Cách tính lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, VC từ 01/7/2020

08/04/2020 09:43 AM

Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và hội.

Dự thảo Thông tư

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, hướng dẫn cách tính mức lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ quy định tại các Khoản 1, 2, 3, 4 và 7 Điều 1 Thông tư này như sau: 

Dự kiến Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2020. 

Châu Thanh

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 7,392

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn