Mở đường sẽ thu hồi đất vùng phụ cận: Quy định cũ – chờ cú hích mới

20/12/2018 10:24 AM

Thời gian gần đây, nhiều trang mạng đưa tin về quy định “Thu hồi đất làm đường sẽ thu hồi luôn vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh” tại Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch (bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019).

>> Giải quyết phát sinh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ 2019

Với quy định này, nhiều người mong chờ thu hồi đất làm đường, sẽ không còn tình cảnh nhà mặt tiền bị thu hồi và nhà trong ngõ bỗng dưng được ra mặt tiền; đảm bảo mỹ quan đô thị…

Nhà siêu mỏng

Nhà siêu mỏng sau khi mở đường (Nguồn Internet)

Tuy nhiên, quy định này không có gì mới (không phải tới ngày 01/01/2019 mới có hiệu lực thi hành) mà là quy định cũ (đã được đề cập rõ tại Luật đất đai 2013, có hiệu lực từ ngày 01/7/2014). Cụ thể, vấn đề về thu hồi luôn vùng phụ cận được quy định tại Luật đất đai 2013 như sau:

- Đoạn 2 Điểm d Khoản 4 Điều 39 Luật đất đai 2013

4. Nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh bao gồm:

Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn thì phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh;

- Đoạn 2 Điểm c Khoản 4 Điều 40 Luật đất đai 2013

4. Nội dung kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện bao gồm:

...

Đối với dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang đô thị, khu dân cư nông thôn thì phải đồng thời xác định vị trí, diện tích đất thu hồi trong vùng phụ cận để đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án nhà ở, thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh;

- Đoạn 2 Khoản 3 Điều 146 Luật đất đại 2013

Khi thực hiện các dự án hạ tầng kỹ thuật, xây dựng, chỉnh trang khu đô thị, khu dân cư nông thôn, Nhà nước chủ động thu hồi đất, bao gồm đất để xây dựng công trình kết cấu hạ tầng và đất vùng phụ cận theo quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất.

Luật đã quy định từ lâu, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà cho đến nay vẫn chưa được thực thi hiệu quả (làm nhiều người nhầm tưởng xưa giờ chưa có quy định này, bây giờ mới có). Trong thời gian tới, người dân mong chờ cú hích mới từ cơ quan có thẩm quyền trong việc triển khai hiệu quả quy định thiết thực này.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 10,168

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn