Gỡ rối pháp lý phát sinh do Covid 19

Giải quyết phát sinh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ 2019

10/12/2018 17:07 PM

Đây là nội dung đáng chú ý tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch. Theo đó, quy định về giải quyết phát sinh về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất từ ngày 01/01/2019 được thực hiện như sau:

Thủ Thiêm

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

- Việc xử lý chuyển tiếp quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh, quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh được quyết định, phê duyệt trước ngày 01/01/2019 hoặc đã được lập, thẩm định trước ngày 01/01/2019 mà chưa được quyết định hoặc phê duyệt được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

- Kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt trước ngày 01/01/2019 thì được thực hiện hết thời kỳ kế hoạch sử dụng đất, trừ trường hợp quy định tại Điều 46 của Luật này.

- Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất đã triển khai lập, điều chỉnh, thẩm định trước ngày 01/01/2019 thì tiếp tục được lập, điều chỉnh, thẩm định, phê duyệt theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản quy định chi tiết của Luật Đất đai 2013, nhưng phải được phê duyệt trước ngày 01/7/2019.

Luật này bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019.

Thanh Hữu

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 3,388

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn