Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 03/2021

20/03/2012 00:11 AM

Chính phủ đã xác định lộ trình thực hiện xác định vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị, phấn đấu đến năm 2015, 50% cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm.

Việc trả lương theo vị trí việc làm là một trong những nội dung quan trọng của Đề án cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2012-2020 đang được Bộ Nội vụ triển khai, trình các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Theo Đề án, cơ chế quản lý tiền lương và thu nhập đối với cơ quan hành chính sẽ được thực hiện theo phương án khoán biên chế, khoán quỹ lương và kinh phí quản lý hành chính đến đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức; nếu giảm được biên chế, giảm được kinh phí quản lý hành chính so với mức khoán thì toàn bộ phần tiết kiệm này được bổ sung tiền lương tăng thêm, không khống chế mức tối đa. Từng bước thực hiện quản lý cán bộ, công chức và trả lương theo vị trí việc làm. Để có căn cứ tính toán biên chế công chức, cần sớm xây dựng hệ thống vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

 
Ảnh minh họa. (Nguồn: ktdt.vn)

Tuy nhiên, theo đánh giá của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, xác định vị trí việc làm là vấn đề mới và rất khó khăn, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao. Đây sẽ là cơ sở và căn cứ để thay đổi cơ chế quản lý đội ngũ công chức, viên chức nên gặp nhiều sức cản từ những người tư duy theo lối cũ, không muốn đổi mới.

Khi xác định vị trí việc làm sẽ gặp khó khăn trong việc sắp xếp đội ngũ do thực trạng bố trí, sử dụng công chức, viên chức dựa trên thâm niên, kinh nghiệm công tác, tình trạng công chức, viên chức làm trái ngành, trái nghề so với chuyên môn đào tạo rất phổ biến.

Năm 2011, Bộ Nội vụ và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam là hai cơ quan đi tiên phong trong xác định vị trí việc làm để xác định xây dựng biên chế. Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã xác định 240 vị trí việc làm trong các cơ quan bảo hiểm từ trung ương đến cấp quận, huyện. Bộ Nội vụ đã xác định 172 vị trí việc làm trong tất cả các cơ quan thuộc và trực thuộc. Từ việc thí điểm tại hai cơ quan này, Bộ Nội vụ sẽ rút kinh nghiệm để triển khai trong toàn quốc.

Bộ Nội vụ hiện đang hướng dẫn các địa phương, bộ, ngành đẩy mạnh việc xác định vị trí việc làm, làm cơ sở xác định biên chế công chức trong các cơ quan nhà nước và số lượng viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, giúp cho cải cách tiền lương được thuận lợi. Làm được điều này cũng sẽ quản lý chặt chẽ vấn đề biên chế.

Theo TTXVN

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,824

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn