05/08/2011 09:22 AM

UBND TP Hà Nội vừa yêu cầu đẩy nhanh công tác bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định 61/CP của Chính phủ và quản lý nhà chuyên dùng thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn Thành phố.Thành phố yêu cầu UBND các quận, huyện phối hợp giải quyết hồ sơ, cải cách TTHC trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp mua nhà theo Nghị định 61

Thành phố yêu cầu các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội khẩn trương thực hiện việc bán nhà ở cho người đang thuê theo đúng Chỉ thị của UBND Thành phố.

Giao Sở Xây dựng tổ chức rà soát, kiểm tra, hướng dẫn người dân thực hiện quy trình, thủ tục mua, bán nhà. Chủ trì cùng các sở, ngành có liên quan thường xuyên tổng hợp kịp thời các khó khăn, vướng mắc tại các địa phương, đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo giải quyết; định kỳ 3 tháng 1 lần báo cáo UBND Thành phố tổ chức giao ban với các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan về công tác này.

Thành phố cũng yêu cầu, UBND các quận, huyện, thị xã và Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển nhà và đô thị (Bộ Quốc phòng) có biện pháp phối hợp giải quyết hồ sơ, cải cách thủ tục hành chính trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cho các trường hợp mua nhà theo Nghị định 61/CP, đảm bảo thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định, không để kéo dài.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, tính đến hết tháng 6/2011, cả nước đã bán được 311.740 căn nhà thuộc sở hữu nhà nước, đạt 84%. Trong đó, TP Hà Nội bán được 154.918 căn, TP.HCM bán được 95.320 căn. Số nhà ở còn lại có khoảng 94.000 căn, trong đó thuộc diện được bán là 59.260 căn.

DiaOcOnline.vn - Theo DĐDN

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,483

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn