Được giảm trừ mức đóng khi gia hạn BHYT hộ gia đình online

26/05/2022 16:46 PM

Ngày 24/5/2022, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 1187/QĐ-BHXH về Quy trình giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ công.

Được giảm trừ mức đóng khi gia hạn BHYT hộ gia đình online

Được giảm trừ mức đóng khi gia hạn BHYT hộ gia đình online (Ảnh minh họa)

Cụ thể, Mục II Quyết định 1187/QĐ-BHXH quy định quy trình giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình trên Cổng Dịch vụ công bao gồm 05 bước sau:

Bước 1: Kê khai hồ sơ 

Người kê khai lựa chọn thực hiện việc kê khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc trên Cổng Dịch vụ công BHXH (Nếu kê khai trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hệ thống sẽ tự động điều hướng về Cổng Dịch vụ công BHXH) và thực hiện kê khai đầy đủ các trường thông tin, bao gồm: 

+ Thông tin Chủ hộ: Họ tên, ngày tháng năm sinh; giới tính; số định danh cá nhân; 

+ Danh sách các thành viên có cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú đề nghị gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình: mã số thẻ BHYT, họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, quan hệ với chủ hộ, số tháng đề nghị gia hạn. 

Bước 2: Trình tự giải quyết hồ sơ trực tuyến 

Sau khi kê khai đầy đủ thông tin, Hệ thống phần mềm tự động kiểm tra, đối chiếu, xác thực thông tin các thành viên hộ gia đình có cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú với CSDL quốc gia về Dân cư: 

- Trường hợp Hệ thống phần mềm xác thực thông tin các thành viên trong CSDL Quốc gia về Dân cư không cùng đăng ký thường trú hoặc không cùng đăng ký tạm trú thì sẽ gửi thông báo đến người kê khai: 

“Các thành viên kê khai không cùng địa chỉ thường trú hoặc không cùng địa chỉ tạm trú trong CSDL quốc gia về dân cư, đề nghị liên hệ trực tiếp với cơ quan công an nơi cư trú để được hướng dẫn cập nhật, điều chỉnh thông tin nơi cư trú của các thành viên.”. 

- Trường hợp Hệ thống phần mềm xác thực thông tin các thành viên trong CSDL quốc gia về Dân cư có cùng đăng ký thường trú hoặc có cùng đăng ký tạm trú thì sẽ tự động thực hiện:

+ Xác thực tiếp tình trạng tham gia BHYT của từng thành viên trong CSDL BHXH Việt Nam;

+ Xác định chính xác số tiền phải đóng của từng thành viên hộ gia đình theo thứ tự được giảm trừ mức đóng BHYT hộ gia đình (áp dụng theo quy định hiện hành của Luật BHYT) để thông báo cho người kê khai số tiền phải nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công 

Lưu ý: có chi tiết số tiền của từng mã số thẻ BHYT tương ứng với thời gian gia hạn từng thẻ. 

Bước 3: Nộp tiền trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công 

Người kê khai thực hiện nộp tiền trực tuyến trên thông báo số tiền phải nộp theo hướng dẫn. 

Bước 4: Phân bổ tiền trong Hệ thống cơ quan BHXH 

Sau khi nhận được tiền đóng của người kê khai từ hệ thống ngân hàng, Hệ thống phần mềm tự động thực hiện các công việc sau:

- Đối chiếu chứng từ chuyển tiền của ngân hàng với thông tin gia hạn thẻ; 

+ Tự động phân bổ số tiền, tự động cập nhật phát sinh thu, tự động gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT tại cơ quan BHXH (nơi người tham gia BHYT trước khi gia hạn). 

Bước 5: Trả kết quả cho người kê khai 

Sau khi thực hiện thanh toán thành công, Hệ thống phần mềm thông báo tới người kê khai: 

- Biên lai thu tiền. 

- Thông báo kết quả gia hạn thành công của từng người tham gia: “Người tham gia tiếp tục sử dụng thẻ BHYT (đã cấp) đi khám chữa bệnh kể từ ngày nhận được thông báo này."

Quyết định 1187/QĐ-BHXH có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Như Mai

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 2,728

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn