Tiếp tục dừng việc xét xử tại tòa án 12 tỉnh, thành có nguy cơ cao đến hết 22/4

16/04/2020 17:19 PM

Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành Công văn 127/TANDTC-VP về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các Tòa án đặt tại các tỉnh, thành phố thuộc Nhóm có nguy cơ cao tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 15/CT-TTgChỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị 02/2020/CT-CA ngày 10/3/2020 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Công văn 118/TANDTC-VP ngày 31/3/2020, Công văn 113/TANDTC-VP ngày 30/3/2020 của Tòa án nhân dân tối cao. 

Nhóm có nguy cơ cao gồm 12 địa phương: Hà Nội, Lào Cai, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Thuận, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Hà Tĩnh.

Tiếp tục thực hiện cách ly xã hội kể từ 0 giờ 00 ngày 16/4/2020 đến hết 24 giờ 00 ngày 22/4/2020 trong phạm vi tỉnh, thành phố. Cụ thể như sau:

- Tiếp tục tạm dừng việc xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc theo Chỉ thị 02/2020/CT-CA ngày 10/3/2020, trừ các vụ án, vụ việc đã hết thời hạn giải quyết (kể cả thời gian gia hạn) và bắt buộc phải mở phiên tòa, phiên họp thì thực hiện theo quy định của pháp luật tố tụng, nhưng phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch.

- Công chức, người lao động của các Tòa án tiếp tục sử dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà, trừ các trường hợp cần thiết theo yêu cầu của Thủ trưởng đơn vị.

- Các tỉnh, thành phố phát sinh ổ dịch mới được Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 công bố bổ sung thuộc Nhóm có nguy cơ cao thì Chánh án Tòa án tại địa phương đó chủ động thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch nêu trên.

Xem chi tiết nội dung tại Công văn 127/TANDTC-VP ngày 16/4/2020.

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,789

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn