Cập nhật: 05 bộ tiêu chí an toàn Covid-19 tại cơ sở SXKD ở TP.HCM

20/10/2021 11:37 AM

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM có Quyết định 3589/QĐ-BCĐ ngày 15/10/2021 ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn.

Cập nhật: 05 bộ tiêu chí an toàn Covid-19 tại cơ sở SXKD ở TP.HCM

Cập nhật: 05 bộ tiêu chí an toàn Covid-19 tại cơ sở SXKD ở TP.HCM

Theo đó, ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại trên địa bàn, gồm:

- Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại siêu thị, trung tâm thương mại, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng bán lẻ lương thực thực phẩm trên địa bàn TP.HCM.

- Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ truyền thống trên địa bàn TP.HCM.

- Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ đầu mối trên địa bàn TP.HCM.

- Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất trên địa bàn TP.HCM.

- Bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 tại Văn phòng làm việc của các đơn vị sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ trên địa bàn TP.HCM.

Quyết định 3589/QĐ-BCĐ có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định 3328/QĐ-BCĐ ngày 15/9/2021.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 4,165

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn