Lịch tựu trường, khai giảng, nghỉ tết năm học mới của học sinh các tỉnh thành

18/08/2020 10:52 AM

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT cập nhật lịch tựu trường, khai giảng, nghỉ tết… của học sinh năm học 2020 – 2021 các tỉnh thành phố sau đây:

STT

Các tỉnh, thành

Lịch tựu trường, khai giảng

Văn bản

01

Hồ Chí Minh

- Ngày tựu trường: 01/9/2020 đối với cấp phổ thông và 05/9/2020 với mầm non

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết: từ ngày 08 tháng 02 năm 2021 (27 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 16 tháng 02 năm 2021 (Mùng 05 tháng Giêng Âm lịch)

- Kết thúc năm học:  Từ 24 - 29/5/2021.

Quyết định 2752/QĐ-UBND ngày 04/8/2020.

02

An Giang

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Sẽ hướng dẫn cụ thể sau.

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 1799/QĐ-UBND ngày 30/7/2020

03

Trà Vinh

- Ngày tựu trường: 01/9/2020 đến ngày 04/9/2020     

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết:  02 tuần từ ngày 08/02/2021 đến ngày 20/02/2021.

- Kết thúc năm học: Trước 31/5/2021.

Quyết định số 2915/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

04

Hà Tĩnh

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết:  Bắt đầu từ ngày 08 tháng 02 năm 2021 (ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý) đến hết ngày 16 tháng 02 năm 2021 (ngày 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 2615/QĐ-UBND ngày 13/8/2020

05

Ninh Thuận

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Tối đa 10 ngày

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 1367/QĐ-UBND ngày 12/8/2020

06

Bắc Ninh

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Thời gian kết thúc năm học trước 31.5.2021.

- Dịp Tết Nguyên đán: Nghỉ 9 ngày từ 8-2-2021 (thứ Hai) đến hết ngày 16-2-2021 (thứ Ba), tức từ 27 tháng Chạp năm Canh Tý 2020 đến hết ngày 5 tháng Giêng năm Tân Sửu 2021.

 

07

Quảng Nam

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Thời gian kết thúc năm học: Cấp học mầm non, phổ thông: từ ngày 25/5 đến ngày 29/5/2021.

- Nghỉ tết: Theo Luật lao động (05 ngày).

Lịch này có thể thay đổi do ảnh hưởng của Covid-19.

Quyết định 2182/QĐ-UBND ngày 10/8/2020

08

Bắc Giang

- Ngày tựu trường: sớm nhất 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Theo Luật lao động (05 ngày)và văn bản hướng dẫn hàng năm.

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

 

09

Bắc Kạn

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết:

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

 

10

Bạc Liêu

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Theo Luật lao động (05 ngày)và văn bản hướng dẫn hàng năm.

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 1324/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

11

Cà Mau

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Theo Luật lao động (05 ngày) và sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể hàng năm.

- Kết thúc năm học:  Trước 30/5/2021.

 

12

Đồng Tháp

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Theo Luật lao động (05 ngày) và sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể hàng năm.

- Kết thúc năm học:  31/5/2021.

Quyết định số 1223/QĐ-UBND-HC ngày 05/8/2020

13

Gia Lai

- Ngày tựu trường: 03/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: 08 – 21/2/2021

- Kết thúc năm học:  30/5/2021.

Quyết định 696/QĐ-UBND ngày 04/8/2020

14

Hà Giang

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: 09 đến 14 ngày

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 1336/QĐ-UBND ngày 05/8/2020

15

Hà Nam

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Sẽ hướng dẫn cụ thể sau

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 1603/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

16

Hưng Yên

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Sẽ hướng dẫn cụ thể sau

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

 

17

Lâm Đồng

- Ngày tựu trường: 03/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Sẽ hướng dẫn cụ thể sau

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 1704/QĐ-UBND ngày 11/8/2020

18

Phú Yên

- Ngày tựu trường: 03/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: 08 – 21/2/2021

- Kết thúc năm học:  24 – 30/5/2021.

Quyết định 1384/QĐ-UBND ngày 07/8/2020

19

Quảng Bình

- Ngày tựu trường: 03/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Sẽ hướng dẫn cụ thể sau

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 2752/QĐ-UBND ngày 07/8/2020

20

Sơn La

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Sẽ hướng dẫn cụ thể sau

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 1728/QĐ-UBND ngày 5/8/2020

21

Thanh Hóa

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Sẽ hướng dẫn cụ thể sau

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 3163/QĐ-UBND ngày 6/8/2020

22

Quảng Ninh

- Ngày tựu trường: 03/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Từ ngày 08 đến hết 20/2/2021

- Kết thúc năm học:  28, 29/5/2021

Quyết định 2940 /QD-UBND ngày 12/8/2020

23

Cao Bằng

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Thực hiện theo quy định nhà nước.

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 1388/QD-UBND

ngày 5/8/2020

24

Hải Phòng

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Ít nhất 07 ngày (sẽ có quy định riêng)

- Kết thúc năm học:   31/5/2021.

Quyết định 2350/QD-UBND

ngày 7/8/2020

25

Ninh Bình

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Sẽ hướng dẫn sau

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 515/QĐ-UBND ngày 04/8/2020

26

Tuyên quang

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Sẽ hướng dẫn chi tiết sau

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 1088/QĐ-UBND ngày 10/8/2020. 

27

Vĩnh Phúc

- Ngày tựu trường: sớm nhất 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Theo Luật lao động và văn bản hướng dẫn hàng năm.

- Kết thúc năm học:  31/5/2021.

Quyết định 2082/QĐ-UBND ngày 14/8/2020.

28

Bình Dương

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Theo Luật lao động và văn bản hướng dẫn của UBND cấp tỉnh.

- Kết thúc năm học:  Mầm non tổ chức kết thúc năm học  kết hợp Quốc tế thiếu nhi từ 29 - 31/5/2021, các cấp khác kết thúc ngày 31/5/2021.

Hướng dẫn 1228/HD-SGDĐT ngày 11/8/2020.

29

Đăk Nông

- Ngày tựu trường: sớm nhất 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Từ 08/02 - 16/02/2021.

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 1198/QĐ-UBND ngày 12/8/2020.

30

Lào Cai

- Ngày tựu trường: sớm nhất 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: từ ngày 8/2/2021 đến hết ngày 20/2/202.

- Kết thúc năm học:  Kết thúc trước ngày 23/5/2021 (riêng khối lớp 12, kết thúc muộn nhất ngày 15/5/2021).

Quyết định số 2635/QĐ-UBND ngày 13/8/2020.

31

Vĩnh Long

- Ngày tựu trường: sớm nhất 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Theo Bộ luật lao động và văn bản hướng dẫn hàng năm.

- Kết thúc năm học:  31/5/2021.

Quyết định 2119/QĐ-UBND ngày 17/8/2020.

32

Khánh Hòa

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Tết Nguyên đán nghỉ ít nhất 7 ngày.

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2020

Quyết định của UBND tỉnh

33

Đồng Nai

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Thực hiện theo quy định của Luật Lao động và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

- Kết thúc năm học: 31/5/2020

Quyết định 2950/QĐ-UBND ngày 17/8/2020

34

Tây Ninh

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Từ ngày 08/2 đến hết ngày 19/02/2021.

- Kết thúc năm học: 28/5/2020

Quyết định 1752/QĐ-UBND ngày 14/8/2020.

35

Lạng Sơn

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Thực hiện theo Bộ luật Lao động và văn bản hướng dẫn hàng năm.

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 1586/QĐ-UBND ngày 17/8/2020.

36

Sóc Trăng

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết Nguyên đán: 2 tuần (từ ngày 8 đến hết ngày 20-2-2021)

- Kết thúc năm học:  Chậm nhất là 31/5/2021.

Quyết định 2207/QĐ-UBND

37

Yên Bái

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020. Riêng vùng khó khăn, biên giới hải đảo có thể tổ chức trong các ngày từ 03 - 05/9/2020.

- Nghỉ tết: Tết Nguyên đán 01 tuần và sẽ thông báo cụ thể sau.

- Kết thúc năm học:  Trước 30/5/2021.

Quyết định 1825/QĐ-UBND ngày 19/8/2020.

38

Kiên Giang

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Từ ngày 08/2 đến hết ngày 19/02/2021.

- Kết thúc năm học: 28/5/2020

Quyết định 1938/QĐ-UBND ngày 18/8/2020.

39

Đắk Lắk

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Thực hiện theo quy định của LBộ luật Lao động và Quyết định của UBND tỉnh.

- Kết thúc năm học:  Trước 31/5/2021.

Quyết định 1872/QĐ-UBND ngày 18/8/2020.

40

Nghệ An

- Ngày tựu trường: 01/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết:  từ ngày 08/02/2021 (ngày 27 tháng Chạp năm Canh Tý) đến ngày 16/02/2021 (ngày mồng 5 tháng Giêng năm Tân Sửu).

- Kết thúc năm học: Trước ngày 31/5/2021.

Quyết định 2801/QĐ-UBND ngày 19/8/2020.

41

Cần Thơ

- Ngày tựu trường: 01/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020. Riêng Giáo dục thường xuyên khai giảng vào ngày 07/9/2020.

- Nghỉ tết:  từ ngày 08/02/2021 đến ngày 20/02/2021. Riêng học sinh, giáo viên người dân tộc Khmer được nghỉ Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay (sẽ cập nhật sau).

- Kết thúc năm học: Trước ngày 31/5/2021.

Quyết định 1681/QĐ-UBND ngày 19/8/2020.

42

Bến Tre

- Ngày tựu trường: 03/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết:  từ ngày 08/02/2021 đến ngày 16/02/2021 (tức từ ngày 17/12 âm lịch đến ngày 05/01 âm lịch).

- Kết thúc năm học: Trước ngày 31/5/2021. Riêng Giáo dục Mầm non ngày kết thúc năm học là ngày 28/5/2021.

Kế hoạch 4265/KH-UBND ngày 21/8/2020.

43

Bình Phước

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.

- Kết thúc năm học:  26/5/2021 (Mầm non, tiểu học), 31/5/2021 (THCS, THPT).

Quyết định 1862/QĐ-UBND ngày 11/8/2020.

44

Bình Thuận

- Ngày tựu trường: 01/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết:  Đang cập nhật.

- Kết thúc năm học: Chậm nhất vào ngày 31/5/2021. Riêng Giáo dục thường xuyên kết thúc năm học  chậm nhất vào ngày 30/5/2021.

Quyết định của UBND tỉnh

45

Hải Dương

 - Ngày tựu trường: 03/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết:  Từ ngày 08/2/2021 (27 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 16/02/2021 (mùng 05 tháng Giêng Âm lịch).

- Kết thúc năm học: 29/5/2021. Riêng bậc Mầm non và cấp Tiểu học kết thúc năm học vào ngày 28/5/2021.

Quyết định 2485/QĐ-UBND ngày 21/8/2020.

46

Hậu Giang

- Ngày tựu trường: 03/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết:  Đang cập nhật.

- Kết thúc năm học: Đang cập nhật.

Quyết định 1456/QĐ-UBND ngày 12/8/2020;

Kế hoạch 1509/KH-SGDĐT ngày 18/8/2020

47

Lai Châu

- Ngày tựu trường: 03/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết:  Đang cập nhật.

- Kết thúc năm học: 31/5/2021. 

Quyết định 1144/QĐ-UBND ngày 21/8/2020

48

Long An

 - Ngày tựu trường: 03/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết:  Nghỉ 10 ngày từ ngày 07/2/2021 (26/12 âm lịch) đến hết ngày 16/2/2021 (mùng 05/01 âm lịch).

- Kết thúc năm học: Trước 31/5/2021. 

Quyết định 2829/QĐ-UBND ngày 14/8/2020.

49

Nam Định

- Ngày tựu trường: 01/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết:  Đang cập nhật.

- Kết thúc năm học: 22/5/2021. 

Quyết định 2027/QĐ-UBND ngày 17/8/2020

50

Quãng Nghãi

- Ngày tựu trường: 01/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết:  Đang cập nhật.

- Kết thúc năm học: Trước ngày 31/5/2021.

Quyết định của UBND tỉnh

51

Hà Nội

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Chưa quy định

- Kết thúc năm học:  Trước ngày 31/5/2021.

Quyết định 3635/QĐ-UBND ngày 19/8/2020.

52

Vũng Tàu

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết: từ ngày 04 tháng 02 năm 2021 (23 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 17 tháng 02 năm 2021 (Mùng 07 tháng Giêng Âm lịch)

- Kết thúc năm học:  Từ 27 - 30/5/2021.

Quyết định 2571/QĐ-UBND ngày 28/8/2020.

53

Bình Định

- Ngày tựu trường: các trường tiểu học, mầm non tựu trường ngày 3.9; các trường THCS, THPT tựu trường ngày 1.9.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết: Ít nhất 7 ngày.

- Kết thúc năm học:  Trước ngày 31.5.2021

Quyết định của UBND tỉnh

54

Điện Biên

- Ngày tựu trường: 01/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết: từ ngày 08/02/2021 (tức 27/12 âm lịch) đến hết ngày 16/02/2021 (tức 05/01 âm lịch).

- Kết thúc năm học:  28/5/2021

Quyết định số 827/QĐ-UBND

55

Phú Thọ

- Ngày tựu trường: 01/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết: Thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và văn bản hướng dẫn hàng năm.

- Kết thúc năm học: Trước 31/5/2021

Kế hoạch 3763/KH-UBND ngày 25/8/2020.

56

Quảng Trị

- Ngày tựu trường: 01/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết: Thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và văn bản hướng dẫn hàng năm.

- Kết thúc năm học: Trước 31/5/2021

Quyết định 2329/QĐ-UBND ngày 18/8/2020.

57

Thái Bình

- Ngày tựu trường: 01/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết: Thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và văn bản hướng dẫn hàng năm.

- Kết thúc năm học: Trước 31/5/2021

Quyết định 2480/QĐ-UBND ngày 21/8/2020.

58

Thái Nguyên

- Ngày tựu trường: 01/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết: Thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và văn bản hướng dẫn hàng năm.

- Kết thúc năm học: Trước 31/5/2021

Quyết định 2084/QĐ-UBND ngày 27/7/2020.

59

Thừa Thiên Huế

- Ngày tựu trường: 01/9/2020.

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết: Thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và văn bản hướng dẫn hàng năm của UBND tỉnh.

- Kết thúc năm học: Trước 31/5/2021

Quyết định 2163/QĐ-UBND ngày 24/8/2020.

60

Tiền Giang

- Ngày tựu trường:

- Khai giảng: 05/9/2020.

- Nghỉ tết: 02 tuần.

- Kết thúc năm học: 31/5/2021

Quyết định của UBND tỉnh

61

Kon Tum

- Ngày tựu trường: Mầm non (03/9/2020), tiểu học, THCS, THPT (01/9/2020)

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: 08/2/2021 đến hết 16/2/2021

- Kết thúc năm học:  24 -29/5/2021.

Quyết định 596/QĐ-SGDĐT ngày 25/8/2020.

62

Hòa Bình

- Ngày tựu trường: 01/9/2020

- Khai giảng: 05/9/2020

- Nghỉ tết: Theo Luật lao động và theo Quyết định của Sở GD&ĐT trong trường hợp thời tiết khắc nghiệt.

- Kết thúc năm học:  28 -29/5/2021.

Quyết định 1783/QĐ-UBND ngày 6/8/2020.

Đang tiếp tục cập nhật...

Quý Nguyễn

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 54,719

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn