Tạm dừng bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay trong và ngoài nước

25/04/2017 09:21 AM

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình quản lý nợ trung hạn giai đoạn 2016-2018 với mục tiêu nợ công (bao gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh và nợ chính quyền địa phương) không quá 65% GDP, trong đó dư nợ Chính phủ không quá 54% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP.

Chương trình đặt mục tiêu cụ thể vay trong và ngoài nước để bù đắp bội chi ngân sách nhà nước (NSNN) theo hướng giảm dần, trong đó bội chi NSNN năm 2016 là 5,4% GDP, bội chi ngân sách trung ương năm 2017 khoảng 3,38% GDP và bội chi ngân sách trung ương năm 2018 là 3,3% GDP.

Quyết định nêu rõ huy động vốn vay của Chính phủ cho bù đắp bội chi NSNN khoảng 606.400 tỉ đồng, trong đó năm 2016 khoảng 247.200 tỉ đồng, năm 2017 khoảng 172.300 tỉ đồng và năm 2018 khoảng 186.900 tỉ đồng. Vay để trả nợ gốc ngân sách trung ương khoảng 414.400 tỉ đồng, trong đó năm 2016 là 132.400 tỉ đồng, năm 2017 khoảng 144.000 tỉ đồng và năm 2018 là 138.000 tỉ đồng. Vay về cho vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 118.400 tỉ đồng, trong đó năm 2016 khoảng 32.000 tỉ đồng, năm 2017 khoảng 42.400 tỉ đồng và năm 2018 khoảng 44.000 tỉ đồng.

Nợ nước ngoài

Hạn mức vay thương mại nước ngoài của các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng sẽ theo hình thức tự vay, tự trả Ảnh: Tấn Thạnh

Về bảo lãnh Chính phủ, thực hiện Nghị quyết số 25/2016 của Quốc hội phê duyệt kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020, cắt giảm mạnh bảo lãnh Chính phủ theo hướng: Đối với phát hành trái phiếu của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách Xã hội, khống chế hạn mức bảo lãnh phát hành trái phiếu tối đa bằng nghĩa vụ trả nợ gốc hằng năm để ổn định dư nợ. Đối với các khoản vay nước ngoài đã được cấp bảo lãnh Chính phủ và đang giải ngân, thực hiện khống chế hạn mức rút vốn ròng hằng năm là 1 tỉ USD/năm.

Đáng chú ý, Chính phủ quyết định tạm dừng toàn bộ việc cấp mới bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay trong và ngoài nước. Về vay nợ chính quyền địa phương, khống chế hạn mức bội chi và nợ của chính quyền địa phương theo quy định của Luật NSNN năm 2015, theo đó bội chi ngân sách địa phương năm 2017 khoảng 6.000 tỉ đồng, năm 2018 khoảng 11.100 tỉ đồng.

Đặc biệt, hạn mức vay thương mại nước ngoài (vay ròng) của các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng theo hình thức tự vay, tự trả tối đa khoảng 5,5 tỉ USD/năm. Tiếp tục kiểm soát chặt mức dư nợ nước ngoài ngắn hạn của quốc gia, tốc độ tăng hằng năm tối đa 8%-10%/năm.

Thế Dũng

Theo Người lao động

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,179

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn