BHYT

  • Video: Điều trị nội trú và ngoại trú hưởng BHYT thế nào? 19:04 | 14/11/2022
  • Khi thực hiện khám chữa bệnh thì người tham gia BHYT có thể được chi trả toàn bộ hoặc là một phần chi phí từ BHYT. Tuy nhiên, trong một số trường hợp khi điều trị ngoại trú và điều trị nội trú ở các tuyến thì sẽ có các mức chi trả BHYT khác nhau. ...
  • Cách thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu BHYT 13:51 | 25/06/2022
  • Cơ sở khám chữa bệnh ban đầu BHYT là cơ sở khám chữa bệnh đầu tiên theo đăng ký của người tham gia bảo hiểm y tế và được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế. Trường hợp muốn thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu BHYT thì tiến hành như thế nào?

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn