hàng hóa NK

Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 45/2017/QĐ-TTg về sửa đổi Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu. Theo đó:

- Thay thế Phụ lục quy định thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định 36/2016/QĐ-TTg bằng Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

- Áp dụng mức thuế suất thông thường bằng 150% mức thuế suất nhập khẩu ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng theo quy định tại Phụ lục II Nghị định 125/2017/NĐ-CP đối với:

+ Hàng hóa nhập khẩu không có tên trong Danh mục biểu thuế suất nhập khẩu thông thường ban hành kèm theo Quyết định này; và

+ Không thuộc trường hợp hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Quyết định 45/2017/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,495

VĂN BẢN NỔI BẬT MỚI CẬP NHẬT
  • 15:00 | 02/12/2020 Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
  • 14:20 | 02/12/2020 Thông tư 04/2020/TT-TANDTC ngày 16/11/2020 quy định chi tiết quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm; cấp và thu hồi thẻ Hòa giải viên.
  • 10:50 | 02/12/2020 Công văn 1676/TTg-NC ngày 30/11/2020 về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm giết người.
  • 10:40 | 02/12/2020 Quyết định 1950/QĐ-TTg ngày 28/11/2020 về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
  • 09:00 | 02/12/2020 Công văn 6649/BYT-KCB ngày 02/12/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
  • 07:00 | 02/12/2020 Quyết định 1032/QĐ-BNV ngày 01/12/2020 về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Bộ Nội vụ.
  • 16:45 | 01/12/2020 Chỉ thị 41/CT-TTg do Thủ Tướng ban hành ngày 01/12/2020 về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn.
  • 11:00 | 01/12/2020 Nghị định 139/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.
  • 10:00 | 01/12/2020 Thông tư 21/2020/TT-BYT ngày 30/11/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đa khoa đối với bác sỹ y khoa.
  • 09:00 | 01/12/2020 Thông tư 102/2020/TT-BTC ngày 23/11/2020 hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn