Hướng dẫn bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Tham vấn bởi Luật sư Phạm Thanh Hữu
24/06/2022 16:39 PM

Ngày 16/6/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn 60/HD-BTGTW về thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Theo đó, chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới gồm các nội dung như sau:

 

Hướng dẫn bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Hướng dẫn bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới (Ảnh minh hoạ)

Đối tượng học tập chương trình là đảng viên mới được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Thời lượng và nội dung của chương trình:

Gồm 70 tiết và được diễn ra 7 ngày, trong đó một bài diễn ra 5 tiết:

- Bài 1: Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam 

- Bài 2: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

- Bài 3: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 

- Bài 4: Phát triển kinh tế - xã hội

- Bài 5: Phát triển văn hoá xã hội

- Bài 6: Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

- Bài 7: Chủ động tích cực hội nhập quốc tế

- Bài 8: Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở

- Bài 9: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

- Bài 10: Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

- Trao đổi thảo luận

- Tham quan hoặc báo cáo chuyên đề mới

- Hệ thống, giải đáp thắc mắc

- Viết bài thu hoạch, tổng kết.

Xem thêm tại Hướng dẫn 60/HD-BTGTW ngày 16/6/2022.

>>> Xem thêm: Biểu mẫu mới nhất về Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức? Quy trình làm thẻ, phát thẻ và quản lý thẻ đảng viên như thế nào?

Quy chế bầu cử trong đảng năm 2022: Đảng viên được ứng cử trong trường hợp nào? Thủ tục ứng cử được thực hiện ra sao?

Hướng dẫn 19 điều Đảng viên không được làm? Nhiệm vụ của Đảng viên theo quy định của Ban chấp hành Trung ương Đảng là gì?

Quốc Đạt

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 1,786

Bài viết về

lĩnh vực Đảng

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn