Từ 01/7/2021, đăng ký thường trú, tạm trú ở đâu? Mất bao lâu?

17/06/2021 09:02 AM

Đây là vấn đề nhiều người dân đang thắc mắc, theo đó, từ ngày 01/7/2021 người dân có thể thực hiện thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú theo quy định sau:

*Đối với đăng ký thường trú:

Theo quy định tại Điều 22 Luật Cư trú 2020:

- Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú.

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Hiện hành, Khoản 3 Điều 21 Luật cư trú 2006 quy định thời gian đăng ký thường trú 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trong đó: Cơ quan đăng ký cư trú là cơ quan quản lý cư trú trực tiếp thực hiện việc đăng ký cư trú của công dân, bao gồm Công an xã, phường, thị trấn; Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương ở nơi không có đơn vị hành chính cấp xã.

Ví dụ: A ở Quận 1 thành phố Hồ Chí Minh (nơi không có đơn vị hành chính cấp xã)  thì thực hiện đăng ký thường trú tại công an Quận 1 thành phố HCM. Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

*Đối với đăng ký tạm trú:

Theo quy định tại Điều 28 Luật Cư trú 2020:

- Người đăng ký tạm trú nộp hồ sơ đăng ký tạm trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình dự kiến tạm trú.

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi tạm trú mới, thời hạn tạm trú của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Ví dụ: A đang ở tỉnh Khánh Hòa nhưng dự kiến sẽ tạm trú ở Huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên (nơi có đơn vị hành chính cấp xã) thì A có thể thực hiện đăng ký tạm trú tại công an xã Phú Hòa. Thời hạn giải quyết cho việc đăng ký tạm trú này là 03 ngày làm việc nếu như hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

Trung Tài

Gởi câu hỏi Chia sẻ bài viết lên facebook 40,036

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn